Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 icon

Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
НазваЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
Дата26.09.2012
Розмір50.8 Kb.
ТипЗакон

  Тема 5. Правовідносини з утримання між подружжям1. Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”.

2. Загальні та спеціальні підстави виникнення зобов’язань подружжя по утриманню.

3. Способи надання утримання.

4. Добровільний та примусовий порядок надання утримання.

5. Розмір аліментів: обставини та види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів.

6. Припинення зобов’язань подружжя по утриманню. Позбавлення або обмеження строком права на утримання.

7. Договори подружжя про надання утримання, про припинення зобов’язань по утриманню.

8. Особливості зобов’язань по утриманню жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім’єю.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Сімейний кодекс України 2002 року

 3. Цивільний кодекс України 2003 року

 4. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 року

 5. Закон України від 02.09.1993 року „Про нотаріат”// ВВР України. – 1993. - № 39

 6. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року// Право України. – 1994. - № 7-8


^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”// Право України. – 1998. - № 10


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. – 2004. - №11

 2. Босанац Милан. Внебрачная сім’я. – М., 1981

 3. Гаспарян А.С., Атрохова Е.С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья. – Ростов н/ Д.: «Феникс», 2004. – 288с.

 4. Жилинкова И.В. Брачный контракт. Монография. – Х.: «Ксилон», 1995. – 172с.

 5. Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974

 6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 7. Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951

 8. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 9. Ромовська З.В. Аліментні зобов’язання. – Л., 1973

 10. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 11. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 12. Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

 13. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.Завдання 1. Дайте визначення поняття та охарактеризуйте особливості аліментного зобов’язання. Поясніть співвідношення понять “утримання” та “аліменти” за Сімейним кодексом України 2002 року.Завдання 2. Випишіть підстави виникнення різних видів зобов’язань по утриманню (аліментних зобов’язань).


Завдання 3. Випишіть підстави зміни розміру аліментів.


Завдання 4. Порівняйте відповідні положення Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР 1969 року і Сімейного кодексу України 2002 року щодо аліментних зобов’язань подружжя і випишіть новели.


ЗАДАЧА 1.


Степова та Кириленко зареєстрували шлюб, також уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що з моменту розірвання шлюбу дружина Степова має право на утримання від чоловіка Кириленка в розмірі третини від його заробітку протягом двох років.

У них народилися діти – сини Роман та Максим. Через сім років подружнього життя Степова звернулась до суду із позовною заявою, в якій просила встановити для неї та Кириленка режим окремого проживання, залишити дітей проживати з нею, а з Кириленка стягнути аліменти на себе та на дітей, виселити Кириленка з квартири, придбаної за час шлюбу за спільні кошти, але зареєстрованої на ім’я Степової, заборонити побачення Кириленкові із синами протягом трьох місяців (для уникнення психологічного тиску на них з боку батька).

Заробіток Степової становить 1000 гривень на місяць, а Кириленка – 350 гривень. На утриманні Кириленка перебуває непрацездатна матір.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 2.

Малахова та Нетрів зареєстрували шлюб і уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що Нетрів зобов’язується надавати Малаховій як дружині щомісяця утримання в розмірі 100 гривень на її особисті потреби. Через деякий час Нетрів звільнився з роботи і не міг працевлаштуватися протягом трьох місяців. Протягом цього часу він не надавав дружині утримання. Малахова звернулась до суду із позовною заявою про розірвання шлюбу і стягнення заборгованості у розмірі 300 гривень, а також неустойки за прострочку у виконанні цього зобов’язання, а також про стягнення аліментів на її користь на майбутнє, оскільки на час подання позову перебувала у стані вагітності.

^

Нетрів заперечував проти усіх позовних вимог Малахової і представив суду довідку про те, що згідно з результатами медичного обстеження він не може мати дітей.

^

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 3.


За рішенням суду для подружжя Христенко було встановлено режим окремого проживання. Христенко переїхав проживати до Крилової, яка через рік народила дитину. Христенко визнав своє батьківство.

Через 11 років спільного проживання Христенко та Крилової сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього Крилова стала інвалідом 1 групи. Христенко переїхав проживати до своїх батьків і матеріально не підтримував Крилову та дитину. Крилова звернулась до нього із позовом про стягнення аліментів на себе та на їх дитину.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 4.


Через півроку після укладення шлюбу Матвіїв звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу із Матвіївим та стягнення аліментів на її користь на підставі пункту 4 статті 76 Сімейного кодексу. Матвіїв звернувся до РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про анулювання актового запису про його шлюб із Матвієвою, оскільки на момент реєстрації шлюбу він уже перебував в зареєстрованому шлюбі з Романовою.

Вирішіть спір.  ЗАДАЧА 5.

  У 2005 році Байкова, 1955 р.н., звернулась з позовом до колишнього чоловіка Байкова, 1949 р.н., про стягнення аліментів на її утримання. В шлюбі вони прожили більше 25 років. Байкова пояснила, що через хворобу вона змушена часто лікуватися, її доходів на проживання не вистачає, а її колишній чоловік має щомісячну зарплату 1000 гривень. Байков проти позову заперечував і вважав, що байкова має на меті утримувати за ці виплати Рябкова, з яким вона уже три роки проживає у фактичних шлюбних відносинах.

  Вирішіть спір.

  ЗАДАЧА 6.

  Пенсіонер Леонов звернувся з позовом до колишньої дружини Леонової про стягнення аліментів, посилаючись на те, що в період шлюбу він став непрацездатним, йому встановлена ІІ група інвалідності. Леонова проти позову заперечувала, пояснивши, що має на утриманні доньку – ученицю ПТУ, малолітню онуку, а її колишній чоловік Леонов в шлюбі поводився негідно, часто зловживаючи спиртними напоями і зчиняючи бійки. Ці пояснення Леонової були підтвердженя письмовими заявами свідків.

  Вирішіть спір.Схожі:

Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика
Підстави виникнення зобов’язань по утриманню батьками дітей та повнолітніх непрацездатних синів, дочок
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 Декрет Кабінету Міністрів України від 21. 01. 1993 року „Про державне мито // ввр україни. 1993. №13
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. – 1990. №34. – Ст. 499
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39
Особиста власність подружжя. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” І “речі індивідуального користування”...
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconПоложення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року
Про освіту Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19...
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть
...
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Заручини, правові наслідки відмови від шлюбу. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон України „Про попереднє ув'язнення від 30 червня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1993, №35
Заходи процесуального примусу за кримінально-процесуальним правом України, їх поняття І значення
Закон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8 iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи