Тема Первісні та національні форми релігії icon

Тема Первісні та національні форми релігії
Скачати 81.94 Kb.
НазваТема Первісні та національні форми релігії
Дата26.09.2012
Розмір81.94 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2005р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Дидактичне забезпечення самостійної роботи

з курсу „Релігієзнавство”


Львів – 2005

Тема 2.

Первісні та національні форми релігії

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • Ознайомлення з процесом зародження і розвитку релігійних вірувань і особливостями релігійного бачення;

 • Дослідження однієї з форм первісних та національних релігій.

Завдання:

 1. з метою перевірки засвоєння знань питання з цієї теми будуть включені до заліку;

 2. дослідити одну з первісних та національних релігій і здати письмову роботу, в якій висвітлити її за наступним планом:

  1. Вступ. (тут слід вказати чому Ви обрали саме цю тему, які науковці цю тему вже досліджували, і які конкретно джерела Ви опрацювали під час написання роботи)

  2. Характерні ознаки цієї релігії. (вказати обов’язково причини виникнення, історію розвитку, і причини занепаду чи створення на її основі іншої релігійної системи).

  3. Висновки (в яких країнах була поширена чи є поширена або серед яких національностей, скільки прихильників налічує, свої висновки).

Перелік первісних і національних релігій

 1. Характерні риси первісних релігійних вірувань. Ранні форми релігії: магія, фетишизм, анімізм. Родоплемінні культи: тотемізм, землеробський культ, шаманізм.

 2. Характерні риси етнічних (ранніх) національних релігій. Релігії населення Стародавнього Єгипту. Релігії народів Межиріччя. Релігії Стародавньої Індії. Давньогрецька релігія. Релігії Стародавнього Риму.

 3. Характерні риси розвинутих (пізніх) національно-державних релігій. Індуїзм. Конфуціанство. Даосизм. Синтоїзм. Зороастризм. Джайнізм. Сикхізм. Іудаїзм.

Спеціальна література до теми:

 1. Бутинова М.С. Как возникла религия? — М., 1977.

 2. Дж. Фрезер. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. — М., 1980.

 3. Енгельс Ф. Антидюрінг. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т.20.

 4. Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. — М., 1999.

 5. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. — М., 1989.

 6. Лаоцзи. Обрести себя в Дао. — М., 1999.

 7. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное и первобытное мышление. — М., 1994.

 8. Мифы народов мира. Энциклопедия. — М., 1988 г. - Т. 1-2.

 9. Релігієзнавчий словник. / Під ред. А.М. Колодного. — Київ, 1996.

 10. Тайлор Є.Б. Первобытная культура. — М., 1989.

 11. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. — М., 1986.

 12. Элиаде Мирча. Священные тексты народов мира. — М., 1998.

Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Національна парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

 4. Електронна бібліотека Інституту філософії РАН http://ru.philosophy.kiev.ua/library/library.html


Тема 7.

Релігії в Україні

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • дізнатися які релігійні організації є в Україні на сьогоднішній день;

 • з’ясувати особливості географічного розміщення релігійних центрів та кількості прихильників різних релігій;

 • ознайомитись з діяльністю однієї з релігійних організацій.

Завдання:

 1. з метою перевірки засвоєння знань питання з цієї теми будуть включені до модульного завдання та заліку;

 2. описати життєдіяльність однієї з сучасних релігійних організацій України за наступним планом:

  1. Вступ (тут слід вказати повну назву організації або організацій, які Ви описуєте, до якої світової релігії вона належить чи якого релігійного спрямування, які конкретно джерела Ви опрацювали для написання роботи).

  2. Коротка історична довідка (рік заснування, засновники, місце розташування, поширення віровчення).

  3. Структура організації (керівники, з обов’язковим зазначенням прізвищ, або керівні органи, розташування релігійного центру, спосіб побудови організації).

  4. Аналіз сучасної діяльності (кількість прихильників, їх локалізація, основна діяльність (конференції, прощі тощо), друковані видання).

Для написання письмової роботи академічна група ділиться на шість підгруп по списку. Теми для кожної з груп:

 1. Католики західного та східного обряду (Українська Греко-Католицька Церква, Римо-Католицька Церква в Україні, Вірменська Католицька Церква).

 2. Характеристика православних конфесій на Україні (Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква).

 3. Характеристика протестантських течій на Україні.

 4. Язичницькі релігійні організації наших днів.

 5. Характеристика виникнення, розвитку і діяльності на Україні інших пізніх національних та світових релігій (іудаїзм, буддистські і мусульманські громади).

 6. Основні деструктивні секти на Україні. Причини їх стрімкого поширення.

Студенти в межах підгруп можуть розподілити дослідження релігійних організацій між собою і писати про одну з них.

Спеціальна література до теми:

   1. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. Истоки, сущность, влияние на молодежь. — М., 1983.

   2. Бондаренко В.Д. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. - К.: Логос, 1996.

   3. Брайчевский М.Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1989.

   4. Григулевич И.Р. Пророки „новой истины”. — М., 1983.

   5. Губаржевський І. Основи українського православ’я. — Чикаго, 1970.

   6. Дорошенко Д. Короткий нарис історії християнської церкви. — Вінніпег, 1970.

   7. Запровадження християнства на Русі. — К., 1988.

   8. Ісаїв П. Звідки Русь-Україна прийняла християнство? — Філадельфія, 1992.

   9. Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. — К., 1997.

   10. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник. / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. — К., 1999.

   11. Історія християнської церкви на Україні (релігієзнавчий нарис). — К., 1992.

   12. Маринович М. Релігійна свобода в Україні: місцеві церкви та закордонні місіонери. // Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення: Наук. зб. — К., 1998. - С. 141-145.

   13. Огієнко І.І. Українська церква. — К., 1993.

   14. Проблема неорелігій в контексті становлення демократичних державно-церковних відносин: Аналітична записка. — К., грудень 1998.

   15. Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 року. // Людина і світ. - 2001. - № 1. - С. 35-38.

   16. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — М., 1987.

   17. Українська церква між Сходом і Заходом. — К., 1996.

   18. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси. — К., 1988.

   19. Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України. — К., 1999.

Інтернет-джерела:

 1. Релігійно-інформаційна служба України — www.risu.org.ua/uk

 2. Офіційний сайт прес-служби УПЦ "Україна православна" — www.pravoslavye.org.ua (укр, рос)

 3. Офіційний сервер УПЦ – orthodox.org.ua (укр, рос)

 4. Сайт "Православ'я в Україні" — www.orthodoxy.org.ua

 5. Офіційний сайт УГКЦ — www.ugcc.org.ua (

 6. Офіційний сайт РКЦ — www.rkc.lviv.ua

 7. Офіційний сайт Апостольської нунціатури в Україні – www.nuntiatura.kiev.ua

 8. Офіційний сайт Української Лютеранської Церкви — www.ukrlc.org

 9. Офіційний сайт Всеукраїнського союзу об'єднань Євангельських християн баптистів – www.baptist-union.org.ua

 10. Всеукраїнський союз Церков християн віри євангельської п'ятидесятників — www.uupc.org

 11. Офіційний сайт Української Уніонної Конференції Адвентистів Сьомого дня — www.adventist.org.ua

 12. Посольство благословенного царства Божого для всіх народів, Християнська церква Повного Євангелія "Слово віри", м. Київ — www.godembassy.org, www.wof.org.ua

 13. Реєстр Церков Христа в Україні — www.church-of-christ.org.ua

 14. Всеукраїнський єврейський конгрес — www.jewish.kiev.ua

 15. Єврейська конфедерація України — www.jewukr.org

 16. Єврейська фундація України — www.jfu.kiev.ua

 17. Духовне управління мусульман України — www.islamyat.org

 18. Буддизм в Україні" – sangha.org.ua

 19. Офіційний сайт Духовного управління буддистів України, Буддійський духовний Орден Лунг-Жонг-па – www.ningma.kiev.ua

 20. Ведичні знання, традиції, наука – tony.donetsk.ua

 21. Сайт РУН Віри — www.runvira.org

 22. "Українське язичництво" — www.svaroh.alfacom.net

 23. Сайт про релігію і культуру давніх слов'ян "Курган" — www.rql.kiev.ua/kurgan

 24. Релігійна громада РУНВіри "Соняшна" — www.geocities.com/sonyachna

Тема 9. Релігійно-общинні правові системи.

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • пригадати що таке „правова система”, її визначення, ознаки, суть;

 • в загальних рисах ознайомитися з релігійно-традиційними правовими системами, їх видами (релігійно-общинною, далекосхідною (традиційною), звичаєво-общинною правовими системами) та правом, яке існує у цих правових системах;

 • детально ознайомитись з правом однієї з цих систем (мусульманське право, індуське право, іудейське право, китайське право, японське право, далекосхідне і звичаєве право держав Африки, Азії, Океанії).

Завдання:

 1. з метою перевірки засвоєння знань питання з цієї теми будуть включені до модульного завдання та заліку;

 2. провести письмове дослідження (не менше 5 сторінок) права однієї з вищезазначених систем за таким планом:

 1. Вступ. (тут має бути відображена мета дослідження, чому Ви обрали саме цю тему, її актуальність, які науковці цю тему вже досліджували, і які конкретно джерела Ви опрацювали під час дослідження).

 2. Загальна характеристика обраної Вами правової системи та права цієї системи. (історія виникнення і формування релігії і цього права є зайвою в цьому розділі і допускається тільки в кількох реченнях. Увага має бути зосереджена на тому, в яких країнах існує на даний момент це право, його співвідношення або взаємозв’язок з позитивним правом цих країн, його сучасний стан і перспективи розвитку. Також слід не оминути здатність цієї правової системи реагувати на такі явища як технічний прогрес, розвиток концепцій прав людини, глобалізація тощо, здатність адаптуватись до змін).

 3. Джерела права (коротка характеристика).

 4. Основні, характерні ознаки права (слід виділити не менше десяти чітких ознак права, при цьому наголос зробити на одній, яка є притаманною тільки цій правовій системі, наприклад, якщо брати індуське право, то йому характерна така ознака, як персональний характер права — воно обов’язкове тільки для індусів, при чому незалежно від їх місцеперебування).

 5. Висновки (власні зауваження і враження, які виникли під час вивчення теми).

Література для дослідження:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. - Львів: Фонд "Право для України", 1997.

 2. Загальна теорія держави і права. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В.Петришина. — Харків: «Право», 2002. - С.211-225.

 3. Элон М. Еврейское право. Пер. с иврита А.Белова. / Науч. ред. И.Менделевич. — К.: Кондор, 2002.

 4. Керимов Г.М. Учение ислама о государстве и политике. — Москва, 1986. – 312 с.

 5. Лубський В.І. Борис В.Д. Мусульманське право: Навчальний посібник. — К.: Вілоро, 1997. – 256 с.

 6. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу: Навчальний посібник. — Львів, юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 234 с.

 7. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. — К., 2002. – 175 с.

 8. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. / За ред. В.С. Журавського. — К., 2002. – 124 с.

 9. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — Москва, 1998. – 345 с.

 10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. — Харків: Консул, 2001. – 656 с.

 11. Теорія держави і права: Підручник. / За ред. С.Л.Лисенкова. — Київ, Хрінком Інтер, 2005. – С. 388-427.

 12. Чернецька О. Шилінгов В. Правові системи сучасності. — К., 2003. – 345 с.

Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Бібліотека юриста www.lawbook.by.ru

 4. Науковий портал „Российского образования”www.edu.ru

Схожі:

Тема Первісні та національні форми релігії iconЕтика тема 1: виникнення та розвиток етики та моралі спілкування як передумова людського буття. Первісні форми регуляції людської поведінки.
Спілкування як передумова людського буття. Первісні форми регуляції людської поведінки. Протоформи моралі, їх особливості
Тема Первісні та національні форми релігії iconТема 3: генезис релігії, її ранніх форм
Обидва підходи дозволяють виявити важливі аспекти зв’язку релігії з історичним процесом та ставлять питання про можливу історичну...
Тема Первісні та національні форми релігії iconТестові завдання з курсу “Філософія релігії” !1 Вступ до філософії релігії. Особливості релігієпізнання
Автор визначення “власне”, безпосередньої, особистої релігії як “відношення до божественної реальності”
Тема Первісні та національні форми релігії iconФорма підсумкового контролю
Мета курсу – знайомство з об’єктивними науковими відомостями про національні, регіональні та світові релігії; набуття студентами...
Тема Первісні та національні форми релігії iconФеноменологія релігії: її зміст,можливі форми функціонування та особливості вивчення. (2 год.)
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому подається не лише виклад...
Тема Первісні та національні форми релігії iconН.І. Методичні вказівки
Взагалі національні релігії в історії культури не лише сприяли формуванню єдності народності, а й були могутнім чинником духовної...
Тема Первісні та національні форми релігії iconСоціологія релігії
Принагідно виявляються функціональні можливості релігії та її соціальна значимість, а також з’ясовується механізм функціонування...
Тема Первісні та національні форми релігії iconСоціологія релігії
Принагідно виявляються функціональні можливості релігії та її соціальна значимість, а також з’ясовується механізм функціонування...
Тема Первісні та національні форми релігії iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 192-200 Philos. Sci. 2004. N p. 192-200
Розглянуто феномен «національні інтереси» як поняття І як одиницю політичної терміносистеми. Проаналізовано компоненти поняття «національні...
Тема Первісні та національні форми релігії iconТема Релігії в Україні
Україна як полірелігійна країна. Особливість географічного розміщення релігійних центрів та кількості прихильників різних релігій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи