Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 icon

Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010
Скачати 101.95 Kb.
НазваНомери держреєстрації бюджетних ндр– 2010
Дата27.09.2012
Розмір101.95 Kb.
ТипДокументи


НОМЕРИ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ НДР– 2010


ПРИКЛАДНІ ТЕМИ
Шифр теми

Науковий керівник

Назва теми

держреєстрації

1.

БМ-45П

Гудзь С.П.,

канд. біол. наук, проф.

Біогенез сірководню у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля

0110U001352
2.

БХ-47П

Сибірна Н.О.,

д-р біол. наук, проф.

Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин

0110U001354
3.

БГ-48П

Федоренко В.О.,

д-р біол. наук, проф.

Біосинтез тіопептидів як спосіб утилізації відновлених сполук сірки: нові енергоощадні біотехнології для гірничої промисловості

0110U001355
4.

БЛ-49П

Клевець М.Ю.,

д-р біол. наук, проф.

Манько В.В.,

д-р біол. наук, проф.

Розробка тест-системи для з’ясування взаємозалежності функціонування Cа2+-транспортувальних систем і мітохондріального дихання in situ.

0110U001356
5.

БЗ-50П

Царик Й.В.,

д-р біол. наук, проф.

Роль гідрозооценозів в індикації якості води транскордонної ріки Західний Буг

0110U001357
6.

ГЗ-53П

Сіворонов А.О.,

д-р геол.-мін. наук, проф.

Вдосконалення методики геологічного вивчення та картографування фундаменту Українського щита за результатами геолого-формаційних досліджень

0110U0013607.

ЕБ-55П

Реверчук С.К.,

д-р екон. наук, проф.

Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці Україні

0110U001362

8.

ЖС-56П

Сербенська О.А.

д-р філол. наук, проф.

Ефірне мовлення у вимірах синергетичної сутності: теоретичні засади і практика

0110U001363

9.

ЗП-57П

Галецька І.І.,

канд. психол. наук, доц.

Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості

0110U001364

10.

МХ-60П

Сулим Г.Т.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Розвиток методів математичного моделювання у механіці структурно-неоднорідних твердих тіл

0110U001367

11.

ФЕ-61П

Романюк М.О.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Франів А.В.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Оптико-спектральні параметри діелектричних і напівпровідникових кристалів A2BX4 та А4ВX6

0110U005874

12.

ХН-64П

Миськів М.Г.,

д-р хім. наук, проф.

Стереохімія пі-комплексів Cu(I) та

Ag(I) з N-алільними гетероатомними лігандами

0110U001371

13.

ЮД-65П

Рабінович П.М.,

д-р юрид. наук, проф.

Можливості ефективізації гарантій прав людини і громадянина в Україні

0110U001372

14.

ПО-66П

Притула М.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Бартіш М.Я.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Математичні методи дослідження нелінійних динамічних систем, індуктивних методів моделювання даних і задач оптимізації

0110U001373
15.

ПІ-68П

Шинкаренко Г.А.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Хапко Р.С.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Побудова та аналіз чисельних методів для диференціальних та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки

0110U001375

16.

СН-69П

Стахіра Й.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Котерлин М.Д.,

д-р фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб. .

Ефекти міжшарової взаємодії в електронних властивостях шаруватих напівпровідників

0110U001376

17.

СТ-72П

Болеста І.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Розробка методів і програм аналізу пристроїв та систем наноелектроніки

0110U001379

18.

СБ-73П

Бордун О.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Світлорозсіюючі властивості суспензій харчових бактерійних клітин за дії асептичних нанокомпозитних матеріалів

0110U001380

19.

СЛ-74П

Павлик Б.В.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Дослідження дії механічних, магнітних та іонізуючих полів на властивості широкозонних напівпровідникових кристалів та поверхнево-бар’єрних структур

0110U001381

20.

СЛ-75П

Леновенко А.М.,

канд. фіз.-мат. наук, доц.


Розробка ядерно-квадрупольного резонансного робочого еталона частоти

0110U001382

21.

ОБ-76П

Санагурський Д.І.,

д-р біол. наук, проф.

Бордун О.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Оцінка компонент плазматичних мембран зародків холоднокровних тварин за дії потужних світловипромінювальних діодів

0110U001383
22.

БС-79П

Прокопів А.І.,

канд. біол. наук, доц.


Оцінка вразливості популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат на межі їх ареалів

0110U001386


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТЕМИ
Шифр теми

Науковий керівник

^ Назва теми

держреєстрації

1.

ІМ-82Ф

Потятиник Б.В.,

д-р філол. наук, проф.

Становлення медійної критики в Україні (в рамках розробки навчального курсу “Медіакритика”)

0110U001351

2.

БХ-46Ф

Сибірна Н.О.,

д-р біол. наук, проф.

Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу.

0110U001353

3.

ВГ-51Ф

Кравчук Я.С.,

канд. геогр. наук, проф.

Богуцький А.Б.,

канд. геол.-мін. наук, проф.

Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні

0110U001358

4.

ВС-52Ф

Шаблій О.І.,

д-р геогр. наук, проф.

Екологічна, демокультурна, соціально-економічна та геополітична безпека регіону: географічні проблеми на матеріалах карпатських областей України

0110U001359
5.

ЕК-54Ф

Вовк В.М.,

д-р екон. наук, проф.

Математичні методи в управлінні розвитком малого бізнесу на регіональному рівні

0110U001361

6.

МГ-58Ф

Скасків О.Б.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Асимптотичні методи дослідження гармонійних та аналітичних функцій, зображених випадковими рядами, інтегралами Лапласа-Стільтьєса та їх узагальненнями

0110U001365

7.

МТ-59Ф

Зарічний М.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Асимптотичні та категорні методи в метричній геометрії та топологічній алгебрі

0110U001366

8.

ФЗ-62Ф

Якібчук П.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Структура та властивості невпорядкованих металічних систем у рамках узагальненої моделі полідисперсного розчину з урахуванням мікронеоднорідностей

0110U001369

9.

ХА-63Ф

Каличак Я.М.,

д-р хім. наук, проф.

Методи пробопідготовки та аналізу із застосуванням природних адсорбентів вітчизняних родовищ

0110U001370

10.

ПП-67Ф

Савула Я.Г.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Побудова чисельних методів і програмно-алгоритмічних засобів для D-адаптивного комп’ютерного моделювання систем

0110U001374

11.

СО-70Ф

Половинко І.І.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Багатохвильовий стан модульованої надструктури в діелектричних кристалах

0110U001377

д

12.

СТ-71Ф

Болеста І.М.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

Оптичні спектри фрактальних кластерів

0110U001378

13.

АО-77Ф

Новосядлий Б.С.,

д-р фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Дослідження змінних зір, залишків наднових та галактичних зоряних скупчень на основі даних наземних та космічних телескопів

0110U001384

14.

АО-78Ф

Новосядлий Б.С.,

д-р фіз.-мат. наук,

ст. наук. співроб.

Формування великомасштабної структури Всесвіту в моделях з темною енергією

0110U001385

15.

ЄІ-80Ф

Мальський М.З.,

д-р екон. наук, проф.

Розробка методики оцінювання впливу режимів кордонів України на перспективи її європейської та євроатлантичної інтеграції

0110U001387

16.

ІФ-81Ф

Пилипчук С.М.,

канд. філол. наук, доц.

Науково-методологічні концепції Івана Франка

0110U001391Схожі:

Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації бюджетних ндр– 2009
...
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації бюджетних ндр – 2011
Застосування рослинних тест-систем для еколого-токсикологічної діагностики нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2010
Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації госпдоговірних ндр
Електрохімічні дослідження корозійної стійкості стрічкових та об’ємних аморфних сплавів системи
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2011
Удосконалення методики перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації госпдоговірних ндр – 2009
Коректування проекту організації території Галицького національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання...
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009
Система заселення верхів’їв Західного Бугу І дністра в 1 тис до н е сер. II тис н е
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconНомери держреєстрації госпдоговірних ндр
Виконання робіт з детального обстеження І картування ґрунтового покриву та проведення лабораторно-аналітичних досліджень ґрунтів...
Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconОблікові та інвентарні номери держбюджетних ндр– 2010 рік

Номери держреєстрації бюджетних ндр– 2010 iconОблікові та інвентарні номери держбюджетних ндр– 2009 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи