Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 icon

Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39
НазваЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39
Дата26.09.2012
Розмір94.7 Kb.
ТипЗакон

  Тема 4. Правовий режим майна подружжя


1. Поняття правового режиму майна

3.Спільна сумісна власність подружжя. Майнові відносини у фактичному шлюбі:

1) загальні засади правового режиму спільності нажитого в шлюбі майна;

2) склад майна подружжя;

3) момент виникнення права власності на спільне майно. Особливості щодо заробітної плати, стипендії, пенсії;

4) підстави і порядок перетворення спільної сумісної власності в особисту власність подружжя.

4. Особиста власність подружжя. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” і “речі індивідуального користування” і їх правовий режим. Випадки перетворення особистої власності на майно у спільну сумісну власність подружжя.

5. Шлюбний договір та інші майнові договори між подружжям:

1) класичні основи різних видів правових режимів майна подружжя;

2) поняття, форма і умови укладення шлюбного договору;

3) недоліки законодавчої регламентації;

4) підстави і порядок визнання шлюбного контракту недійсним;

5) інші майнові договори між подружжям.

6. Укладення подружжям договорів щодо спільного майна з іншими особами

1) рівність прав подружжя по володінню, користуванню і розпорядженню спільним майном;

2) визнання такого договору недійсним.

7. Поділ майна подружжя. Особливості поділу об’єктів нерухомості.

8. Види боргів подружжя і порядок їх погашення.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Сімейний кодекс України 2002 року

 3. Цивільний кодекс України 2003 року

 4. Житловий кодекс України 1983 року

 5. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 року

 6. Закон України від 02.09.1993 року „Про нотаріат”// ВВР України. – 1993. - № 39

 7. Закон України від 19.09.1991 року „Про господарські товариства”// ВВР України. – 1991. - № 49

 8. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року// Офіційний вісник України. – 2004. - № 10^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 року „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок”

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 року „Про практику розгляду судами справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів”

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 року „Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 року „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності”

8. Постанова Пленуму ВСУ від 28 квітня 1978 р. “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними”


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю подружжя// Право України. – 2001. - № 9

 2. Гаспарян А.С., Атрохова Е.С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья. – Ростов н/ Д.: «Феникс», 2004. – 288с.

 3. Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 4. Жилинкова И.В. Брачный контракт. Монография. – Х.: «Ксилон», 1995. – 172с.

 5. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Монография. – Х.: «Ксилон», 1997. – 236с.

 6. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.

 7. Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).

 8. Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України// Вісник Академії правових наук України. - № 30

 9. Жилінкова І.В. Розвиток інституту шлюбного договору// Вісник Академії правових наук України. - № 28

 10. Жилінкова І. Регулювання майнових відносин подружжя// Право України, №11-12, 1994.

 11. Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Матеріали конференції «Треті осінні юридичні читання». – Хм., 2004

 12. Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2005.

 13. Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974

 14. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 15. Полякова Ю., Волкова О. Як укладаються шлюбні контракти в інших країнах// Галицькі контракти. – 1998. - № 39

 16. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 17. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 18. Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 19. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 20. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 21. Старцев О. Укладаємо шлюбний контракт// Юридичний вісник України. – 1998. - 1-7жовтня

 22. Ульяненко Л.М. Порядок і умови укладення шлюбного договору (контракту)// Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4.

 23. Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі// Право України. – 2002. - № 5

 24. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 25. Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. - М., 1976

 26. Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1996ЗАДАЧА 1.


Андріїв у 2004 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості.

Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва.

Яке рішення має винести суд ?

ЗАДАЧА 2.


У 1996 році Мітров А.К., який перебував з 1975 року у шлюбі з Харечко Х., був прийнятий до садівничого кооперативу „Зоря”. На ділянці ним були зведені будинок, мансарда, господарські будівлі, облаштовані паркан, місце для автомобіля, посаджені фруктові дерева.

У червні 1999 року Мітров А.К. звернувся до правління кооперативу з проханням переоформити ділянку на сина від першого шлюбу Мітрова Б.А., але ця заява не була розглянута.

У грудні 1999 року Мітров А.К. склав заповіт, в якому своєму синові Мітрову Б.А. заповів дану земельну ділянку і все майно, яке знаходилось на ній. У квітні 2000 року Мітров А.К. знову звернувся до правління кооперативу із заявою про переоформлення ділянки на сина Рішенням правління кооперативу з 01.01.2000 року ділянка була переоформлена на Мітрова Б.А.

10.01.2004 року Мітров А.К. помер. 15.04.2004 року до оформлення спадкових прав Харечко Х. Звернулась за порадою до адвоката.

Проаналізуйте ситуацію. Чи порушені права Харечко Х.? Чи має юридичне значення той факт, що вона знала чи не знала про рішення правління кооперативу від 01.06.2000 року ?


ЗАДАЧА 3.


Петречко звернувся з позовом до своєї дружини про розірвання шлюбу і поділ майна, набутого в шлюбі, зокрема, акцій, зареєстрованих на ім’я дружини. На компенсацію Петречко не погоджувався, оскільки на його думку їх вартість значно зросла з 1993 року, коли вони були набуті. Дружина заперечувала проти поділу акцій і пояснила в суді, що інші акціонери теж проти прийняття її чоловіка як акціонера до товариства. Зваживши на пояснення дружини та за відсутності іншої оцінки акцій, суд присудив Петренкові відшкодування половини вартості акцій за ціною їх набуття у 1993 році.

Чи обгрунтованим є рішення суду ?


ЗАДАЧА 4.


Подружжя Карпових розірвало шлюб у 1993 році, однак, продовжувало проживати спільно, вести спільне господарство, у 1994 році у них народилася донька. У 2001 році Карпова звернулась до суду з позовом до Карпова про поділ квартири, набутої в 1992 році, а також земельної ділянки, придбаної теж з чоловіком у 2000 році.

Суд відмовив в задоволенні вимоги про поділ майна, мотивуючи тим, що з моменту винесення рішення суду про розірвання шлюбу минуло більше трьох років. Чи обґрунтоване рішення суду ?

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 5.


Максимів пред`явив позов до Драч про визнання права на 1/2 частину суми грошового вкладу. Позивач зазначив, що близько 35 років він перебував у фактичному шлюбі з сестрою відповідачки, вів з нею спільне господарство і на її рахунок в ощадкасі вносилися як її пенсія, так і її одержувана зарплата. Оскільки після її смерті свідоцтво про право на спадщину одержала відповідачка, позивач просив визнати за ним право на половину вкладу.


ЗАДАЧА 6.


Костів та Липова уклали шлюб у 1995 році. У 1999 році за спільно зароблені кошти вони купили квартиру. З кінця 2000 року до кінця 2001 року Костів не проживав з своєю дружиною, не вів з нею господарства і на словах просив розлучитися.

На початку січня 2001 року Костів повернувся до Липової. У 2000 році Липова придбала меблевий гарнітур, а Костів - квартиру, куди й переїхало подружжя після примирення і перевезли з іншими речами гарнітур.

Квартиру, куплену ними в 1999 році, вони у січні 2004 року продали, і за кошти був зроблений вклад у банку на ім`я Костіва. У лютому Костів зняв гроші з вкладу (без відома дружини) і купив квартиру, зазначивши у договорі єдиним покупцем свою матір. Ще через півмісяця подружжя посварилося, і Костів звернувся з позовом про розірвання шлюбу і поділ майна.

Дайте юридичну оцінку ситуації.


ЗАДАЧА 7.


Назаров звернувся з позовом до Назарової про покладення частини відшкодування боргу за договором позики. У судовому засіданні було встановлено, Назаров перебуваючи у шлюбі з Назаровою, у 1999 році позичив у Білоноса 90 000 гривень строком на 3 роки. Цього ж року між Назаровою та Філімоновим було укладено договір про відступлення права вимоги на отримання квартири, яке належало Філімонову на підставі договору про дольову участь у будівництві житла, укладеному із асоціацією „Світбуд”. За цим договором Назарова передала Філімонову 90 000 гривень. Через деякий час подружжя Назарових вирішило розлучитись. Назарова без відома чоловіка розірвала договір цесії і отримала назад від Філімонова 90 000 гривень.

Суд відмовив в задоволенні вимоги Назарова, мотивуючи своє рішення тим, що хоч на момент укладення договорів сторони й перебували в шлюбі, але могли кожен окремо укласти договори, розірвати їх, ці договори не мають правового режиму спільно набутого майна, тому вимоги Назарова про покладеня на Назарову відшкодування частини позики Білоносу є незаконними.

Проаналізуйте законність винесеного рішення.


ЗАДАЧА 8.


Нотова звернулась до Степанова з позовом про розірвання шлюбу і поділ спільного майна. До такого майна, на думку Нотової, зокрема, належали:

1.меблевий гарнітур;

2.вклад у банк у у сумі 9 тис. грн. (5 тис.грн. Степанов вклав до укладення шлюбу, а далі поповнював вклад після одруження);

3.цегляний житловий будинок, побудований за час шлюбу на основі вдвічі меншого за площею, який належав Степанову до укладення шлюбу;

4.зарплати чоловіка за останні півроку, яку Степанов ще не отримав як і всі інші працівники підприємства, де він працював.

Нотова також вважала , що її особистою власністю є таке майно:

1. телевізор, куплений нею під час шлюбу за позичені у матері кошти.

Проти купівлі телевізора чоловік категорично заперечував, але надалі ним часто користувався.

2.норкова шуба, зі слів Нотової, подарована їй чоловіком на другий день після весілля.

3.дача, яку вона успадкувала після смерті матері.

Нотова з 5 років подружнього життя 4 роки не працювала, перебуваючи на утриманні чоловіка, 2 з них займалася доглядом за дитиною, а останній рік працювала, отримуючи зарплату втричі більшу, ніж чоловік.

Натомість Степанов усі 5 років працював. За період шлюбу нічого не успадкував.

Як суд має поділити назване майно ?


ЗАДАЧА 9.


За заявою Федоріва йому було виділено земельну ділянку для спорудження будинку. На наступний рік він зареєстрував шлюб з Власенко. Будівництво велося 10 років. В 2004 році будинок був прийнятий до експлуатації. Власником будинку було записано лише Федоріва.

В 2004 р. за договором купівлі-продажу було придбано автомобіль, власником якого також було зареєстровано лише Федоріва.

Прокоментуйте ці ситуації.


ЗАДАЧА 10.


На весіллі Софія та Костянтин одержали як подарунки 40 000 гривень. За ці гроші була придбана на ім’я дружини квартира.

Через рік відносини між подружжям змінилися, у зв’язку з чим чоловік зажадав розподілу майна на рівні частини.

Батько Софії стверджував, що 2000 дол. США він подарував особисто дочці, а не їм обом, тому частка дочки має бути більшою.

Вирішіть спір.


^ ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:


І. Спільною сумісною власністю дружини, чоловіка є

1. коштовності;

2. кошти, одержані як відшкодування моральної шкоди, завданої дружині чи чоловікові;

3. речі для професійних занять, придбані для одного з подружжя за час шлюбу;

4. банківський вклад, зроблений під час шлюбу;

5. премії, які він, вона одержали за особисті заслуги.


ІІ. Шлюбним договором не можуть

1. регулюватись зобов’язання по утриманню між подружжям в разі розірвання шлюбу;

2. регулюватись особисті відносини подружжя;

3. передаватись у власність одному з подружжя об’єкти нерухомості;

4. бути визначені майнові обов’язки подружжя як батьків;

5. визначатись частки на випадок поділу майна інші, ніж ½ і ½.

Схожі:

Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 Декрет Кабінету Міністрів України від 21. 01. 1993 року „Про державне мито // ввр україни. 1993. №13
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. – 1990. №34. – Ст. 499
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть
...
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України „Про попереднє ув'язнення від 30 червня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1993, №35
Заходи процесуального примусу за кримінально-процесуальним правом України, їх поняття І значення
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Заручини, правові наслідки відмови від шлюбу. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. – 1990. №31
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи