Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи icon

Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи
Скачати 131.72 Kb.
НазваТема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи
Дата26.09.2012
Розмір131.72 Kb.
ТипДокументи

Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні і пошукові роботи.

 1. Загальна характеристика договору будівельного підряду. Сторони договору.

 2. Порядок укладення, форма та зміст договору будівельного підряду

 3. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів, або виконаних робіт.

 4. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду.

 5. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.1. - Належить до групи договорів про виконання робіт.

Стаття 875. Договір будівельного підряду.

(Ч. 1) За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується
збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші
будівельні роботи
відповідно до проектно-кошторисної документації,
а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний
майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну
документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника,
прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

- За загальною характеристикою договір будівельного підряду є:

- двосторонній;

- консенсуальний;

- відплатний.


- Сфера застосування договору будівельного підряду визначається у ч. 2 ст. 875 ЦК України.

Договір будівельного підряду укладається на проведення
нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції
(технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових
будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та
інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.


- Джерела правового регулювання

Окрім ЦК України договір будівельного підряду, регулюється іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами:

 1. Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 року;

 2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року;

 3. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 року;

 4. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року;

 5. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою КМУ від 13 квітня 2011 року;

 6. Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затверджений постановою КМУ від 23 травня 2011 року;

 7. тощо.- Сторонами договору будівельного підряду є підрядник та замовник.

Підрядником може виступати юридична та фізична особа, яка має навики виконання відповідних робіт, і у випадках, передбачених законом, отримала ліцензію на право виконання окремих видів будівельних робіт.

Наприклад, відповідно до ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1червня 2000 року, ліцензуванню в Україні підлягає будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Замовником може виступати будь-який учасник цивільних відносин.

2. - Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору будівельного підряду.

^ Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.

Процедури закупівлі, встановлені законом про закупівлі за державні кошти застосовується до всіх закупівель робіт , що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі становить або перевищує для робіт - 300 тисяч гривень.


- ^ Форма договору будівельного підряду повинна відповідати загальним положенням про форму правочину (ст.ст. 205-209 ЦК).

Спеціальних положень щодо форми договору будівельного підряду ЦК не містить.


- Зміст договору будівельного підряду складають його умови.

Істотними умовами договору будівельного підряду є:

 1. предмет договору;

 2. ціна договору;

 3. строки виконання робіт;

 4. ризик за договором- Предметом договору будівельного підряду є:

1) кінцевий результат діяльності підрядника (відповідний об’єкт будівництва);

2) будівельні роботи:

- капітальний ремонт;

- реконструкція;

- виконання монтажних робіт;

- виконання пусконалагоджувальних робіт;

- виконання інших робіт, нерозривно пов’язаних з місцезнаходженням об’єкта. • ^ Ціна договору визначається за домовленістю сторін.

 • У договорі будівельного підряду визначаються такі строки:

1) початок і закінчення робіт в цілому;

2) окремі строки виконання певних етапів робіт;

3) гарантійні строки експлуатації об’єкта.

Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

Гарантійний строк становить десять років від
дня прийняття об'єкта замовником
, якщо більший гарантійний строк
не встановлений договором або законом. • ^ Умови договору будівельного підряду відображаються в проектно-кошторисній документації.

Стаття 877. Проектно-кошторисна документація

1. Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній
документації), якщо інше не встановлено договором будівельного
підряду.

2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад
і зміст проектно-кошторисної документації
, а також має бути
визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати
відповідну документацію.Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної
документації

1. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної
документації до початку робіт або під час їх виконання за умови,
що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не
перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не
змінюють характеру робіт, визначених договором.

2. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що
потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять
відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою
підрядника
.


- Ризик у договорі будівельного підряду.

Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження об'єкта

1. Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового
пошкодження об'єкта будівництва
на замовника або підрядника до
його прийняття замовником встановлюється відповідно до вимог
закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що
залежали від замовника.

Відповідно до ч.2 ст.1172 ЦК України замовник несе ризик завдання шкоди підрядником, який полягає у тому, що замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, якщо він діяв за завданням замовника.

^ 3. - Права та обов’язки замовника і підрядника.

- Замовник за договором будівельного підряду має такі права:

1) вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання, за умови, що додаткові роботи, викликані таким змінами, за вартістю не перевищать 10 відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінять характеру робіт, передбачених у договорі;

2) здійснювати контроль та нагляд за будівництвом.


- ^ Замовник за договором будівельного підряду зобов’язаний:

1) надати підрядникові підготовлений будівельний майданчик (фронт робіт) на підставі отриманого дозволу на виконання будівельних робіт (порядок видачі відповідного дозволу регулюється Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим Державним комітетом України з будівництва, архітектури та житлової політики від 5 грудня 2000 року);

2) передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника;

3) сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг;

4) застрахувати об’єкт будівництва або комплекс робіт відповідно до законодавства;

5) у разі необхідності консервації робіт з незалежних від сторін обставин оплатити підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати, пов’язані з консервацією;

6) прийняти закінчений будівництвом об’єкт, або завершені інші роботи;

7) оплатити вартість виконаних робіт.

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником
збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок
розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва
внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором
будівельного підряду строку здачі об'єкта, а також у разі
неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших
причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права
вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо
інше не встановлено договором.

- ^ Підрядник за договором будівельного підряду має такі права:

1) відмовитися від договору у таких випадках:

- якщо він прийде до висновку про неможливість використання матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування, наданих замовником, без погіршення якості робіт, що підлягають виконанню;

- якщо замовник намагається внести зміни до проектно-кошторисної документації, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевишує 10 відсотків, визначеної у кошторисі ціни.


- ^ Підрядник за договором будівельного підряду зобов’язаний:

1) надавати матеріально-технічне забезпечення будівництва, якщо договором цей обов’язок не покладено на замовника;

2) надати замовникові проектно-кошторисну документацію, якщо це передбачено договором;

3) здійснювати будівництво та пов’язані з ним будівельні роботи відповідно до до проектно-кошторисної документації;

4) повідомляти замовника про виявлені в ході будівництва необхідні додаткові роботи, здійснення яких призводить до збільшення кошторису;

- у разі неодержання від замовника відповіді у розумний строк – зупинити виконання робіт;

5) страхування об’єкта будівництва та комплексу робіт, якщо це передбачено договором;

6) усувати за свій рахунок недоліки робіт або матеріалу, що використовується під час їх виконання, якщо вони допущені з його вини. • ^ Прийняття завершеного будівництвом об’єкта, або виконаних робіт.

Стаття 882. Передання та прийняття робіт

1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про
готовність до передання робіт,
виконаних за договором будівельного
підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт,
зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.

2. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій
рахунок
, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт
мають брати участь представники органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або
іншими нормативно-правовими актами
.

3. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе
ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому
числі й у випадках, коли договором будівельного підряду
передбачено виконання робіт на ризик підрядника.

4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником
оформляється актом
, підписаним обома сторонами. У разі відмови
однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і
він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом
недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від
підписання акта визнані судом обґрунтованими.

5. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього
випробування
, якщо це передбачено договором будівельного підряду
або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт
може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього
випробування.

6. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі
виявлення недоліків, які виключають можливість використання
об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені

підрядником, замовником або третьою особою.

4. - Стаття 883. Відповідальність підрядника

1. Підрядник відповідає за:

1) недоліки збудованого об'єкта;

2) за прострочення передання його замовникові;

3) та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за
договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку,
встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному
обсязі
.

3. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення
строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі
закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного
терміну.

Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва
визначених у проектно-кошторисній документації показників і
можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом
гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором
будівельного підряду.

Гарантійний строк становить десять років від
дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк
не встановлений договором або законом.

2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах
гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися
внаслідок
:

1) природного зносу об'єкта або його частин;

2) неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами;

3) неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого
об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які
відповідає підрядник.

4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків
замовник повинен заявити про них підрядникові в розумний строк
після їх виявлення.

5. Договором будівельного підряду може бути встановлено право
замовника сплатити передбачену договором частину ціни робіт,
визначеної у кошторисі, після закінчення гарантійного строку.

Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника

1. Договором будівельного підряду може бути передбачений
обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його
рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає.

Підрядник має право відмовитися від виконання цього
обов'язку, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з
предметом договору або не може бути здійснене підрядником з
незалежних від нього причин.

Стаття 886. Відповідальність замовника

1. У разі невиконання або неналежного виконання замовником
обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує
підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та
відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення
договору сталося не з його вини
.

5. - Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та
пошукових робіт

За договором підряду на проведення проектних та пошукових
робіт
підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника
проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові
роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

До договору підряду на проведення проектних і пошукових
робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не
встановлено законом.

Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та
пошукових робіт

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових
робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на
проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання
проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може
бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому
разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його
затвердження замовником.

2. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у
завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання
пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою
замовника.

Стаття 889. Обов'язки замовника

1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором
підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення
усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих
етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або
законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану
від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не
передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не
розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та
пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової
проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із
зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт
внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі у справі за позовом,
пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками
складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

^ Стаття 890. Обов'язки підрядника

1. Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для
проведення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із
замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну
документацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну
документацію іншим особам;

5) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права
перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої
за договором проектно-кошторисної документації.

Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки
документації та робіт

1. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної
документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені
згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта,
створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і
результатів пошукових робіт.

2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній
документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника
зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну
документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а
також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено
договором або законом.

Схожі:

Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconТема 36. Договір побутового підряду
Загальна характеристика договору побутового підряду. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconДоговір підряду № на виконання роботи м. Харкiв
Харківська національна академія міського господарства, яка іменується далi Замовник, в особi ректора академії, професора Бабаєва...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconІндивідуальний договір-Підряд
Ми, що нижче підписалися, Національний університет «Львівська політехніка», названий надалі – «Університет», в особі проректора з...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconІндивідуальний договір-Підряд
Ми, що нижче підписалися, Національний університет «Львівська політехніка», названий надалі – «Університет», в особі проректора з...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconІндивідуальний договір-Підряд
Ми, що нижче підписалися, Національний університет «Львівська політехніка», названий надалі – «Університет», в особі проректора з...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconІндивідуальний договір-Підряд
Ми, що нижче підписалися, Національний університет «Львівська політехніка», названий надалі – «Університет», в особі проректора з...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconЗ дисципліни «технологія будівельного та ремонтно – будівельного виробництва»
«Технологія будівельного та ремонтно будівельного виробництва» (для студентів 3 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва»
«Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва» (для студентів 3 та 4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи