Договором є icon

Договором є
НазваДоговором є
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Рівень 1

 1. Договором є /................/ :

 2. Якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони, то договір вважається /................/ :

 3. Якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договорі, то він є /................/ :

 4. Зміст договору становлять/................/ :

 5. Договір, який містить елементи різних договорів, називається/................/ :

 6. Договір набирає чинності з моменту/................/ :

 7. Зміна ціни в договорі після його виконання/................/ :

 8. Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається/................/ :

 9. У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має /................/ :

 10. Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором /................/ :

 11. Попередній договір укладається у формі /................/ :

 12. Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі, називається /................/ :

 13. За договором на користь третьої особи, особа на користь якої передбачено виконання /................/ :

 14. Договір є укладеним, якщо сторони /................/ :

 15. Пропозиція однієї із сторін укласти договір називається /................/ :

 16. Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною називається /................/ :

 17. Договір є укладеним з моменту /................/ :

 18. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб /................/ :

 19. Особа, яка прийняла пропозицію укласти договір, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір /................/ :

 20. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції /................/ :

 21. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для дачі відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про її прийняття /................/ :

 22. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань /................/ :

 23. Відповідь, одержана із запізненням, є /................/ :

 24. Договір є укладеним за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи /................/ :

 25. Зміна або розірвання договору /................/ :

 26. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін /................/ :

 27. Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору /................/ :

 28. У разі зміни договору зобов’язання сторін /................/ :

 29. У разі розірвання договору зобов’язання сторін /................/ :

 30. Зміна та розірвання договору вчиняються /................/ :

 31. В якій формі укладається договір найму транспортного засобу /................/ :

 32. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи /................/ :

 33. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком до одного року укладається /................/ :

 34. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на один рік і більше укладається /................/ :

 35. Якщо розмір земельної ділянки у договорі найму будівлі або іншої капітальної споруди не визначений, наймачеві надається право користування /................/ :

 36. Договір найму житла укладається /................/ :

 37. Предметом договору найму житла не можуть бути /................/ :

 38. Якщо наймачем за договором найму житла є юридична особа, вона може використовувати житло /................/ :

 39. Якщо у договорі найму житла строк не встановлений, договір вважається укладеним на : /................/

 40. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається /................/ :

 41. В якій формі укладається договір оренди землі /................/ :

 42. Типова форма договору оренди землі затверджується /................/ :

 43. Розгляд заяви про надання земельної ділянки в оренду проводяться у порядку, встановленому /................/ :

 44. Договір оренди землі набирає чинності після /................/ :

 45. Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати /................/ :

 46. В якій формі може справлятися орендна плата за договором оренди землі /................/?

 47. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається /................/ :

 48. Строк договору оренди державного чи комунального майна /................/ :

 49. Передача у суборенду цілісних майнових комплексів підприємств, що передані у користування за договором оренди державного чи комунального майна /................/ :

 50. Якщо інше не встановлено договором оренди, ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди державного чи комунального майна несе /................/ :

 51. Визначення якого поняття наводиться нижче : „Одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем” :

 52. Визначення якого поняття наводиться нижче : „Одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов ” :

 53. Спеціальним законодавчим актом, який визначає загальні правові та економічні засади фінансового лізингу, є /................/ :

 54. Юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу – це /................/ :

 55. Фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця – це /................/ :

 56. В якій формі повинен бути укладений договір лізингу /................/ :

 57. Вставте пропущені слова : „Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше __________, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку” :

 58. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу /................/ :

 59. Суб’єктами лізингу є /................/ :

 60. Вставте пропущене словосполучення : „Фінансовий лізинг (далі - лізинг) - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору __________” :

 61. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо /................/ :

 62. Дарувати майно малолітніх дітей батьки /................/ :

 63. Договір дарування майнового права укладається /................/ :

 64. Договір дарування предметів особистого користування укладається /................/ :

 65. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність /................/ :

 66. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність тривалістю /................/ :

 67. Предметом договору про пожертву не можуть бути /................/ :

 68. Меценатством є /................/ :

 69. Договір про пожертву вважається укладеним з /................/ :

 70. Право власності у обдаровуваного виникає з моменту /................/ :

 71. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву /................/ :

 72. Сторонами у договорі дарування не можуть бути /................/ :

 73. Договір довічного утримання, за яким передається нерухоме майно, укладається /................/ :

 74. Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути /................/ :

 75. Набувач стає власником майна за договором довічного утримання /................/ :

 76. Заміна набувача зо договором довічного утримання (догляду) можлива /................/ :

 77. Договір довічного утримання укладається /................/ :

 78. Набувачем у договорі довічного утримання може бути /................/ :

 79. Право власності на нерухоме майно за договором довічного утримання виникає у набувача /................/ :

 80. Договір довічного утримання рухомого майна укладається /................/ :

 81. Предметом договору довічного утримання не може бути /................/ :

 82. Відповідальність за прострочення виплати ренти /................/ :

 83. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору можливе /................/ :

 84. Форма договору ренти /................/ :

 85. Рента виплачується /................/ :

 86. Відповідно до ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо /................/ :

 87. До вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана в найм, застосовується позовна давність /................/ :

 88. Договір найму будівлі на строк не менше одного року укладається /................/ :

 89. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо /................/ :

 90. Предметом договору дарування не можуть бути /................/ :

 91. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається /................/ :

 92. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність /................/

 93. За договором підряду /................/ :

 94. При залученні до роботи субпідрядників у договорі підряду відповідальним за результат роботи перед замовником є /................/ :

 95. Робота за договором підряду виконується /................/ :

 96. За неналежну якість матеріалу і устаткування відповідає при виконанні роботи за договором підряду /................/ :

 97. При виконанні роботи за договором підряду з матеріалу замовника залишки матеріалу /................/ :

 98. Норми витрат матеріалу, що наданий замовником для виконання робіт за договором підряду /................/ :

 99. Обов’язок вжиття заходів по збереженню майна наданого замовником для виконання договору підряду лежить на /................/ :

 100. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе /................/ :

 101. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу після настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе /................/ :

 102. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи а бо способи її визначення, ціна встановлюється /................/ :

 103. У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе /................/ :

 104. Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису зобов’язаний /................/ :

 105. Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін підрядник /................/ :

 106. В разі невиконання обов’язку замовником по оплаті за виконану роботу, підрядник має право /................/ :

 107. До вимог щодо неналежної якості роботи будівництва будівель та споруд за договором підряду застосовується позовна давність /................/ :
  Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх замовником /................/ :

 108. Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснює /................/ :

 109. Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є /................/ :

 110. До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, побудованих за договором підряду, застосовується позовна давність /................/

 111. Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду визначається /................/ :

 112. Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить /................/ :

 113. Матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі будівельного підряду покладається на /................/ :

 114. Оплата робіт за договором будівельного підряду /................/ :

 115. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва за договором будівельного підряду до його прийняття замовником несе /................/ :

 116. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : "Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо …" :

 117. За договором побутового підряду робота виконується /................/ :

 118. Підрядником у договорі побутового підряду є /................/ :

 119. Замовником у договорі побутового підряду є /................/ :

 120. За договором побутового підряду підрядник зобов’язується /................/ :

 121. Договір перевезення вантажу укладається в /................/ :

 122. За даним договором одна сторона зобов'язується надати другій стороні за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам. Це договір /................/ :

 123. Договір перевезення транспортом загального користування є /................/ :

 124. Перевезення вантажу яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом /................/ :

 125. Яка позовна давність до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу /................/ :

 126. Перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі транспортування - це /................/ :

 127. За прострочення доставлення вантажобагажу залізниця сплачує штраф у розмірі /................/ :

 128. За несвоєчасну доставку вантажів (чотири доби і більше) залізниця сплачує штраф у розмірі /................/ :

 129. Термін, протягом якого вантаж повинен бути навантажений на судно або вивантажений з судна /................/ :

 130. Загублені проїзні документи /................/ :

 131. Вставте фразу, пропущену у наведеному визначенні /................/ : “Експедитор – суб’єкт господарювання, який_______________ виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.”

 132. Вставте фразу, пропущену в наведеному визначенні : “За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, /................/ ”

 133. Сторонами договору транспортного експедирування є /................/ :

 134. Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов’язок експедитора укласти договір перевезення вантажу /................/

 135. Вставте пропущену фразу: “Експедитор /................/ залучити до виконання своїх обов’язків інших осіб”

 136. Договір транспортного експедирування укладається /................/ :

 137. Якщо в договорі транспортного експедирування не встановлено розмір плати експедитору /................/ :

 138. Транспортно-експедиторські послуги можуть надаватися /................/ :

 139. Договір транспортного експедирування належить до договорів /................/ :

 140. Розмір плати експедитору встановлюється /................/ :

 141. За яким договором одна сторона зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною, і повернути її поклажодавцеві у схоронності /................/

 142. У якому випадку договором зберігання може бути встановлений обов’язок зберігати річ, яка буде передана зберігачу в майбутньому /................/?

 143. Договір зберігання є публічним у випадку /................/ :

 144. Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому має бути укладений /................/ :

 145. Особливістю відповідальності професійного зберігача за втрату речі є /................/ :

 146. Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі у випадку /................/ :

 147. Договір зберігання укладається письмово у випадку коли /................/ :

 148. Витрати зберігача на зберігання речі /................/ :

 149. Зберігач має право продати річ, передану на зберігання /................/ :

 150. Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі /................/ :

 151. Предметом договору страхування може бути /..................../ :

 152. Предметом договору страхування може бути /..................../ :

 153. Предметом договору страхування може бути /..................../ :

 154. Предметом договору страхування може бути /..................../ :

 155. Предметом договору страхування може бути /..................../ :

 156. Наслідком недодержання письмової форми договору страхування є /..................../ :

 157. Формою договору страхування є /..................../ :

 158. З якого моменту за загальним правилом договір страхування набирає чинності /..................../ :

 159. Сторонами договору страхування є /..................../ :

 160. У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати /..................../ :

 161. У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати /..................../ :

 162. У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати /..................../ :

 163. У яких випадках договір страхування визнається судом недійсним /..................../ :

 164. У яких випадках договір страхування визнається судом недійсним /..................../ :

 165. Страховий ризик – це /..................../ :

 166. Страховий випадок – це /..................../ :

 167. Строк реалізації прийнятого на комісію товару відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами становить (за винятком антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей) /..................../ :

 168. Брокерська діяльність на ринку цінних паперів – це /..................../ :

 169. Сторонами договору доручення є /..................../ :

 170. Сторонами договору комісії є /..................../ :

 171. Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю /..................../ :

 172. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за /..................../ :

 173. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору комісії, який укладено без визначення строку, не пізніше ніж за /..................../ :

 174. Сторонами договору зберігання є /..................../ :

 175. До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються положення Цивільного кодексу про договір /..................../ :

 176. До договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовуються положення Цивільного кодексу про договір /..................../ :

 177. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона /..................../ :

 178. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона /..................../ :

 179. Готель відповідає за втрату коштовностей лише за умови /..................../ :

 180. Відповідно до агентського договору (ст. 297 Господарського кодексу України) комерційний агент зобов'язується надати послуги суб'єкту, якого представляє агент, щодо /..................../ :

 181. Договір про надання споживчого кредиту укладається

 182. Споживач має право протягом .....відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин

 183. Фактичні та юридичні дії зобов’язується за договором вчиняти

 184. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається

 185. Договір управління нерухомим майном укладається

 186. Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, установником управління є

 187. Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, то

 188. Якщо інше не встановлено договором, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом встановленого строку, договір вважається

 189. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено законом

 190. Якщо договір банківського вкладу укладається на користь третьої особи, то його істотною умовою є

 191. Банк стягувача приймає платіжну вимогу протягом … з дати її складання

 192. Кредитування рахунку називається

 193. Документом, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку банку переказати грошову суму одержувачу, є

 194. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів банк у першу чергу списує кошти на підставі рішення суду

 195. Максимальним розміром пені, яка сплачується в разі невиконання грошового зобов’язання за договором між суб’єктами господарювання, є

 196. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк у четверту чергу списує кошти з рахунку клієнта

 197. Дата валютування, зазначена в платіжному дорученні, не може бути пізніше … після складання платіжного доручення

 198. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом … з дати його виписки

 199. Строк дії чекової книжки становить

 200. Чек пред’являється до оплати в банк чекодержателя протягом

 201. Сторони договору факторингу називаються

 202. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки

 203. Надавати кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії

 204. На підставі довіреності діє

 205. У разі вчинення управителем дій з перевищенням наданих йому повноважень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про це, наступає відповідальність управителя

 206. Якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, управитель несе відповідальність за боргами, що виникли у зв’язку із здійсненням ним управління,

 207. Управитель може відчужувати майно, передане в управління, лише за згодою

 208. Якщо інше не передбачено договором позики, проценти виплачуються до дня повернення позики

 209. Якщо строк позики визначений моментом пред’явлення вимоги, то позика має бути повернена позичальником протягом … від дня пред’явлення вимоги про це, якщо інше не встановлено договором

 210. На підтвердження укладення договору позики може бути представлено

 211. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у такій формі:

 212. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату):

 213. Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то вважається, що за цим договором надається:

 214. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на:

 215. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається:

 216. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, переходить у власність:

 217. Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, залишаються за:

 218. Чи впливає укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ліцензійні договори, які були укладені раніше:

 219. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який:

 220. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який:

 221. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту:

 222. Користувач та субкористувач (за договором комерційної субконцесії) відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду:

 223. За договором комерційної концесії правоволоділець за вимогами, що пред’являються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послу4), проданих (виконаних, наданих) користувачем, несе:

 224. Згідно договору комерційної концесії за вимогами, що пред’являються до користувача як виробника продукції (товарі3) правоволодільця, правоволоділець відповідає з користувачем:

 225. Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк:

 226. У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту:

 227. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за:

 228. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору:

 229. У випадку припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії, користувач, якщо інше не встановлено договором, має право вимагати:

 230. Вартість вкладів учасників простого товариства вважається:

 231. Якщо договір простого товариства не пов’язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов’язаннями:

 232. Якщо договір простого товариства пов’язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники за всіма спільними зобов’язаннями незалежно від підстав їх виникнення відповідають:

 233. Учасник простого товариства, який вніс у спільну власність річ, визначену індивідуальними ознаками, має право у разі припинення договору простого товариства вимагати:

 234. Якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, не встановлений, воно вважається чинним протягом:

 235. У разі зміни завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати:

 236. Конкурс, на який засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому персональних учасників, називається:

 237. Розмір відшкодування шкоди, завданої майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, не може перевищувати:

 238. Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується у повному обсязі:

 239. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується державою :

 240. Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність:

 241. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується особою, яка її завдала /......................../ :

 242. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі /......................../ :

 243. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона /......................../ :

 244. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала /......................../ :

 245. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України :

 246. у разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода,

 247. завдана власникові такого майна, відшкодовується /......................../ :

 248. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду /......................../ :

 249. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником /......................../ :

 250. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть /......................../ :

 251. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу /......................../ :

 252. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно /......................../ :

 253. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, за загальним правилом здійснюється /......................../ :

 254. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпілого, має право вимагати /......................../ якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.

 255. Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послу4), підлягає відшкодуванню /......................../ :

 256. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню, за вибором потерпілого /......................../ :
 1. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави зобов’язана /......................../ :

 2. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована /......................../ :

 3. Об’єктом деліктних зобов’язань є /......................../ :

 4. Змістом деліктного зобов’язання є /......................../ :

 5. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України :

 6. шкода завдана внаслідок недоліків робіт (послу4), підлягає відшкодуванню /......................../ :

 7. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується /......................../ :

 8. Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань /......................../ :

 9. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : якщо кримінальну справу закрито на підставі Закону про амністію або акта про помилування /......................../ :

 10. Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхового відшкодування для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому /......................../ :

 11. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : не підлягають поверненню безпідставно набуті /......................../ :

 12. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : у разі безпідставного одержання чи збереження грошей /......................../ :

 13. Вставте пропущене слово у наведеному положенні Цивільного кодексу України : майнова шкода, завдана... особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала /......................../ :

 14. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України :

 15. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується /......................../ :

 16. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується /......................../ :

 17. Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода /......................../ :

 18. Спадкування – це /......................../ :

 19. Спадщина складається з /......................../ :

 20. Місцем відкриття спадщини є /......................../ :

 21. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме і за відсутності у нього нерухомого майна, місцем відкриття спадщини є /......................../ :

 22. Заповітом є /......................../ :

 23. Право скласти заповіт має /......................../ :

 24. Заповіт може бути вчинений /......................../ :

 25. Спадкоємцями за заповітом можуть бути призначені /......................../ :

 26. Заповідач може позбавити в заповіті права на спадкування будь-яку особу /......................../ :

 27. Заповідач не може позбавити права на спадкування /......................../ :

 28. Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється /......................../ :

 29. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється /......................../ :

 30. Якщо між спадкоємцями у заповіті розподілені лише права, то /......................../ :

 31. Заповідальний відказ – це /......................../ :

 32. Спадкування за правом представлення – це /......................../ :

 33. Предмет заповідального відказу може становити /......................../ :

 34. Заповідальний відказ може бути покладено на /......................../ :

 35. Предмет заповідального відказу може становити /......................../ :

 36. Заповідач може … позбавити права спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.

 37. Право на обов’язкову частку у спадщині може бути реалізовано /......................../ :

 38. Вкажіть розмір обов’язкової частки у спадщині /......................../ :

 39. Спільний заповіт подружжя може бути складений /......................../ :

 40. Секретним є заповіт /......................../ :

 41. Заповіт може бути змінений /......................../ :

 42. Спадкоємцями четвертої черги є /......................../ :

 43. До п’ятої черги спадкоємців входять /......................../ :

 44. Малолітній спадкоємець /......................../ :

 45. Строк для прийняття спадщини становить /......................../ :

 46. Заява про прийняття спадщини може бути відкликана протягом /......................../ :

 47. Строк для прийняття спадщини починає спливати /......................../ :


Рівень 2


 1. Предметом договору купівлі-продажу може бути /................/ :

 2. Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу /................/ :

 3. Право продажу товару належить власникові крім випадків /................/ :

 4. Покупець, який не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар, має право вимагати у продавця /................/ :

 5. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві /................/ :

 6. Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право /................/ :

 7. Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір /................/ :

 8. Строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк) може бути встановлений /................/ :

 9. Строк придатності товару визначається /................/ :

 10. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право за своїм вибором /................/ :

 11. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли /................/ :

 12. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах /................/ :

 13. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець має право за своїм вибором /................/ :

 14. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не /................/ :

 15. Покупець зобов’язаний прийняти товар, крім випадків, коли він /................/ :

 16. Покупець зобов’язаний оплатити товар /................/ :

 17. Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором /................/ :

 18. Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з /................/ :

 19. Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які /................/ :

 20. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для /................/ :

 21. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем /................/ :

 22. За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця в цілях не пов’язаних з /................/ :

 23. За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується /................/ :

 24. До договору контрактації застосовуються /................/ :

 25. Законом можуть бути передбачені особливості договорів контрактації сільськогосподарської продукції щодо їх /................/ :

 26. Сторонами за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу є /................/ :

 27. За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу споживач (абонент) зобов’язується /................/ :

 28. Сторони у договорі міни називаються /................/ :

 29. Договором міни, окрім обміну майна на майно, може бути встановлений обмін майна на /................/ :

 30. За договором поставки покупець зобов’язується /................/ :

 31. За договором найму транспортного засобу екіпаж, який обслуговує транспортний засіб /................/ :

 32. За договором найму транспортного засобу наймач зобов’язаний /................/ :

 33. За договором найму транспортного засобу екіпаж транспортного засобу зобов’язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо /................/ :

 34. За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право /................/ :

 35. Назвіть обов’язки наймача житла /................/ :

 36. Якщо позичкодавець не виконує обов’язку передати річ у користування, друга сторона має право /................/ :

 37. За договором позички користувач зобов'язаний /................/ :

 38. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є /................/ :

 39. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є /................/ :

 40. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є /................/ :

 41. Вставте пропущені слова : „Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної власності, подає до ________________ за місцем розташування земельної ділянки ____________” :

 42. Вставте пропущені слова: „Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель комунальної власності, подає до ________________ за місцем розташування земельної ділянки ______________)” :

 43. Аукціон або конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший порядок, проводиться у разі /................/ :

 44. Орендна плата за земельні ділянки справляється /................/ :

 45. Оберіть правильні законодавчі положення щодо зміни орендної плати за договором оренди землі /................/ :

 46. Орендодавцями державного майна є /................/ :

 47. Орендодавцями комунального майна є /................/ :

 48. Фонд державного майна України, його регіональні відділення можуть виступати орендодавцями щодо наступного майна /................/ :

 49. Органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном, можуть виступати орендодавцями щодо наступного майна /................/ :

 50. Орендарями комунального майна можуть бути /................/ :

 51. У передачі в оренду об'єктів державного і комунального майна може бути відмовлено, якщо /................/ :

 52. Договір оренди державного і комунального майна вважається укладеним з моменту /................/ :

 53. Договір оренди державного чи комунального майна припиняється в разі /................/ :

 54. Предметом договору лізингу може бути /................/ :

 55. Відповідно до закону істотними умовами договору лізингу є /................/ :

 56. Вставте пропущені законодавчі положення у правильній послідовності : „Лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати __________ від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі __________, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше __________”:

 57. За договором лізингу лізингодавець зобов’язаний /................/ :

 58. За договором лізингу лізингоодержувач має право /................/ :

 59. За договором лізингу лізингоодержувач зобов'язаний /................/ :

 60. Оберіть правильні законодавчі положення щодо договору лізингу /................/ :

 61. Укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування /................/ :

 62. Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного /................/ :

 63. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування /................/ :

 64. Пожертва – це /................/ :

 65. У договорі довічного утримання можуть бути передбачені умови про /................/ :

 66. Набувачем у договорі довічного утримання може бути /................/ :

 67. Обов’язки набувача за договором довічного утримання /................/ :

 68. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання /................/ :

 69. Вкажіть, у яких відповідях правильно вказані можливі форми ренти /................/ :

 70. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у таких випадках /................/ :

 71. Положення яких договорів поширюються на договір ренти /................/ :

 72. Забезпечення виплати ренти /................/ :

 73. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти /................/ :

 74. Предметом договору найму може бути /................/ :

 75. Щодо яких об’єктів цивільних прав в ЦК України виділені окремі види договорів найму /................/ :

 76. Серед наведеного переліку виберіть ті види договорів найму, які підлягають державній реєстрації /................/ :

 77. Власник житла має право здавати в найм житлові приміщення для ведення господарської та іншої не забороненої законом діяльності за таких умов /................/ :

 78. Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендодавцями щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць тощо) виступають /................/ :

 79. Не можуть бути об’єктами оренди державного та комунального майна /................/ :

 80. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди /................/ :

 81. Виберіть вірні положення, що стосуються строку договору найму (оренди) житла /................/ :

 82. Переважними правами наймача перед іншими особами є /................/ :

 83. Оберіть положення, які стосуються договору прокату /................/ :

 84. Які особливості договору прокату визначені Цивільним кодексом України /................/ :

 85. Оберіть положення, які стосуються договору прокату /................/ :

 86. Наймач за договором прокату має такі права /................/ :

 87. Наймач за договором прокату має такі обов’язки /................/ :

 88. Наймодавець за договором прокату має такі права та обов'язки /................/ :

 89. Плата за прокат /................/ :

 90. У роботі, виконаній за договором підряду, можуть бути недоліки /................/ :

 91. Якщо інше не встановлено договором, підрядник зобов’язаний виконати роботу /................/

 92. Кошторис на виконання роботи може бути /................/ :

 93. За договором підряду підрядник зобов’язується виконати роботу /................/ :

 94. За договором підряду замовник зобов’язується /................/ :

 95. Ціна роботи у договорі підряду включає /................/ :

 96. Якщо підрядником у договорі побутового підряду допущені істотні недоліки в роботі, виконаній з матеріалу замовника, він має право за своїм вибором /................/ :

 97. Особливості договору побутового підряду як різновиду договору підряду /................/ :

 98. Виберіть правильні положення, що стосуються оплати роботи в договорі побутового підряду /................/ :

 99. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо /................/ :

 100. До гарантій прав замовника за договором побутового підряду належать /................/ :

 101. За договором побутового підряду робота виконується /................/ :

 102. У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право /................/ :

 103. Вартість робіт виконаних за договором побутового підряду може визначатися /................/ :

 104. Робота, що виконується за договором побутового підряду є /................/ :

 105. У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право /................/ :

 106. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : "За договором побутового підряду підряник виконує роботу…, а …" :

 107. Виберіть правильні положення, що стосуються відповідальності підрядника за договором будівельного підряду /................/ :

 108. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України, що стосується договору будівельного підряду : "Гарантійний строк становить/................................/ … , якщо /.............................../ :

 109. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України /................/ : "Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до … , що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до … , що визначає ціну робіт" /................/ :

 110. Договір будівельного підряду може укладатися на /................/ :

 111. Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору будівельного підряду /................/ :

 112. Замовник у договорі будівельного підряду має право відмовитися від прийняття робіт у разі /................/ :

 113. В разі неповідомлення підрядником замовника у договорі капітального будівництва про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторису /................/ :

 114. У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об'єкта підрядник /................/ :

 115. Договір про надання послуг може укладатися на /................/ :

 116. Виконавець за договором про надання послуг може претендувати на плату за послуги, що не були виконані не з його вини у разі, якщо /................/ :

 117. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України /................/ : "У випадках встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на …" /................/ :

 118. До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать /................/ :

 119. Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору про надання послуг /................/ :

 120. У разі, якщо надана клієнтом інформація про вантаж містить недоліки, експедитор повинен /................/ :

 121. Вставте пропущені фрази : “Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону /................/ . Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов’язана /................/ .”

 122. У разі залучення експедитором до виконання його зобов’язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати /................/

 123. У випадку невиконання клієнтом обов’язку щодо надання експедитору необхідних документів та інформації про вантаж, клієнт зобов’язаний /................/ :

 124. Вставте пропущені фрази : “Експедитор має право на відшкодування /................/ додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі витрати /................/ ”

 125. За правовою природою договір транспортного експедирування є /................/ :

 126. Недотримання письмової форми договору транспортного експедирування /................/ :

 127. Факт надання послуги експедитора може підтверджуватися /................/ :
  1   2   3   4

Схожі:

Договором є iconКалендарний план виконання науково-дослідних робіт за договором № на 20 р. (найменування зобов’язань за договором)
Чим закінчується етап (звіт, макет, конструкторська та інша науково-дослідна документація тощо)
Договором є iconКалькуляція кошторисної вартості робіт за договором № від 20 р тема

Договором є iconОбязательные практические навыки
Проверить правильность оформления предложенного документа в соответствии с договором на поставкупродукции
Договором є iconЗгідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121

Договором є iconОбов’язкові практичні навички
Перевірити правильність оформлення запропонованого документу у відповідності з договором на постачання продукції
Договором є iconУвага! Обидві сторінки бланку анкети роздруковується на одному боці аркушу формату а-4
Аспірантура: з відривом / без відриву (за держзамовленням / з оплатою за договором)
Договором є iconПротокол №19 юридичний факультет
...
Договором є iconУвага! Обидві сторінки бланку анкети роздруковується на одному боці одного аркушу формату а-4
Аспірантура: з відривом / без відриву (за держзамовленням / з оплатою за договором)
Договором є iconФункції юридичної відповідальності
Договірна відповідальність настає за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених договором про надання медичних...
Договором є iconЗразок заяви №5 кадрів Ректорові
Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду асистента (0,25 посадового окладу) кафедри вищої математики за строковим трудовим...
Договором є iconЗразок заяви №4 Відділу кадрів Ректорові
Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду асистента кафедри вищої математики за строковим трудовим договором з 01. 09....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи