Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада icon

Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада
Скачати 209.61 Kb.
НазваПитання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада
Дата25.09.2012
Розмір209.61 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2005р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів

з курсу „Політологія”


Львів – 2005

Питання для контрольних робіт з політології:


Тема 2. Політична влада.

І варіант

ІІ варіантНа які дві групи можна згрупувати трактування політики?

Розкрийте структуру політики.Розкрийте мету політики.

Розкрийте завдання політики.Назвіть функції політики.

Назвіть основні відмінності політики і права.Що таке правова політика?

Дайте визначення правової політики у широкому розумінні.Що таке влада?

Що таке влада?Охарактеризуйте співвідношення політичної і державної влади.

Назвіть ознаки політичної влади.Розкрийте структуру влади і охарактеризуйте суб’єкта.

Розкрийте структуру влади і охарактеризуйте об’єкт.Назвіть форми влади.

Назвіть функції влади.Назвіть аксіоми влади.

Назвіть аксіоми влади.Що таке легальність влади?

Що таке легітимність влади?


Тема 3. Політична система суспільства.

І варіант

ІІ варіантОпишіть системний підхід до розуміння політичної системи.

Опишіть функціональний підхід до розуміння політичної системи.Що таке політична система?

Що таке політична система?Розкрийте структуру політичної системи.

Розкрийте структуру політичної системи.Опишіть організаційну підсистему.

Опишіть культурно-ідеологічну підсистему.Опишіть нормативну підсистему.

Опишіть інформаційно-комунікативну підсистему.Назвіть функції політичної системи.

Назвіть функції політичної системи.Назвіть типи політичних систем.

Назвіть типи політичних систем.Опишіть закономірність ваги і маятника.

Опишіть закономірність самозбереження системи.Назвіть закономірності, що притаманні лише політичній системі.

Назвіть закономірності, що притаманні лише політичній системі.Охарактеризуйте політичну систему України.

Охарактеризуйте політичну систему України.


^ Тема 4. Політичні партії і партійні системи. Виборчі системи.

І варіант

ІІ варіантНазвіть чинники, які викликають утворення партій.

Назвіть причини утворення партій.Назвіть найпоширеніші способи утворення партій.

Назвіть способи утворення партій залежно від ініціативи створення.Дайте доктринальне визначення політичної партії

Дайте визначення політичної партії за Законом України „Про політичні партії”.Назвіть підходи до розуміння політичних партій.

Назвіть ознаки політичних партій.Розкрийте структуру політитчних партій.

Назвіть функції політичних партій.Як поділяються політичні партії залежно від соціального середовища.

Як поділяються політичні партії залежно від організаційної структури, кількості і характеру членства.Назвіть причини падіння ролі партій в нинішньому суспільстві.

Назвіть негативні риси політичних партій.Назвіть обмеження щодо створення політичних партій, встановлені Законом України „Про політичні партії”.

Хто не може бути членом політичної партії?Що таке партійна система?

Які є типи партійних систем залежно від кількості партій, що реально претендують на владу?Назвіть негативи і позитиви мажоритарної виборчої системи.

Назвіть негативи і позитиви пропорційної виборчої системи.


Тема 5. Людина і політика

І варіант

ІІ варіантОхарактеризуйте роль особи як суб’єкта політики на інституційному рівні.

Охарактеризуйте роль особи як суб’єкта політики на персоніфікованому рівні.Що таке політична соціалізація?

Що таке політична соціалізація?Охарактеризуйте вторинний віковий етап політичної соціалізації.

Охарактеризуйте третій віковий етап політичної соціалізації (16-40 р.)Як впливає криза політичної системи на процес політичної соціалізації?

Які чинники слід враховувати розглядаючи проблему політичної соціалізації?Що таке політична поведінка?

Що таке політична поведінка?Які є типи політичної поведінки?

Які є типи політичної поведінки?Які ролі може виконувати людина в межах закритого типу політичної поведінки?

Які ролі може виконувати особа в межах відкритого типу політичної поведінки?Що таке політичне відчуження?

Охарактеризуйте в чому проявляється політичне відчуження?Розкрийте негативні наслідки залучення мас до політики.

Розкрийте позитивні наслідки залучення мас до політики.Коли виникає натовп?

Особливості поведінки людини в натовпі.


Тема 7. Політичні еліти і лідерство.
І варіант

ІІ варіантРозкрийте ціннісний підхід до розуміння політичної еліти.

Розкрийте функціональний підхід до розуміння політичної еліти?Які є типи політичних еліт за способом свого формування?

Які є типи політичних еліт за обсягом своїх повноважень?Що таке система відбору політичних еліт?

Що таке система відбору політичних еліт?Розкрийте суть антрепренерської системи відбору політичних еліт.

Розкрийте суть системи гільдій.Дайте визначення політичного лідера.

Хто такий політичний лідер?Розкрийте таку теорію політичного лідерства як теорія рис.

Розкрийте ситуаційну теорію політичного лідерства.Назвіть типи політичних лідерів залежно від природи авторитету, на якому побудована влада лідера.

Назвіть типи лідерів, які виділив Ласуел?Назвіть зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера.

Назвіть індивідуальні риси, що впливають на формування політичного лідера.Що таке імідж політичного лідера?

Що таке імідж політичного лідера?Назвіть типи іміджів.

Назвіть типи іміджів


Тема 8. Нації і політика.

І варіант

ІІ варіантЩо таке етнос?

Назвіть концепції розуміння нації?Що таке народ?

Що таке національна ідея?Назвіть форми вияву націоналізму.

Назвіть форми вияву націоналізму.Що таке право нації на самовизначення?

Який міжнародно-правовий акт визнає за націями право на самовизначення?Назвіть форми реалізації права нації на самовизначення.

Назвіть форми реалізації права нації на самовизначення.Що таке сепаратизм?

Назвіть критерії відмежування сепаратизму від права нації на самовизначення.Що таке етнополітика?

Хто є суб’єктом етнополітики?Назвіть принципи національної політики.

Що слід враховувати при здійсненні етнополітики?


Зразок завдань на модулі

І модуль за результатами вивчення 1-4 тем

(1.Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет і методи.

2. Політична влада. 3. Політична система суспільства 4 Політичні партії.)

Варіант 1

 1. Що є предметом вивчення політології?

а. Політична культура. б. Владні відносини.

в. Держава. г. Все вище перелічене.

 1. Що таке влада?

а. - це вплив, спричинений на інших.

б. – це система органів державної влади.

в. – це властивість агресивних людей.

г. – все вище перелічене.

 1. Що таке система?

а. – це сума її складових.

б. – це відносно замкнуте ціле.

в. – це сукупність взаємопов’язаних між собою елементів, що утворюють цілісність.

г. Власний варіант.

 1. Що таке опозиційні політичні партії?

а. партії, які не прагнуть здобути владу.

б. партії, які отримали владу.

в. партії, які незадоволені політичним курсом держави.

г. власна відповідь.

 1. На які дві групи можна згрупувати трактування політики?

 2. Назвіть і охарактеризуйте функції влади.

 3. Дайте доктринальне визначення політичної партії.

 4. Розкрийте структуру політичної системи.

 5. Охарактеризуйте взаємозалежність громадської думки та авторитету державної влади.

 6. Який тип політичної системи є найкращим. Обґрунтуйте.

Варіант 2

 1. Чому політика є соціальним явищем?

а. Оскільки вона є надлишковим явищем у соціумі.

б. Оскільки вона виникає в суспільних відносинах і зникає там, де їх немає.

в. Політика не є соціальним явищем.

г. Власний варіант відповіді.

 1. Назвіть види влади.

а. Соціальна і міжособистісна.

б. Політична і неполітична.

в. Військова і духовно-інформаційна.

г. Всі вище перелічені.

 1. Які з запропонованих дій є показниками абсолютної підтримки населенням політичної системи?

а. Неучасть у виборах до органів місцевого самоврядування.

б. Дотримання правил дорожнього руху.

в. Згода поставити свій підпис під якоюсь петицією.

г. Ніщо з вищевказаного.

 1. Чим відрізняється політична партія і громадська організація?

а. вони мають різний правовий статус

б. вони мають різний електорат

в. вони мають різну мету створення і функціонування

г. власна відповідь.

4. Що таке правова політика?

5. Назвіть аксіоми влади.

6.Опишіть таку закономірність існування політичної системи як закономірність ваги і маятника.

 1. Назвіть ознаки політичних партій.

7. Яку проблему можна вважати політичною, а яку ні?

8. Поясніть, чому поєднання політиками їх діяльності у владних структурах з зайняттям підприємницькою діяльністю заборонено законодавчими актами багатьох держав?

9. Охарактеризуйте „доброякісність” політичної системи або яка політична система потрібна українському суспільству?

10. Порівняйте функції політичних партій, громадських організацій, громадських рухів у житті громадянського суспільства.


Варіант 3

 1. Що таке політика?

а. – це сфера життєдіяльності людей, в якій з одного боку стикаються, а з іншого боку взаємоузгоджуються інтереси різних суспільних груп.

б. – це надзвичайно брудна і непотрібна справа.

в. – це сфера, де реалізовується патологічне бажання влади.

г. Власний варіант.

 1. Що таке легальність влади?

а. – це дотримання органами влади легальних процедур.

б. – це стан влади, коли вона визнається більшістю народу законною та справедливою, народ погоджується з владою, добровільно визнає її право приймати рішення, які повинні виконуватися.

в. – це юридичне поняття, яке означає відповідність дій влади (спосіб завоювання та здійснення влади) діючому на той час законодавству.

г. власний варіант відповіді.

 1. Політична система України є...?

а. консервативною.

б. демократичною.

в. перехідною від закритої до відкритої.

г. власний варіант відповіді.

 1. Залежно від ставлення до обсягу державного втручання в економічні процеси, до ринку і соціальних програм політичні партії поділяються на...?

а. праві і ліві

б. ліві і праві

в. ліві, праві і центристи

г. власна відповідь.

4. Назвіть основні відмінності політики і права.

5. Охарактеризуйте співвідношення політичної і державної влади.

6. Назвіть закономірності, що притаманні лише політичній системі.

 1. Розкрийте структуру політичних партій.

7. Що може обмежити руйнівний вплив політики на суспільство, особу, природу?

8. Засоби масової інформації як суб’єкт духовно-інформаційної влади або політики панують над ЗМІ чи навпаки?

9. Сформулюйте переваги і недоліки однопартійної, двопартійної і багатопартійної систем? Від яких чинників залежить вибір тієї чи іншої партійної системи?

10. Як і наскільки суттєво партії змінили світ політики?


Варіант 4

 1. Яка відмінність між політикою і політологією?

а. ніякої.

б. політика — це наука, а політологія — це сфера життєдіяльності людей.

в. політологія — це логічна політика.

г. власна відповідь.

 1. Яке місце в політології займає вчення про політичну владу?

а. перше

б. центральне

в. останнє

г. політологія не вивчає політичної влади.

 1. Ознаками політичної системи є...?

а. взаємозв'язок групи елементів

б. логічне поєднання елементів

в. утворення цими елементами певної цілості

г. відповідь (а) і (б).

 1. Термін „партія" (від лат. - ділю, розділяю) у перекладі з латини означає...?

а. поділ суспільства на частини

б. розподіл владних повноважень

в. частину якоїсь великої спільноти

г. власний варіант

4. Розкрийте мету політики.

5. Назвіть типи легітимності влади.

6. Опишіть функціональний підхід до розуміння політичної системи.

 1. Назвіть найпоширеніші способи утворення партій.

7. Що таке політика і чим відрізняється від економіки, культури та інших сфер життєдіяльності людини?

8. У чому полягає відповідальність влади перед суспільством?

9. Яке місце і значення політичної системи суспільства у розвитку людської цивілізації?

 1. Що стало причиною появи сучасних політичних партій? Чому партії виникли в Англії?


ІІ модуль за результатами вивчення 5-10 тем

(5.Людина і політика. 6. Політичні еліти і лідерство. 8. Нації і політика. 10.Політичні конфлікти та система міжнародних політичних відносин)

Варіант І.

 1. Яким чином особа може брати участь у політиці?

  1. Через реалізацію політичних прав

  2. Через участь у повстаннях

  3. Через депутатів

  4. Власний варіант

 2. Політична еліта — це ...?.

а. - це найкращі представники кожного суспільства

б. – це соціальна група, яка займає провідне становище в системі політичного керівництва та управління суспільством

в. – це соціальна група, яка складається з осіб, що є при владі та їх нащадків.

г. власна відповідь.

 1. Фізичне винищення великої кількості людей, що належать до певного етносу представниками іншої національності, називається...?

а. міжетнічним конфліктом

б. національно-визвольним повстанням

в. геноцидом

г. громадянською війною

 1. Політичний конфлікт — це...?

а. - це політична ситуація, за якої дія суб’єктів політики спрямована на досягнення несумісних чи взаємовиключних цілей

б. – це коли суб’єкти політики зайняли непримиренні позиції

в. – це коли суб’єкти політики посварилися між собою

г. власна відповідь

 1. Розкрийте негативні наслідки залучення мас до політики.Розкрийте ситуаційну теорію політичного лідерства.

 2. Назвіть форми вияву націоналізму.

 3. Що таке міжнародні відносини?

 4. Поясніть відмінність між поняттями «правляча еліта» і «політична еліта»

 5. Коли виникають національні проблеми, які причини їх появи і які основні форми вияву? У чому особливості національних проблем у розвинутих демократичних країнах?

 6. Охарактеризуйте сучасний стан українсько-російських відносин.


Варіант 2.

 1. Що таке натовп у політиці?

  1. фізична взаємодія людей

  2. небезпечне явище, яке треба викорінювати будь-якими засобами

  3. такого поняття немає

  4. власний варіант.

 2. Чим відрізняється закритий і відкритий тип політичних еліт?

а. представники еліти у відкритому типі можуть одружуватись за власним бажанням, а — закритого типу — тільки з собі подібними

б. відкритий тип політичної еліти формується шляхом вільних виборів, закритий — з собі подібних

в. у відкритому типі представники можуть вийти з еліти, у закритому — зобов’язані перебувати в ній пожиттєво

г. власна відповідь

 1. Автохтонними мешканцями нашої країни є...?

а. татари

б. росіяни

в. українці

г. всі вищеперелічені

 1. Що таке тероризм?

а. діяльність, яку проводять терористи

б. опозиційна діяльність екстремістських організацій чи окремих осіб, метою яких є систематичне застосування насильства для залякування урядів і населення

в. вбивства, диверсії, підпали

г. власний варіант.

 1. Які є типи політичної поведінки?

 2. Назвіть зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера.

 1. Що таке право нації на самовизначення?

 2. Назвіть основні форми міжнародної політики?

 3. Визначте складові іміджу політичного лідера та проаналізуйте основні методи його формування.

 4. Що Ви розумієте під «етнічною диференціацією» і «етнічною інтеграцією»?

 5. Як Ви думаєте, які причини міждержавних конфліктів у сучасних умовах? Які міжнародні організації покликані попереджувати і вирішувати ці конфлікти?


Варіант 3.

 1. Що таке політична соціалізація?

а. процес активної політичної діяльності соціуму

б. процес залучення особи до політики

в. процес використання політики для забезпечення інтересів соціуму

г. власний варіант.

 1. Політичний лідер — це ... ?

а. президент країни

б. глава уряду

в. учасник політичного процесу, що активно впливає на нього і стимулює соціальну групу чи суспільство вцілому на досягнення певної мети

г. власна відповідь.

 1. Яке значення для держави має національна ідея ?

а. негативне, оскільки призводить до порушення прав нацменшин

б. позитивне, оскільки стає рушієм національного прогресу

в. ніякого, оскільки державна політика здійснюється без врахування національної ідеї

г. власний варіант.

 1. Що таке ООН?

а. міжнародна організація

б. об’єднання націоналістів

в. військовий конгрес

г. власний варіант.

 1. Які чинники слід враховувати розглядаючи проблему політичної соціалізації?

 2. Що таке система відбору політичних еліт?

 1. Назвіть критерії відмежування сепаратизму від права нації на самовизначення.

 2. Які є причини політичних конфліктів?

 3. Чим відрізняється політична еліта від економічної, військової, інтелектуальної? Розкрийте їх взаємозв’язок.

 4. Яке місце займають національні відносини у політичному житті?

 5. Яких ілюзій та стереотипів, притаманних побутовому мисленню, слід уникати у зовнішній політиці? Яким є вплив культурних, релігійних і національних звичаїв, моралі на поведінку певної держави на міжнародній арені? Якими способами світова спільнота досягає компромісу при наявності системних відмінностей у культурних, духовних орієнтаціях людства?

Варіант 4.

 1. Проявом політичного відчуження є...?

а. членство у політичному об’єднанні

б. політичне моралізування

в. абсентеїзм

г. толерантність.

 1. Що таке харизматичне лідерство?

а. таке, яке формується на основі віри населення у виключні особисті якості лідера

б. спадкове лідерство

в. виняткове лідерство

г. власний варіант

 1. Чи має право нація на самовизначення?

а. має, оскільки це закріплено в програмних документах ООН

б. не має, оскільки будь-яке намагання бездержавної нації відокремитись є порушенням конституційного принципу єдності і недоторканності державної території

в. має, оскільки протягом багатьох століть це право виборювали сотні націй

г. власний варіант.

 1. У чому полягає урядова криза ?

а. у втраті урядом символів влади

б. у втраті урядом сил для реалізації програм

в. у втраті урядом авторитету

г. толерантність.

 1. . Як впливає криза політичної системи на процес політичної соціалізації?

 2. Розкрийте ціннісний підхід до розуміння політичної еліти.

 1. Хто є суб’єктом етнополітики?

 2. Розкрийте позитивні і негативні наслідки політичних конфліктів.

 3. Що є, на Вашу думку, підставою для приналежності до політичної еліти сьогодні (мужність, відвага, видатні здібності, походження, мудрість, тощо)

 4. Як співвідносяться між собою соціальна і національна політика?

 5. Розкрийте зміст і сутність ознаки ключових глобальних проблем сучасності і вкажіть ймовірні шляхи їх розв’язання і пом’якшення гостроти.


Питання на іспит:

 1. Визначення політики. Політика як суспільне відношення.

 2. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики.

 3. Політика і право, співіснування та взаємовплив.

 4. Правова політика, визначення, мета, зміст та ефективність.

 5. Влада як суспільне відношення і як системоутворюючий чинник. Види влади.

 6. Багатогранність такого явища як політична влада. Концепції політичної влади

 7. Ознаки, структура, суть, зміст політичної влади

 8. Форма та функції політичної влади.

 9. Основні принципи реалізації політичної влади. Система розподілу влад у суспільстві. Аксіоми влади.

 10. Легітимність та легальність влади. Типологія легітимності влади.

 11. Теорії політичної системи.

 12. Ознаки, структура і функції політичної системи.

 13. Типи політичних систем.

 14. Закономірності існування політичної системи.

 15. Особливості політичної системи України.

 16. Основні причини та способи утворення політичних партій

 17. Сутність політичних партій, їх ознаки.

 18. Структура та функції політичних партій.

 19. Класифікація політичних партій.

 20. Партії як носії різних ідеологій.

 21. Криза і негативні риси політичних партій.

 22. Аналіз законодавства, яке регулює діяльність політичних партій.

 23. Партійні системи: основні типи та особливості.

 24. Партійна система України. Аналіз діяльності політичних партій України.

 25. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди.

 26. Виборча система України.

 27. Людина як суб’єкт політики.

 28. Політична соціалізація.

 29. Політична поведінка, основні типи і види.

 30. Психологія натовпу. Індивідуалізм і колективізм в політиці.

 31. Поняття еліти, його генеза. Класичні теорії елітаризму (В.Паретто, Г.Моска, Р.Міхельс).

 32. Сучасні теорії еліти. Сучасна політична еліта: типи, функції, система відбору.

 33. Суть і природа політичного лідера. Теорії лідерства.

 34. Типи лідерів і їх функції. Зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера.

 35. Імідж політичного лідера.

 36. Етнос, нація, народ: визначення та розмежування понять.

 37. Націоналізм: роль у політичному житті та форми. Інтернаціоналізм. Космополітизм.

 38. Нація як суб’єкт політики. Право нації на самовизначення. Сепаратизм.

 39. Етнополітика, її суб’єкти, цілі та принципи. Поняття і структура політичної свідомості. Типи політичної свідомості.

 40. Ідеологія, її функції та рівні.

 41. Сутність, структура і політична культура. Типологія політичних культур.

 42. Політична свідомість та політична культура в сучасній Україні.

 43. Політичні конфлікти та їх функції у суспільстві.

 44. Війна як форма міждержавного конфлікту і засобів міжнародної політики.

 45. Політика і міжнародні відносини.

 46. Міжнародні організації та їх роль у забезпеченні миру і безпеки.

 47. Україна у системі міжнародних політичних відносин.Схожі:

Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconАналітична довідка про стан навчально-методичного забезпечення заочного відділу
Основ політології, що містять тези лекцій, тематику семінарів, контрольних робіт, завдання для сам. Роботи, питання самоконтролю
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconТема Політична влада (2 год.) План
Матвеев С. А., Буланенко Л. С., Михеев С. А. Политология: Учебное пособие. 3-е изд перероб и доп. — Харьков: „Одиссей”, 2003. – 335...
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconВимоги та тематична структура курсу
Тема Політична система суспільства як предмет політології. Методи вивчення політичної системи
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconБалуцька леся Мар'янівна
Франка, отримавши кваліфікацію "магістр політології". З 2010 р аспірант кафедри політології. З 2011 р асистент кафедри політології...
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада icon«Політична економія»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconТема 1 Політика як соціальне явище. Політична влада План
Визначення політики. Політика як соціальне явище. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики
Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconПитання для контрольних робіт з курсу "Геоморфологія" Визначення геоморфології як науки, її об’єкт

Питання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада iconІ. політична теорія
Програма з політології для підготовки Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «політологія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи