Тема. Договір перевезення icon

Тема. Договір перевезення
Скачати 138.26 Kb.
НазваТема. Договір перевезення
Дата26.09.2012
Розмір138.26 Kb.
ТипДокументи

Тема. Договір перевезення

 1. Загальна характеристика договору перевезення. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

 2. Укладення та форма договору перевезення. Сторони договору.

 3. Зміст договору перевезення.

 4. Права та обов’язки сторін за договором перевезення.

 5. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором перевезення. Пред’явлення претензій і позовів.

 6. Договір транспортного експедирування.

3. - Зміст договору перевезення складають його умови.

Істотними умовами договору перевезення є:

 1. предмет договору;

 2. транспортний засіб;

 3. провізна плата;

 4. строки доставки за договором.

Предмет договору.

За предметом договів перевезення поділяється на три види:

- перевезення вантажу;

- перевезення пасажира;

- перевезення багажу (вантажобагажу).

Вантаж - всі предмети з моменту прийняття для перевезень до
здачі одержувачу вантажу.

Пасажир - фізична особа, яка перевозиться відповідним видом транспорту на підставі проїзного документа, або є членом організованої групи осіб, яка проїздить на підставі групового проїзного документа.

Ці особи вважаються пасажирами з моменту
прибуття на вокзал (автостанцію, порт, аеропорт) для здійснення поїздки (чи пересадки на інший транспортний засіб) до моменту завершення поїздки.

Термін пасажир(и) застосовується також до осіб, що перебувають у пунктах продажу проїзних документів, пунктах обслуговування з метою скористатися послугами цих пунктів щодо проїзду транспортом, перевезення ручної поклажі, багажу, вантажобагажу, отримання довідки тощо.

Багаж - речі та інші матеріальні цінності, що відправляються
пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів у
багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що і пасажир;

Вантажобагаж - вантаж, що перевозиться в пасажирських і
поштово-багажних поїздах;

Ручна поклажа - особисті предмети або речі пасажирів, які
перевозяться разом з ними.

Транспортний засіб.

Залежно від виду транспортного засобу перевезення поділяються на:

 • перевезення залізничним транспортом;

 • перевезення автомобільним транспортом;

 • перевезення повітряним транспортом;

 • перевезення морським транспортом;

 • перевезення річковим транспортом

Залізничні транспортні засоби - залізничний рухомий склад (вагони

всіх видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери.

Автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний
засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп,
напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів,
вантажів або виконання спеціальних робочих функцій.

Повітряне судно - це літальний апарат, що тримається в
атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від
взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний
маневрувати в тривимірному просторі.

Торговельне морське судно (річкове судно) означає самохідну чи несамохідну плавучу споруду, що використовується для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти.

- Транспортні засоби або їх окремі частини можуть бути передані відправникові на умовах договору чартеру (фрахтування).

Стаття 912 ЦК. Договір чартеру (фрахтування)
За договором чартеру (фрахтування) одна сторона
(фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні
(фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи
кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для
перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою,
якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам.

^ Провізна плата.

Стаття 916. Провізна плата

1. За перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти
стягується провізна плата у розмірі, що визначається за
домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими
нормативно-правовими актами. Якщо розмір провізної плати не
визначений, стягується розумна плата.

^ Стаття 7 (Закону України «Про транспорт»). Тарифи і платежі на транспорті

Тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно до
законодавства України.

Рівень тарифів на транспорті визначається відповідно до
нормативних витрат на одиницю транспортної роботи, рівня
рентабельності та оплати податків.

^ Строки доставки за договором.

Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти

1. Перевізник зобов'язаний доставити вантаж, пасажира, багаж,
пошту до пункту призначення у строк, встановлений договором, якщо
інший строк не встановлений транспортними кодексами (статутами),
іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються
відповідно до них, а в разі відсутності таких строків - у розумний
строк.

4. Залежно від учасника перевізного процесу права та обов’язки пов’язані із ним поділяються на:

- права та обов’язки перевізника;

- права та обов’язки відправника (одержувача, пасажира).

^ До обов’язків перевізника належать:

1) доставити довірений йому відправником вантаж (багаж, вантажобагаж) або перевезти пасажира до пункту призначення і видати вантаж (багаж, вантажобагаж) особі, яка має право на його одержання (одержувачеві);

2) надати придатні для перевезення транспортні засоби у строк, встановлений договором;

Залізниця зобов'язана подавати під завантаження справні,
придатні для перевезення відповідного вантажу, очищені від
залишків вантажу, сміття, реквізиту, а у необхідних випадках -
продезінфіковані вагони та контейнери
.

Придатність рухомого складу для перевезення вантажу в
комерційному відношенні визначається:

вагонів - відправником, якщо завантаження здійснюється його
засобами, або залізницею, якщо завантаження здійснюється засобами
залізниці;

контейнерів, цистерн та бункерних напіввагонів -
відправником.

3) здійснити навантаження (вивантаження) вантажу, якщо цей обов’язок за договором не покладено на відправника (одержувача);

4) застрахувати пасажира від нещасних випадків на транспорті.

^ До обов’язків відправника (одержувача, пасажира) належать:

1) сплатит за перевезення встановлену плату;

2) пред’явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та/або упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог;

3) здійснити навантаження (вивантаження) вантажу та очистити транспортний засіб від залишків вантажу;

30. Завантаження вантажів у вагони (контейнери), а також
вивантаження з них здійснюється відправниками та одержувачами.

Залізниці можуть брати на себе виконання вантажних робіт за
договорами з відправниками або одержувачами.

Очищення контейнерів здійснюється в усіх випадках
вантажовідправником та вантажоодержувачем.


Стаття 911. Права пасажира

1. Пасажир має право:

1) одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним
квитком;

2) провозити з собою безоплатно одну дитину віком до шести
років
без права зайняття нею окремого місця;

3) купувати для дітей віком від шести до чотирнадцяти років
дитячі квитки за пільговою ціною;

4) перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах норм,
встановлених транспортними кодексами (статутами);

5) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням
строку чинності проїзних документів (квитка) не більше ніж на
десять діб, а в разі хвороби - на весь час хвороби;

6) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад
повну або часткову вартість квитка - залежно від строку здавання
квитка згідно з правилами, встановленими транспортними кодексами
(статутами);

7) отримувати повну та своєчасну інформацію про час та місце
відправлення транспортного засобу за вказаним у транспортному
документі (квитку) маршрутом.

2. Пасажир може мати також інші права, встановлені цим
Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами),
іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються
відповідно до них.

5. - У разі порушення сторонами зобов”язань за договором перевезення, настає цивільно-правова відповідальність, встановлена договором, якщо інше не встановлено ЦК, іншими законами, транспортними кодексами (статутами).

Відповідальність перевізника за порушення договору перевезення характеризується певними особливостями:

- по-перше, в актах цивільного законодавства встановлено виключний перелік порушень договору, за які настає відповідальність перевізника;

- по-друге, транспортними статутами (кодексами) встановлені конкретні розміри штрафів за окремі порушення договору перевезення, які застосовуються до перевізника;

- по-третє, цивільним законодавством встановлено обмежену відповідальність за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу (багажу);

- по-четверте, транспортними кодексами (статутами) встановлені підстави для звільнення перевізника від відповідальності.

До порушень договору перевезення, за які настає відповідальність перевізника, належать:

 1. ненадання транспортного засобу;

 2. затримка відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення;

 3. прострочення доставки вантажу (багажу);

 4. втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу (багажу).

Вантаж, не виданий одержувачеві на його вимогу протягом
тридцяти днів після спливу строку його доставки, якщо більш
тривалий строк не встановлений договором, транспортними кодексами
(статутами), вважається втраченим.

Статутом залізниць встановлені розміри штрафів за певні порушення договору перевезення.

За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що належать підприємствам, організаціям, установам, громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності або орендовані ними, залізниця сплачує одержувачу штраф (якщо не доведе, що прострочення сталося не з її вини) у розмірі:

10 відсотків провізної плати - за прострочення на дві доби;

20 відсотків провізної плати - за прострочення на три доби;

30 відсотків провізної плати - за прострочення на чотири і більше діб.

Обмеженість відповідальності перевізника полягає у тому, що відповідно до ч.2 ст. 924 ЦК перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або
пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у
розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його
вини.

Транспортними кодексами (статутами) встановлені підстави для звільнення перевізника від відповідальності.

111. Залізниця звільняється від відповідальності за втрату, недостачу, псування або пошкодження вантажу у разі, коли:

а) вантаж надійшов у непошкодженому вагоні (контейнері) з непошкодженими пломбами відправника чи без пломб, коли таке перевезення дозволено Правилами, а також якщо вантаж прибув у непошкодженому відкритому рухомому складі, завантаженому засобами відправника, якщо немає ознак втрати, псування або пошкодження вантажу під час перевезення;

б) недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок дії природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі;

в) вантаж перевозився у супроводі провідника відправника чи одержувача;

г) недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і граничного розходження визначення маси;

д) зіпсований швидкопсувний вантаж, виявлений у вагоні, прибув без порушення встановленого режиму перевезень (охолодження, опалення, вентиляція), і термін перебування вантажу в дорозі не перевищив граничного терміну перевезень, встановленого Правилами;

е) втрата, псування або пошкодження вантажу відбулися внаслідок:

1) таких недоліків тари, упаковки, які неможливо було виявити під час приймання вантажу до перевезення;

2) завантаження вантажу відправником у непідготовлений, неочищений або несправний вагон (контейнер), який перед тим був вивантажений цим же відправником (здвоєна операція);

3) здачі вантажу до перевезення без зазначення в накладній особливих його властивостей, що потребують особливих умов або запобіжних засобів для забезпечення його збереження під час перевезення;

4) стихійного лиха та інших обставин, які залізниця не могла передбачити і усунення яких від неї не залежало.

У разі невиконання або неналежного виконання договору перевізником факт порушення договору має бути належним чином зафіксований.

129. Обставини, що можуть бути підставою для матеріальної відповідальності залізниці, вантажовідправника, вантажоодержувача, пасажирів під час залізничного перевезення, засвідчуються комерційними актами або актами загальної форми, які складають станції залізниць.

Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин:

а) невідповідності найменування, маси і кількості місць вантажу, багажу чи вантажобагажу натурою з даними, зазначеними у транспортних документах;

б) у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без документів або документів без вантажу, багажу чи вантажобагажу;

в) псування, пошкодження вантажу, багажу і вантажобагажу;

г) повернення залізниці вкраденого вантажу, багажу або вантажобагажу.

Залізниця зобов'язана скласти комерційний акт, якщо вона сама виявила зазначені вище обставини або якщо про існування хоча б однієї з них заявив одержувач або відправник вантажу, багажу чи вантажобагажу.

В усіх інших випадках обставини, що виникли в процесі перевезення вантажу, багажу і вантажобагажу і які можуть бути підставою для матеріальної відповідальності, оформляються актами загальної форми.


Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають
із договору перевезення

1. До пред'явлення перевізникові позову, що випливає із
договору перевезення вантажу, пошти можливим є пред'явлення йому
претензії у порядку, встановленому законом, транспортними
кодексами (статутами). ( Частина перша статті 925 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

2. Позов до перевізника може бути пред'явлений відправником
вантажу або його одержувачем у разі повної або часткової відмови
перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника
відповіді у місячний строк.

3. До вимог, що випливають із договору перевезення вантажу,
пошти, застосовується позовна давність в один рік з моменту, що
визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів).

Транспортними кодексами (статутами) може встановлюватися інша тривалість позовної давності.

^ Стаття 389 (КТМ). Позовна давність за іншими вимогами

До вимог, що виникають з договорів перевезення пасажирів і
багажу, фрахтування судна без екіпажу, фрахтування судна на певний
час застосовується дворічний строк позовної давності.

6. Стаття 929. Договір транспортного експедирування

Стаття 9. (Закону «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1 липня 2004 року) Договір транспортного експедирування та його
виконання


За договором транспортного експедирування одна сторона
(експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони
(клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором
послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Договором транспортного експедирування може бути встановлено
обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом
і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов'язання
експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір
перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а
також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням.

Договором транспортного експедирування може бути передбачено
надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу
(перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та
вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта,
зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення,
одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання
митних формальностей тощо).

Договір транспортного експедирування укладається у письмовій
формі.

Істотними умовами договору транспортного експедирування є:

відомості про сторони договору:

для юридичних осіб - резидентів України: найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України;

для юридичних осіб - нерезидентів України: найменування,
місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;

для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я, по
батькові, адресу місця проживання та індивідуальний
ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів;

для фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу місця
проживання за межами України;

вид послуги експедитора;

вид та найменування вантажу;

права, обов'язки сторін;

відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди
внаслідок дії непереборної сили;

розмір плати експедитору;

порядок розрахунків;

пункти відправлення та призначення вантажу;

порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок
клієнта;

строк (термін) виконання договору;

а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із
сторін має бути досягнуто згоди.

Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного
експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність.

Для систематичного надання послуг експедитора можуть
укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного
експедирування.

У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань
за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах
з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені
клієнта.

За договором транспортного експедирування експедитор може
організувати перевезення за одним товарно-транспортним документом
вантажів кількох різних клієнтів, які прямують з одного пункту
відправлення та/чи в один пункт призначення, за умови, що
експедитор виступає від імені усіх цих клієнтів як
вантажовідправник та/чи вантажоодержувач.

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом
експедитору за належне виконання договору транспортного
експедирування.

У плату експедитору не включаються витрати експедитора на
оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору
транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових
платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного
експедирування.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки,
накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до
виконання договору транспортного експедирування, або органами
влади.

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними
документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від
обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі
перевозяться в Україні.

Такими документами можуть бути:

авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);

міжнародна автомобільна накладна (CMR);

накладна СМГС (накладна УМВС);

коносамент (Bill of Lading);

накладна ЦІМ (CIM);

вантажна відомість (Cargo Manifest);

інші документи, визначені законами України.

Факт надання послуги експедитора при перевезенні
підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом
документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних,
коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від
пункту його відправлення до пункту його призначення.

Схожі:

Тема. Договір перевезення iconФрахт/перевезення І страхування оплачені до
Умови cip означають, що продавець має ті ж самі зобов'язання, що І при умовах cpt, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити...
Тема. Договір перевезення iconФрахт/перевезення І страхування оплачені до
Умови cip означають, що продавець має ті ж самі зобов'язання, що І при умовах cpt, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити...
Тема. Договір перевезення iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема. Договір перевезення iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема. Договір перевезення iconПояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Основи економіки транспорту ”, “Пасажирські...
Тема. Договір перевезення iconПояснювальна записка
Програма фахових випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін «Вантажні перевезення», «Пасажирські перевезення»,...
Тема. Договір перевезення iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Тема. Договір перевезення iconВантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення»
«Транспортні системи» (за всіма видами транспорту). Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення...
Тема. Договір перевезення iconРефератів з дисципліни «Агентування та експедирування суден» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»
Прийом міжнародними експедиторами вантажів до перевезення: форми, структура, зміст заявки на перевезення вантажів
Тема. Договір перевезення iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи