Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 icon

Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11
Скачати 69.91 Kb.
НазваЛекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11
Дата26.09.2012
Розмір69.91 Kb.
ТипЛекции

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. – М., 1995

 2. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. – 2004. - №11

 3. Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю подружжя// Право України. – 2001. - № 9

 4. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. - № 1.

 5. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихованців та вихованців// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. - № 17

 6. Афанасьєва Л.В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. - № 1.

 7. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. – М., 2002.

 8. Бикова О.Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

 9. Бічук Л. Здійснення неповнолітніми своїх майнових прав та обов’язків// Вісник Академії правових наук України. - № 21

 10. Босанац Милан. Внебрачная семья. – М., 1981

 11. Васильєв С. Припинення шлюбу: історико-правовий аспект// Право України. – 1998. - № 2

 12. Васильківська І. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми// Право України. – 1998. - № 6

 13. Ватрас В. Правова природа таємниці усиновлення// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

 14. Ватрас В. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2003

 15. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

 16. Гаспарян А.С., Атрохова Е.С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья. – Ростов н/ Д.: «Феникс», 2004. – 288с.

 17. Гурська Т. Охорона здоров’я і репродуктивні права жінок (цивільно-правовий аспект)// підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 2

 18. Гусак П. Моральні та правові аспекти допоміжних репродуктивних технологій. – У зб.: На межі життя і смерті// Вісник Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії. Л., 2001. - № 2

 19. Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву. – Уфа, 1980

 20. Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 21. Дністрянський С. Цивільне право. Ч. 1. – В., 1919

 22. Євко В.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект// Право України. – 2001. - № 8

 23. Євко В.Ю. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу// Тези наукових доповідей до конференції, присвяченої світлій пам’яті проф.. О.А. Пушкіна. – Х., 2001

 24. Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск

 25. Євко В.Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. Спецвипуск.

 26. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6

 27. Жилинкова И.В. Брачный контракт. Монография. – Х.: «Ксилон», 1995. – 172с.

 28. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Монография. – Х.: «Ксилон», 1997. – 236с.

 29. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.

 30. Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).

 31. Жилінкова І.В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє// Вісник Академії правових наук України. - № 27

 32. Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України// Вісник Академії правових наук України. - № 30

 33. Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві// Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10

 34. Жилінкова І.В. Розвиток інституту шлюбного договору// вісник Академії правових наук України. - № 28

 35. Жилінкова І.В. Сімейне право: галузевий суверенітет чи де суверенізація ?// Вісник Академії правових наук України. - № 26

 36. Зілковська Л.М. Правове регулювання усиновлення в Україні. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 2002

 37. Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків// Право України. – 1998. - № 3

 38. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми// Право України. – 2004. - № 3

 39. Колісниченко З. Узгодження законодавства України з вимогами Конвенції ООН про права дитини – вимога часу// Право України. – 1997. - № 6

 40. Короткова Л. Чи потрібен інститут патронату?// Радянське право. – 1989. - № 4

 41. Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд)// Право України. – 1994. - № 11-12

 42. Короткова Л.. Віхров О. Таємниця фіктивних розлучень// Право України. – 1996. - № 9

 43. Короткова Л.. Віхров О. Шляхи правового захисту сім’ї державою// Право України. – 1997. - № 1

 44. Короткова Л.. Віхров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи)// Право України. – 1995. - № 5-6

 45. Короткова Л. Необходимо универсальное понятие семьи// правоведение. – 1980. - № 1

 46. Красицька Л. Визначення походження дітей за новим сімейним законодавством України// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2003

 47. Кузмичова Л.О., Жилінкова І.В. Особисті права та обов’язки батьків та дітей: Учб. посіб. – К.: УМКВО, 1991. – 56с.

 48. Левківський Б.К. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин у новому Сімейному кодексі України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

 49. Лепех С.М. Договір патронату за Сімейним кодексом України 2002 року// Вісник Львівського національного університету. – 2004. - № 40

 50. Лепех С.М. Інститут сепарації: проблеми застосування// Право України. – 2003. - № 3

 51. Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Матеріали конференції «Треті осінні юридичні читання». – Хм., 2004

 52. Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2005.

 53. Лепех С.М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Львівського національного університету. – 2005. - № 41.

 54. Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974

 55. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – М., 1985

 56. Мельник Є.Ф. Правове становище дітей-сиріт при живих батьках// Радянське право. – 1989. - № 1

 57. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4

 58. Москалюк В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис. канд. юрид. наук. – Х.., 2003

 59. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 60. Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития// Государство и право. – 1999. - № 3

 61. Нечаева А.М. Семья и закон. – М., 1980

 62. Нечаева А.М. Споры о детях. – М., 1989

 63. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны// Государство и право. – 1996. - № 12

 64. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М., 1991

 65. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

 66. Оридорога М.Т. Брачное правоотношение. – К., 1971

 67. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11

 68. Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951

 69. Пігач Я.М. Основні положення і значення Сімейного кодексу України 1919 року// На шляху до правової держави: тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції 7-8 лютого 1991р. ІІ випуск Л., 1991.

 70. Пігач Я.М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції// Радянське право. – 1990. - № 7

 71. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.

 72. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 73. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США// Право України. – 2004. - № 5

 74. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985

 75. Ромовська З.В. Аліментні зобов’язання. – Л., 1973

 76. Ромовська З.В. Права та обов’язки батьків і дітей. – Л., 1975

 77. Ромовська З.В. Сімейне право – перспективи розвитку// Основні напрями реформи цивільного права в Україні. Зб. статей та матеріалів. – К., 1997

 78. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 79. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 80. Рясенцев В.А. Советское семейное право. – М., 1982

 81. Савченко Л.А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1997

 82. Савченко Л.А. Права і обов’язки батьків по вихованню дітей// Право України. – 1997. - № 5

 83. Сапейко Л.В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України// Проблеми законності. – 2003. - №63

 84. Сапейко Л.В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.

 85. Сапейко Л.В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. - № 18.

 86. Сеник С.В. Право дітей на аліменти// Нотар. – 2004. – № 2

 87. Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 88. Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 89. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 90. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 91. Ульяненко О.О. Порядок і умови укладення шлюбного договору (контракту)// Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4

 92. Ульяненко О.О. Шлюбний контракт на межі двох кодексів// Вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2003. - № 1.

 93. Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі// Право України. – 2002. - № 5

 94. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 95. Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. - М., 1976

 96. Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 97. Шевченко Я.М. Проблеми нового Сімейного кодексу України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 98. Юзікова Н. Діти потребують захисту// Право України. – 1998. - № 6

 99. Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1996

Схожі:

Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconЛекции по семейному праву. М., 1995
Порядок встановлення опіки (піклування). Органи, уповноважені приймати рішення про встановлення опіки (піклування), призначення опікуна...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconПрограма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу
Союзу (ЄС). Безпосередньою метою курсу є надання знань з основ правового регулювання зовнішньої компетенції єс І відносин єс з іншими...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Договірне регулювання трудових відносин в Україні»
Узагальнивши та проаналізувавши наукові джерела й вітчизняне законодавство, з’ясуйте поняття та особливості договірного регулювання...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconТема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти
Козак Зоряна Ярославівна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconВ спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
Погрібного С. О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на здобуття...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 icon83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77 відгук
Т. В. Некрасової на тему «Правове регулювання надання державної допомоги суб’єктам господарювання», поданої на здобуття наукового...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconТематика курсових робіт для студентів стаціонару 2 курсу з Трудового права України на 2012 2013 н р
Колективно договірне регулювання умов праці на підприємствах, установах, організаціях
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconМартинюк Р. Конституційний процес І поділ влади в Україні напередодні укладення Конституційного Договору 1995 р між Президентом України І Верховною Радою України
Мартинюк Р. Конституційний процес І поділ влади в Україні напередодні укладення Конституційного Договору 1995 р між Президентом України...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
Лекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11 iconМетодичне забезпечення семінарських та самостійних занять студентів (пояснювальна записка)
Навчальна дисципліна “Право зовнішніх відносин єс” в навчальному плані факультету правничих наук має певну специфіку: ця дисципліна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи