Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 icon

Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
НазваНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Сторінка1/28
Дата26.09.2012
Розмір1.77 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра цивільного права і процесу


ПРАКТИКУМ

З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

(ЧАСТИНА 2)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів юридичного факультету


Львів 2005

Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “Верховенство права”
Контрактного Агентства міжнародного розвитку США.


О.С.Яворська, В.М.Мартин, Л.Л.Тарасенко

Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2005. – 125с.


Схвалено кафедрою цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № ___ від ”__” _________ 200_ р.


Авторські права застережені

ВСТУП


Частина друга “Практикуму з цивільного права” є навчально-методичним посібником для проведення із студентами юридичного факультету, що вивчають особливу (спеціальну) частину цивільного права, теоретичних семінарів і практичних занять.

Навчально-методичний посібник підготовлено з метою вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати законодавчу базу, науково-теоретичну літературу, опубліковану судову практику. На основі аналізу зазначених джерел студенти повинні навчитися формулювати і обґрунтовувати висновки не тільки теоретичного, а й практичного (прикладного) характеру.

Мета практичних занять – навчити студента вміло і правильно застосовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних казусів, виробити вміння і навички тлумачити зміст законодавчих актів і застосовувати їх практично. Такі навички сприятимуть максимальному приближенню студентів до практичної діяльності уже після здобуття спеціальності.

Пропонований Вашій увазі практикум складається з тем відповідно до програми курсу навчальної дисципліни “Цивільне право України”. В матеріалах, що пропонуються для опрацювання і вивчення конкретних тем, містяться теоретичні питання, практичні завдання, конкретні казуси. До кожної теми підібрана необхідна для вивчення законодавча база, науково-теоретична література, декілька підручників, опублікована судова практика.

Студентам на основі вивченого та засвоєного теоретичного матеріалу пропонується скласти різноманітні документи цивільно-правового характеру, розробити схеми договірних зв’язків, проаналізувати різноманітні положення, поняття чинного законодавства.

Автори практикуму бажають студентам успіхів у кропіткій і наполегливій праці з навчання цивільного права України.


Тема 1: Виникнення та виконання зобов’язання

1. Поняття та елементи зобов’язання.

2. Класифікації зобов’язань:

а) групи зобов’язань;

б) види та підвиди зобов’язань

3. Підстави виникнення зобов’язань. Договір як найпоширеніша підстава виникнення зобов’язань

4. Принципи виконання зобов’язання

5. Суб’єкти виконання. Заміна кредитора чи боржника в зобов’язанні

6. Предмет виконання. Альтернативні зобов’язання

7. Спосіб, місце та строк виконання

8. Зміна умов зобов’язання

9. Поняття та підстави припинення зобов’язання. Співвідношення із цивільно-правовою відповідальністю.

10. Підстави, порядок та правові наслідки односторонньої відмови від зобов’язання.


Нормативні акти:

1. Цивільний кодекс України 2003 року

2. Сімейний кодекс України 2002 року

3. Господарський кодекс України 2003 року


Судова практика:

1. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України № 01-6/1301 від 14.12.1993 року «Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу»


Література:

1. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М., 2000.

2. Блащук А. Виконання зобов’язання в умовах господарювання// Вісник ХІРУтаП. – Х., 2002. – Спецвипуск 1.

3. Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов’язань// Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 4.

4. Власова А.В. Правовая природа принятия исполнения по обязательству// Государство и право. – 1995. - № 5.

5. Вошатко А.В. О сущности уступки права требования// Очерки по торговому праву/ Под ред. Е.А. Крашенинникова. – Вып. 7. – Яр-ль, 2001.

6. Габов А. Некоторые вопросы уступки права// Хозяйство и право. – 1999. - №4.

7. Гаврина С. Уступаем право требования// Юридическая практика. – 2003. - №27.

8. Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву// Советское государство и право. – 1989. - № 3.

9. Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 11.

10. Камалитдинова Р.А. Развитие доктрины невозможности исполнения обязательств в различных правовых системах// Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4/ Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002

11. Кот А.А. Понятие и характерные особенности перехода прав кредитора к третьим лицам в гражданском праве России// Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6/ Под ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.

12. Кот О.О. Уступка вимоги: доктрина, законодавство та практика// Вісник господарського судочинства. – 2000. - № 4.

13. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958.

14. Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования// Хозяйство и право. – 2000. - № 8.

15. Левандовський Ю. Виконання договірних зобов’язань в умовах ринкової економіки// Вісник господарського судочинства. – 1997. - № 1.

16. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950.

17. Новосёлова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческом праве. – М., 2003.

18. Почуйкин В. Некоторые вопросы уступки права требования в современном гражданском праве// Хозяйство и право. – 2000. - № 1, 2.

19. Пушай В.І. Визнання цесії як завершальний етап її історичного розвитку// Вісник господарського судочинства. – 2000. - № 4.

20. Пушай В.І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за новим Цивільним кодексом України// Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3.

21. Саватье Р. Теория обязательств. – М., 1972.

22. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. – М., 2003.

23. Сібільов М. Загальні положення про зобов’язання у проекті нового Цивільного кодексу України// Вісник Академії правових наук України. - № 24.

24. Чеговадзе Л. Уступка права требования. Закон и правоприменительная практика// Хазяйство и право. – 2001. - № 9.

25. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву// Труды по гражданскому праву. – М., 2001


Завдання 1.

З’ясуйте, які з наведених нижче вимог можуть бути предметом договору цесії:

а) про вибір предмета виконання в альтернативному зобов’язанні;

б) про визнання права власності;

в) про відшкодування збитків;

г) про сплату аліментів

Задача 1.

Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.

Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокіним зобов’язання.

Задача 2.

На прохання своєї сусідки Кузьміної, яка їхала у відрядження, на той час Суренко дозволила їй перенести норкову шубу до її квартири. Коли Кузьміна через кілька місяців повернулась за шубою, то з’ясувалось, що її пошкодила міль. Кузьміна зажадала відшкодування вартості шуби і відмовилась забирати її в такому стані. Суренко заперечувала і зазначила, що хотіла зробити послугу сусідці, ніякого договору вона з нею не укладала, плати за послугу не брала, а появу молі на шубі не помітила.

Чи виникло в даному випадку цивільно-правове зобов’язання?

Задача 3.

Панчишина домовилась зі своєю сусідкою Токаревою, що та догляне за будинком, поки вона гостюватиме у сина. Під час відсутності Панчишиної у смт. Сокільниках випав град і в будинку побив вікна та дах. Токарева, ремонтуючи свій будинок, який теж зазнав шкоди, купила скло та кілька листів заліза і заплатила бригаді майстрів, щоб ті полагодили також і будинок сусідки Панчишин. Коли ж сусідка повернулась, то Токарева зажадала від неї повернення витрат на ремонт будинку. Панчишин відмовилась, зазначивши, що про таке сусідку не просила, і якби сусідка не втручалась, то будинок відремонтував би їй син.

Токарева звернулась до суду з позовом про відшкодування її витрат.

Чи виникло між сусідками цивільно-правове зобов’язання?

Задача 4.

Староста групи одного з ПТУ за згодою учнів групи на зароблені під час групової практики гроші придбав лотерейні квитки, які зберігалися у нього. На один із лотерейних квитків випав виграш. Староста відмовився поділити його з іншими одногрупниками, мотивуючи тим, що такий договір не передбачений законодавством.

Вирішіть спір.

Задача 5.

Під час розгляду справи судом було встановлено, що позивач Микитенко не є власником майна, а діє на підставі договору про відчуження права вимоги про повернення майна, укладеного з власником. Суд позов задоволив.

Чи може бути предметом цесії право на віндикацію? Чи мав право Микитенко звертатися з таким позовом?

Задача 6.

Кузьміна звернулася у грудні 2004 року з позовом до Денисової про стягнення 300 гривень. В позовній заяві вона вказала, що Денисова у вересні 2003 року придбала у неї пальто вартістю 600 гривень, заплативши їй лише 300 , а на решту – видала боргову розписку, за якою зобов’язувалася сплатити борг не пізніше 31 січня 2004 року, однак, гроші не повернула.

В суді Денисова пояснила, що у жовтні 2001 року після смерті матері виявила серед її документів боргову розписку, видану матері Кузьміною на суму 300 гривень, а тому вважає, що не повинна нічого їй повертати.

Вирішіть спір.

Задача 7.

Банк уклав з АТ «Помор» кредитний договір, за яким суму кредиту АТ повинно було отримувати рівними частинами щомісяця. Однак, на момент першої видачі банку стало відомо, що проти голови правління АТ порушена кримінальна справа зі звинуваченням у шахрайстві з фінансовими ресурсами. Банк відмовився від виконання своїх зобов’язань.

Чи правомірні дії банку?

Задача 8.

За позовом Таранової до Таранова про поділ спільного майна суд присудив піаніно дружині, але зі сплатою половини його вартості чоловікові. Таранова просила суд провести залік тієї суми, які вона має сплатити, і суми заборгованості по аліментах, які Таранов сплачує на їхню малолітню доньку.

Чи підлягає прохання Таранової задоволенню?

Задача 9.

Дмитрова позичила у брата 20000 гривень, які їй бракувало для придбання квартири. Через кілька місяців Дмитрова померла і брат за заповітом успадкував її квартиру. Повнолітня донька Дмитрової успадкувала усе інше майно матері.

Чи припинилось боргове зобов’язання Дмитрової?

Чи може брат Дмитрової вимагати повернення боргу чи його частини у її доньки?


Тема 2: Забезпечення виконання зобов’язання

1. Загальні умови та види забезпечення виконання зобов’язання

2. Неустойка: поняття та види

3. Порука:

а) договір як підстава виникнення поруки;

б) права та обов’язки поручителя;

в) припинення поруки

4. Гарантія:

а) поняття гарантії та її відмінність від поруки;

б) права та обов’язки гаранта. Строк дії гарантії;

в) припинення гарантії

5. Завдаток: поняття та відмінність від авансу

6. Притримання

7. Застава:

а) поняття, правова природа та види застави. Особливості іпотеки;

б) підстави виникнення застави;

в) предмет застави;

г) права та обов’язки заставодавця та заставодержателя;

д) звернення стягнення на предмет застави та його реалізація;

е) припинення застави


Нормативні акти:

 1. Конституція України 1996 року

 2. Цивільний кодекс України 2003 року

 3. Сімейний кодекс України 2002 року

 4. Господарський кодекс України 2003 року

 5. Закон України від 05.06.2003 року „Про іпотеку”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – ст. 313

 6. Закон України від 02.10.1992 року „Про заставу”// Голос України. – 11.11.1992 року

 7. Закон України від 18.11.2003 року „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”//

 8. Закон України від 02.09.1993 року „Про нотаріат”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – ст. 383

 9. Закон України від 01.07.2004 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»

 10. Закон України від „Про оцінку земель”//

 11. Закон України від 12.07.2001 року „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”//

 12. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року//


Судова практика:

1. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/602 від 24.12.1999 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про заставу»// Юридичний вісник України. – 2002. - № 5.

2. Оглядовий лист Вищого Господарського суду України № 01-8/637 від 30.05.2001 року «Про практику вирішення окремих спорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань»


Література:

1. Азимов Ч.Н. Залоговое право. – Х., 93.

2. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. – М., 2004

3. Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок// Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4.

4. Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). – М., 2003.

5. Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність// Право України. – 1999. - № 1.

6. Богатырёв Ф.О. Залог прав// Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4/ Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002

7. Боднар Т.В. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за Цивільним кодексом України// Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 2.

8. Босин Е.В., Гоннело Б.М., Крашенников П.В. Залоговое правоотношение. - М., 1993.

9. Брагинский М.И. Залог и закон о залоге// Хозяйство и право. - 1993. - № 2.

10. Вишневский А.А. Залоговое право. - М., 1995.

11. Дмитренко В.Ю. Юридичні аспекти змісту та сутності поняття іпотеки// економіка, фінанси, право. – 2003. - № 10.

12. Дякович М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора. – Л., 2004

13. Загорулько О. Заклад як речевий спосіб забезпечення виконання зобовязань. Автореф. диск. канд. юрид. наук. - Х., 1997.

14. Ковальчук А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні// Право України. – 2002. - № 9.

15. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми// право України. – 2001. - № 10.

16. Комберянов С. Удержание – гарантия исполнения обязательств// Юридическая практика. – 2003. - № 32.

17. Коссак В.М. Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань// Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2001. - Вип. 36

18. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. – М.: Лекс-Книга, 2002.

19. Лилак Д. Забезпечення виконання господарсько-правових зобов’язань неустойкою// Право України. - 1996. - № 12.

20. Міхалев А. Договір поруки як засіб забезпечення// Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 8.

21. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. Автореф. канд. юрид. наук. – К., 2002.

22. Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости. - Х., 1997.

23. Пучковська І. Проблеми розвитку іпотеки в Україні// Вісник Академії правових наук України. - № 29.

24. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М., 2003

25. Слюсаревский Н. Имущественный поручитель: поручитель или залогодатель// Юридическая практика. – 2002. – 27.03.

26. Черных А.В. Залог недвижимости в российском гражданском праве. – М., 1995.

27. Шикова Е.А. Правовые проблемы залога ценных бумаг// Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4/ Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002

28. Шкрум П.С. Застава як речово-правовий спосіб забезпечення зобов’язань за законодавством України. Автореф. диск. канд. юрид. наук.- К., 1996.


Завдання 1.

Проаналізуйте співвідношення понять

  1. обтяження і застава;

  2. застава і податкова застава;

  3. поручитель і майновий поручитель;

  4. гарантія і порука;

  5. аванс і завдаток;

  6. відступне та штраф.

Завдання 2.

Які з перелічених прав можуть бути предметом застави

  1. право на використання винаходу;

  2. право на ім’я;

  3. право на аліменти;

  4. право на відшкодування майнової шкоди;

  5. право на відшкодування шкоди, завданої здоров’ю;

  6. право на отримання послуг за договором;

  7. емфітевзис;

  8. суперфіцій.

Завдання 3.

Випишіть із законодавства випадки, коли застава може виникати на підставі закону.


Задача 1.

ВАТ «Вісник» та банк уклали 15.03.2004 року кредитний договір та договір застави – обидва строком на рік. Оскільки станом на 16.03.2005 року кредит не був повернений, банк звернувся до ВАТ «Вісник» з позовом про стягнення боргу, відсотків, пені шляхом звернення на заставлене майно.

ВАТ «Вісник» заперечувало проти звернення стягнення на предмет застави, оскільки договір застави припинився.

Вирішіть спір.

Задача 2.

Кириленко позичив в Остапова гроші під заставу власного жилого будинку строком на три роки. Однак, через рік, коли Кириленко повернув лише третину суми, сталася повінь і фундамент будинку Кириленка був значно пошкоджений.

Дізнавшись про це, Остапов звернувся з позовом до Кириленка про дострокове повернення суми позики.

Чи правомірні вимоги Остапова?

Задача 3.

АТ не виконало вчасно свого зобов’язання перед банком щодо повернення коштів за кредитним договором. Наступного місяця банк надіслав АТ повідомлення про притримання коштів АТ, які перебували на поточному рахунку АТ у цьому ж банку.

Чи правомірні дії банку?

Задача 4.

АТ «Промінь» уклало договір підряду з ТзОВ «Бескид» під забезпечення порукою ТзОВ «Місяць». Оскільки протягом встановленого в договорі строку не було виконано навіть половини обумовлених робіт, АТ «Промінь» направив ТзОВ «Бескид» повідомлення про відмову від договору в односторонньому порядку з моменту отримання повідомлення. ТзОВ «Бескид» погодився. Через місяць АТ «Промінь» звернулося з позовом до ТзОВ «Бескид» та ТзОВ «Місяць» про відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання зобов’язань за договором підряду.

Вирішіть спір.

Задача 5.

ТзОВ «Яблуко» уклало договір про надання послуг із ПП «Гамір» під заставу товарів в обороті, які належали ТзОВ «Явір». Через півтора року після спливу строку виконання зобов’язання, яке не було виконано належним чином, ТзОВ «Яблуко» звернулось до нотаріуса про вчинення виконавчого напису для звернення стягнення суми сплачених за послуги коштів на заставлене майно. Однак, нотаріус відмовив у вчиненні таких дій, оскільки вважав, що ТзОВ «Явір» у даних правовідносинах є поручителем і його зобов’язання припинились через шість місяців з моменту настання виконання основного зобов’язання.

Чи правомірна відмова нотаріуса?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconПрактикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету
Практикум з курсу «Сімейне право України» : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний...
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету. Львів. 2008. 48с
Рекомендовано до дурку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи