Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 icon

Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Скачати 36.77 Kb.
НазваЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Дата26.09.2012
Розмір36.77 Kb.
ТипЗакон

  Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування1. Патронат як особлива форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття та специфіка договору патронату як сімейно-правового.

2. Порядок укладення та форма договору патронату.

3. Орган опіки та піклування і патронатний вихователь. Їх права та обов’язки. Дитина як третя особа, на користь якої укладається договір патронату.

4. Зміст патронату. Послуги по вихованню дитини як предмет договору. Плата за надання послуг патронатним вихователем. Інші умови договору патронату.

5. Підстави, порядок та правові наслідки зміни, припинення договору патронату, визнання його недійсним.

6. Прийомна сім’я: поняття, особливості створення. Договірні засади регулювання відносин

7. Правовий статус прийомних батьків.

8. Дитячий будинок сімейного типу: поняття, відмінності від інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Договір про створення дитячого будинку сімейного типу.

9. Правовий статус батьків-вихователів.

10. Підстави, порядок та правові наслідки припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу.

11. Фактичне виховання. Особливості правового статусу вітчима (мачухи). Проблеми законодавчого регулювання цих відносин.^ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Конвенція ООН про права дитини 1989 року

 3. Сімейний кодекс України 2002 року

 4. Цивільний кодекс України 2003 року

 5. Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»// ВВР України. – 2001. - № 30

 6. Закон України від 23.05.1991 року «Про освіту»// ВВР України. – 1991. - № 34

 7. Закон України від 11.12.2003 року „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// ВВР України. – 2004. - №15

 8. Закон України від 15.11.2001 року „Про попередження насильства в сім’ї”// ВВР України. – 2002. - № 10

 9. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 17.06.1999 року

 10. Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 18

 11. Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 18


^ СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

2. Застосування судами сімейного законодавства України. Правові позиції Верховного Суду України


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Васильківська І. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми// Право України. – 1998. - № 6

 2. Євко В.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект// Право України. – 2001. - № 8

 3. Євко В.Ю. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу// Тези наукових доповідей до конференції, присвяченої світлій пам’яті проф.. О.А. Пушкіна. – Х., 2001

 4. Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск

 5. Євко В.Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. Спецвипуск.

 6. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6

 7. Короткова Л. Чи потрібен інститут патронату?// Радянське право. – 1989. - № 4

 8. Короткова Л.. Віхров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи)// Право України. – 1995. - № 5-6

 9. Лепех С.М. Договір патронату за Сімейним кодексом України 2002 року// Вісник Львівського національного університету. – 2004. - № 40

 10. Лепех С.М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Львівського національного університету. – 2005. - № 41.

 11. Мельник Є.Ф. Правове становище дітей-сиріт при живих батьках// Радянське право. – 1989. - № 1

 12. Москалюк В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис. канд. юрид. наук. – Х.., 2003

 13. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 14. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 15. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 16. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 17. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.  Завдання 1. Наведіть відмінності та спільні риси правового статусу патронатного вихователя і опікуна (піклувальника), батьків-вихователів, прийомних батьків, усиновлювачів.

  Завдання 2. Скориставшись типовими договорами, складіть власний проект договору про створення прийомної сім’ї та передачу дітей на виховання. Як Ви вважаєте, чи повинні бути самі діти сторонами цього договору ?

  Завдання 3. З’ясуйте, які питання, не врегульовані в Сімейному кодексі України щодо відносин патронату можна вирішити на практиці, скориставшись аналогією закону та аналогією права. Випишіть їх письмово.

  Завдання 4. Які переваги та недоліки щодо вибору форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, на Вашу думку, випливають із можливості договірного визначення засад таких відносин ?

Схожі:

Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ввр україни. – 1991. №29. – Ст. 377
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34 iconЗакон України "Про власність" від 7лютого 1991р.\\Ввр урср. 1991.№14. Ст. 249. Закон України "Про підприємництво" від 7лютого 1991р.\\Ввр україни. 1991.№14. Ст. 168
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії вру 28 червня 1996р.\\ Голос України. 1996. 13 липня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи