Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 icon

Закон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Скачати 41.43 Kb.
НазваЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Дата26.09.2012
Розмір41.43 Kb.
ТипЗакон

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ


Плани практичних занять


Бюджетне право


Тема 4:

Бюджетне право України


1. Бюджетне право. Предмет бюджетного права.

2. Бюджет: поняття, значення.

3. Бюджетно-правові норми: поняття, види.

4. Бюджетні правовідносини. Суб’єкти бюджетних правовідносин та їх повноваження.

5. Бюджетне законодавство.

6. Бюджетна система та принципи її побудови.


Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Бюджетний кодекс України.

 3. Закон України „Про бюджетну систему” (втратив чинність).

 4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).

 5. Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”.


Тема 5:

Доходи і видатки бюджету.


Заняття 1.

 1. Бюджетна класифікація: поняття та складові частини.

 2. Складові частини бюджету.

 3. Резервний фонд бюджету.

 4. Єдиний казначейський рахунок.

 5. Доходи бюджету: поняття, класифікація.

 6. Доходи державного бюджету України.

 7. Доходи місцевих бюджетів.


Законодавство:

  1. Конституція України.

  2. Бюджетний кодекс України.

  3. Закон України "Про державний бюджет України на 2005р.”.

  4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).

  5. Закон України "Про власність” від 07.02.1991р.

  6. Порядок використання коштів резервного фонду бюджету, затв. Постановою КМУ від 29.03.2002р. № 415.

  7. Наказ Міністерства фінансів України № 604 від 27.12.2001р. „Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

  8. Положення про єдиний казначейський рахунок, затв. наказом Державного казначейства України від 26.06.2002р. № 122.

  9. Лист Державного казначейства України N 07-07/92-353 від 18.01.2002р. „Щодо бюджетної класифікації”.

  10. Постанова ВРУ „Про структуру бюджетної класифікації” від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР.


Тема 5:

Доходи і видатки бюджету.


Заняття 2.

 1. Видатки: поняття, ознаки, принципи.

 2. Класифікація видатків.

 3. Розпорядники бюджетних коштів.

 4. Бюджетне призначення, бюджетне асигнування, бюджетне зобов’язання, бюджетний розпис.

 5. Виконання бюджету за видатками: стадії виконання. Роль Державного казначейства України у виконанні державного та місцевих бюджетів за видатками.

 6. Видатки державного бюджету України.

 7. Видатки місцевих бюджетів.


Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Бюджетний кодекс України.

 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2005р.”.

 4. Порядок використання коштів резервного фонду бюджету, затв. Постановою КМУ від 29.03.2002р. № 415.

 5. Наказ Міністерства фінансів України № 604 від 27.12.2001р. „Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

 6. Положення про єдиний казначейський рахунок, затв. наказом Державного казначейства України від 26.06.2002р. № 122.

 7. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затв. наказом Міністерства фінансів України N 57 від 28.01.2002р.

 8. Положення про Державне казначейство України, затв. постановою КМУ № 590 від 31.07.1995р.

 9. Лист Державного казначейства України N 07-07/92-353 від 18.01.2002р. „Щодо бюджетної класифікації”.


Тема 6:

Міжбюджетні відносини


 1. Захищені статті видатків, таємні видатки.

 2. Дефіцит та профіцит бюджету. Джерела фінансування дефіциту.

 3. Міжбюджетні відносини.

 4. Міжбюджетні трансферти: поняття, види, принципи.

 5. Субвенції. Види субвенцій.


Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Бюджетний кодекс України.

 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2005р.”.

 4. Закон України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань” 1 липня 2004 року N 1953-IV.

 5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).

 6. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу” 18.06.1991р. (з наступними змінами і доповненнями).


Тема 7:

Бюджетний процес


  1. Бюджетний процес: поняття, ознаки, стадії.

  2. Порядок складання проекту бюджету:

 • основні напрямки бюджетної політики;

 • бюджетний запит;

 • схвалення КМУ проекту закону України про державний бюджет.

  1. Розгляд та прийняття бюджету:

 • прийняття до розгляду представленого проекту закону про Державний бюджет України;

 • перше читання проекту закону про державний бюджет України;

 • друге читання проекту закону про державний бюджет України;

 • третє читання проекту закону про державний бюджет України;

 • бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

  1. Виконання бюджету:

 • за доходами;

 • за видатками.

  1. Контроль за виконанням бюджету:

 • звітність про виконання Державного бюджету України;

 • річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України та його розгляд.


Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Бюджетний кодекс України.

 3. Закон України "Про Рахункову палату” від 11.07.1996р. (з наступними змінами і доповненнями).

 4. Закон України "Про Національний банк України” від 20.05.1999р. (з наступними змінами і доповненнями).

 5. Закон України "Про державний бюджет України на 2005р.”.

Схожі:

Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про систему оподаткування" в редакції від 18. 02. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про цінні папери та фондову біржу” від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про систему оподаткування" в редакції від 18. 02. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про систему оподаткування” в редакції від 18. 02. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про Національний банк України" від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 07. 12. 2000р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про Національний банк України” від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconПро порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23. 09. 94 р. №185/94-вр, зі змінами І доповненнями
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України віл 16. 04. 91 р. №959 XII, зі змінами І доповненнями
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями. Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 20 березня 1991 року.
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
move to 0-16380953
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22. 05. 2003 р. №889-iv (втратив чинність з 01. 01. 2011 p.)
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
Закон України „Про бюджетну систему\" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\". Тема 5 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи