Тема. Договір зберігання icon

Тема. Договір зберігання
Скачати 108.86 Kb.
НазваТема. Договір зберігання
Дата26.09.2012
Розмір108.86 Kb.
ТипДокументи

Тема. Договір зберігання

 1. Загальна характеристика договору зберігання. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

 2. Укладення та форма договору зберігання. Сторони договору.

 3. Зміст договору зберігання.

 4. Права та обов’язки сторін за договором зберігання.

 5. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором зберігання.

1. Належить до групи договорів про надання послуг.

Стаття 936. Договір зберігання

1. За договором зберігання одна сторона (зберігач)
зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною
(поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

3. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей
здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у
камерах, приміщеннях) загального користування.

^ За загальною характеристикою договір зберігання є:

- двосторонній;

- реальний (договір в якому стороною є професійний зберігач може бути консенсуальним);

- відплатний

^ Сфера застосування договору зберігання визначається з урахуванням його суб’єктного складу (він може укладатися між будь-якими учасниками цивільних відносин) та об’єктів зберігання. Для окремих зберігачів законом встановлені спеціальні правила зберігання.

За цим критерієм договір зберігання поділяється в ЦК України на певні види:

 1. загальний договір зберігання;

 2. зберігання на товарному складі;

 3. зберігання у ломбарді;

 4. зберігання у банку;

 5. зберігання у камерах схову організацій, підприємств транспорту;

 6. зберігання у гардеробі організацій, зберігання речей пасажира під час перевезення;

 7. зберігання речей у готелі;

 8. зберігання речей, що є предметом спору;

 9. зберігання автотранспортних засобів;

10) договір охорони.

До джерел правового регулювання договору зберігання належать: нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

 • Цивільний кодекс;

 • Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23.12.2004 р.;

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.;

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.;

 • Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджені постановою КМУ від 22.01.1996 р.;

 • тощо.

2. Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору найму (оренди).

Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


^ Стаття 937. Форма договору зберіганн

1. Договір зберігання укладається у письмовій формі у
випадках, встановлених статтею 208 цього Кодексу.

Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти
річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій
формі, незалежно від вартості речі, яка буде передана на
зберігання.

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття
речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим
документом, підписаним зберігачем.

2. Прийняття речі на зберігання при пожежі, повені, раптовому
захворюванні або за інших надзвичайних обставин може
підтверджуватися свідченням свідків.

3. Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею
поклажодавцеві номерного жетона, іншого знака, що посвідчує
прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, іншими
актами цивільного законодавства або є звичним для цього виду
зберігання.

Стаття 961. Складські документи

1. Товарний склад на підтвердження прийняття товару видає
один із таких складських документів:

складську квитанцію;

просте складське свідоцтво;

подвійне складське свідоцтво (яке є цінним папером).

Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді

1. Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної
особи, оформляється видачею іменної квитанції.

Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій,
підприємств транспорту


2. На підтвердження прийняття речі на зберігання до камери
схову (крім автоматичних камер) поклажодавцеві видається квитанція
або номерний жетон
.

Стаття 969. Зберігання цінностей у банку

3. Укладення договору зберігання цінностей у банку
засвідчується видачею банком поклажодавцеві іменного документа,
пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей
поклажодавцеві.

Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського
сейфа, що охороняється банком


2. Банк видає поклажодавцеві ключ від сейфа, картку, що
ідентифікує поклажодавця, інший знак або документ
, що посвідчує
право його пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього
цінностей.

Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів

Прийняття автотранспортного засобу на зберігання
посвідчується квитанцією (номером, жетоном).


^ Сторони у договорі зберігання.

Сторонами у договорі є зберігач та поклажодавець, якими можуть бути будь-які учасники цивільних відносин відповідно до їх ступеня дієздатності.

Особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності називається професійним зберігачем.

Статус професійного зберігача, зокрема, мають:

1) товарний склад;

Стаття 956. Поняття товарного складу

1. Товарним складом є організація, яка зберігає товар та
надає послуги, пов'язані зі зберіганням, на засадах
підприємницької діяльності.

2. Товарний склад є складом загального користування, якщо
відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу
(ліцензії) він зобов'язаний приймати на зберігання товари від
будь-якої особи.

Сертифікований товарний склад (далі - сертифікований склад) -
товарний склад, який отримав сертифікат про відповідність надання
послуг із зберігання, що дає право видавати прості і подвійні
складські свідоцтва на окремі групи товарів, зазначені в
сертифікаті про відповідність надання послуг із зберігання.

2) ломбард;

3) банк;

4) камери схову організацій, підприємств транспорту;

5) готель;

6) автостоянка;

7) тощо.

3. Зміст договору зберігання складають його умови.

Істотними умовами договору зберігання є:

 1. предмет, що передається на зберігання;

 2. розмір плати за договором, а також витрати на зберігання;

 3. строки зберігання.Предмет, що передається на зберігання.

- Предметами, що передаються на зберігання можуть бути речі як визначені індивідуальними, так і родовими ознаками.

Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками

1. За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі
одного роду та однієї якості, які передані на зберігання.

Стаття 969. Зберігання цінностей у банку

1. Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери,
дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності.

За договором охорони охоронець зобов’язується забезпечити недоторканність особи чи майна.


Розмір плати за договором, а також витрати на зберігання.

Стаття 946. Плата за зберігання

1. Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються
договором зберігання.

2. Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за
які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину
плати.

3. Якщо поклажодавець після закінчення строку договору
зберігання не забрав річ, він зобов'язаний внести плату за весь
фактичний час її зберігання.

4. Установчим документом юридичної особи або договором може
бути передбачено безоплатне зберігання речі.

Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
1. Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені
до плати за зберігання.

2. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні
договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад
плату, яка належить зберігачеві.

3. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний
відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати на зберігання речі,
якщо інше не встановлено договором або законом.


Строки зберігання.

Стаття 938. Строк зберігання

1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом строку,
встановленого у договорі зберігання.

2. Якщо строк зберігання у договорі зберігання не
встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов,
зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем
вимоги про її повернення.

3. Якщо строк зберігання речі визначений моментом
пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має
право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання
вимагати від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк.

^ 4. Залежно від сторони у договорі зберігання, права та обов’язки за ним поділяються на два види:

- права та обов’язки зберігача;

- права та обов’язки поклажодавця.

- Обов’язки зберігача, у свою чергу, за видом зберігача поділяються на обов’язки загального і спеціальних зберігачів.

- ^ Обов’язки загального зберігача:

1) прийняти річ на зберігання;

Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання

1. Професійний зберігач, який зберігає речі на складах (у
камерах, приміщеннях) загального користування, не має права
відмовитися від укладення договору зберігання за наявності у нього
такої можливості.

2. Зберігач звільняється від обов'язку прийняти річ на
зберігання, якщо у зв'язку з обставинами, які мають істотне
значення
, він не може забезпечити її схоронності.

Якщо річ мала бути передана на зберігання в майбутньому,
зберігач звільняється від обов'язку прийняти річ на зберігання,
якщо у зв'язку з обставинами, які мають істотне значення, він не
може забезпечити її схоронності.

2) зберігати річ протягом строку дії договору;

3) забезпечити схоронність речі;

Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності
речі


1. Зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, встановлених
договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для
забезпечення схоронності речі.

2. Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач
зобов'язаний піклуватися про річ, як про свою власну.

4) виконувати свої обов’язки за договором особисто;

5) не користуватися річчю, переданою на зберігання, та не передавати її у користування іншим особам, без згоди поклажодавця;

6) негайно повідомити поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання речі;

Стаття 945. Зміна умов зберігання

1. Зберігач зобов'язаний негайно повідомити поклажодавця про
необхідність зміни умов зберігання речі і отримати його відповідь.

У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі
зберігач зобов'язаний змінити спосіб, місце та інші умови її
зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.

2. Якщо річ пошкоджена або виникли реальна загроза її
пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити її
схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати
неможливо, зберігач має право продати річ або її частину.

Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не
відповідає, він має право відшкодувати свої витрати з суми
виторгу, одержаної від продажу речі. Наявність зазначених обставин
доводиться зберігачем.

7) повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої ж якості;

8) повернути річ на першу вимогу поклажодавця, навіть якщо строк зберігання не закінчився.

- ^ Обов’язки поклажодавця:

1) відшкодувати зберігачеві збитки, завдані йому у зв’язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо в розумний строк не попередив зберігача про відмову від договору зберігання;

2) вносити плату за зберігання у строки, встановлені договором;

3) забрати річ від зберігача після закінчення строку зберігання;

4) відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання, якщо зберігач приймаючи її на зберігання не знав і не міг знати про ці властивості.

5. - У разі порушення сторонами зобов”язань за договором зберігання, настає цивільно-правова відповідальність, встановлена договором, якщо інше не передабачено ЦК, іншими актами цивільного законодавства.

Підстави відповідальності зберігача за договором зберігання залежать від виду зберігача: загальний чи професійний.

Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу)
або пошкодження речі


1. За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на
зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах.

2. Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або
пошкодження речі, якщо не доведе, що це сталося:

1) внаслідок непереборної сили;

2) через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати;

3) внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця.

3. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження
речі після закінчення строку зберігання лише за наявності його
умислу або грубої необережності.


Особливістю відповідальності зберігача за договором зберігання є її обмежений характер.

Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві

1. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або
пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем:

1) у разі втрати (нестачі) речі - у розмірі її вартості;

2) у разі пошкодження речі - у розмірі суми, на яку знизилася
її вартість
.

2. Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася
настільки, що вона не може бути використана за первісним
призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і
вимагати від зберігача відшкодування її вартості.


25. Володілець транспортного засобу, який користується
послугами автостоянки, зобов'язаний:

оформити транспортний засіб на зберігання згідно з вимогами
Правил, подати при цьому черговому приймальнику перелік
предметів, які знаходяться в салоні (кабіні) транспортного засобу,
але не входять до комплекту обладнання та приладів
, передбачених
заводом-виробником (телевізор, магнітофон, холодильник та інше
майно). Перелік повинен бути внесений до журналу обліку
транспортних засобів довготермінового або тимчасового зберігання і
засвідчений підписами володільця та чергового приймальника.

^ У разі невиконання цього обов’язку, зберігач не несе відповідальності за втрату вказаних речей.


Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій,
підприємств транспорту


3. Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі
або пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються
протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у
розмірі суми оцінки речі, здійсненої при переданні її на
зберігання.


Стаття 975. Зберігання речей у готелі

2. Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей
(цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо
передані готелю на зберігання.

Схожі:

Тема. Договір зберігання iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема. Договір зберігання iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема. Договір зберігання iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Тема. Договір зберігання iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Тема. Договір зберігання iconУдк 635. 15 Бєлінська Є. В. Полтавський університет економіки І торгівлі
Проведені розрахунки економічної ефективності зберігання коренеплодів редису з використанням різних способів зберігання та видів...
Тема. Договір зберігання iconМетодичнІ вказівки
Тема: Аерозольні препарати, упаковка. Пропеленти. Правила зберігання І застосування
Тема. Договір зберігання iconТема Поняття, предмет, принципи трудового права України Задача 1
Задача Фірма «Орізон» уклала договір з будівельним кооперативом «Фасад» на будівництво складських приміщень. У складі будівельної...
Тема. Договір зберігання iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Тема. Договір зберігання iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Тема. Договір зберігання iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи