Тема 5: Докази І доказування icon

Тема 5: Докази І доказування
Скачати 81.19 Kb.
НазваТема 5: Докази І доказування
Дата25.09.2012
Розмір81.19 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА МОДУЛЬ №2


Тема 5: Докази і доказування


  1. У відповіді під котрим номером правильно названі елементи процесу доказування?

  2. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких стадіях кримінального процесу здійснюється доказування?

  3. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування?

  4. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі?

  5. У відповіді під котрим номером правильно названі підстави для проведення додаткової експертизи?

  6. У відповіді під котрим номером правильно названа підстава для призначення повторної експертизи в кримінальній справі?

  7. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначення експертизи є обов’язковим?

  8. У відповіді під котрим номером правильно названо, на кого покладений обов’язок доказування у кримінальній справі?

  9. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту особа стає свідком по справі?

  10. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого віку свідок попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань?

  11. У відповіді під котрим номером правильно наведено визначення „версії” в процесі доказування:

  12. У відповіді під котрим номером правильно вказано як зберігаються гроші як речові докази у кримінальній справі:

  13. У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавчу гарантію повноти і достовірності фіксування інформації в протоколі слідчої дії:

  14. У якому з наведених варіантів правильно визначено поняття „правова презумпція”

  15. У відповіді під котрим номером правильно вказано вид речових доказів, який виділяє законодавець:

  16. У відповіді під котрим номером правильно ознаки документа як джерела доказів:

  17. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття „доказування у кримінальних справах”?

  18. У відповіді під котрим номером неправильно вказано обставину, що входить до предмету показань потерпілого:

  19. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту у справі з’являються речові докази:

  20. У відповіді під котрим номером неправильно вказано, протокол якої слідчої дії може виступати як джерело доказів у кримінальній справі:

  21. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття „збирання доказів”

  22. У відповіді під котрим номером правильно суб’єктивний фактор, що впливає на повноту та достовірність показань свідка:

  23. У відповіді під котрим номером правильно вказано, хто може виступати експертом у кримінальній справі:

  24. У відповіді під котрим номером правильно наведено суб’єкта процесу, якого дозволяється допитувати у справі як свідка (з одночасним суміщенням двох процесуальних статусів):

  25. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття “компетенція експерта”:

  26. У відповіді під котрим номером правильно вказано строк, протягом якого сторони можуть подати зауваження на протокол судового засідання:

  27. В якій відповіді правильно вказано значення показань обвинуваченого у кримінальному судочинстві:

  28. В якій відповіді правильно вказано, чи може бути речовим доказом документ:

  29. У відповіді під котрим номером неправильно вказано вид судової експертизи:

  30. У відповіді під котрим номером правильно вказано, за результатами проведення якої оперативно-розшукової дії складається протокол з додатками як джерело доказів у справі:

  31. У відповідях під котрими номерами правильно названі властивості доказів?

  32. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від механізму їх формування?

  33. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до обставин, які підлягають доказуванню?

  34. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до предмету обвинувачення?

  35. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від наявності проміжного джерела між доказом і обставиною, яка підлягає доказуванню (за характером формування джерела)?

  36. У відповідях під котрими номерами правильно названо, показання яких учасників процесу визнаються джерелами доказів?

  37. У відповідях під котрими номерами правильно названо, протоколи яких слідчих чи судових дій відносяться до джерел доказів?

  38. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто не може бути допитаний як свідок?

  39. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, який строк зберігання речових доказів?

  40. У відповідях під котрими номерами правильно вказано обставини, що складають предмет показів потерпілого:

  41. У відповідях під котрими номерами правильно вказано реквізити офіційного документу, як джерела доказів:

  42. У відповідях під котрими номерами правильно вказано складові частини висновку експерта:


Тема 8: Порушення кримінальної справи


  1. У якій відповіді правильно вказано визначення стадії порушення кримінальної справи:

  2. У якій відповіді неправильно вказано завдання стадії порушення кримінальної справи:

  3. У якій відповіді правильно вказано підставу для порушення кримінальної справи:

  4. У якій відповіді правильно вказано привід для порушення кримінальної справи:

  5. У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення “явки з повинною”:

  6. У якій відповіді неправильно вказано привід для порушення кримінальної справи:

  7. У якій відповіді правильно вказано загальний строк, протягом якого уповноваженими особами повинно бути прийнято рішення щодо заяв та повідомлень про злочини:

  8. У якій відповіді правильно вказано рішення, що приймається уповноваженими особами за результатами розгляду заяв та повідомлень про злочини:

  9. У якій відповіді правильно вказано випадок, коли кримінальна справа порушується суддею:

  10. У якій відповіді правильно вказано строк, протягом якого може бути оскаржена постанова про відмову у порушенні кримінальної справи:

  11. У якій відповіді правильно вказано, чи може прокурор порушити кримінальну справу щодо злочину, який належить до категорії приватного обвинувачення, без скарги потерпілого:

  12. У якій відповіді правильно вказано, визначене в постанові про порушення кримінальної справи, подальше її спрямування, якщо вона була порушена органом дізнання:

  13. У якій відповіді правильно вказано, як повинен поступити прокурор, який встановив незаконність порушення кримінальної справи, у якій вже провадились слідчі дії:

  14. У яких відповідях правильно вказано вимоги до повідомлень підприємств, установ, організацій:

  15. У яких відповідях правильно вказано дії, що повинні бути вчинені органом дізнання, дізнавачем, слідчим, прокурором чи суддею у зв’язку з прийняттям письмової заяви громадянина про вчинений злочин:

  16. У яких відповідях правильно вказано момент до якого можлива явка особи з повинною:

  17. У яких відповідях правильно вказано рішення, які можуть бути прийняті прокурором, слідчим, органом дізнання чи суддею, за результатами розгляду заяв і повідомлень про злочини:

  18. У яких відповідях правильно вказано обов’язкові реквізити постанови про порушення кримінальної справи:

  19. У яких відповідях правильно вказано, яким процесуальним документом фіксуються результати прийняття явки з повинною:

  20. У яких відповідях правильно вказано суб’єктів кримінального процесу, які наділені універсальною юрисдикцією і вправі порушити будь-яку кримінальну справу:

  21. У яких відповідях правильно вказано строки проведення перевірки уповноваженими органами заяв та повідомлень про злочини:

  22. У яких відповідях правильно вказано, яка інформація підлягає викладенню у резолютивній частині постанови про порушення кримінальної справи:

  23. У яких відповідях правильно вказано суб’єктів процесу, які обов’язково повідомляються про прийняте за результатами розгляду заяв та повідомлень про злочини рішення – про відмову у порушенні кримінальної справи:

  24. У якій відповіді правильно вказано, до якого суду подається скарга на постанову про порушення кримінальної справи винесену прокурором області:

  25. У яких відповідях правильно вказано, хто вправі подати скаргу на постанову про порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину

  26. У якій відповіді правильно вказано, в який строк повинна бути розглянута судом скарга на постанову про порушення кримінальної справи

  27. У якій відповіді правильно вказано, яким процесуальним рішення суддя визначає час, місце і коло осіб, що викликаються, судового розгляду за скаргою на постанову про порушення кримінальної справи

  28. У яких відповідях правильно вказано, що може бути підставою для скасування судом постанови про порушення кримінальної справи

  29. У якій відповіді правильно вказано, на кого покладено обов’язок доведення правомірності порушення кримінальної справи при розгляді судом скарги на відповідну постанову

  30. У яких відповідях правильно вказано, які дії вправі здійснити суддя для перевірки законності порушення кримінальної справи під час судового розгляду скарги на відповідну постанову

  31. У якій відповіді правильно вказано, які питання суддя не вправі вирішувати при розгляді скарги на постанову про порушення кримінальної справи

  32. У яких відповідях правильно вказано обставини, що виключають порушення кримінальної справи: (......)

  33. У яких відповідях правильно вказано способи перевірки заяв та повідомлень про злочини: (.....)

  34. У якій відповіді правильно вказано, що слід розуміти під законним приводом для порушення кримінальної справи:Тема 9. Загальні положення досудового розслідування.


  1. Вкажіть загальний строк, протягом може здійснюватись досудове слідство у кримінальній справі:

  2. Вкажіть, у яких випадках проведення досудового слідства є обов’язковим у справах, по яких здійснювалась протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Зазначте номер правильної відповіді

  3. У якому з наведених варіантів правильно визначено підсумкове рішення, яким завершується дізнання у кримінальній справі

  4. У якому з наведених варіантів правильно вказано правову підставу (документ), що дозволяє слідчому проводити процесуальні та слідчі дії у кримінальній справі

  5. У якому з наведених варіантів правильно вказано, що є підставою для об’єднання кримінальних справ в одне провадження:

  6. У якому з наведених варіантів правильно вказано, що є підставою для виділення кримінальної справи в окреме провадження:

  7. якщо стосовно одного з обвинувачених є клопотання потерпілого про звільнення його від кримінальної відповідальності;

  8. Вкажіть строк, протягом якого проводиться дізнання у кримінальних справах щодо злочину, який належить до категорії тяжких

  9. Вкажіть строк, протягом якого проводиться дізнання у кримінальних справах щодо злочину, який не належить до категорії тяжких

  10. В якому з наведених варіантів вірно визначено поняття „підслідності” кримінальних справ:

  11. В якому з перелічених варіантів правильно визначені повноваження слідчого у кримінальному процесі України

  12. Вкажіть, які з перерахованих ознак характеризують досудове розслідування як стадію кримінального процесу

  13. Виділіть з наведених положень завдання стадії досудового розслідування

  14. Визначте, у яких відповідях правильно названо етапи процесуальної діяльності, що складають структуру стадії досудового розслідування

  15. Вкажіть, до підслідності якого органу досудового слідства віднесено розслідування справи про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище:

  16. Вкажіть, у яких категоріях кримінальних справ проведення досудового слідства є необов’язковим:

  17. Вкажіть у якому з наведених варіантів правильно визначено умови виділення справи в окреме провадження:

  18. У якому з наведених варіантів правильно визначено порядок продовження строку досудового слідства у кримінальній справі:

  19. В яких випадках слідчий може не погодитись із вказівками прокурора і їх не виконувати подавши письмові заперечення вищестоящому прокурору:

  20. Вкажіть номер правильної відповіді, у якій визначено правову підставу (документ), на підставі якої створюється слідча чи слідчо-оперативна група для розслідування кримінальної справи:

Схожі:

Тема 5: Докази І доказування iconДокази і доказування у кримінальному судочинстві
У відповіді під котрим номером правильно вказано стадію кримінального процесу, доказування у якій не стосується обставин, що входять...
Тема 5: Докази І доказування iconПерелік питань, винесених на іспит з С/К "Докази і доказування у кримінальному судочинстві" у 2012/13н р

Тема 5: Докази І доказування iconПерелік питань, винесених на іспит у 2011-2012 н р. з С/К «Докази І доказування у кримінальному процесі»
Доказове право в системі кримінально-процесуального права. Його поняття І предмет
Тема 5: Докази І доказування iconТема : Наука продуктивна сила суспільства
Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат,...
Тема 5: Докази І доказування iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Тема 5: Докази І доказування iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Тема 5: Докази І доказування iconДеякі вчені вважають причину безпліддя, особливо психологічного, у
Ними приводяться раціональні докази про те, що дитина потрібна для "більш повного життя" чи для "хорошого партнерства"
Тема 5: Докази І доказування iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема 5: Докази І доказування icon№ Речові докази у кримінальному процесі(2 год.)
Поняття І значення речових доказів як одного з джерел доказів у кримінальному процесі
Тема 5: Докази І доказування iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи