Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" icon

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Сторінка4/4
Дата27.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4

10. Конференції

^ Кафедра психології:

За звітний період проведено 3 наукові конференції та 2 міжнародні наукові семінари (загалом 5 заходів):

15 травня 2009 р. проведено науково-практичну конференцію “Дитячі ігри – забави дорослих: психотерапія життєвих сценаріїв”. Мета проведення – сприяння розвитку дитячої та юнацької психотерапії в Україні. Проведення майстер-класів з метою ознайомлення учасників з різноманітними методами роботи в психотерапії, а також обміну досвідом в сфері дитячої та юнацької психотерапії.

Учасники конференції – психологи, науковці, студенти: асистентів, терапевтів, практичних працівників – 20, аспірантів – 10, студентів-магістрантів – 12; у майстер-класах взяли участь – 42 особи. У конференції брали участь: Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут соціогуманітарних проблем ЗНЦ НАН України; Міжрегіональна академія управління персоналом; Українська спілка психотерапевтів (секція дитячої та юнацької психотерапії); Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації; Львівська обласна психіатрична лікарня, м. Львів; Асоціація практикуючих психологів Львівської області; Львівський обласний центр дитячої психотерапії та сімейного консультування; Благодійний центр “Відкрите серце”.

Видано матеріали конференції.

14–15 травня 2009 р. проведено VI науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності” Конференція організована студентським науково-практичним товариством кафедри психології. Під час конференції працювало три секції: клінічна психологія та психології здоров’я, соціальна психологія та психологія управління, педагогічна та вікова психологія. У роботі конференції взяло участь 82 студентів психологічного відділення філософського факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівських ВНЗ (2 студентів), Київського університету імені Т. Шевченка (2 студентів), Одеського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (5 студентів), Люблінського університету (7 студентів). Було проголошено 37 доповідей. Видано матеріали конференції.

12–14 червня 2009 р. проведено міждисциплінарну науково-практичну конференцію з міжнародною участю ”Допомога дитині з аутизмом: проблеми та шляхи вирішення”. Мета проведення – сприяння розвитку розв’язання проблеми інклюзивної освіти в Україні. Ознайомлення учасників з теорією та практикою психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей зі спектром аутизму та допомоги їхнім родинам. Загалом у конференції взяло участь 97 осіб зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Тернополя. У конференції брали участь: Львівська міська рада; Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут соціогуманітарних проблем ЗНЦАН України; Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова; Інститут спеціальної педагогіки та психології АПН України (м. Київ); Український інститут соціальної і судової психіатрії та наркології (м. Київ); Тернопільський державний університет; Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації; Львівська обласна психіатрична лікарня, м. Львів; Асоціація практикуючих психологів Львівської області; Львівський обласний інститут післядипломної освіти; КЗ Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер; Благодійний центр “Відкрите серце”; Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”; Львівська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат для дітей з важкими порушеннями мови. Видано матеріали конференції.

3–5 серпня 2009 р. проведено міжнародний науковий семінар “Соціальний супровід родини дитини з аутизмом”. Мета проведення – обмін досвідом у роботі з аутичними дітьми та їхніми родинами по їхній соціальній адаптації. Створення комплексної програми соціального супроводу дітей з важкими розладами розвитку.

У семінарі взяли участь 35 осіб: державні службовці, психологи, педагоги, медичні працівники, соціальні працівники, науковці, студенти, волонтери громадських організацій зі Львова, Києва, Чехії. Перелік навчальних закладів та інших установ і організацій, які брали участь у конференції: Львівська міська рада; Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра психології); Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України; Інститут судової експертизи та наркології (м. Київ; Товариство “Ідемо назустріч артистам” (м. Оломоуц, Чехія); Львівська обласна психіатрична лікарня, (м. Львів); Український католицький університет; Благодійний центр “Відкрите серце”; Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”; Львівська спеціальна загальноосвітня школа–інтернат для дітей з важкими порушеннями мови. Видано матеріали наукового семінару.

3–4 вересня 2009 р. проведено міжнародний науковий семінар ”Проблеми пізнавальної активності учнів: психологічний супровід процесу навчання”. Семінар проводили професори Г. Квітковська та Д. Турська Інститутe психології Університету Марії Складовської-Кюрі (Люблін, Республіка Польща). У семінарі взяли участь 67 осіб: психологи, педагоги, медичні працівники, соціальні працівники, науковці, студенти. У семінарі брали участь: Інститут психології Університету Марії Складовської-Кюрі (Люблін, Республіка Польща); Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра психології); Обласний інститут післядипломної освіти; Обласний Центр практичної психології та соціальної роботи; Волинський державний університет, кафедра психології (м. Луцьк); Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка, факультет соціальної психології і соціальної роботи; Асоціація практикуючих психологів Львівської області.

^ Кафедра філософії:

Проведено звітну наукову конференцію кафедри, на якій виступили з доповідями 17 членів кафедри. Більшість тем доповідей пов’язані з виконанням кафедральної науково-дослідної теми “Трансформація парадигм мислення і концепцій знання в сучасній філософії під впливом нових викликів”. Тези виступів опубліковано у факультетському збірнику.

На кафедрі філософії, крім теоретичного семінару, діє спеціальний міждисци-плінарний семінар “Семіотика соціально-культурних процесів”, до якого залучені вчені, митці, письменники не лише з ЛНУ ім. І. Франка, а й з інших установ та організацій міста.

^ Кафедра теорії та історії культури:

Проведено звітну наукову конференцію кафедри. У доповідях обговорювались особливості соціогуманітарного пізнання в сучасну епоху та філософсько-методологічні проблеми сучасної культурології, етики, естетики, релігієзнавства. Ряд доповідей було присвячено історії світової та української культурологічної думки, історії та сучасному стану української культури, зокрема, особливостям становлення та функціонування масової культури в Україні. Учасники конференції приділили належну увагу етнонаціональним аспектам релігійного життя в Україні, проблемі міжконфесійних відносин. Аналізувались актуальні прикладні проблеми сучасної етики, зокрема, засади “етики відповідальності”, поняття якісного життя в контексті біоетики, шляхи реалізації принципу толерантності в моральному житті сучасного суспільства. Розглядалась також роль естетичної теорії та художньої практики у розв’язанні проблем духовного життя, породжених кризовим станом сучасної культури.

^ Кафедра політології:

14–15 квітня 2009 р. проведено науково-практичну студентську конференцію “Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності” присвячену 80-й річниці створення ОУН та 20-й річниці заснування НРУ (Львів,). Усі дослідження учасників конференції стосуються проблем політичної ідеології та дослідження тематичної проблематики як складової предметного поля політичної філософії, політичної соціології, порівняльної політології тощо, зокрема: як проблем концептуального означення поняття “ідеологія”, ідейних основ політичних партій та рухів сучасної Європи, так і місця ідеології в діяльності політичних партій України, участі молоді у становленні демократичної ідеології в Україні, ОУН як визначального фактору становлення незалежності України.

17 груднz 2008 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференції “Україна-НАТО: регіональний вимір”. Під час конференції дано оцінку рівня відповідності України критеріям, які необхідно виконати для вступу в НАТО і ЄС, правовим засадам курсу України на вступ. Висвітлено соціально-політичні настрої в Україні щодо євроатлантичної інтеграції (2002 – 2008 р.), громадську думку мешканців Західної України щодо вступу України до НАТО (станом на червень – жовтень 2008 року). Значну увагу приділено регіональним особливостям, зокрема, дослідники на прикладі Івано-Франківської та Донецької областей аналізують особливості євроатлантичної інтеграції та дезінтеграції та подають сучасне сприйняття Буковинцями, Волинянами відносин Україна – НАТО. Ряд питань було пов’язано із дослідженнями забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості, суспільства та держави, особливостями комунікаційної системи України, проблематикою “Україна - НАТО” у Львівських ЗМІ (моніторинг публікацій за період січня – листопада 2008 р.), даній тематиці у комунікації політичних партій у 2008 році, міжнародному образу та безпеці України в контексті євроатлантичної інтеграції тощо.


^ Кафедра теорії та історії політичної науки:

19 грудня 2008 р. проведено Всеукраїнську наукову конференцію “Методологія політичної науки”. У роботі конференції брали участь вчені й політологи Києва, Одеси, Дніпропетровська, Ужгорода, Чернівців, Ужгорода, Луцька, Львова. В рамках конференції працювали три секції: 1) Політологія як наука та навчальна дисципліна. Становлення та розвиток методології політичної науки. Предмет, методи, функції дослідження політичних явищ (модератори проф. Б. Ярош та А. Колодій); 2) принципи, закони та категорії політичної науки (модератори проф. А. Світа, член-кор. Л. Шкляр); 3) інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи (модератори проф. І. Варзар, проф. А. Романюк) Працювала також студентська секція (модератор канд. подіт. наук. О. Сорба). На конференції розглядалися обговорювалися проблеми методології сучасної політологічної науки , співвідношення теоретичних та прикладних методів пізнання, методика викладання політичної науки. Предметом дискусії на конференції стали також принципи, закони та категорії політичної науки та особливості становлення української політологічної школи. За результатами конференції підготовлено до видання збірник матеріалів та інтернет-Вісник “Філософсько-політологічні студії”.

.


12. Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах

Мотивувати наукову роботу викладачів фінансовою винагородою і (або) зменшенням навчального навантаження.


Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету

протокол № 114/7 від 28 жовтня 2009 р.


Декан

філософського факультету проф. Мельник В.П.


1   2   3   4

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи