Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства icon

Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства
Скачати 48.69 Kb.
НазваФілологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства
Дата27.09.2012
Розмір48.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Кафедра українського прикладного мовознавстваМІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

"Теорія і практика викладання української мови як іноземної"

12 – 13 травня 2011 року

м. Львів


Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує взяти участь у Міжнародній науковій конференції „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, яка відбудеться 12–13 травня 2011 року.


На конференції заплановано обговорення таких проблем української лінгводидактики:

1.Українська мова як іноземна у вищій школі: стан і перспективи розвитку.

2. Проблеми стандартизації та уніфікації навчання української мови як іноземної.

3. Нормативно-правові основи вивчення української мови студентами-іноземцями.

4. Методика викладання фонетики, лексики, граматики української мови як іноземної.

5. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності.

6. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації у вивченні української мови як іноземної.

7. Методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.

8. Інтерактивні методи та новітні технології у викладанні української мови в іншомовній аудиторії.

8. Українська мова у світі: досвід викладання.


Для участі в конференції просимо надіслати до 1 квітня 2011 року текст виступу, заповнену анкету (бланк анкети додаємо) і гроші на адресу: Чулаєвському Андрію Івановичу, Україна 79001, м. Львів, вул. Університетська, 1, філологічний факультет, кафедра українського прикладного мовознавства, ауд 233 або у вигляді вкладеного у повідомлення файла на електронну пошту:

ukrinos@franko.lviv.ua – Чулаєвському Андрію Івановичу

antonivl@yahoo.com – Антонів Олександрі Володимирівні

Матеріали конференції будуть опубліковані. Вартість 1 сторінки – 15 гривень (для докторів наук, професорів – безкоштовно). Гроші надсилати

Текст доповіді обсягом до 10 сторінок подавати у такому оформленні:


Вимоги до оформлення рукописів:


 1. Текстовий редактор Microsoft Word.

 2. Основний текст друкувати через 1 інтервал шрифтом Тimes New Roman 12 кеглів.

 3. Поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1,5 см.

 4. Зліва вгорі вказати УДК.

 5. У центрі сторінки - великими літерами назва статті жирним шрифтом – 12 кеглів.

 6. Ім’я та прізвище автора роміщують посередині сторінки через 2 рядки нижче, виділені жирним шрифтом ( розмір 12 кеглів).

 7. Через 2 рядки нижче посередині сторінки курсивом (шрифт 12 кеглів) – адреса: навчальний заклад, кафедра, вулиця, індекс, місто, країна, електронна пошта і номер телефону.

 8. Через 1 рядок нижче друкувати анотацію, ключові слова українською мовою (шрифт 10 кеглів).

 9. Покликання подавати в тексті в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад, [4: 145].

 10. Підрядкових покликань не використовувати.

 11. Статтю подавати без автоматичних переносів слів.

 12. У тексті диференціювати тире (–) та дефіс (-); скорочення на зразок: і т. ін., XX ст., ініціали біля прізвищ (напр.: І. Кочан), назви населених пунктів: м. Львів, с. Вишневе друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення на зразок: 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).

 13. Ілюстративний матеріал друкувати курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслювати; значення слів брати в лапки („...”).

 14. Спеціальні шрифти, символи чи ілюстрації подавати окремими файлами.

 15. Бібліографію друкувати через один рядок після основного тексту (розмір 10 кеглів). Бібліографічні джерела подавати за алфавітом із дотриманням стандартів ВАК України (ДСТУ 7.1: 2006).

 16. Після бібліографії подати ім’я та прізвище автора, назву статті, коротку анотацію та ключові слова англійською й російською мовами.

 17. Зміст статті має відповідати вимогам ВАК України, викладеним у постанові від 15.01.2003 №7-05 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

Аспіранти та викладачі без наукових ступенів до рукопису додають рецензію наукового керівника.


Зразок:


УДК 811.161.2'243'26 (У77)


^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

(ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ)


Данута Мазурик


Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра українського прикладного мовознавства,

вул. Університетська, 1, кімн. 233, 79001 Львів, Україна

тел.: 032 239 43 55

ел. пошта: danuryk@gmail.com


Розглянуто проблеми створенн і запровадження Державного стандарту з української мови як іноземної (УМІ). Запропоновано опис рівнів володіння українською мовою як іноземною.

^ Ключові слова: українська мова як іноземна, освітній державний стандарт, рівні володіння українською мовою як іноземною, шкала дескрипторів.


Запрошення та наступні інформаційні матеріали будемо надсилати учасникам за адресою, вказаною в анкеті.

Реєстраційний внесок – 50 гривень.

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), – за кошти учасників.

Будемо щиро вдячні за розповсюдження інформації про конференцію.


Оргкомітет


Анкета

учасника Міжнародної наукової конференції

„Теорія і практика викладання української мови як іноземної”

12 – 13 травня 2011 року

(заповнити та надіслати обов’язково)

Прізвище_________________________________________________________

Ім’я______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________


Тема доповіді______________________________________________________


Форма участі в роботі семінару (виступ, обговорення)___________________


^ Місце роботи:

навчальний.заклад__________________________________________________

кафедра________________________________________________ _

адреса: (вул., індекс, місто, країна)............................................................................

___________________________________________________________________

Посада____________________________________________________________


Науковий ступінь___________________________________________________

Вчене звання_______________________________________________________


Службова адреса____________________________________________________

__________________________________________________________________


Домашня адреса____________________________________________________

__________________________________________________________________

Ел.пошта: ____________________________________________________________


Телефон:

службовий________________________________________________________

домашній_________________________________________________________


Я планую:

- приїзд та особисту участь у роботі конференції_________________________

- тільки надання тексту виступу_______________________________________


ДЯКУЄМО!

Схожі:

Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробник програми к п н., доцент кафедри мовознавства та логопедії Рускуліс Л. В
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол №6 від 08 січня 2013 р
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconЗ в І т про проведення конференції
Херсонський державний університет, факультет філології та журналістики, кафедра мовознавства
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconПонал 50 років академік Л. Булаховський самовіддано працював в га­лузі українського, російською, слов'янського і загального мовознавства
Лекції з основ мовознавства" (1931—1932), "Введение в язьїкозна-нне" (1953; 1954), "З історичних коментарів до української мови"...
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет
Розробник програми к ф н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Бабій Ю. Б
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconФілологічний факультет
move to 0-16521324
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconПрактикум з мовознавства заняття №1 Мовознавство як наука про мову Питання для обговорення Предмет мовознавства. Система мовознавчих дисциплін
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconФакультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
«Загальне мовознавство»
Філологічний факультет Кафедра українського прикладного мовознавства iconФакультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
«Загальне мовознавство»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи