Вимагати повернення речі, якщо icon

Вимагати повернення речі, якщо
НазваВимагати повернення речі, якщо
Сторінка1/6
Дата26.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6вимагати повернення речі, якщо /................/:

1) наймач одноразово прострочив платіж за договором;

2) наймач фактично не користується річчю;

3) наймодавцю самому потрібна річ, передана в найм;

4) наймач не вносить плату за користування річчю протягом 3 місяців підряд;

5) закінчився строк дії договору.


До вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана в найм, застосовується позовна давність /................/:

1) п’ять років;

2) один місяць;

3) чотирнадцять днів;

4) три роки;

5) один рік.


Договір найму будівлі на строк не менше трьох років укладається /................/:

1) у письмовій формі;

^ 2) у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у формі, обраній сторонами;

5) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню


Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо /................/:

1) закінчився строк дії договору найму;

2) наймач за договором має право викупу майна в кінці терміну;

3) можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він відповідає;

4) майно на певний період не потрібне наймачу;

^ 5) можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він не відповідає.


До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність /................/:

1) шість місяців;

2) десять років;

3) три роки;

4) один рік;

5) чотирнадцять днів.


За договором підряду /................/:

1) надаються послуги по переробці речі;

2) зберігаються матеріали за завданням замовника;

3) продається результат виконаної роботи замовнику по ціні обумовленій в договорі;

^ 4) виконується робота з подальшим переданням її результатів замовнику;

5) надається майно у тимчасове користування.


При залученні до роботи субпідрядників у договорі підряду відповідальним за результат роботи перед замовником є /................/:

1) субпідрядник;

2) субпідрядник та генеральний підрядник солідарно;

3) субпідрядник та генеральний підрядник пропорційно до завданої шкоди;

^ 4) генеральний підрядник;

5) сторона, обумовлена у договорі.


Робота за договором підряду виконується /................/:

1) завжди з матеріалу підрядника;

2) з матеріалу субпідрядника;

3) з матеріалу замовника;

^ 4) з матеріалу підрядника, якщо інше не встановлено в договорі;

5) усі відповіді правильні.


За неналежну якість матеріалу і устаткування відповідає при виконанні роботи за договором підряду /................/:

1) субпідрядник;

2) замовник;

3) підрядник та субпідрядник солідарно;

^ 4) підрядник;

5) виробник неякісного матеріалу.


При виконанні роботи за договором підряду з матеріалу замовника залишки матеріалу /................/:

1) залишаються у підрядника;

2) залишаються у підрядника в якості розрахунку за виконану роботу;

3) знищуються, якщо інше не передбачено договором;

^ 4) повертаються замовнику;

5) реалізовуються підрядником на правах комісіонера.


Норми витрат матеріалу, що наданий замовником для виконання робіт за договором підряду /................/:

1) встановлюються підрядником;

2) встановлюються нормативними документами;

3) встановлюються замовником;

^ 4) встановлюються договором підряду;

5) визначаються Кабінетом Міністрів України


Обов’язок вжиття заходів по збереженню майна наданого замовником для виконання договору підряду лежить на /................/:

1) замовнику;

2) субпідряднику, якщо інше не передбачено договором;

3) охоронній організації;

^ 4) підряднику;

5) власник матеріалів.


Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе /................/:

1) підрядник;

2) замовник;

3) організація, що здійснює охорону об’єкта роботи;

^ 4) сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі;

5) субпідрядник, якщо інше не передбачено у договорі.


Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу після настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе /................/:

1) підрядник;

2) сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі;

3) замовник;

4) власник матеріалів;

^ 5) сторона, яка пропустила строк прийняття роботи, якщо інше не встановлено у договорі.


Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється /................/:

1) на розсуд замовника на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

2) на вимогу підрядника з врахуванням цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

3) статутними документами підрядника.

^ 4) за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

5) жодна відповідь не є правильною.


У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе /................/:

1) підрядник, якщо інше не передбачено договором;

2) замовник, якщо інше не встановлено у договорі;

3) замовник, якщо інше не встановлено законом;

4) сторона, що надала матеріал для роботи;

^ 5) підрядник, якщо інше не встановлено законом.


Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису зобов’язаний /................/:

1) виконати договір підряду за свій кошт;

2) вимагати розірвання договору підряду;

3) відшкодувати замовнику витрати пов’язані з перевищенням приблизного кошторису;

^ 4) виконати договір підряду за ціною встановленою у договорі;

5) припинити виконання роботи до подальшого розпорядження замовника.


Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін підрядник /................/:

1) підрядник має право вимагати оплату роботи у повному обсязі;

2) має право на фактичне відшкодування витрат;

3) має право на оплату частини роботи, що була виконана фактично;

^ 4) не має права вимагати оплати за роботу;

5) жодна відповідь не є правильною.


В разі невиконання обов’язку замовником по оплаті за виконану роботу, підрядник має право /................/:

1) користуватися результатом виконаної роботи до повного розрахунку з замовником;

2) передати в оренду результат роботи, з метою покриття витрат на його зберігання;

3) знищити результат роботи, як такий , що неоплачений замовником;

4) накласти арешт на результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника;

^ 5) притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.


До вимог щодо неналежної якості роботи будівництва будівель та споруд за договором підряду застосовується позовна давність /................/:

1) один рік;

2) шість місяців;

3) п’ять років;

4) за домовленістю сторін;

5) три роки.


Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх замовником /................/:

1) кошторис;

2) робочий проект;

3) довідка про вартість виконаних робіт;

4) акт;

5) технічні умови.


Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснює /................/:

1) підрядником;

2) проектувальником;

3) обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та архітектури;

^ 4) замовником;

5) управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації.


Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є /................/:

1) підрядник;

2) управління капітального будівництва місцевої державної адміністрації;

3) територіальна громада, на території якої здійснюється будівництво;

^ 4) замовник, якщо інше не передбачено договором;

5) підрядник і замовник спільно.


До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, побудованих за договором підряду, застосовується позовна давність /................/:

1) шість місяців;

2) десять років;

3) один рік;

4) чотирнадцять днів;

5) три роки.


Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду визначається /................/:

1) органами місцевого самоврядування;

2) установчими документами;

3) замовником;

4) стороною, що надала матеріали;

^ 5) сторонами у договорі.


Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить /................/:

1) підряднику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

^ 2) замовнику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 5% визначеної у кошторисі ціни;

3) сторонам за взаємним погодженням;

4) замовнику, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

5) жодна відповідь не є правильною.


Матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі будівельного підряду покладається на /................/:

1) сторін у рівних частках;

2) підрядника, якщо інше не встановлено договором;

3) замовника;

^ 4) власника земельної ділянки на якій здійснюється будівництво;

5) сторону, що надала матеріали для будівництва.


Оплата робіт за договором будівельного підряду /................/:

1) до початку виконання будівельних робіт;

2) проводиться замовником по частинам;

3) після спливу гарантійного терміну на об’єкт будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

^ 4) після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

5) жодна відповідь не є правильною.


Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва за договором будівельного підряду до його прийняття замовником несе /................/:

1) страхова компанія;

2) замовник, якщо інше не передбачено у договорі;

3) органи місцевого самоврядування;

4) підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника;

^ 5) сторона визначена у законі крім випадків коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо …":

1) між сторонами досягнуто усної домовленості;

2) між сторонами досягнуто згоди зі всіх істотних умов договору;

3) текст договору викладено в одному документі, підписаному сторонами;

4) підрядник прийняв до виконання замовлення;

^ 5) підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору.


За договором побутового підряду робота виконується /................/:

1) лише з матеріалу підрядника;

2) з матеріалу замовника, а на вимогу підрядника – з його матеріалу;

3) лише з матеріалу замовника;

4) з матеріалу підрядника, а в разі, коли підрядник не може забезпечити потрібного матеріалу, - з матеріалу замовника;

^ 5) з матеріалу підрядника, а за бажанням замовника – з його матеріалу.


Підрядником у договорі побутового підряду є /................/:

1) юридична особа;

2) будинок побуту;

3) юридична або фізична особа;

4) відділ побутового населення виконкому місцевої ради;

^ 5) суб'єкт підприємницької діяльності.


Замовником у договорі побутового підряду є /................/:

1) фізична або юридична особа;

2) фізична особа або некомерційна юридична особа;

3) громадянин України;

^ 4) фізична особа;

5) фізична особа-підприємець.


За договором побутового підряду підрядник зобов’язується /................/:

1) надати послугу на вимогу замовника;

2) виконати роботу за завданням і на ризик замовника;

3) зберігати річ на прохання замовника;

^ 4) виконати роботу за завданням замовника;

5) використати майно за призначенням.


Договір, відповідно до якого наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк називається:

1) рента

2) купівля-продаж

3) поставка

^ 4) найм (оренда)

5) дарування


Предметом договору найму може бути:

1) споживна річ, визначена родовими ознаками

2) споживна річ, визначена індивідуальними ознаками

3) річ, визначена родовими ознаками

^ 4) неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками

5) гроші


Передання наймачем речі у користування іншій особі називається:

1) лізинг

2) купівля-продаж

3) прокат

^ 4) піднайм

5) підряд


Передання наймачем речі у користування іншій особі можливе:

1) за згодою зацікавленої особи, якщо інше не встановлено договором або законом

2) за згодою третьої особи, якщо інше не встановлено договором або законом

3) лише за згодою наймача, якщо інше не встановлено договором або законом

^ 4) лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом

5) без будь-чиєї згоди


Якщо інше не встановлено договором або законом, поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться:

1) треті особи

2) піднаймач

3) наймодавець

^ 4) наймачем за його рахунок

5) підрядник


Якщо інше не встановлено договором або законом, капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться:

1) треті особи

2) піднаймач

3) наймач

^ 4) наймодавець за його рахунок

5) підрядник


Договір, відповідно до якого одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі) називається:

1) прокат

2) купівля-продаж

3) піднайм

4) лізинг

5) підряд


Договір, відповідно до якого лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) називається:

1) договір прокату

2) договір купівлі-продажу

3) договір піднайму

^ 4) договір фінансового лізингу

5) договір підряду


Договір, відповідно до якого орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства називається:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

^ 4) договір оренди землі

5) договір підряду


Договір, відповідно до якого одна сторона орендодавець зобов’язується передати у строкове платне користування державне або комунальне майно орендареві, необхідне йому для здійснення підприємницької та іншої діяльності називається:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

^ 4) договір оренди державного та комунального майна

5) договір підряду


Договір, відповідно до якого одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату називається:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

^ 4) договір найму житла

5) договір підряду


Єдиною підставою для вселення у вільне надане жиле приміщення держаного житлового фонду є:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

4) ордер

5) договір підряду


^ Особливим видом договору найму (оренди) житла є:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

^ 4) договір оренди житла з викупом

5) договір підряду


Договір, відповідно до якого одна сторона - підприємство-орендодавець передає другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря називається:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

^ 4) договір оренди житла з викупом

5) договір підряду


Угода, оформлена в письмовій формі, за якою одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання в ньому на певний строк називається:

1) договір прокату

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму

^ 4) договір найму соціального житла

5) договір підряду


Наймодавцем у договорі найму соціального житла є:

1) фізична особа

2) юридична особа

3) орган державної влади

^ 4) орган місцевого самоврядування

5) усі відповіді правильні


Сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту називається:

1) приватизаційним фондом

2) фондом комунального житла

3) державним житловим фондом

^ 4) житловим фондом соціального призначення

5) приватним житловим фондом


Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним:

1) на 1 рік

2) на 10 років

3) на невизначений строк

^ 4) на 5 років

5) на 50 років


Строк договору оренди землі не може перевищувати:

1) 1 рік

2) 10 років

3) 5 років

4) 50 років

5) 30 років


Передання наймачем за згодою наймодавця на певний строк частини або всього найнятого ним помешкання у користування піднаймачеві називається:

1) договір найму житла

2) прокат

3) підряд

^ 4) договір піднайму житла

5) лізинг


Договір, відповідно до якого одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку називається:

1) договір позики

2) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

3) договір піднайму
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Вимагати повернення речі, якщо iconСуттєво після вивчення матеріалу теми Ви зможете
Нового часу А. Арно І п. Ніколь, адже будь-яке висловлювання, оскільки воно виражає наше судження про речі, істинне, якщо це судження...
Вимагати повернення речі, якщо iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39
Особиста власність подружжя. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” І “речі індивідуального користування”...
Вимагати повернення речі, якщо iconДержава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського І речі Посполитої
Вимагати повернення речі, якщо iconBottom of Form
Повідомляємо, що згідно зі ст. 66 Кпк україни особа, яка проводить дізнання, слідчий вправі вимагати від
Вимагати повернення речі, якщо iconП.І. Б.: Дата народження
Чи бажаєте Ви навчатися за кордоном? Якщо так то вкажіть країну, І внз, якщо чітко визначились
Вимагати повернення речі, якщо iconМетодика визначення схильності до суїцидальної поведінки
Зараз вам зачитають твердження, навпроти кожного з них ставте оцінку за таким принципом: якщо твердження вам підходить то 2, якщо...
Вимагати повернення речі, якщо iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Завдання Маємо деякі пункти опитування громадської думки. Для кожного пункту вказати шкалу виміру. Якщо шкала номінальна, то розподілити...
Вимагати повернення речі, якщо iconКонтрольна робота з дисципліни «Математико-статистичні методи аналізу у соціології»
Завдання Маємо деякі пункти опитування громадської думки. Для кожного пункту вказати шкалу виміру. Якщо шкала номінальна, то розподілити...
Вимагати повернення речі, якщо iconТема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої (4 год.)
Вимагати повернення речі, якщо iconМіністерство освіти І науки України
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи