Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика icon

Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика
Скачати 53.05 Kb.
НазваЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика
Дата26.09.2012
Розмір53.05 Kb.
ТипЗакон

  Тема 8. Майнові правовідносини батьків та дітей1. Роздільне та спільне сумісне майно батьків та дітей.

2. Особливості управління майном дітей. Використання доходу від майна дітей.

3. Підстави виникнення зобов’язань по утриманню батьками дітей та повнолітніх непрацездатних синів, дочок.

4. Способи надання утримання. Обставини, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Зміна розміру аліментів.

5. Підстави виникнення зобов’язань по утриманню повнолітніми синами, дочками батьків. Визначення розміру аліментів на батьків. Звільнення сина, дочки від обов’язку утримувати матір, батька.

6. Заборгованість за аліментами. Порядок визначення, звільнення від сплати заборгованості.

7. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. Новели правового регулювання.^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Конвенція ООН про права дитини 1989 року

 3. Сімейний кодекс України 2002 року

 4. Цивільний кодекс України 2003 року

 5. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 року

 6. Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»

 7. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року


^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 року „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок”

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 року „Про практику розгляду судами справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів”

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 року „Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 року „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності”


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. – М., 1995

 2. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. - № 1.

 3. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. - № 17

 4. Афанасьєва Л.В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. - № 1.

 5. Бічук Л. Здійснення неповнолітніми своїх майнових прав та обов’язків// Вісник Академії правових наук України. - № 21

 6. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.

 7. Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).

 8. Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Матеріали конференції «Треті осінні юридичні читання». – Хм., 2004

 9. Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2005.

 10. Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974

 11. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – М., 1985

 12. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 13. Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951

 14. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

 15. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985

 16. Ромовська З.В. Аліментні зобов’язання. – Л., 1973

 17. Ромовська З.В. Права та обов’язки батьків і дітей. – Л., 1975

 18. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 19. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 20. Рясенцев В.А. Советское семейное право. – М., 1982

 21. Сапейко Л.В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України// Проблеми законності. – 2003. - №63

 22. Сапейко Л.В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.

 23. Сапейко Л.В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. - № 18.

 24. Сеник С.В. Право дітей на аліменти// Нотар. – 2004. – № 2

 25. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 26. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 27. Управління чи розпорядження майном дітей// Нотар. – 2004. - № 3-4

 28. Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. - М., 1976


ЗАДАЧА 1.


Максиму та його батькам на праві спільної сумісної власності належала квартира. У 2002 році, коли хлопцеві виповнилось 12 років, квартира була відчужена. Від імені Максима договір підписала його мати зі згоди органу опіки та піклування. У 2003 році за отримані кошти батьки хлопця придбали іншу квартиру, однак, сина в договорі як нового співвласника не вказали, однак, зареєстрували його місце проживання за новою адресою.

У 2004 році відділ освіти за місцем розташування нової квартири звернувся до суду з позовом до батьків Максима про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу як такого, що порушує права дитини.

Вирішіть спір і з’ясуйте правові наслідки.


ЗАДАЧА 2.


Ісаков звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ісакової про стягнення аліментів в розмірі 100 гривень щомісяця. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що є пенсіонером, інвалідом 3-ї групи, розмір його пенсії складає 528 гривень, з яких щомісяця стягують 100 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.

Ісакова пояснила, що її заробіток становить 636 гривень, на утриманні має малолітню дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на утримання колишньої дружини.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 3.


Бурова звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру аліментів на утримання двох дітей до 50 % його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.

Батьки Бурова теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки теж хотіли б поїхати до санаторію.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 4.


Калюжна звернулася з позовом до свого колишнього чоловіка про стягнення 16 000 гривень на освіту їх сина Дениса. На обґрунтування позову вона вказала, що їх спільний син Денис, 1980 р.н., поступив на платне навчання до інституту. Оскільки ні вона, ні син достатніх коштів для оплати навчання не мають, то вважають, що відповідач міг би долучитись до цих витрат, бо працює і отримує високу зарплату.

Суд позов задоволив.

Проаналізуйте ситуацію.


ЗАДАЧА 5.


Після розлучення Бринівський зареєстрував інший шлюб, в якому у нього народився син. Бринівський вирішив піти у відпустку по догляду за дитиною і за весь час відпустки аліментів на утримання доньки від першого шлюбу не сплачував. Коли Бринівський через три роки повернувся на роботу, колишня дружина звернулась до нього з позовом про стягнення заборгованості за аліментами протягом цих трьох років.

Вирішіть спір.

Схожі:

Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 Декрет Кабінету Міністрів України від 21. 01. 1993 року „Про державне мито // ввр україни. 1993. №13
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconПоложення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року
Про освіту Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19...
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2012 року №1056 яка вносить зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р....
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconПоложення Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства» Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року судова практика iconНаказ № 169 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я,
Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи