Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 icon

Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009
Скачати 112.44 Kb.
НазваНомери держреєстрації бюджетних ндр– 2009
Дата27.09.2012
Розмір112.44 Kb.
ТипДокументи


НОМЕРИ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ НДР– 2009


ПРИКЛАДНІ ТЕМИ
Шифр теми

Науковий керівник

Назва теми

держреєстрації

1.

Бр-02П

Терек О.І.,

д-р біол. наук, проф.

Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів

0109U002059

2.

Гі-05П

Лещух Р.Й.,

д-р геол.-мін. наук, проф.

Комплексне літолого-палеонтологічне обґрунтування стратиграфії та кореляції нижньої крейди Українських Карпат і прилеглих прогинів

0109U002062

3.

Фл-12П

Мудрий С.І.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Плевачук Ю.О.,

канд. фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Вплив нанорозмірних ефектів на фізичні властивості твердих та рідких металевих і напівпровідникових систем

0109U002067

4.

Хн-17П

Стадник Ю.В.,

канд. хім. наук,

пров. наук. співроб.

Багатокомпонентні інтерметаліди як основа пошуку нових термоелектричних і магнітних матеріалів

0109U002069

5.

Хн-24П

Павлюк В.В.,

д-р хім. наук, проф.

Високоенергоємні електродні матеріали для металогідридних та літієвих хімічних джерел струму

0109U002077

6.

Сн-26П

Писаревський В.К.,

канд. фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Розробка технологій отримання та модифікації властивостей варізонних епітаксійних шарів CdHgTe для детекторів ІЧ випромінювання

0109U002607

7.

Сл-228П

Павлик Б.В.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ефект малих доз радіації в напівпровідникових матеріалах та стабілізація параметрів кремнієвих сенсорів температури

0109U002081
8.

Ао-38П

Вакарчук І.О.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Вовчик Є.Б.,

канд. техн. наук,

ст. наук. співроб.

Дослідження та вдосконалення технічних засобів на базі оптичних систем ТПЛ-1М і ЛД-2 для комплексних спостережень низькоорбітальних штучних супутників Землі

0109U002604

9.

Ао-40П

Стоділка М.І.,

д-р фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Дослідження сонячно-земних зв’язків: активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви

0109U002608

10.

Нт-41П

Капустяник В.Б.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Особливості структури і розмірні ефекти в монокристалічних, тонкоплівкових і наноструктурованих фероїках і оксидних фосфорах

0109U002091

11.

Об-34П

Царик Й.В.,

д-р біол. наук, проф.

Созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу

0109U002094

12.

Пр-32П

Височанський В.С.,

канд. фіз.-мат. наук,

проф.

Розробка інформаційної системи для онлайнових курсів у вищих навчальних закладах

0109U002098ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТЕМИ
Шифр теми

Науковий керівник

^ Назва теми

держреєстрації

1.

Бг-01Ф

Федоренко В.О.,

д-р біол. наук, проф.

Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі

0109U002058
2.

Гк-03Ф

Павлунь М.М.,

д-р геол. наук, проф.

Теоретичні підґрунтя і практика формування термобарогеохімічного прогнозно-розшукового комплексу постмагматичних рудних формацій

0109U002060

3.

Гк-04Ф

Яценко Г.М.,

д-р геол.-мін. наук, проф.

Дослідження флюїдизатно-експлозивних формацій для встановлення критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження на Українському щиті

0109U002609

4.

Гм-06Ф

Матковський О.І.,

д-р геол.-мін. наук, проф.

Скакун Л.З.,

канд. геол.-мін. наук, доц.

Мінералого-генетичні моделі гідротермальних процесів,що сприяють формуванню деяких родовищ України

0109U001783

5.

Іп-07Ф

Зорівчак Р.П.,

д-р філол. наук, проф.

Англомовна Шевченкіана як перекладознавча дисципліна: Обґрунтування методики досліджень та викладання

0109U002064

6.

Ма-09Ф

Заболоцький М.В.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Кондратюк А.А.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Нові методи у комплексному аналізі, теоріях нелінійних динамічних систем, обернених спектральних задач розсіяння

0109U002065

7.

Фе-10Ф

Довгий Я.О.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Новосад С.С.,

канд. фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Електронні збудження та релаксаційні процеси у фоторефрактивних і світлочутливих матеріалах

0109U002066
8.

Фр-13Ф

Миколайчук О.Г.,

канд. фіз.-мат. наук,

проф.

Щерба І.Д.,

д-р фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Фізичні принципи формування нанорозмірних металічних, інтерметалічних і напівпровідникових композицій, їх електронна структура і властивості

0109U002068

9.

Хн-18Ф

Гладишевський Р.Є.,

д-р хім. наук, проф.

Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності

0109U002070

10.

Хн-19Ф

Гладишевський Р.Є.,

д-р хім. наук, проф.

Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку

0109U002071

11.

Хн-20Ф

Котур Б.Я.,

д-р хім. наук, проф.

Гідриди інтерметалічних сполук на основі РЗМ, Цирконію та Гафнію: синтез, структура, властивості

0109U002072

12.

Хо-21Ф

Обушак М.Д.,

д-р хім. наук, проф.

Гетероциклізації продуктів арилювання ненасичених сполук

0109U002073

13.

Хф-22Ф

Ковальчук Є.П.,

д-р хім. наук, проф.

Сенсорні властивості наноструктурованих полімерних композитів

0109U002074

14.

Фе-11Ф

Волошиновський А.С.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Трансформація та міграція електронних збуджень у наноструктурованих оптичних матеріалах

0109U002075

15.

Хф-23Ф

Солтис М.М.,

д-р хім. наук, проф.

Асоціативні взаємодії у системі ПАР-поліелектроліт та їхній вплив на властивості нанодисперсій

0109U002076

16.

Сн-25Ф

Стахіра Й.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ефекти низькорозмірності в електронних властивостях інтеркальованих структур напівпровідник-метал

0109U002078
17.

Сб-27Ф

Стасюк З.В.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Іванків Л.І.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Квантові розмірні ефекти в електронних властивостях тонких металевих плівок та адсорбційні явища на поверхні оксидних напівпровідників

0109U002080

18.

Cл-28Ф

Зоренко Ю.В.,

д-р фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Природа люмінесценції ртутеподібних (ns2) іонів в оксидах

0109U002082

19.

Сл-29Ф

Павлик Б.В.,

д-р фіз.-мат. наук,

проф.

Закономірності термо-і фотостимульованих процесів в монокристалах, полікристалах та нанокераміках складних оксидів

0109U002083

20.

См-30Ф

Луців Р.В.

канд. фіз.-мат. наук,

проф.

Високотемпературна надпровідність. Кристалохімічне моделювання, структура, синтез та фізичні властивості легованих ртутьвмісних надпровідників

0109U002084

21.

Об-33Ф

Помірко Р.С.,

д-р філол. наук, проф.

Бацевич Ф.С.,

д-р філол. наук, проф.

Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації

0109U002085

22.

Об-36Ф

Аксіментьєва О.І.,

д-р хім. наук,

гол. наук. співроб.

Монастирський Л.С.,

канд. фіз.-мат. наук, доц.

Механізми взаємодії компонентів, електронні та транспортні процеси у гібридних наносистемах полімер-напівпровідник

0109U002086

23.

Об-37Ф

Котур Б.Я.,

д-р хім. наук, проф.

Мудрий С.І.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Наноструктурування аморфних металевих сплавів на основі алюмінію як фактор регулювання їх фізико-хімічних властивостей

0109U002087
24.

Ао-39Ф

Стоділка М.І.,

д-р. фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Дослідження варіацій випромінювання Сонця в різних спектральних діапазонах та діагностика сонячної атмосфери

0109U002089

25.

ІГ-08Ф

Кусько К.Я.,

д-р філол. наук, проф.

Проблеми мовнодискурсних технологій в системі новітніх лінгвістичних та науково-методичних парадигм

0109U002092

26.

Ха-16Ф

Каличак Я.М.,

д-р хім. наук, проф.

Орищин С.В.,

канд. хім. наук, доц.

Нові багатокомпонентні сполуки р-елементів Ш,V груп з перехідними і рідкоземельними металами: синтез, структура, властивості

0109U002093

27.

Сн-31Ф

Шевчук В.Н.,

канд. фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Чинники власнодефектного розупорядкування у властивостях окисних сполук

0109U002095

28.

Фф-14Ф

Вакарчук І.О.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ткачук В.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Нові методи дослідження квантових систем декількох і багатьох частинок

0109U002096

29.

Рф-15Ф

Салига Т.Ю.,

д-р філол. наук, проф.

Сеник Л.Т.,

д-р філол. наук, проф.

Українська національна ідея у фольклорних та літературних джерелах

0109U002097

30.

ОБ-35Ф

Ткачук В.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Фурман В.В.,

канд. фіз.-мат. наук, доц.

Розвиток теорії та моделювання термодинамічних процесів у корі та мантії Землі

0109U002099Схожі:

Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації бюджетних ндр– 2010
Біогенез сірководню у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації бюджетних ндр – 2011
Застосування рослинних тест-систем для еколого-токсикологічної діагностики нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації госпдоговірних ндр – 2009
Коректування проекту організації території Галицького національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання...
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009
Система заселення верхів’їв Західного Бугу І дністра в 1 тис до н е сер. II тис н е
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації госпдоговірних ндр
Електрохімічні дослідження корозійної стійкості стрічкових та об’ємних аморфних сплавів системи
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2011
Удосконалення методики перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2010
Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconНомери держреєстрації госпдоговірних ндр
Виконання робіт з детального обстеження І картування ґрунтового покриву та проведення лабораторно-аналітичних досліджень ґрунтів...
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconОблікові та інвентарні номери держбюджетних ндр– 2009 рік

Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2009 iconОблікові та інвентарні номери держбюджетних ндр– 2010 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи