Флу-51м флу-52м icon

Флу-51м флу-52м
НазваФлу-51м флу-52м
Дата27.09.2012
Розмір53.8 Kb.
ТипДокументи


ФЛУ-51м ФЛУ-52м ФЛЛ-51м ФЛТ-51м ФЛК-51м ФЛС-51м ФЛР-51м ФЛФ-51м ФЛП-51м ФЛА-51м ФЛЯ-51мслов. хорв.
ПОНЕДІЛОК ІІІ ^ Маг. семінар доц. Ощипко 121г

IV Методол. літ-вчих студій л/п доц. Зубрицька 305; Метод. мовознавч. студій л/п доц. Пілецький 324а

V Загальне мовознавство (л) доц. Мартінек 311 Прикладна соціолінгвістика (л) проф. Мацюк 121д Загальне мовознавство (л) доц. Мартінек 311 Загальне мовознавство (л) доц. Мартінек 311
І.Франко і пробл. теор. (л) проф. Гнатюк 226б; Історія лінг. вчень (л) доц. Купчинська 121в

VI Теорія літератури (л) проф. Гнатюк 311 Теорія літератури (л) проф. Гнатюк 311
Пор. літ.-ство л/п 311 проф. Ільницький /доц. Будний; доц. Дрозда 230VII Поетика укр. літ. бароко (л). доц. Сироїд 230 Семіотика реклами (л) доц. Сваричев ська 121г Літ. І наук. редаг. (л) доц. Пастух Т. 121в Постмодернізм (п) доц. Сливинський 123 Постмодернізм у слов. літ. (л) доц. Татаренко 326 Маг.семінар доц. Єременко 324а Думи як ф.жанр (п) ас. Сироїд 345 Перс. наук. мовл. л/п доц.Яремчук 324 Друга сх. мова (п) доц. Туранли 312а Друга сх.мова (п) ас. Батюк 121е
Загальне мовознавство (п) доц. Мартінек 230; доц. Сваричевська 226б
^ Загальне мовознавство (п) ас. Ясіновська 121в; доц. Бук 312а; доц. Гонтарук 345; ст.вк. Процак 121
VIII

^ Теорія і практика реклами л/п доц. Сваричевська 226

Маг. сем. доц. Кравець 324 Маг. сем. проф. Васильєва/доц. Татаренко 324а

^ Методол. перс. студій л/п доц. Яремчук 121б Друга сх. мова (п) доц. Туранли 121д Друга сх.мова (п) ас. Батюк 121а

^ Постмодернізм у слов. літ. (п) доц. Татаренко / ас.Пришляк 324а


ВІВТОРОК VI ^ Маг. семінар проф. Кочан 121е

^ Маг. семінар проф. Ільницький 121еVII Літер. групи та угруп. л/п доц. Яремчук 231/226б; Українська лінгвогеогр. л/п доц. Костів 230
^ Творче письмо л/п доц. Лучук 226


Постмодер. у рос. літ. (л) доц. Ігнатів 121д Світ. муз. фольклор л/п доц. Довгалюк /ас. Федун 345
Методол. араб. студій л/п доц. Заза 121б Методол. япон. студій л/п доц. Шітанда Со 121а
Теорія літератури (п) доц. Дрозда 324а Теорія літератури (п) доц. Будний 324 Теорія літератури (п) доц. Галета 121б
VIII Теорія жанрів і стилів л/п доц. Гунчик 231 ас. Федун 230 Семантика л/п доц. Гонтарук 121в Теорія і практика перекладу л/п доц. Лучук 226 Проблеми методики викл. пол. мови як іноз. л/п к.н. Ковалевський 123 Актуальні пробл. слов. мов л/п доц. Гілецька 326
^ Теорія літ.-ри (п) доц. Будний 345 Методика перс. мови (л/п) доц. Стельмах 324а/121б

^ Теорія літ.-ри (п) доц. Будний 230; доц. Дрозда 226б Постмодер. у рос. літ. (п) доц. Ігнатів 121д


СЕРЕДА VI
Прагматика (л) проф. Бацевич 324а
Акт. пробл. укр. граматики л/п проф. Терлак 308
^ Семіотика (л) доц. Гірняк 121д Акт. пробл. укр. граматики л/п проф. Терлак 308
Акт. пробл. укр. граматики л/п проф. Терлак 308
VII Метод. викл. укр. мови (л) доц. Захлюпана 226б Семіотика (л) доц. Гірняк 121г Філософія мови (л) проф. Бацевич 308 Етнолінгвістика (л) доц. Олійник 345 Філософія мови (л) проф. Бацевич 308
Філософія мови л/п проф. Бацевич 308 /доц. Гонтарук 324; ас. Луньо 312а Теорія жанрів і стилів (п) доц. Гунчик 226б ; ас. Гладиш-Олейко 345 Філософія мови л/п проф. Бацевич 308/ доц. Мартінек 325 Теорія жанрів і стилів (п) доц. Гунчик 226б; ас. Гладиш-Олейко 345, ас. Федун 121г
VIIІ Метод. викл. укр. літ. (л) доц. Микитюк 226б
^ Метод. викл. укр. літ. (л) доц. Микитюк 226б Теорія жанрів і стилів (л) доц. Гунчик 308
Теорія жанрів і стилів (л) доц. Гунчик 308

^ Прагматика (п) проф. Бацевич 226
Філософія мови (п) доц. Бук 324; ас. Ясіновська 324а Етнолінгвістика (л) доц. Олійник 345 Філософія мови (п) доц. Мартінек 121г; доц. Сваричевська 312а
ЧЕТВЕР ІІІ

Естетична комун. л/п ст.вк. Процак 325

Третя слов. мова л/п 326


Друга сх. мова (п) доц. Туранли 345/121б ^ Методика ЯМ л/п доц. Шітанда Со 121а


Істор. лінг. вчень л/п доц. Сваричев ська 325
ІV Маг. семінар доц. Пастух Т. 230 ^ Естетична комун. л/п ст.вк. Процак 226 Літературна герменевт. (л) доц. Зубрицька 305Думи як ф.жанр (л) доц. Чорнопиский 325 Теор. і істор. перс. каліграф. л/п доц. Полотнюк 121д
Маг. семінар проф. Салига 312


V Український романтизм п/л проф. Івашків 231

Український романтизм (п) доц. Підгорна 121д/(л) проф. Івашків 231


VI^ Маг. семінар 123 доц.Кравчук/ доц.Стельмах
^ Акт. пробл.суч. перекл. л/п доц. Григорук 121е Теор. фолькл. жанрів (л) доц. Чорнопиский 121д


VII


^ Актуал. пробл. пол. мов. л/п доц. Кравчук 121д/123
Проблеми методики викл. рос. мови як ін. л/п доц. Григорук 121е

^ Теорія фольклору (л) доц. Гінда 121д
П'ЯТНИЦЯ ІІІ^ Сучасні ономаст. дослідж. (л) проф. Бучко 345

IV^ Актуальні проблеми суч. перекл. л/п ст.вк. Лазор/ас. Пришляк 325 Акт. пробл. суч. рос. мово-ства л/п проф. Абашина 312а
Історія суфізму л/п доц. Туранди 121е Методика викл. араб. мови. л/п доц. Заза 121б Друга сх.мова (п) ас. Батюк 121а/325
Сучасні ономаст. дослідж. (л) проф. Бучко 121в
V
Істор. лінгв. вчень (п) доц. Сваричев ська 226
^ Український романтизм л/п проф. Івашків/доц. Гунчик 308
Український романтизм л/п проф. Івашків/доц. Гунчик 308
Вища освіта і Болонський процес л/п доц. Пилипчук 311 / к.н. Марків 325 ас. Сироїд 121б
VI
Маг. семінар доц. Сваричевська 312а Антропологія літератури доц. Галета 121г Постмодернізм (л) 123 доц. Сливинський


Метод.фолькл. студій л/п доц. Чорнопиский 345Теорія і практика реклами (п) доц. Сваричевська 121в Актуал. пробл. пол. переклад. доц. Сливинський 123/ ас. Сагата 121дСхожі:

Флу-51м флу-52м iconФлу-51м флу-52м

Флу-51м флу-52м iconФлу-41 флу-42
Лінгвістика тексту (л) проф. Кочан 308 Загальне мововзнавство (л) проф. Мацюк Г. 311
Флу-51м флу-52м iconФлу-11 флу-12
Латинська мова л/п ас. Войціцька 312а; ас. Грицик 324; ас. Олійник 226б; ас. Панчишин 121в; ас. Парасюк 121г; ас. Шафран 345; ас....
Флу-51м флу-52м iconФлу-11 флу-12
Латинська мова л/п ас. Войціцька 312а; ас. Антонюк 324; ас. Олійник 226б; ас. Куйбіда 121в; ас. Парасюк 121г; ас. Тсомпаніс 345;...
Флу-51м флу-52м iconФлу-51с флу-52с

Флу-51м флу-52м iconФлу-51с флу-52с

Флу-51м флу-52м iconФлу-21 флу-22
Діалектологія (л) доц. Глібчук 308 Історія української літератури (л) доц. Бондар 308
Флу-51м флу-52м iconФлу-41 флу-42
Науковий семінар доц. Білоус 226; доц. Захлюпана 230; доц. Ощипко 324 Сучасна українська літ мова (л) доц. Асіїв 308 сулм (п) доц....
Флу-51м флу-52м iconФлу-31 флу-32
Сулм (п) доц. Глібчук 230 Дисципліна за вибором.(л) Акт пит укр фразеолог доц. Глібчук 231; Укр оказіонал обробл фольклор доц. Гунчик...
Флу-51м флу-52м iconФлу-31 флу-32
Дисципліни за вибором (л) Культура наукового мовлення доц. Пілецький 121г; Празька школа укр поезії доц. Яремчук 312а; Фольклорні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи