Тема 36. Договір побутового підряду icon

Тема 36. Договір побутового підряду
Скачати 77.98 Kb.
НазваТема 36. Договір побутового підряду
Дата26.09.2012
Розмір77.98 Kb.
ТипДокументи

Тема 36. Договір побутового підряду

  1. Загальна характеристика договору побутового підряду. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

  2. Укладення та форма договору побутового підряду. Сторони договору.

  3. Зміст договору побутового підряду.

  4. Права та обов’язки сторін за договором побутового підряду.

  5. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором побутового підряду. Припинення договору.1. - Належить до групи договорів про виконання робіт. Не є самостійних договірним типом, а вважається різновидом договору підряду.

Стаття 865. Договір побутового підряду

1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює
підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням
фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для
задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник
зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.


- За загальною характеристикою договір побутового підряду є:

- двосторонній;

- консенсуальний;;

- відплатний.


- ^ Сфера застосування договору побутового підряду

- Договір побутового підряду є публічним. Це означає, що однією із сторін договору завжди є суб’єкт підприємництва, який виконує роботи, призначені для задоволення особистих потреб споживачів.

Отже, цей договір укладається у сфері побутового обслуговування населення (пошиття одягу, ремонт взуття, виготовлення ключів, хімчистка, виготовлення меблів тощо).

  • Відповідно до ч.3 ст. 865 ЦК України до відносин за договором побутового підряду, не врегульованих ЦК, застосовується законодавство України про захист прав споживачів.

  • Це означає, що цей договір укладається у сфері захисту прав споживачів.


- ^ Джерела правового регулювання

Окрім ЦК України договір побутового підряду, регулюється іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами:

- Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції від 01.12.2005 року;

- податковий кодекс України від 02.12.2010;

- Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року.

- Постанова КМУ «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення» від 16 травня 1994 року.

^ 2. - Укладення та форма договору побутового підряду

- Особливості укладення:

1) до реклами та інших пропозицій щодо роботи, застосовуються загальні положення про оферту (ст. 869 – ст. 641ЦК);

2) застосування положень про укладення публічного договору (ст. 633 ЦК);

3) надання необхідної та достовірної інформації про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи (ч.1 ст. 700 ЦК);

4) встановлення гарантій прав замовника – підрядник не має права нав’язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг(ч.2 ст. 700 ЦК).


- ^ Особливості форми.

- Може укладатися в різних формах:

1) усній (якщо виконується в момент укладення);

2) письмовій (якщо не виконується в момент укладення):

Стаття 866. Форма договору побутового підряду

1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній
формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший
документ, що підтверджує укладення договору.

Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його
права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору
або його умов.

- Відповідно до п. 13 Правил побутового обслуговування населення

13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання
послуги, можуть бути:

1) касовий чек - для виконавців, які у
розрахунках із замовниками використовують реєстратори
розрахункових операцій;

2)(розрахункова квитанція у разі виходу
такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення
електроенергії);

3) квитанція, що є документом суворої звітності, -
для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких
реєстраторів.

- ^ Сторони договору. Право продажу товарів.

- Сторонами договору побутового підряду є підрядник – суб‘єкт підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з побутового обслуговування населення, та замовник, яким може бути лише фізична особа, яка не є суб‘єктом підприємницької діяльності.

- ^ Право виконувати роботу за договором побутового підряду має суб‘єкт підприємницької діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законом:

1) підприємець – фізична або юридична особа, зареєстрований у встановленому законом порядку;

2) підприємець, який отримав торговий патент відповідно до Закону України «Про патентування деякий видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 року;

3) підприємець, який у випадках передбачених законом отримав ліцензію на право здійснення торгівлі окремими товарами (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 року).

3. - Зміст договору побутового підряду складають його умови.

Істотними умовами договору побутового підряду є:

  1. предмет договору;

  2. розмір плати за договором;

  3. строки виконання робіт.Предмет договору. Відповідно до ч.1 ст. 865 ЦК України предметом договору побутового підряду є певна робота, призначена для задоволення побутових та інших особистих потреб, пов’язаних з особистим, домашнім, сімейним або іншим подібним використанням.

^ Розмір плати за договором. Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду

1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду,
визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у
встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.

2. Робота оплачується замовником після її остаточного
передання підрядником.

За згодою замовника робота може бути ним
оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі
авансу або у повному обсязі.

На розмір оплати роботи за договором побутового замовлення впливає, кому належать матеріали, з яких виконується робота: підряднику чи замовнику.

Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду
з матеріалу підрядника

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу
зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з його матеріалу.

2. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість
матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за
погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні
замовником виконаної підрядником роботи
. У випадках, передбачених
договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із
розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит
матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено
договором.


Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду
з матеріалу замовника

1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції
або іншому документі, що видається підрядником при укладенні
договору побутового підряду, вказуються точне найменування
матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням
сторін.


^ Строки виконання роботи. Робота за договором побутового підряду виконується у строки, обумовлені договором.

Якщо договором вони не встановлені, робота має бути виконана у розумний строк відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК).

4. - Оскільки договір побутового підряду є різновидом підрядного договору, на нього поширюються загальні положення про підряд

Це правило стосується, зокрема, прав та обов’язків сторін за договором.

- Разом з тим, зо договором побутового підряду є особливості шодо прав та обов’язків, які мають підрядник та замовник.

Обов’язки підрядника:

- виконати за завданням фізичної особи роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб;

- видати замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору;

- не нав’язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт чи послуг;

- надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи;

- назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

- при здачі роботи повідомити замовника про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі наслідки не додержання відповідних вимог;

- тощо.


Обов’язки завмовника:

- прийняти та оплатити виконану роботу;

- у разі дострокової відмови від договору, оплатити фактично виконану роботу, та відшкодувати витрати, здійснені з метою виконання договору;

- оплатити вартість матеріалу, якщо роброта виконується з матеріалу підрядника;

- тощо.

^ 5. - Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення
підрядником договору побутового підряду

1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов
договору побутового підряду
або інші істотні недоліки в роботі,
виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм
вибором:

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої
самої якості;

2) розірвання договору та відшкодування збитків.

2. У разі виявлення інших відступів від умов договору або
інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором
вимагати:

1) безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк;

2) відшкодування його витрат на усунення недоліків;

3) відповідного зменшення плати.

3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної
за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку
для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути
пред'явлена замовником або його правонаступником протягом десяти
років
з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом
порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така
вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці
недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення
гарантійного строку.

У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право
протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни,
сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення
недоліків.

- істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового
призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після
його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин
і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних
днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;


- недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам
нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам
договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також
інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем,
продавцем.

Схожі:

Тема 36. Договір побутового підряду iconТема 37. Договір будівельного підряду та підряд на проектні І пошукові роботи
Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів, або виконаних...
Тема 36. Договір побутового підряду iconДоговір підряду № на виконання роботи м. Харкiв
Харківська національна академія міського господарства, яка іменується далi Замовник, в особi ректора академії, професора Бабаєва...
Тема 36. Договір побутового підряду iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема 36. Договір побутового підряду iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема 36. Договір побутового підряду iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема 36. Договір побутового підряду iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема 36. Договір побутового підряду iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема 36. Договір побутового підряду iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Тема 36. Договір побутового підряду iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Тема 36. Договір побутового підряду iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи