Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 icon

Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Скачати 65.15 Kb.
НазваЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Дата26.09.2012
Розмір65.15 Kb.
ТипЗакон

  Тема 7. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей1. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей, а дітей щодо батьків.

2. Обов’язок батьків забрати дитину з полового будинку. Наслідки його невиконання.

3. Право дитини на ім’я.

4. Права та обов’язки батьків щодо виховання дітей, захисту їх прав та інтересів.

5. Визначення місця проживання дитини. Право батьків на відібрання дитини від інших осіб.

6. Особливості реалізації прав та виконання обов’язків неповнолітніми батьками.

7. Розгляд органами опіки та піклування та судами спорів батьків щодо виховання дітей, визначення місця проживання дітей. Врахування думки дітей.

8. Наслідки невиконання батьками обов’язків по вихованню дітей:

1). Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав.

2). Підстави, порядок та правові наслідки відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Загальна декларація прав людини 1948 року

 3. Конвенція ООН про права дитини 1989 року

 4. Конвенція ООН про захист основних прав людини і основних свобод 1959 року

 5. Сімейний кодекс України 2002 року

 6. Цивільний кодекс України 2003 року

 7. Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»// ВВР України. – 2001. - № 30.

 8. Закон України від 23.05.1991 року «Про освіту»// ВВР України. – 1991. - № 34.

 9. Закон України від 11.12.2003 року „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// ВВР України. – 2004. - №15.

 10. Закон України від 25.06.1992 року „Про національні меншини в Україні”// ВВР України. – 1992. - № 36

 11. Закон України від 15.11.2001 року „Про попередження насильства в сім’ї”// ВВР України. – 2002. - № 10

 12. Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 3

 13. Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен та по батькові, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1993 року// Урядовий кур’єр від 10.06.1993 року

 14. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 40

 15. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48


^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.07.1995 року „Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану”// Право України. – 1998. - № 10


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Васильківська І. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми// Право України. – 1998. - № 6

 2. Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск

 3. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми// Право України. – 2004. - № 3

 4. Кузмичова Л.О., Жилінкова І.В. Особисті права та обов’язки батьків та дітей: Учб. посіб. – К.: УМКВО, 1991. – 56с.

 5. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4

 6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 7. Нечаева А.М. Споры о детях. – М., 1989

 8. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М., 1991

 9. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.

 10. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985

 11. Ромовська З.В. Права та обов’язки батьків і дітей. – Л., 1975

 12. Ромовська З.В. Сімейне право – перспективи розвитку// Основні напрями реформи цивільного права в Україні. Зб. статей та матеріалів. – К., 1997

 13. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 14. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 15. Рясенцев В.А. Советское семейное право. – М., 1982

 16. Савченко Л.А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1997

 17. Савченко Л.А. Права і обов’язки батьків по вихованню дітей// Право України. – 1997. - № 5

 18. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 19. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.ЗАДАЧА 1.


Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся з позовом до Багрій про позбавлення її батьківських прав. В ході судового засідання з’ясувалось, що неодружена Багрій у 1999 році народила дочку. Відомості про батька дитини записані в актовому записі про народження відповідно до статті 55 КпШтаС 1969 року. Ще будучи вагітною і після народження дитини Багрій вживала наркотики. Дитині належної уваги не приділяла, а з липня 2000 року залашила її сусідці Гнатовій і поїхала за кордон на роботу. Повернувшись у квітні 2002 року, дала згоду на оформлення Гнатовою опіки над дитиною і знову виїхала за кордон, де перебуває і на даний час. Тричі Багрій надсилала своїй дочці подарунки, але з грудня 2002 року жодних контактів з дочкою чи її опікуном не підтримує.

З’ясуйте, чи є підстави для задоволення позову, які докази можуть бути представлені позивачем, чи обов’язковою є присутність в судовому засіданні Багрій та її дочки ?


ЗАДАЧА 2.


Під час сварки батьків 3-річна Мар’янка стояла за дверима кімнати. Її батько Савченко, перебуваючи у нетверезому стані, погрожував дружині рушницею і вистрелив у двері. Савченко засудили за вбивство своєї доньки з необережності. Його дружина звернулась до суду з позовом про позбавлення чоловіка батьківських прав щодо їхньої старшої 7-річної доньки Наталі, керуючись пунктом 6 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 3.


Опікунська рада Н-ї районної адміністрації звернулась до суду з позовом в інтересах малолітньої Соломійки про позбавлення її батька Степаненка батьківських прав. В судовому засіданні мати дитини, колишня дружина Степаненка пояснила, що батько цікавиться дочкою, навідується, допомагає матеріально, приносить подарунки, однак, її чоловік у другому шлюбі бажає усиновити Соломійку. Степаненко проти позову не заперечував, мотивуючи тим, що в другому шлюбі він уже має сина.

Суд позов задоволив. Проаналізуйте обґрунтованість та законність судового рішення.


ЗАДАЧА 4.


Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся до суду з позовом про позбавлення батьківських прав Сорейко щодо її малолітнього сина Василя. В судовому засіданні було з’ясовано, що Сорейко залучає дитину до жебракування, зловживає спиртними напоями, створює в помешканні антисанітарні умови. За місяць до судового розгляду Сорейко зверталась до відділу освіти з письмовим проханням помістити дитину в будинок дитини. Однак, з’явившись на слухання справи, вона пояснила, що матеріальні труднощі є тимчасовими, а спиртні напої вживає іноді через переживання у зв’язку зі смертю чоловіка, проти позову заперечувала.

Дитину в судове засідання не викликали.

Яке рішення має прийняти суд ? Чи є обов’язковою участь прокурора по такій категорії справ?


ЗАДАЧА 5.


Білогрудова звернулась до Білогрудова з позовом про розірвання шлюбу. В суді також виникло питання про визначення місця проживання їх сина Олега. Було з’ясовано, що Білогрудов пішов зі спільної квартири і тимчасово винаймає житло. До того ж після перебування у Чечні в якості військовослужбовця він змінився, став більш різким, часто завдавав дружині тілесних ушкоджень. Робота Білогрудова пов’язана із постійними відрядженнями. В суді Олег висловив бажання проживати з батьком, однак, мати стверджувала, що син зробив це лише зі страху перед батьком.

Вирішіть спір.


^ ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:


І. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вона, він

1. ухиляється від виконання обов’язків по вихованню дитини;

2. визнані недієздатними;

3. не мають власного житла;

4. не мають достатнього заробітку;

5. протягом 6 місяців не сплачували аліментів на дитину.


ІІ. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають

 1. прокурор;

 2. опікунська рада;

 3. дитина, яка досягла 10 років;

 4. баба, дід;

 5. опікун, піклувальник.


ІІІ. Особа, позбавлена батьківських прав

 1. звільняється від обов’язків щодо виховання дитини;

 2. не може бути поновлена в цих правах у строк до 5 років;

 3. не може спадкувати за законом в разі смерті дитини;

 4. не сплачує аліменти на дитину;

 5. не може мати права на побачення з дитиною


ІУ. При безпосередній загрозі для життя або здоров’я дитини постановити рішення про її негайне відібрання від батьків мають право

 1. органи міліції;

 2. опікунська рада;

 3. служби у справах неповнолітніх;

 4. органи опіки та піклування;

 5. прокурор


У. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом

1. дитина сама стала матір’ю, батьком;

2. дитина усиновлена;

3. дитина виїхала за кордон;

4. дитина досягла повноліття;

5. дитина уклала шлюб.

Схожі:

Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ввр україни. – 1991. №29. – Ст. 377
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України "Про власність" від 7лютого 1991р.\\Ввр урср. 1991.№14. Ст. 249. Закон України "Про підприємництво" від 7лютого 1991р.\\Ввр україни. 1991.№14. Ст. 168
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії вру 28 червня 1996р.\\ Голос України. 1996. 13 липня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи