Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення icon

Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення
Скачати 97.31 Kb.
НазваТема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення
Дата26.09.2012
Розмір97.31 Kb.
ТипДокументи

Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення


 1. Поняття, мета встановлення та принципи формування державних соціальних стандартів, державних соціальних гарантій, соціальних норм та нормативівДержавні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;


Державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму;


^ Соціальні норми і нормативи - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами;


Мета встановлення :

1.визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України;

2. визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації;

3. визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери.


На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком, інших видів соціальних виплат і допомоги.

Державні соціальні стандарти обов'язково враховуються при розробці програм економічного і соціального розвитку.


Принципи формування державних соціальних стандартів і нормативів

 • забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного;

 • законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів;

 • диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів;

 • наукової обґрунтованості норм споживання та забезпечення;

 • гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні;

 • урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту та трудових відносин.
 1. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт.

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум визначається на підставі формування набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів, набору послуг для чотирьох категорій громадян (для основних соціальних та демографічних груп населення), а саме: діти до 6 років; діти від 6 до 18років; працездатні громадяни; громадяни, які втратили працездатність.

Конец формы

^ Порядок встановлення та затвердження прожиткового мінімуму

Наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 17.05.2000р. затверджено Методику визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних та демографічних груп населення. Для розрахунку вартісних величин набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг використовуються середні споживчі ціни (тарифи) (далі - ціни) в країні (регіоні). Ціни (крім тарифів на комунальні послуги, електроенергію, послуги зв'язку) розраховуються Державним комітетом статистики України, і відповідна інформація щомісячно надається Мінпраці. Інформація про тарифи на комунальні послуги надається Мінпраці Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", Національною комісією регулювання електроенергетики України, на послуги зв'язку - Державним комітетом зв'язку та інформатизації України.

Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Конкретний розмір прожиткового мінімуму щороку затверджується Верховною Радою.

Значення прожиткового мінімуму у соціальній сфері

Прожитковий мінімум застосовується для:

загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;

встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог

Конституції України та законів України;

визначення права на призначення соціальної допомоги;

визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;

встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;


3. Система та класифікація соціальних стандартів та нормативів


1. За характером задоволення соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:

 • нормативи споживання - розміри споживання в натуральному виразі за певний проміжок часу (за рік, за місяць, за день) продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких видів послуг;

 • нормативи забезпечення - визначена кількість наявних в особистому споживанні предметів довгострокового користування, а також забезпечення певної території мережею закладів охорони здоров'я, освіти, підприємств, установ, організацій соціально-культурного, побутового, транспортного обслуговування та житлово-комунальних послуг;
 • нормативи доходу - розмір особистого доходу громадянина або сім'ї, який гарантує їм достатній рівень задоволення потреб, що обраховується на основі визначення вартісної величини набору нормативів споживання та забезпечення.


2. За рівнем задоволення соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:

 • нормативи раціонального споживання - рівень, що гарантує оптимальне задоволення потреб;

 • нормативи мінімального споживання - соціально прийнятний рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг виходячи з соціальних або фізіологічних потреб;

 • статистичні нормативи - нормативи, що визначаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення чи його окремих соціально-демографічних груп.


3. За сферою застосування соціальні стандарти та нормативи поділяють на:

 • Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення

встановлюються з метою визначення розмірів державних соціальних гарантій у сфері оплати праці, виплат за обов'язковим державним соціальним страхуванням, права на отримання інших видів соціальних виплат і державної соціальної допомоги та їх розмірів, а також визначення пріоритетності напрямів державної соціальної політики.

 • Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування

встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки інвалідів, осіб похилого віку, дітей, які залишилися без піклування батьків, та інших осіб, які потребують соціальної підтримки:

 1. перелік послуг, які надаються закладами соціального обслуговування і фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів і соціальних фондів;

 2. норми соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та дітей, які перебувають на утриманні держави;

 3. норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування.

  • Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування

 1. гранична норма оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;

 2. соціальна норма житла та нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам;

 3. показники якості надання житлово-комунальних послуг.

  • Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку включають:

   1. норми забезпечення транспортом загального користування;

   2. показники якості транспортного обслуговування;

   3. норми забезпеченості населення послугами зв'язку.

 • Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я включають

  1. перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

  2. нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

  3. показники якості надання медичної допомоги;

  4. нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

  5. нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

  6. нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

  7. нормативи санаторно-курортного забезпечення;

  8. нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

 • Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами

 1. перелік та обсяг послуг, що надаються державними і комунальними закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

 2. нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних працівників у навчальних закладах;

 3. норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових видів соціального матеріального забезпечення учнів.

  • Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури

   1. перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

   2. показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

   3. нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, організаціями та установами культури

 • Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної

культури та спорту

 1. перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами фізичної культури, спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами;

 2. нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту.
  • Державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування

   1. нормативи забезпечення населення побутовими послугами;

   2. показники якості надання побутових послуг;

   3. нормативи забезпечення торговельною площею та місцями у закладах громадського харчування;

   4. показники якості та безпеки товарів і послуг підприємств громадського харчування.


4.Основні державні соціальні гарантії

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.

До числа основних державних соціальних гарантій включаються:

мінімальний розмір заробітної плати;

мінімальний розмір пенсії за віком;

неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.


Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Основні державні соціальні гарантії визначаються виключно законом.

Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів.


5. Інші державні соціальні гарантії


Законами України з метою надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян встановлюються державні гарантії щодо:

рівня життя населення, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

рівнів оплати праці працівників різної кваліфікації в установах та організаціях, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів;

стипендій учням професійно-технічних та студентам вищих державних навчальних закладів;

індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін;

надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування;

забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах та послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки.

Схожі:

Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconРозділ 1 «Поняття, предмет, метод, джерела, принципи права соціального забезпечення. Державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії»
Назвіть одну із основних наукових концепцій обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних відносин
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconНаказ №507 м. Київ Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги
На виконання Закону України від 05. 10. 2000 №2017-ііі “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, з метою...
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconПро затвердження Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів
На виконання Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000 року n 2017-iii,...
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconЕкзаменаційні питання з курсу “pr в діяльності громадських організацій”
Соціальні інститути та соціальні відносини, що характеризують громадянське суспільство
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Лекції: «Про структуру навчально-виховного процесу в університеті». «Соціальні гарантії для студентів»
Тема. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Лекції: «Про структуру навчально-виховного процесу в університеті». «Соціальні гарантії для студентів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи