2 різновид релігійної діяльності icon

2 різновид релігійної діяльності
Назва2 різновид релігійної діяльності
Сторінка1/6
Дата26.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

1.1


Культ — це:

1) частина релігійної свідомості;

2) різновид релігійної діяльності;

3) міжрелігійні відносини;

4) проповідь своєї віри серед атеїстів;

5) вивчення богословських дисциплін;


Догмат — це:

1) сукупність обрядів;

2) основне положення віровчення;

3) релігійний напрям;

4) різновид сучасних релігійних організацій;

5) форма первісних вірувань;


Що є головним предметом (об’єктом) релігійної віри?

1) швидкий кінець світу;

2) людина та її безмежні можливості;

^ 3) надприродне;

4) можливість вічного життя;

5) божественне походження володарів;


Словесне (вербальне) звертання людини до об’єкта своєї віри:

1) жертвоприношення;

2) закят;

^ 3) молитва;

4) пранаяма;

5) омовіння;


Що таке політеїзм?

1) віра в існування одного Бога;

2) вчення про кінець світу;

3) віра в існування багатьох богів;

4) заперечення реального існування Бога;

5) різновид релігійних організацій;


Що таке монотеїзм?

1) вчення про кінець світу;

2) війна за віру;

3) заперечення реального існування Бога;

^ 4) віра в існування тільки одного Бога;

5) місіонерська діяльність;


Що означає слово релігія?

1) віра;

2) зв'язок;

3) Бог;

4) свідомість;

5) віровчення;


Самостійна релігійна організація, об’єднання віруючих певного віросповідання для задоволення релігійних потреб відповідно до встановлених канонічних правил – це…

 1. секта;

 2. церква;

 3. монотеїзм;

 4. есхатологія;

 5. конфесія;


Яка функція релігії проявляється у тому, що релігія, з одного боку об’єднує, згруповує релігійні групи, а з іншого – роз’єднує їх?

1) регулятивна;

2) комунікативна;

3) культуротрансформуюча;

^ 4) інтегративно-дезінтегративна;

5) методологічна;


Яка функція релігії полягає в тому, що вона надає психологічну можливість нейтралізувати негативні емоції, полегшує емоційне сприйняття негативних життєвих обставин?

1) регулятивна;

2) комунікативна;

^ 3) терапевтична (утішальна, лікувальна);

4) інтегративно-дезінтегративна;

5) методологічна;


Синкретизм релігійний — це …

1) органічне чи еклектичне поєднання кількох релігійних систем;

2) функція релігії, яка полягає в тому, що вона забезпечує спілкування віруючих як у межах певної релігійної спільноти так і поза нею;

3) релігійна концепція, в межах якої трактують Бога як певну духовну силу, яка є протилежною світу створених ним речей;

4) рух до об’єднання християнських церков;

5) самостійна релігійна організація, об’єднання віруючих певного віросповідання для задоволення релігійних потреб відповідно до встановлених канонічних правил;


Екуменічний рух – це…

1) органічне чи еклектичне поєднання кількох релігійних систем;

2) функція релігії, яка полягає в тому, що вона забезпечує спілкування віруючих як у межах певної релігійної спільноти так і поза нею;

3) релігійна концепція, в межах якої трактують Бога як певну духовну силу, яка є протилежною світу створених ним речей;

^ 4) рух до об’єднання християнських церков;

5) самостійна релігійна організація, об’єднання віруючих певного віросповідання для задоволення релігійних потреб відповідно до встановлених канонічних правил;


Предметом курсу релігієзнавства є…

 1. релігія як складне соціальне і духовне явище;

 2. філософія;

 3. релігійні норми;

 4. норми моралі;

 5. правила поведінки;


Виберіть правильно вказаний вид релігій:

 1. профетичні релігії;

 2. богословська;

 3. політична;

 4. світоглядна;

 5. всі відповіді правильні;


Який зміст аксіологічної функції релігії?

 1. зосереджується увага на тому, що релігійне вчення формує для віруючого шкалу цінностей;

 2. полягає в тому, що деякі релігії стають каталізаторами формування етносів;

 3. релігія дуже часто заповнює прогалини в психологічному, моральному, духовному сприйнятті світу;

 4. релігія як цілісна система світосприйняття дає осмислення навколишнього світу, людини;

 5. полягає у здатності релігії через систему норм, приписів, установок, канонів бути регулятором відносин, поведінки, вчинків, дій віруючих релігійних спільнот і навіть суспільства в цілому;


Релігійне віровчення - це:

 1. приналежність до будь-якої релігії, церкви, деномінації, релігійного об’єднання, які мають своє розроблене віровчення, культ і стійку організаційну структуру;

 2. зафіксоване засобами культури концептуальна система релігійних поглядів та ідей про світ, смисл життя, засоби та способи його реалізації, головним з яких є усвідомлення взаємовідносин з вищими силами;

 3. приналежність до будь-якої церкви, релігійної організації, яка має своє віровчення, культову практику та організаційну структуру;

 4. органічне чи еклектичне поєднання кількох релігійних систем;

 5. сукупність символічних дій, з допомогою яких віруюча людина вступає в контакт з надприроднім;


Вкажіть один з різновидів віри:

 1. абсурдна віра;

 2. релігійні уявлення;

 3. таїнства;

 4. містерії;

 5. соціологічна;


Соціальний зміст релігії полягає в тому, що…

 1. релігія виникає і розвивається в суспільстві;

 2. релігія – це світогляд суспільства;

 3. вона пов'язана з історією;

 4. має зв'язок з соціологією;

 5. здійснює розвиток релігійних культур;


Вкажіть одну з ознак релігії:

 1. святі перекази та святе письмо, виклад віровчення в письмовій або усній формі;

 2. відсутність символів, які дозволяють розрізнити прихильників різних релігій;

 3. більшість релігій, хоча й не всі, не вшановують якусь форму божества;

 4. не можна пояснити бачення причин, мети та способу створення світу;

 5. відсутність життя після смерті: в більшості релігій є вчення про те, що людина не продовжує жити в цьому або інших вимірах;1.2


Якими ознаками характеризується релігійна віра?

 1. наявність у свідомості уявлень про надприродне, або віри в реальне існування надприродного;

 2. проявляється в емоційній формі, тобто обов’язково викликає релігійні почуття;

 3. включає переконання в існуванні особливих двобічних стосунків між людиною і надприроднім;

 4. є результатом екзистанційних доказів;

 5. бог або боги: більшість релігій, хоча й не всі, вшановують якусь форму божества, святу істоту або істоту, яка є відповідальною за певні форми життя на землі;

 6. досліджується емпіричними методами;

 7. приналежністю до світових релігій;


Виберіть правильно вказані ознаки релігій:

 1. бог або боги: більшість релігій вшановують якусь форму божества, святу істоту або істоту, яка є відповідальною за певні форми життя на землі;

 2. наявність у свідомості уявлень про надприродне або віру в реальне існування надприродного;

 3. молитва: практично у всіх релігіях віруючі налаштовують свій зв’язок з богом (богами) за допомогою молитви, релігійних обрядів або медитації;

 4. місця поклоніння: в них збираються віруючі, з метою звеличення, прославляння бога (богів), молитися або медитувати разом з іншими віруючими;

 5. проявляється в емоційній формі, тобто обов’язково викликає релігійні почуття;

 6. наявність теологічних наук;

 7. церква - самостійна релігійна організація, об’єднання віруючих певного віросповідання для задоволення релігійних потреб відповідно до встановлених канонічних правил;


Відзначте правильно вказані види віри:

 1. абсолютна віра;

 2. абсурдна віра;

 3. парадоксальна віра;

 4. соціологічна;

 5. психологічна;

 6. матеріалістична;

 7. теологічна;


Відзначте факультативні функції релігії:

 1. еноформуюча;

 2. культуроформуюча;

 3. політико – ідеологічна;

 4. політична;

 5. виховна;

 6. регулятивна;

 7. світоглядна;


Ознаки релігії:

 1. бог;

 2. молитва;

 3. свята;

 4. культурка;

 5. принципи;

 6. рай;

 7. пекло;


Назвіть характерні ознаки містичних релігій:

 1. прихильники таких релігій не вірять в богів;

 2. прихильники таких релігій ідуть особливим життєвим шляхом;

 3. прихильники таких релігій мають своїх мудреців, які допомагають їм знайти шлях до мудрості;

 4. прихильники таких релігій вірять в богів;

 5. прихильники таких релігій мають своїх посланців, які дають їм одкровення;

 6. вірять, що боги промовляють до них через пророків;

 7. моляться до єдиного бога з проханням про допомогу;


Виберіть правильно названі ознаки релігії:

^ 1) Теорія створення світу;

2) Молитва;

3) Місця поклоніння;

4) Місце просвіти;

5) Теорія здобуття бажаних цілей;

6) Мирність у всесвіті;

7) Місце навчання мирян;


Виберіть правильно названі ознаки релігії:

^ 1) Життя після смерті;

2) Святі перекази та святе письмо;

3) Свята;

4) Місце просвіти;

5) Теорія здобуття бажаних цілей;

6) Мирність у всесвіті;

7) Місце навчання мирян.


Відзначте з чого складається теоретичне релігієзнавство:

^ 1) філософія релігії;

2) психологія релігії;

3) соціологія релігії;

4) духовна релігія;

5) релігійні уявлення;

6) моральна релігія;

7) історична релігія.


1.3


Які з ознак релігії зазначенні правильно?

 1. бог або боги;

 2. теорія створення світу;

 3. місця поклоніння;

 4. молитва;

 5. адепт;

 6. церква;

 7. життя після смерті;

 8. біблія;

 9. віруюча людина;


В яких відповідях правильно вказані визначення релігії?

 1. релігія — особливий світогляд;

 2. релігія — моральний комплекс;

 3. релігія — світогляд, система моральних відносин і практика особи, групи, будь-якого об’єднання людей, суспільства, які утворюються у відповідності до віри в Бога чи богів, встановлюють культ богослужінь та обрядових правил і приписів, таїнств і дій;

 4. релігія — це те, що пов’язує людину з Богом і поєднує людей між собою;

 5. релігія — складний духовний феномен, який не лише відображає віру людини в Бога, але і слугує для неї засобом спілкування з Богом;

 6. втаємничений в будь-які учення і таємні культи, ревний послідовник культу;

 7. сукупність символічних дій, з допомогою яких віруюча людина вступає в контакт з надприроднім;

 8. сукупність символічних індивідуальних чи колективних дій віруючих, яка об’єднує їхні релігійні уявлення і спрямована на встановлення двобічних відносин між людиною та надприродними об’єктами;

 9. рух до об’єднання християнських церков;


Відзначте правильно вказані елементи структури релігії:

 1. релігійні уявлення;

 2. релігійна свідомість;

 3. релігійний культ;

 4. релігійні організації;

 5. релігійне слово;

 6. релігійна думка;

 7. релігійна діяльність;

 8. психологія віруючих;

 9. діяльність церкви;


Відзначте правильно названі функції релігії:

 1. компенсаційна;

 2. терапевтична;

 3. світоглядна;

 4. регулятивна;

 5. комунікативна;

 6. культурна;

 7. виховна;

 8. політична;

 9. соціальна;


Виберіть правильні твердження:

 1. релігієзнавство вивчає релігію як складову частину суспільства;

 2. однією з ознак релігії є бог;

 3. соціальний зміст релігії полягає в тому, що вона виникла і розвивається в суспільстві;

 4. релігії поділяються на профетичні і містичні;

 5. релігійна віра – це віра в надприродне;

 6. релігієзнавство вивчає лише найбільш відомі релігії світу;

 7. релігійні уявлення - це відчуття, за допомогою яких не сприймає надприродне;

 8. релігія - це наука, яка вивчає глибини суспільної історії;

 9. адепти – це релігійні фанатики;


Що розуміють під терміном «релігія»?

 1. релігія - особливий світогляд;

 2. релігія - моральний комплекс;

 3. релігія - це те, що пов’язує людину з Богом і поєднує людей між собою;

 4. релігія - богоспілкування, віра людини в щось надприродне;

 5. релігія - складний духовний феномен, який не лише відображає віру людину в Бога, але і слугує для неї засобом спілкування з Богом;

 6. релігія - це те, що не пов’язує людину з Богом, і не поєднує людей між собою;

 7. релігія – це світоглядна наука;

 8. релігія – це навчений предмет, що є частиною педагогічного навантаження усіх вищих навчальних закладів;

 9. релігія – це система моральних і правових норм та приписів, що виконуються її прихильниками;


Назвіть правильно вказані ознаки релігій:

 1. духівництво, пресвітери, наставники, вчителі, лідери;

 2. містичність;

 3. святі перекази та святе письмо;

 4. символи;

 5. сповідь;

 6. свята;

 7. кодекс поведінки;

 8. істинність;

 9. непорушність;2.1


Де виник буддизм?

1) на Аравійському півострові;

2) в Індії;

3) в Китаї;

4) в Палестині;

5) в Єгипті;


Що означає слово “нірвана”?

1) блукання душі;

2) одкровення (містичний досвід);

^ 3) згасання;

4) воскресіння;

5) переселення душі в нове тіло.


Як звали засновника буддизму?

1) Бхактіведанта Свамі Брабхупада;

2) Шуддходана;

^ 3) Сіддгартха Гаутама;

4) Шрі Чінмой;

5) Шрі Ауробіндо Гхош.


Як називається священна книга буддистів?

1) Упанішади;

2) Коран;

3) Веди;

^ 4) Трипітака;

5) Авеста;


Що таке мандала?

1) світ форми;

2) віра в майбутнє воскресіння;

3) дух смерті;

4) сфера бажань;

^ 5) священна діаграма буття в буддизмі;


Як називається буддистська сакральна споруда?

1) синагога;

2) ваджраяна;

3) махаяна;

4) віная пітака;

5) ступа;


Хто такий бодхісатва?

1) пророк, який приніс людям основи віровчення буддизму;

^ 2) істота, яка досягла просвітлення, проте лишається в сансарі, щоб допомогти іншим;

3) будь-який буддист махаяни;

4) буддистський монах-йогин;

5) засновник вчення саунтрантиків;


Що таке сансара в буддизмі?

 1. кругообіг життя;

 2. молитва;

 3. вічне блаженство;

 4. буддистський монах-йогин;

 5. восьмирічний” або восьмичленний шлях пізнання істини.


Що означає слово «Будда»?

 1. бог;

 2. святий сподвижник;

 3. просвітлений;

 4. мудрець;

 5. вірний;


Яке з названих положень не входить до моральних заповідей для мирян (Панчашила) в буддизмі:

 1. ахімса (не вбивати);

 2. не вживати спиртних напоїв;

 3. не торкатися чужих дружин;

 4. не вживати намарне ім’я Бога;

 5. не говорити неправди.


Яке з названих положень не входить до моральних заповідей для монахів в буддизмі?

 1. берегти живі істоти;

 2. дотримуватися цнотливості;

 3. постійно проповідувати;

 4. не говорити неправди;

 5. не брати чужої власності;


Яке з названих положень не входить до моральних заповідей для монахів в буддизмі?

 1. не вживати вина;

 2. уникати надмірного вживання їжі;

 3. уникати світських забав;

 4. не вживати пахощів, оздоблень, прикрашувань;

 5. здійснити хадж – паломництво до найбільшої святині – Кааби;


Виберіть основні дві течії в буддизмі:

 1. католики і православні;

 2. шиїти і сунніти;

 3. хінаяна і махаяна;

 4. буддисти східного і західного обряду;

 5. вірні і невірні;


В чому основна відмінність між вченням хінаяни і махаяни?

1) махаяна твердить, що досягнути стану будди можуть не лише монахи, але й благочестиві та мудрі миряни;

2) хінаяна твердить, що спасіння приходить тільки через споглядання;

3) махаяна – це південний буддизм;

4) хінаяна – це велика колісниця;

5) вони використовують різні священні тексти;


Вкажіть місце де Будда став просвітленим:

 1. в храмі;

 2. в палаці;

 3. під деревом бодхи;

 4. на галявині;

 5. під деревом страждання;


Кому належить дане твердження: «Все існуюче минуче. Турбуйтесь про своє спасіння»:

 1. Т. Гоббс;

 2. Сіддхартха Гаутама;

 3. Мартін Лютер;

 4. Ж. Кальвін;

 5. Аллах;


Відзначте правильно названу одну з релігійних течій в буддизмі:

 1. протестантизм;

 2. социніанізм;

 3. католицизм;

 4. хінаяна;

 5. квакеризм;


Відзначте правильно названу одну з релігійних течій в буддизмі:

 1. махаяна;

 2. протестантизм;

 3. християнство;

 4. католицизм;

 5. квакеризм;


Що в перекладі означає «Тріпітака»:

 1. три кувшина;

 2. три кола;

 3. три квадрата;

 4. три кошики;

 5. три плити;


Дгармице …

 1. життєві елементи, які вступають у миттєві комбінації, залишаючись при цьому незмінними, але з’єднуючись кожен раз по-новому, утворюють нові структури;

 2. життєві обставини, що вступають у комбінації, залишаючись при цьому незмінними, але з’єднуючись кожен раз по-новому, утворюють нові структури;

 3. священні тексти буддистів;

 4. заповіді для мирян;

 5. святі сподвижники;2.2


Відзначте з яких частин складається «Тріпітака»:

 1. Віная – пітака (кошик дисципліни);

 2. Мега – пітака (квадрат успіху);

 3. Сутта – пітака (кошик проповідей);

 4. Аксизмо – пітака (кошик страждання);

 5. Абхідхарма – пітака (кошик найвищої доктрини);

 6. Море – пітака (торба страждань);

 7. Яма – пітака (заповіді любові);


Назвіть складові елементи восьмирічного шляху пізнання істини в буддизмі:

 1. рішучість;

 2. надійність;

 3. мужність;

 4. терпеливість;

 5. праведні діла;

 6. любов;

 7. праведна думка;

157

Відзначте місця паломництва за буддійськими вченнями:

 1. місце народження Аллаха;

 2. місце першої сповіді Будди;

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

2 різновид релігійної діяльності iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
2 різновид релігійної діяльності iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
2 різновид релігійної діяльності iconІ. П. Мозговий релігійна спрямованість шкіл ранньогрецької філософії
В статті аналізується звернення найдавніших грецьких філософів до релігійної проблематики, розвиток ними богошукацької традиції
2 різновид релігійної діяльності iconЗоя Козоріз (Переяслав-Хмельницький) лихослів’Я – як різновид підліткових девіацій
Бог, мати, батько, син, донька. Однак сьогодні в усіх мовах світу з'явилися так звані «інтернаціональні» слова, котрі прийнято називати...
2 різновид релігійної діяльності iconХристиянства
Антологія християнства: хрестоматія з релігієзнавства та культурології / [за заг ред. Г. Лозко]. – К.: Кмпу ім. Б. Д. Грінченка,...
2 різновид релігійної діяльності iconУдк 37. 012. 2 О. Я. Коваленко
У статті розкрито основні положення системного та діяльнісного методологічних підходів. Розглянуто основний різновид системного –...
2 різновид релігійної діяльності iconТоталітарна держава: Ґенеза державотворення від ідеї до її втілення
Створюються теорії, концепції націєтворення та державотворення, наповнюючи ідею конкретним змістом. Усвідомлення національної особливості...
2 різновид релігійної діяльності iconПрограма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального
Основні завдання виробничого менеджменту. Об’єкт управління та суб’єкт управління. Функції виробничого менеджменту: планування, облік,...
2 різновид релігійної діяльності iconЧернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека
Проте збереглося чимало спогадів, або дещо видозмінених залишків визначних споруд України, з яких можна зробити висновок, що Україна...
2 різновид релігійної діяльності iconРозділ 11 українська церква на зламі епох
Української Церкви для формування релігійности українського народу, розвитку та зміцнен-ня релігійної свідомости. У цьому процесі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи