Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин icon

Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин
Скачати 39.13 Kb.
НазваТема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин
Дата26.09.2012
Розмір39.13 Kb.
ТипКонцепція

  Тема 1. Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин

 1. Поняття та функції сім’ї.

  Конститутивні ознаки “сім’ї” за рішенням Конституційного Суду України №5-рп/99 від 03.06.1999 р. /про офіційне тлумачення поняття “член сім’ї”.

  Проаналізуйте підстави створення сім’ї за ст. 3 Сімейного кодексу України.

  Право особи на сім’ю.

 1. Регулятори сімейних відносин /закон, договір, звичаї, мораль, релігійні канони/. Можливість договірного регулювання сімейних відносин, а також про застосування звичаїв. Втілення моральних засад суспільства у нормах Сімейного кодексу України.

 2. Сімейні відносини як предмет правового регулювання.

  Співвідношення понять “сімейні відносини” та “сімейні правовідносини”.

  Особливості сімейних правовідносин.

  4. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Акти цивільного стану.

  5. Суб’єкти сімейних правовідносин. Особливості право- та дієздатності.

  Відносини родинності та свояцтва та їх правове значення.^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Загальна декларація прав людини 1948 року

 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року

 5. Хартія прав сім’ї 1983 року

 6. Сімейний кодекс України 2002 року

 7. Цивільний кодекс України 2003 року

 8. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 року

 9. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок, затверджена постановою Верховної Ради України від 05.03.1999 року

 10. Концепція державної сімейної політики, затверджена постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 року

 11. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48


^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Босанац Милан. Внебрачная семья. – М., 1981

 2. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

 3. Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві// Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10

 4. Жилінкова І.В. Сімейне право: галузевий суверенітет чи де суверенізація ?// Вісник Академії правових наук України. - № 26

 5. Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд)// Право України. – 1994. - № 11-12

 6. Короткова Л.. Віхров О. Шляхи правового захисту сім’ї державою// Право України. – 1997. - № 1

 7. Короткова Л. Необходимо универсальное понятие семьи// правоведение. – 1980. - № 1

 8. Левківський Б.К. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин у новому Сімейному кодексі України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

 9. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4

 10. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 11. Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития// Государство и право. – 1999. - № 3

 12. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны// Государство и право. – 1996. - № 12

 13. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

 14. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11

 15. Пігач Я.М. Основні положення і значення Сімейного кодексу України 1919 року// На шляху до правової держави: тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції 7-8 лютого 1991р. ІІ випуск Л., 1991.

 16. Пігач Я.М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції// Радянське право. – 1990. - № 7

 17. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.

 18. Ромовська З.В. Сімейне право – перспективи розвитку// Основні напрями реформи цивільного права в Україні. Зб. статей та матеріалів. – К., 1997

 19. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 20. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 21. Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 22. Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 23. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 24. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 25. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 26. Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій// Юридична Україна. – 2003. - № 1  Завдання 1.

  З’ясуйте ступінь та лінію споріднення

 1. між батьком та сином;

 2. між двоюрідною тіткою та племінником;

 3. між троюрідним братом та сестрою;

 4. між прадідом та правнуком.  Завдання 2. Назвіть особливості реалізації неповнолітніми батьками своїх батьківських обов’язків, посилаючись на норми Сімейного кодексу України.

  Завдання 3. Порівняйте терміни „сім’я”, „родина”, „шлюб”.

  Завдання 4. Випишіть приклади актів сімейного законодавства і розташуйте їх за юридичною силою.

  Завдання 5. Розкрийте моральні засади суспільства, яким не повинні суперечити підстави створення сім’ї.Схожі:

Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconТема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин
Предмет та метод сімейного права. Поняття та види сімейних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин....
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято...
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Тема Теоретичні основи локально-правового регулювання трудових відносин в Україні (4 год.)
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconПрограма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу
Союзу (ЄС). Безпосередньою метою курсу є надання знань з основ правового регулювання зовнішньої компетенції єс І відносин єс з іншими...
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconМіжнародна науковО-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання...
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconВідгук офіційного опонента на дисертацію Атаманової Юлії Євгенівни «Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
«Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconЄ. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
Національно-мовні відносини як об’єкт правового регулювання. Правовий режим мов
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
Тема Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» є громадська організація «Правовий світ» (м. Дніпропетровськ)
Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» є громадська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи