Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України icon

Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України
Скачати 49.05 Kb.
НазваПерелік питань на іспит із права соціального забезпечення України
Дата25.09.2012
Розмір49.05 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України
 1. Соціальне забезпечення: поняття, функції.

 2. Поняття, правові ознаки та види страхових пенсійних виплат.

 3. Допомога по безробіттю, в тому числі одноразова допомога для здійснення підприємницької діяльності застрахованим особам.

 4. Соціально-забезпечувальні відносини та їх види в Україні. Теорії соціально-забезпечувальних відносин.

 5. Довічна пенсія з установленим періодом.

 6. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення.

 7. Поняття та предмет права соціального забезпечення.

 8. Довічна пенсія подружжя.

 9. Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення.

 10. Метод права соціального забезпечення.

 11. Страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві.

 12. Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій.

 13. Система права соціального забезпечення.

 14. Допомоги по безробіттю незастрахованим суб’єктам в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 15. Пенсійне забезпечення державних службовців і прирівняних до них осіб.

 16. Функції права соціального забезпечення.

 17. Суб’єкти та розміри збору на обов’язкове пенсійне страхування.

 18. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 19. Принципи права соціального забезпечення.

 20. Страхувальники як суб’єкти солідарної пенсійної системи.

 21. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників.

 22. Джерела права соціального забезпечення України: загальна характеристика та особливості.

 23. Принципи недержавного пенсійного забезпечення.

 24. Пенсійне забезпечення службових осіб прокуратури та суддів.

 25. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального забезпечення.

 26. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 27. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною.

 28. Поняття та види правовідносин у соціальному забезпеченні.

 29. Умови та порядок виплати пенсії у солідарній пенсійній системі.

 30. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 31. Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію.

 32. Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 33. Допомоги в разі тимчасової непрацездатності.

 34. Громадяни як загальні суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 35. Довічна обумовлена пенсія.

 36. Суб’єкти права на отримання пенсії та соціальних послуг із солідарної пенсійної системи.

 37. Уповноважені державою органи та організації як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 38. Застраховані особи як суб’єкти солідарної пенсійної системи.

 39. Страхові допомоги, зумовлені народженням дитини.

 40. Соціальні фонди як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 41. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово в недержавній пенсійній системі.

 42. Страхові допомоги у зв’язку з безробіттям.

 43. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 44. Система недержавного пенсійного забезпечення України.

 45. Страхові виплати сім’ям потерпілих від нещасного випадку і у зв’язку з професійним захворюванням.

 46. Громадяни як спеціальні суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: порядок підтвердження.

 47. Умови та строки здійснення пенсійних виплат недержавними пенсійними фондами.

 48. Страхові допомоги на поховання.

 49. Юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи припинення соціально-забезпечувальних правовідносин.

 50. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів.

 51. Субсидії на житлово-комунальні послуги.

 52. Страховий стаж: поняття, види.

 53. Недержавні пенсійні фонди та їх види.

 54. Соціальні державні допомоги малозабезпеченим сім'ям.

 55. Поняття та правові ознаки соціального ризику.

 56. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення.

 57. Допомоги інвалідам з дитинства.

 58. Державні органи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 59. Система недержавного пенсійного забезпечення України.

 60. Державна допомога в разі вагітності та пологів.

 61. Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності.

 62. Види довічних пенсій в обов’язковій накопичувальній пенсійній системі.

 63. Державна одноразова допомога при народженні дитини.

 64. Поняття, ознаки та причини інвалідності.

 65. Умови та порядок отримання одноразової виплати з коштів Накопичувального фонду.

 66. Державна допомога для догляду за дитиною.

 67. Поняття та порядок розслідування нещасного випадку на виробництві.

 68. Порядок призначення та виплати пенсії у солідарній пенсійній системі.

 69. Державна допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням.

 70. Порядок підтвердження та розслідування професійного захворювання.

 71. Пенсійне забезпечення за віком.

 72. Державна допомога одиноким матерям.

 73. Поняття, порядок встановлення та підтвердження тимчасової втрати працездатності.

 74. Соціальні допомоги дітям інвалідам.

 75. Поняття та принципи соціального обслуговування.

 76. Поняття безробіття, часткового безробіття. Порядок визнання громадянина безробітним.

 77. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній пенсійній системі.

 78. Соціальні допомоги дітям-інвалідам.

 79. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості (бідності).

 80. Пенсії за віком у солідарній пенсійній системі.

 81. Соціальне обслуговування громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян на дому.

 82. Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального забезпечення.

 83. Коефіцієнт страхового стажу.

 84. Стаціонарне соціальне обслуговування громадян похилого віку.

 85. Втрата годувальника як соціальний ризик.

 86. Пенсійний стаж: поняття; періоди, з яких складається страховий стаж.

 87. Соціальне обслуговування дітей.

 88. Відмінність соціального страхування від цивільно-правового договору страхування.

 89. Види пенсійних виплат, які виплачуються за рахунок Накопичувального фонду.

 90. Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів.

 91. Організація пенсійного страхування в Україні.

 92. Види пенсійних виплат, які виплачуються в системі солідарного пенсійного забезпечення.

 93. Санаторно-курортне лікування – як вид соціального обслуговування.

 94. Організація обов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 95. Суб’єкти обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

 96. Забезпечення інвалідів засобами пересування.

 97. Організація загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

 98. Суб’єкти солідарної системи пенсійного забезпечення.

 99. Поняття, ознаки та види соціальних пільг.

 100. Організація соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 101. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

 102. Загальна характеристика видів соціальних пільг.

Схожі:

Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconТематик а курсових робіт для студентів стаціонару 3 курсу з Права соціального забезпечення на 2012 – 2013 н р
Соціально-забезпечувальні відносини – складова частина предмету права соціального забезпечення
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconТема Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення
Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної політики держави
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Теоретичні проблеми права соціального забезпечення»
Проаналізуйте концепцію соціальної аліментарності та її значення для обґрунтування предмета права соціального забезпечення в сучасних...
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconТема 1: Поняття, метод і система права соціального забезпечення
Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. – 1993. №2
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconПерелік питань на іспит зі спецкурсу “Правове забезпечення зайнятості населення в Україні”
Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconПерелік питань на іспит зі спецкурсу “Правове забезпечення зайнятості населення в Україні”
Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconПерелік питань, винесених на іспит у 2011-2012 н р. з С/К «Докази І доказування у кримінальному процесі»
Доказове право в системі кримінально-процесуального права. Його поняття І предмет
Перелік питань на іспит із права соціального забезпечення України iconВкажіть функції соціального забезпечення
В рамках соціального захисту знаходяться відносини, які регулюються такими галузями права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи