Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 icon

Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Скачати 52.06 Kb.
НазваЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Дата26.09.2012
Розмір52.06 Kb.
ТипЗакон

  Тема 2. Шлюб. Недійсність шлюбу1. Поняття та ознаки шлюбу. Конкубінат: історія та сучасність.

2. Закони шлюбу:

1) виникнення права на шлюб;

2) шлюбний вік;

3) добровільність шлюбу. Свобода шлюбу та її межі;

4) перешкоди до укладення шлюбу. Особи, які не можуть перебувати в шлюбі між собою.

3. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Заява про реєстрацію шлюбу.

4. Заручини, правові наслідки відмови від шлюбу. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

5. Презумпція правозгідності шлюбу. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.

6. Підстави недійсності шлюбу. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу. Конвалідація недійсного шлюбу.

7. Порядок анулювання актового запису про шлюб та визнання шлюбу недійсним. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним. Момент, з якого шлюб є недійсним.

8. Загальні та особливі правові наслідки недійсності шлюбу та їх види.

9. Визнання шлюбу неукладеним.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Загальна декларація прав людини 1948 року

 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року

 5. Хартія прав сім’ї 1983 року

 6. Сімейний кодекс України 2002 року

 7. Цивільний кодекс України 2003 року

 8. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 року

 9. Закон України від 24.12.1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ВВР України. – 1994. - № 14

 10. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 47

 11. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року „Про державне мито”// ВВР України. – 1993. - № 13

 12. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 40

 13. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48


^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”// Право України. – 1998. - № 10


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бикова О.Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

 2. Босанац Милан. Внебрачная семья. – М., 1981

 3. Жилінкова І.В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє// Вісник Академії правових наук України. - № 27

 4. Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві// Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10

 5. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4

 6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 7. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

 8. Оридорога М.Т. Брачное правоотношение. – К., 1971

 9. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11

 10. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.

 11. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985

 12. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 13. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 14. Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 15. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 16. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 17. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1


ЗАДАЧА 1.


Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.


ЗАДАЧА 2.


19-річна Юліанова та 16-річний Андріїв подали до суду заяву про надання їм права на шлюб у зв’язку з вагітністю Юліанової. Батьки Андріїва як його піклувальники надіслали суду свої заперечення щодо цього.

Проаналізуйте ситуацію.


ЗАДАЧА 3.


Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗі в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.

Натомість Онишко звернулась із заявою до РАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним.

Проаналізуйте ситуацію.


ЗАДАЧА 4.


Соловій та Романів зареєстрували шлюб. Через деякий час Соловій дізнався, що дружина має двох дітей від попереднього шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою відсутності його вільної згоди на укладення шлюбу з Романів.

Проаналізуйте ситуацію.


ЗАДАЧА 5.


Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 6.


Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з’ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.


^ ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:


І. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за

1. місцем проживання жінки

2. за місцем проживання чоловіка

3. їхнім вибором.

4. за місцем проживання майбутньої сім’ї

5. за місцем народження чоловіка.


ІІ. Зарученими вважаються особи, які

1. разом проживають

2. разом проживають і ведуть спільне господарство

3. мають спільних дітей

4. подали заяву про реєстрацію шлюбу.

5. мають намір вступити у шлюб


ІІІ. Як правило шлюб реєструється після спливу _________ від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

1. п’ятнадцяти днів

2. одного місяця.

3. двох місяців

4. трьох місяців

5. чотирьох місяців


ІУ. Реєстрація шлюбу через представника

1. допускається

2. не допускається.

3. допускається тільки за рішенням суду

4. не допускається, за винятком випадків передбачених законодавством

5. допускається тільки по документах, що нотаріально посвідчені


У. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу

1. допускається

2. не є обов’язковою

3. допускається тільки за їх вільною згодою

4. є обов'язковою.

5. не вимагається, якщо вони неповнолітніСхожі:

Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 Декрет Кабінету Міністрів України від 21. 01. 1993 року „Про державне мито // ввр україни. 1993. №13
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. – 1990. №34. – Ст. 499
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть
...
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 iconЗакон україни про аудиторську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 23, ст. 243 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Положення цього Закону діють на території України І поширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи