Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії icon

Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії
Скачати 162.8 Kb.
НазваАспіранти філософського факультету Кафедра філософії
Дата27.09.2012
Розмір162.8 Kb.
ТипДокументи

Аспіранти філософського факультету


Кафедра філософії


Науковий керівник

Аспіранти

Рік випуску

Тема дисертації

Професор Карась А.Ф.

Осідач О.Б.

2013/с

Свобода як джерело громадянського суспільства в європейській філософії Нового часу
Сарабун О.Б.

2014/с

Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму

Професор Лисий В.П.

Лазарєва М.Л.

2012/с

Діалектика масовості-елітарності в контексті відчуження

Доцент Поляруш Б.Ю.

Олінкевич В.І.

2013/з

Конструювання публічного та приватного простору сучасного міста
Бочуля О.В.

2014/с

Когнітивні і соціокультурні чинники в просторі повсякденності

Доцент Добро пас І.О.

Ференц О.І.

2012/с

Проблема розуміння та сприймання як феномени міжособової комунікації

Доцент Рижак Л.В.

Яковенко Т.С.

2012/с

Антропологічні засади сталого розвитку техногенного суспільства
Чоловська Н.В .декрет

2013/с

Імперативи сталого розвитку для України в контексті глобалізації
Мамчак С.П.

2014/с

Універсальна прагматика як стратегія обґрунтування критичної соціальної теорії


^ Кафедра історії філософії

Науковий керівник

Аспіранти

^ Рік випуску

Тема дисертації

Професор Пашук А.І.

Салига (Лєонтьєва) І.О.

2012/с

І. Франко про духовність як субстанційний чинник формування національної ідентичності українського народу

Проф. Кондзьолка В.В.

Вербова Р.М.

2012/с

Ідеї персоналізму в українській філософії

Проф. Захара І.С.

Рославіцька Х.Р.

2014/с

Гуманістичний ідеал в українській філософії кінця ХІХ-початку ХХ ст.

Доцент Дахній А.Й.

Лущ У.І.

2013/с

Феномен секуляризації у західній філософській традиції ХХ – початку ХХІ ст.


^ Кафедра теорії та історії культури


Науковий керівник

Аспіранти

^ Рік випуску

Тема дисертації

Професор Мельник В.П.

Баркит Б.В

2012/с

Техніка як соціокультурний феномен та його філософсько-антропологічні виміри
Дубовик М.М.

2013/з

Ціннісний дискурс наукового піізнання: філософсько-культурологічний аналіз
Власевич Т.В.

2013/с

Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в добу техногенної цивілізації

Доцент Пітусь Л.М.

Плахта С.Л.

2013/с

Етичні виміри творчої спадщини українського імпресіонізму та постімпресіонізму

Доцент Стеценко В.І.

Галуйко Р.М.

2012/с

Феномен іконошанування у богословській традиції православ»я

Д.філос.н. Альчук М.П.

Ковальчук В.В.

2014/с

Феномени буття людини в екзистенційній філософії: Ж.-П. Сартр та М.Бердяєв
Береза Л.В.

2015/з

Свобода і відповідальність людини в українсь-кому філософському дискурсі (кін. ХІХ – початку ХХ ст.

Доцент Васьків А.Ю.

Загоруйко М.О.

2013/с

Компаративний аналіз соціальних доктрин сучасного православ»я та католицизму
Корнило М.І.

2012/с

Томістична традиція в українській філософії ХХ ст.

Доцент Сінькевич О.Б.

Макар О.Р.

2012/с

Естетичний смак і художньо-естетична культура особистості
Комар Г.П.

2013/с

Онтологія самотності: від відчуження до комунікації і любові
Малахова О.М.

2015/з

Духовно-ціннісні орієнтири української культури в контексті процесів глобалізації

Доцент Ярошенко Т.М.

Брилинська Б.Ю.

2012/с

Феномен межі в дискурсі філософсько-гуманітарного знання
Мочурад А.Б.

2014/с

Феномен соціального міфу в сучасній молодіжній субкультурі
Гусір І.І.

2014/с

Відповідальність в системі морально-етичних пріоритетів сучасної культури

Доцент Ліщинська-Милян О.І.

Кулик У.О.

2012/с

Морально-етичні цінності нуклеарної сім’ї в добу

постмодерну

Доцент Дарморіз О.В.

Голубович О.Б.

2014/з

Формування соціокультурного простору в умовах глобалізації

Доцент Король Н.М.

Кобрин М.С.

2014/с

Культово-обрядові практики в сучасній УГКЦ: особливості та тенденції розвитку^ Кафедра психології


Науковий керівник

Аспіранти

^ Рік випуску

Тема дисертації

Доцент Грабовська С.Л.

Єсип М.З.

2013/с

Образ Бога релігійних осіб з різними копінг стратегіями
Мирошниченко Д.О.

2013/с

Психологічні особливості ціннісно-мотиваційної сфери безробітних

Доцент Католик Г.В.

Назар Ю.О. контракт

2013/з

Соціально-психологічні чинники успішності митців

Професор Гапон Н.П.

Устінова Н.О.

2012/с

Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань
Максименко О.С.

2014/з

Динаміка самоставлення учасників навчальних психотерапевтичних проектів
Кінаш І.П. контракт

2014/с

Гендерні особливості міжособистісних атракційних взаємин
Стадник О.С. контракт

2015/з

Соціально-психологічні чинники само ефективності педагога

Доцент Партико Т.Б.

Сеник О.М.

2012/с

Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу
Станкевич Р.І.

2014/з

Соціально-психологічні чинники емоційної саморегуляції жінок у ранній дорослості

Професор Скотна Н.В.

Гриджук І.О.

2014/с

Соціально-психологічні чинники вибору молоддю стратегії пошуку роботи

Доцент Галецька І.І.

Вінтонів М.І.

2012/с

Когнітивні стилі як чинники професійної діяльності телефонних консультантів
Горбаль І.С.

2014/с

Соціально-психологічні чинники задоволеності життям осіб похилого віку

Доцент Островська К.О.

Нагірна О.О.

2012/з

Психологічні чинники лояльності працівників комерційних організацій
Угрин О.І.

2012/зЛепех Х.В.

2013/с

Чинники ефективності психологічного супроводу аутичних дітей у школі

Доцент Гупаловська В.А.

Завада Т.Ю.

2015/з

Соціально-психологічні чинники перфекціонізму серед молоді


^ Кафедра політології


Науковий керівник

Аспіранти

^ Рік випуску

Тема дисертації

Доцент Поліщук М.В.

Мельникова Н.В.

2012/с

Міфологічний вимір процесу формування політичних еліт
Панарін А.С.

2014/с

Вплив інституту президентства на політичну стабільність при напівпрезидентській формі правління

Професор Романюк А.С.

Горбаль Б.О.

2014/з

Трансформація взаємовідносин інститутів влади та соціальних груп в сучасній Україні
Панчак-Білоблоцька Н.В.

2014/з

Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи
Осадчук І.Ю.

2014/с

Президенціалізація системи інститутів виконавчої влади ( на прикладі Білорусії та Казахстану)
Фітьо Т.Я. контр

2015/з

Політичні наслідки застосування змішаної виборчої системи на національному та регіональному рівнях в Україні
Бойко М.С. контр

2015/з

Виборча геометрія та політичні наслідки її застосування в Україні

Доцент Шведа Ю.Р.

Глод О.О. контракт

2012/з

Політична інституалізація антиімігрантського руху в країнах Західної Європи

Доцент Шурко О.Б.

Гніт (Мокра Л.М.) декрет

2012/з

Соціополітичні чинники формування групп інтересів в Україні
Новик А.О.

2013/с

Іміджеві стратегії у президентських виборчих кампаніях в Україні
Стисло Ю.С. контракт

2015/з

Формування іміджу опозиційного лідера в умовах трансформаційного суспільства

Доцент Мандзій Л.С.

Мізунський В.М.

2014/з

Правляча політична еліта України як чинник зміни регіональної політичної еліти

Доцент Скочиляс Л.С.

Балуцька Л.М.

2013/с

Громадська думка як чинник політичної відповідальності
Свирид З.В.

2015/з

Політичне консультування як засіб професіоналізації політики


^ Кафедра теорії та історії політичної науки


Науковий керівник

Аспіранти

^ Рік випуску

Тема дисертації

Проф. Денисенко В.М.

Буник В.П. контр.

2013/з

Ідея системності в історії української політичної думки
Гарбадин А.С.

2012/с

Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі
Купченко О.С.

2013/с

Поняття як форма розвитку політичного знання як комунікаційної системи

Професор Світа А.М.

Криськів С.Б. контр

2015/з

Теорія постіндустріального суспільства як напрям переосмислення сучасного етапу політичного розвитку

Доцент Угрин Л.Я.

Майданюк В.М.

2012/з

Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах на демократію представників українського консерватизму
Дебенко І.Б.

2013/з

Символізація політики в перехідних суспільствах: теоретико-методологічний аспект
Вовк Ю.Б.

2013/с

Принципи неокорпоративізму в умовах глобального світу
Сичик К.Б.

2014/з

Трансформація принципів демократії в інформаційному суспільстві
Костів І.Є.

2014/с

Принципи міжпартійних взаємодій в суспільствах, що трасформуються: інституційні виміри

Доцент Сорба О.М.

Шегда Д.М.

2014/з

Принципи формування та функціонування політичних мереж в умовах трансформаційного суспільства.
Мотрен С.М.

2014/с

Форми рефлексії глобальної демократії: конструктивістський підхід
Приймак Л.П.

2015/з

Принципи та механізми консолідації політичних режимів: український контекст

Схожі:

Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconШановні студенти, аспіранти та викладачі філософського факультету! Студентська рада та профбюро студентів філософського факультету проводить благодійну акцію до дня святого миколая протягом двох днів
Університетська,1 ) проводитиметься збір речей, іграшок, канцелярії. Також ви можете зробити грошову пожертву (під час акції будуть...
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної та середньовічної. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні...
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconПлан проведення наукових семінарів кафедри філософії філософського факультету лну ім. Івана франка на 2011-2012 н р. № з/п Прізвище, ім’я, по батькові
План проведення наукових семінарів кафедри філософії філософського факультету лну ім. Івана франка
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconПлан проведення наукових семінарів кафедри філософії філософського факультету лну ім. Івана франка на 2012-2013 н р
План проведення наукових семінарів кафедри філософії філософського факультету лну ім. Івана франка
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconЛьвівський національний університет
Розробники: Борис Тетяна, асистент кафедри філософії, філософського факультету, лну ім. І. Франка
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
move to 1064-20377
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
move to 1064-20376
Аспіранти філософського факультету Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи