Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 icon

Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
НазваЗакон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
Сторінка8/10
Дата26.09.2012
Розмір1.53 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема 40: Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності


1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності і їх правове регулювання.

2. Ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності.

а/ поняття та загальна характеристика ліцензійного договору.

б/ види ліцензійних договорів; повна ліцензія, виключна ліцензія, неповна або проста ліцензія.

в/ сторони та зміст ліцензійного договору.

3. Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва.

4. Авторські договори.

а/ поняття авторських договорів;

б/ види авторських договорів:

 • видавничий договір;

 • договір на депонування рукопису;

 • постановочний договір;

 • договір художнього замовлення.

в/ сторони авторського договору;

г/ істотні умови та форма договору.

5. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.

6. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.

Нормативно-правові акти:

І. Міжнародно-правові документи:


 1. Універсальна конвенція про авторське право від 24 липня 1971 року.

 2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // Богуславский М.М. Патентные вопросы в международныз отношениях. М. 1962.

 3. Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года, изменненный 2 октября 1979 года. Женева. 1990.

 4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года. Женева. 1972.

ІІ. Законодавчі акти України:


 1. Конституція України

 2. Цивільний кодекс України від16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

 4. Закон України від 13 грудня 1991 року “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // ВВР. 1992. №12. Ст.165.

 5. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // ВВР. 1994. №7. Ст. 32. (з наступними змінами і доповненнями).

 6. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на промислові зразки” // ВВР. 1994. №7. (з наступними змінами і доповненнями).

 7. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // ВВР. 1994. №7.Ст. 34. (з наступними змінами і доповненнями).

 8. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 11.07.2001р. // ВВР. 2001. № 43. Ст. 214.

 9. Закон України від 21 квітня 1993 року “Про охорону прав на сорти рослин” // ВВР. 1993. №21. Ст. 218.

 10. Закон України від 26 грудня 2002 року “Про насіння і садивний матеріал” // ВВР. 2003. №13. Ст.92.

 11. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про племінне тваринництво” // ВВР. 1994. №2. Ст. 7.

 12. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // ВВР. 1992. №48. Ст. 650.

 13. Закон України від 25 червня 1993 року “Про науково-технічну інформацію” // ВВР. 1993. №33. Ст. 345.

 14. Закон України від 21 січня 1994 року “Про державну таємницю” // ВВР. 1994. №16. Ст. 93.

 15. Закон України від 10 лютого 1995 року “Про наукову і науково-технічну експертизу” // ВВР. 1995. №9. Ст. 56.

 16. Закон України від 21 грудня 1993 року “Про телебачення і радіомовлення” // ВВР. 1994. №10. Ст. 43.

 17. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст. 64.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав”

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 року “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” // ЗП України. 1995. №10. Ст. 247.

 20. Постанова КМУ „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756

 21. Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю // Затв. Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995 року // ВВР. 1995. №3. Ст. 23.

Література:


 1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. Харьков. 1994.

 2. Боденгаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М. 1977.

 3. Будянский В.А. Законы о промышленной собственности и становление патентного права Украины. Вып. ІУ. Донецк. 1994.

 4. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. М. 1978.

 5. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К. 1996.

 6. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М. 1976.

 7. Штумпф Г. Лицензионный договор. М. 1988.

 8. Юрченко А.К. Издательский договор. Л. 1988

 9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 10. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 11. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 12. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 13. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

 14. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 15. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

 16. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

 17. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Задача 1

Згідно з умовами видавничого договору, укладеного між професором соціології В. та видавництвом „Видавничий дім” автор зобов’язувався передати рукопис книги з актуальних проблем соціології до 1 вересня 2004 року, а видавництво зобов’язувалося видати книгу до 15 листопада 2004р. з виплатою обумовленого авторського гонорару. До узгодженої дати книга не була видана і на неодноразові звернення автора представники видавництва повідомляли, що книга буде видана згодом, оскільки видавництво отримало великі за обсягом роботи державного замовлення. Автор 25 січня уклав видавничий договір з іншим видавництвом, і через 2 місяці книга вийшла з друку. Видавництво „Видавничий дім” звернулося до суду про стягнення з В. збитків, понесених видавництвом на видання книги.

Дайте правову оцінку ситуації?

Назвіть способи захисту авторських прав.

Проаналізуйте поняття „відмова від договору” та „розірвання договору”. Які правові наслідки наступають у таких випадках?

Вирішіть спір.
Задача 2

Групою науковців був підготовлений коментар до Закону України „Про акціонерні товариства”. Коментар було надруковано у видавництві „Р”. Один із співавторів, який виконав 45% робіт у складі колективу співавторів самостійну монографію, в якій два розділи за змістом є ідентичними із змістом коментаря. Інші співавтори звернулися до суду про відшкодування завданих збитків і суми упущеної вигоди, оскільки видання монографії відбулося без їх згоди, і факт видання монографії суттєво вплинув на обсяги реалізації коментаря. З аналогічним позовом звернулося і видавництво.

Проаналізуйте ситуацію.

Які права співавторів на твір, створений у співавторстві?

Які є види співавторства?

Вирішіть спір.
Задача 3

Старший науковий співробітник НДІ гр.О. за роки роботи в інституті розробив та видав 15 методичних розробок з проблематики НДІ. Всі вони були видані і автор отримав винагороду.

30 січня 2003р. громадянин О. помер. Протягом 2004р. НДІ перевидав частину його розробок (5 робіт). Вдова гр.О. звернулася до суду з вимогою про відшкодування їй збитків, завданих як спадкоємиці померлого чоловіка, оскільки видання здійснювалося без її згоди. Представники НДІ відмовилися від компенсації їй будь-якої суми, посилаючись на те, що всі роботи є службовими і права на них належать НДІ.

Що таке службовий твір?

Які права автора, його спадкоємців на службовий твір?

Чи підлягають задоволення вимоги померлого автора?
Задача 4

Видавництво „Папірус” замовило колективу авторів підручник з основ правознавства для учнів шкіл. У передбачені договором строки рукопис був переданий у видавництво, і підручник вийшов з друку. Проте видавництво відмовлялося від виплати гонорарів, посилаючись на те, що ціна реалізації одного підручника є нижчою від його собівартості (оскільки підручник призначений для учнів) і обсяги реалізації є незначними. Бо ще два видавництва видали такий же підручник.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Чи правомірна аргументація видавництва?

В який спосіб можна захистити права авторів?
Задача 5

Гр.Х., автор зареєстрованого товарного знаку, видав ліцензію на його використання ВАТ „Л”, яке займалося пошиттям дитячого одягу. Через деякий час представники ВАТ „Л” виявили, що під таким же товарним знаком випускає кондитерські вироби ТзОВ „Р”. ВАТ „Л” звернулося до ТзОВ „Р” з вимогою про відшкодування збитків, завданих неправомірним використанням товарного знаку. Як з’ясувалося, придбало у гр.Х. права на товарний знак на підставі ліцензійного договору. До справи був залучений гр.Х., який пояснив, що справді видав дві ліцензії на використання товарного знаку. У жодній з них не зазначено, що товарний знак надається у виключне користування. Фірми знаходяться в різних регіонах і є різнопрофільними за видами діяльності.

Які права авторів товарних знаків?

Які види ліцензії можуть видавитися на користування товарними знаками?

Які можливі варіанти вирішення спору в даній ситуації?

Проаналізуйте поняття „товарний знак” і „торгівельна марка”.(Див. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, гл.44 Цивільного кодексу України, гл.16 Господарського кодексу України).
Задача 6

Гр.Є., який є власником патенту на винахід пристрою, встановлення якого дозволяє мінімізувати шкідливі викиди продуктів згорання бензину у двигунах автомобілів, звернувся до кількох автомобільних компаній, але запропоновані йому умови були невигідними, і гр.Є. нікому не передав права на користування винаходом. Через деякий час корпорація „Д” звернулося до суду з вимогою про надання їй дозволу на використання винаходу і про примусове відчуження прав на винахід у гр.Є.

У судовому засіданні гр.Є. заявив, що його повністю не влаштовує сума гонорару. Він три роки тому пропонував корпорації свій винахід, але відмовилася від пропозиції, оскільки вважала, що гр.Є. завищує суму гонорару.

За яких умов допускається примусове відчуження прав на винахід? Проаналізуйте Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (ст.28, 30).

Вирішіть спір.

Тема 41: Комерційна концесія


 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії.

 2. Особливості суб’єктного складу договору комерційної концесії.

 3. Порядок укладення та форма договору комерційної концесії. Істотні умови договору.

 4. Зміст договору комерційної концесії. Особливі умови договору комерційної концесії.

 5. Виконання договору комерційної концесії. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору комерційної концесії.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

Література.


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 6. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

 7. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Тема 42: Спільна діяльність


 1. Характеристика договору про спільну діяльність.

 2. Договір простого товариства.

 3. Правовий режим майна, внесеного учасниками.

 4. Ведення спільних справ учасників.

 5. Права та обов’язки учасників. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями.

 6. Підстави, порядок та правові наслідки припинення договору простого товариства..

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

 3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року // ВВР. 1991. №29. Ст. 337.

 4. Закон України “Про господарські товариства” від 23 грудня 1991 року // ВВР. 1991. №49. Ст. 682.

 5. Закон України "Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996р. // ВВР. 1996. № 19. ст.80.

Судова практика:


 1. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 28 квітня 1995 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” // Арбітражний процесуальний кодекс України. ІВА. Ужгород. 1997.

Література:


 1. Володимир Коссак. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). Львів. Центр Європи. 1996.

 2. Зобов’язальне право. За ред. Дзери О.В. К. Юрінком Інтер. 1998.

 3. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 4. Луць В. Кодифікація договірного права // Українське право. 1997. №1.

 5. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

 6. Мосляев А.И., Мосляев Н.А. Договоры о совместной деятельности в советском гражданском праве. М. 1988.

 7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 8. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 9. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 10. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 11. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Завдання 1.


Проаналізуйте і дайте порівняльну характеристику договору про заснування підприємницького товариства і договору про спільну діяльність.

Завдання 2.


Порівняйте правовий режим майна, що ввійшло до складу статутного капіталу господарського товариства на засадах, визначених договором про заснування товариства, та спільного майна учасників простого товариства.

Завдання 3.


Проаналізуйте і дайте порівняльну характеристику управління господарським товариством та простим товариством.

^ V. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ*

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. – 1990. №31
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України Про економічну самостійність України //Відомості Верховної Ради України 1990р. №34

Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconСписок рекомендованих нормативно-правових актів
Закон України “Про економічну самостійність України“ //Відомості Верховної Ради України 1990р. №34
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 Декрет Кабінету Міністрів України від 21. 01. 1993 року „Про державне мито // ввр україни. 1993. №13
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України „Про попереднє ув'язнення від 30 червня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1993, №35
Заходи процесуального примусу за кримінально-процесуальним правом України, їх поняття І значення
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи