Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу icon

Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Скачати 137.56 Kb.
НазваТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Дата25.09.2012
Розмір137.56 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА МОДУЛЬ №1.


Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет і система курсу


 1. В Україні на даний час існує така форма (модель) кримінального процесу:

 2. Кримінально-процесуальна функція це:

 3. Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій:

 4. У якій відповіді правильно вказано, що вважається кримінально-процесуальною формою:

 5. Кримінально-процесуальне право це:

 6. У яких відповідях неправильно вказано історичну форму (модель) кримінального процесу:

 7. У яких відповідях неправильно вказано стадію кримінального процесу:

 8. У яких відповідях правильно вказано факультативну стадію кримінального процесу:

 9. У яких відповідях неправильно вказано кримінально-процесуальну функцію:

 10. У яких відповідях правильно вказано стадію кримінального процесу:

 11. У яких відповідях правильно вказано завдання кримінального процесу як вони закріплені у ст.2 КПК:

 12. Які з перелічених положень у відповідності з ст. 2 КПК не є завданням кримінального процесу:

 13. Які з перелічених положень не є ознаками стадії кримінального процесу:

 14. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальну функцію:

 15. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 16. До системи кримінально-процесуальних гарантій ефективного функціонування кримінального процесу належать:

 17. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні акти органів досудового розслідування, прокурора і суду:

 18. У яких відповідях правильно вказано види обвинувачення є у кримінальному процесі України:

 19. Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

 20. У яких відповідях правильно вказано види обвинувачення у кримінальному процесі України:

 21. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 22. Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

 23. У яких відповідях неправильно вказано кримінально-процесуальні акти:

 24. У яких відповідях вказано етапи діяльності, що не належать до системи стадій кримінального процесу:Тема 2: Кримінально-процесуальне законодавство 1. В якому з наведених варіантів правильно вказано джерело кримінально-процесуального права.

 2. В якому з наведених варіантів неправильно вказано джерело кримінально-процесуального права.

 3. Який з перелічених законів України є джерелом кримінально-процесуального права.

 4. Який з перелічених законів не може бути джерелом кримінально-процесуального права.

 5. У якій відповіді правильно вказано рік прийняття Кримінально-процесуального кодексу України.

 6. Яке з наведених судових рішень може виступати джерелом кримінально-процесуального права України.

 7. В якому з варіантів правильно розкрито правову суть постанов Пленуму Верховного Суду України.

 8. В якому з наведених варіантів правильно визначено структурні елементи Кримінально-процесуального кодексу України.

 9. Який з перелічених міжнародних договорів є джерелом кримінально-процесуального права.

 10. В якому з наведених варіантів правильно вказано умову застосування кримінально-процесуального закону за аналогією.

 11. В якому з наведених варіантів правильно визначено особливість структурної побудови кримінально-процесуальної норми.

 12. У якому з наведених варіантів правильно вказано до якого виду належить наступна правова норма. “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, не вправі перекласти обов’язок доказування на обвинуваченого”

 13. Яким нормативно-правовим актом визначено поняття „території України”, на яку поширюється чинність кримінально-процесуального закону.

 14. У якому із запропонованих варіантів правильно наведено законодавче визначення „території України”.

 15. В якому з наведених варіантів вказано об’єкт, який не охоплюється розумінням території України, на яку поширюється дія кримінально-процесуального закону України.

 16. У якій відповіді правильно визначено, чи можливе застосування кримінально-процесуального закону України на території іноземної держави.

 17. Які з перелічених об’єктів належать до території України, на яку поширюється дія кримінально-процесуального закону.

 18. Які з наведених положень правильно розкривають дію кримінально-процесуального закону в часі.

 19. Визначте у яких відповідях правильно вказано категорії осіб, на яких не поширюється дія Кримінально-процесуального закону України.

 20. У яких з наведених варіантів правильно вказано положення, що розкривають зміст повної дипломатичної недоторканності в частині непідсудності у кримінальних справах судам України.

 21. У яких з наведених варіантів правильно вказано положення, що розкривають зміст обмеженої дипломатичної недоторканності в частині непідсудності у кримінальних справах судам України.^ Тема 3: Принципи кримінального процесу України  1. Зміст якого принципу кримінального судочинства України розкриває наведене нижче законодавче положення. “Суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази в справі, допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші документи”.

  2. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”.

  3. Зміст якого принципу кримінального судочинства України розкриває наведене нижче законодавче положення. “Правосуддя в кримінальних справах здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять”.

  4. У якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу усності судового розгляду.

  5. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, не мають наперед встановленої сили”.

  6. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченого і підсудному можливість захищатися встановленими законом засобами від пред’явлення обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав”.

  7. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Судді і народні засідателі вирішують кримінальні справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на суддів”.

  8. У відповіді під котрим номером правильно вказано орган, визначений у Конституції України, за рішенням якого може бути проведено арешт (тримання під вартою) особи.

  9. Хто згідно із кримінально-процесуальним законом дає дозвіл на зняття інформації з каналів зв’язку і накладення арешту на кореспонденцію.

  10. У відповіді під котрим номером правильно вказано посадову особу, за рішенням якої може бути проведений обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків.

  11. Закріплені в законі основні, керівні положення, які визначають зміст кримінального процесу, побудову всіх його стадій та інститутів, забезпечують виконання покладених на них завдань, називаються.

  12. Зміст якого принципу кримінального процесу викладений у наведеному законодавчому положенні. “Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком”.

  13. Який принцип кримінального судочинства розкриває наступне положення. „Розгляд справи у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці”.

  14. Зміст якого принципу кримінального судочинства розкриває наступне положення. „У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання”.

  15. В яких відповідях правильно сформульовано поняття принципу кримінального судочинства?

  16. Зміст якого принципу розкриває наступне положення. „Ніхто не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом”.

  17. Зміст якого принципу кримінального процесу розкриває наведене нижче положення. „Прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність”?

  18. В якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу публічності кримінального процесу?

  19. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу безпосередності кримінального судочинства?

  20. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу змагальності?

  21. Зміст якого принципу кримінального процесу викладений у наведеному законодавчому положенні. “Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком”.

  22. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, не мають наперед встановленої сили”.

  23. Зміст якого принципу розкриває наступне положення. „Ніхто не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом”.

  24. Зміст якого принципу кримінального судочинства розкриває наступне положення. „У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання”.

  25. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу змагальності?

  26. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченого і підсудному можливість захищатися встановленими законом засобами від пред’явлення обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав”.

  27. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу недоторканності житла?

  28. У відповідях під якими номерами правильно названо положення, які розкривають зміст принципу змагальності кримінального судочинства?

  29. У відповідях під якими номерами правильно під номерами правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу „Забезпечення доведеності вини”?

  30. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу колегіального і одноособового розгляду?

  31. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу безпосередності кримінального судочинства?

  32. У відповідях під якими номерами правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові?

  33. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу національної мови судочинства?

  34. В яких відповідях правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу недоторканності особи:

  35. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції:

  36. У відповідях під якими номерами правильно вказані критерії віднесення певного положення до принципів кримінального процесу: (.......)

  37. У відповідях під якими номерами правильно вказано функціональні принципи кримінального судочинства: (......)

  38. У відповідях під якими номерами правильно вказано організаційно-функціональні принципи кримінального судочинства: (......)

  39. У відповідях під якими номерами правильно вказано принципи, що закріплені винятково у Кримінально-процесуальному кодексі:Тема 4: Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності


  1. У якій відповіді правильно вказано, яка особа визнається підозрюваним?

  2. У якій відповіді правильно вказано, яка особа визнається обвинуваченим?

  3. У якій відповіді правильно вказано, яка особа вважається потерпілим?

  4. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, що стверджує повноваження захисника-адвоката – члена адвокатського об'єднання на участь у справі?

  5. У якій відповіді правильно вказано, хто вирішує питання відвід прокурора на досудовому слідстві?

  6. У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого прокурор повинен розглянути та вирішити заяву про самовідвід слідчого?

  7. У якій відповіді правильно вказано, хто вирішує питання про усунення захисника від участі у справі на досудовому слідстві, у разі, коли захисник є свідком і в зв’язку з цим підлягає допиту?

  8. У якій відповіді правильно вказано, з якою метою до участі у проведенні окремих слідчих дій залучаються поняті?

  9. У яких відповідях неправильно вказані випадки обов’язкової участі захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи судом першої інстанції?

  10. У яких відповідях правильно вказані випадки, коли після допуску до участі у справі захисник-адвокат вправі відмовитись від виконання своїх обов’язків?

  11. У яких відповідях неправильно вказані обставини, що виключають участь у справі захисника?

  12. У яких відповідях правильно названі права підсудного?

  13. У яких відповідях правильно названі права захисника?

  14. У яких відповідях правильно названі права цивільного позивача?

  15. У яких відповідях правильно названі повноваження начальника слідчого відділу?

  16. У яких відповідях правильно названі повноваження прокурора?

  17. У яких відповідях правильно названі права свідка?

  18. У яких відповідях правильно названі права експерта?

  19. У яких відповідях правильно вказані обставини, що виключають участь судді в розгляді справи?

  20. У яких відповідях неправильно вказані учасники процесу, які можуть заявити відвід судді?

  21. У яких відповідях правильно названі функції суду, що виконуються ним у сфері кримінального судочинства:

  22. У яких відповідях правильно названі види представництва інтересів суб’єктів процесу у кримінальному судочинстві:

  23. У яких відповідях правильно вказано суб’єкта процесу, інтереси якого у кримінальному судочинстві може представляти законний представник:

  24. У яких відповідях правильно названі органи дізнання у кримінальних справах:

  25. У яких відповідях правильно вказано, хто може бути допущений як захисник у кримінальному процесі: (......)

  26. У яких відповідях правильно названо осіб, які належать до категорії учасників процесу, як розуміє її законодавець: (......)


Тема 5: Докази і доказування


  1. У відповіді під котрим номером правильно названі елементи процесу доказування?

  2. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких стадіях кримінального процесу здійснюється доказування?

  3. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування?

  4. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі?

  5. У відповіді під котрим номером правильно названі підстави для проведення додаткової експертизи?

  6. У відповіді під котрим номером правильно названа підстава для призначення повторної експертизи в кримінальній справі?

  7. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначення експертизи є обов’язковим?

  8. У відповіді під котрим номером правильно названо, на кого покладений обов’язок доказування у кримінальній справі?

  9. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту особа стає свідком по справі?

  10. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого віку свідок попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань?

  11. У відповіді під котрим номером правильно наведено визначення „версії” в процесі доказування:

  12. У відповіді під котрим номером правильно вказано як зберігаються гроші як речові докази у кримінальній справі:

  13. У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавчу гарантію повноти і достовірності фіксування інформації в протоколі слідчої дії:

  14. У якому з наведених варіантів правильно визначено поняття „правова презумпція”

  15. У відповіді під котрим номером правильно вказано вид речових доказів, який виділяє законодавець:

  16. У відповіді під котрим номером правильно ознаки документа як джерела доказів:

  17. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття „доказування у кримінальних справах”?

  18. У відповіді під котрим номером неправильно вказано обставину, що входить до предмету показань потерпілого:

  19. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту у справі з’являються речові докази:

  20. У відповіді під котрим номером неправильно вказано, протокол якої слідчої дії може виступати як джерело доказів у кримінальній справі:

  21. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття „збирання доказів”

  22. У відповіді під котрим номером правильно суб’єктивний фактор, що впливає на повноту та достовірність показань свідка:

  23. У відповіді під котрим номером правильно вказано, хто може виступати експертом у кримінальній справі:

  24. У відповіді під котрим номером правильно наведено суб’єкта процесу, якого дозволяється допитувати у справі як свідка (з одночасним суміщенням двох процесуальних статусів):

  25. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття “компетенція експерта”:

  26. У відповіді під котрим номером правильно вказано строк, протягом якого сторони можуть подати зауваження на протокол судового засідання:

  27. В якій відповіді правильно вказано значення показань обвинуваченого у кримінальному судочинстві:

  28. В якій відповіді правильно вказано, чи може бути речовим доказом документ:

  29. У відповіді під котрим номером неправильно вказано вид судової експертизи:

  30. У відповіді під котрим номером правильно вказано, за результатами проведення якої оперативно-розшукової дії складається протокол з додатками як джерело доказів у справі:

  31. У відповідях під котрими номерами правильно названі властивості доказів?

  32. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від механізму їх формування?

  33. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до обставин, які підлягають доказуванню?

  34. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до предмету обвинувачення?

  35. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від наявності проміжного джерела між доказом і обставиною, яка підлягає доказуванню (за характером формування джерела)?

  36. У відповідях під котрими номерами правильно названо, показання яких учасників процесу визнаються джерелами доказів?

  37. У відповідях під котрими номерами правильно названо, протоколи яких слідчих чи судових дій відносяться до джерел доказів?

  38. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто не може бути допитаний як свідок?

  39. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, який строк зберігання речових доказів?

  40. У відповідях під котрими номерами правильно вказано обставини, що складають предмет показів потерпілого:

  41. У відповідях під котрими номерами правильно вказано реквізити офіційного документу, як джерела доказів:

  42. У відповідях під котрими номерами правильно вказано складові частини висновку експерта:

Схожі:

Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПоняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема Поняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу icon1. Поняття, завдання І система кримінального процесу
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconТема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconЛекція №1. Поняття І сутність кримінального процесу. Поняття, завдання І зміст кримінального процесу
Конституція України є Основним Законом нашої держави. Останнім часом Верховна Рада України прийняла багато нових законів з різних...
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconТематичний план
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПерелік питань на усну частину іспиту з «Кримінального права України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права (як частини галузі права, частини кримінального закону, навчальної дисципліни та галузі...
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПитання на іспит з кримінального процесу україни для студентів 3-го курсу
Завдання кримінального процесу, його роль в державному механізмі контролю над злочинністю
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-iii // Відомості Верховної Ради (ввр). – 2001. – №25-26. – Ст. 131. [Електронний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи