Право соціального забезпечення україни icon

Право соціального забезпечення україни
НазваПраво соціального забезпечення україни
Сторінка1/22
Дата25.09.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ уКРАЇНИ

Завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету


Львів 2003В.Я. Бурак, С.М. Синчук.

Право соціального забезпечення України. Завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 72 с.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 1.09.2003 р.Тема 1: Поняття, предмет, метод і система
права соціального забезпечення

^

І. Основні питання


 1. Соціальне забезпечення: поняття, функції.

 2. Соціально-забезпечувальні відносини та їх види в Україні. Відносини, що тісно пов’язані з соціально-забезпечувальними відносинами: процедурні, процесуальні, соціально-страхові.

 3. Поняття та предмет права соціального забезпечення.

 4. Метод права соціального забезпечення.

 5. Система права соціального забезпечення.

 6. Функції права соціального забезпечення.

 7. Принципи права соціального забезпечення.

 8. Джерела права соціального забезпечення України: загальна характеристика.

 9. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері соціального забезпечення.
^

ІІ. Додаткові контрольні питання


 1. Сформулюйте визначення та проведіть співвідношення понять “соціальна полі–тика”, “соціальне забезпечення”, “соціальний захист”, ”соціальне страхування”.

 2. Чи виступатиме Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на відповідний рік джерелом права соціального забезпечення?

 3. Проаналізуйте Закон України “Про державний бюджет” на відповідний рік. Чи виступатиме він джерелом права соціального забезпечення?

 4. Назвіть основний критерій для визначення сфери соціально-забезпечувальних відносин і відмежуйте їх від відносин, які складають предмет суміжних галузей права (фінансового, цивільного, трудового).

 5. Які відносини, крім матеріальних, складають предмет права соціального забезпечення?

 6. Співвідношення предмета права соціального забезпечення та предмета науки?

 7. Обґрунтуйте публічний або приватний характер права соціального забезпечення.

 8. В чому проявляється єдність і диференціація джерел права соціального забезпечення?

 9. Сформулюйте особливості джерел права соціального забезпечення.

 10. Локальні нормативно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.

 11. Сформулюйте ваше бачення концепції соціальної держави.

 12. Проаналізуйте еволюцію реформи державної системи соціального забезпечення на підставі нормативних актів, що визначали зміст реформи.

 13. Сформулюйте дефініції понять: прожитковий рівень, прожитковий мінімум, межа малозабезпеченості, мінімальний споживчий бюджет, межа бідності.

 14. Проаналізуйте теорії соціально-забезпечувальних відносин.

 15. В чому полягає нормативний метод обчислення прожиткового мінімуму в Україні?

 16. Яке значення рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для здійснення соціального забезпечення громадян в Україні?

 17. Визначте правову природу соціально-страхових відносин?

 18. Чи є колективний договір джерелом права соціального забезпечення?
^

ІV. Задачі


1. 28 червня 2002 року, перебуваючи у щорічній відпустці громадянин С., втопився. На утриманні громадянки С. (його дружини) залишилося двоє дітей: син Володя – 6 років та дочка Оксана – 1 рік. На даний час громадянка С. перебуває у відпустці у зв’язку з доглядом за дитиною до трьох років. Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на наступні запитання: хто виступатиме суб’єктом права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника? В який державний орган необхідно звернутися громадянці С.?


2. Полковник (50 років) прослужив 30 років у Прикордонних військах. 15 вересня 2002 року він вийшов у відставку. Вкажіть на який вид соціального забезпечення матиме право Ковальський? В який орган він повинен звернутися за його призначенням? Вкажіть джерело фінансування соціальних виплат, що надаються військовослужбовцям.


3. Громадянка К. займається адвокатською діяльністю. У жовтні 2001 року вона народила дитину. Вкажіть, на який вид соціального забезпечення має право громадянка К.? В який орган повинна звернутися громадянка К. для його призначення? За рахунок яких джерел фінансується даний вид соціального забезпечення?
^

Нормативно-правові акти


 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Концепція соціального забезпечення населення України. Затв. постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 6. – Ст. 31.

 3. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

 4. Закон України “Про мінімальний споживчий бюджет” від 3 липня 1991 року №1284-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. – Ст. 553.

 5. Закон України “Про межу малозабезпеченості” від 4 жовтня 1994 року №190/94-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 42, ст. 385.

 6. Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 р. № 966-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1702.

 7. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1876.

 8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р. № 1058-IV // Праця і зарплата № 32 – 2003р.

 9. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003р. № 1057-IV // Праця і зарплата № 33 – 2003р.

 10. Закон України про затвердження прожиткового мінімуму на поточний рік.

 11. Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 12. Указ Президента України “Про Основні напрямки соціальної політики України на 1997-2000 роки” від 18 жовтня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 202-203. – 30 жовтня.

 13. Указ Президента України “Про Основні напрямки соціальної політики України до 2004 року” від 24 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 21. – Ст. 858.

 14. Указ Президента України “Про Стратегію подолання бідності” від 15 липня 2001 року № 637/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1525.

 15. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Затв. Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – Ст. 1482.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму” від 24 вересня 1999 р. № 1767 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – Ст. 1946.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації” від 29 вересня 2000 р. № 1498 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 40. – Ст. 1698.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” від 14 квітня 2000 року № 656 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 675.

 19. Наказ Міністерства соціального захисту населення України “Про затвердження Типових положень (взірцевих) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і про відділення соціальної допомоги вдома” від 1 квітня 1997 р. № 44 // Офіційний вісник України. – 1997. – Число 39. – С. 57.

 20. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України “Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення” від 17 травня 2000 року № 109/95/157 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1028.

 21. Наказ Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомстату, Національної академії наук України “Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності” від 5 квітня 2002 року № 171/238/100/149/2нд // Офіційний вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 952.

 22. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948) // Зб.: Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи. – К., 1992.

 23. Європейська соціальна хартія.

 24. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина // Відомості Верховної Ради. – 1976. – № 17. – Ст. 291.

 25. Конвенція МОП № 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення” // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т.3. – С.249.

 26. Конвенція МОП № 128 “Про допомоги по інвалідності, по старості і у випадку втрати годувальника” // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т.3. – С.249.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Право соціального забезпечення україни iconСистема соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Отація в дослідженні охарактеризовані основні елементи системи соціального забезпечення в Україні. Охарактеризовано право громадян...
Право соціального забезпечення україни iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення україни iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення україни iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Право соціального забезпечення україни iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
Право соціального забезпечення україни iconТема Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення
Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної політики держави
Право соціального забезпечення україни iconТема 1: Поняття, метод і система права соціального забезпечення
Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. – 1993. №2
Право соціального забезпечення україни iconТема. Організаційно-правові форми соціального забезпечення
Організаційно-правові форми соціального забезпечення це способи фінансування І здійснення соціального забезпечення. Ці форми розрізняють...
Право соціального забезпечення україни iconДоповідь голови ппо кту щокіна в. П. На оперативній нараді (18. 10. 2011р.). Про стан соціального забезпечення студентів пільгової категорії
Закону України n 2342-iv від 13. 01. 2005р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,...
Право соціального забезпечення україни iconТематик а курсових робіт для студентів стаціонару 3 курсу з Права соціального забезпечення на 2012 – 2013 н р
Соціально-забезпечувальні відносини – складова частина предмету права соціального забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи