Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 icon

Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009
Скачати 85.06 Kb.
НазваНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009
Дата27.09.2012
Розмір85.06 Kb.
ТипДокументи


НОМЕРИ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ НДР, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В МЕЖАХ

РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ (КАФЕДРАЛЬНІ ТЕМИ) - 2009
Науковий керівник

держреєстрації

Назва теми

1.

Матковський С.О.,

канд. екон. наук, проф.

0109U004317

Показники оцінки сталості розвитку районів і міст області

2.

Мельник А.В.,

д-р геогр. наук, проф.

0109U004318

Ландшафтні передумови сталого розвитку Українських Карпат і Волино-Поділля

3.

Мацюк З.О.,

канд. філол. наук, доц.

0110U005876

Дослідження української мови в аспекті прикладних проблем сучасного мовознавства

4.

Бартіш М.Я.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

0109U004320

Розв’язування задач мінімізації з особливостями

5.

Филипчук М.А.,

канд. істор. наук, доц.

0109U004321

Система заселення верхів’їв Західного Бугу і Дністра в 1 тис. до н.е.-сер. II тис. н.е.

6.

Горячук О.В.,

зав. центром

0109U004322

Формування міжкультурної компетенції у викладанні італійської мови як іноземної у вищих навчальних закладах

7.

Гудь Б.В.,

д-р істор. наук, доц.

0109U004323

Політика поглибленого сусідства та її вплив на інтеграцію України в європейські структури

8.

Шопа Я.І.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

0109U004324

Детектування та ідентифікація кристалооптичних параметрів нелінійних діелектриків методами поляриметрії

9.

Цегелик Г.Г.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

0109U004325

Математичне та комп’ютерне моделювання природничих, інформаційних і соціально-економічних процесів. Розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

10.

Ільницький М.М.,

д-р філол. наук, проф.

0110U005875

Методологічні аспекти літературної теорії та компаративістики
11.

Козак Б.М.,

проф.

0109U004327

Культурно-мистецькі процеси в Галичині у першій половині XX ст.

12.

Шинкаренко Г.А.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

0109U004328

Розробка методів проектування сучасних інформаційно-аналітичних систем

13.

Стадник В.Й.,

д-р фіз.-мат. наук, доц.

Капустяник В.Б.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

0109U004329

Рефрактивні параметри монокристалічних і нанорозмірних фероїків під впливом зовнішніх полів

14.

Кріль М.М.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004330

Слов’янський світ і Україна: історичні зв’язки і паралелі

15.

Кирилич В.М.,

канд. фіз.-мат. наук, доц.

0109U004331

Розробка математичних методів дослідження економічних процесів, економетричне моделювання та прогнозування

16.

Коссак В.М.,

д-р юрид. наук, проф.

0109U004333

Гармонізація цивільного законодавства з правом Європейського Союзу

17.

Савула Я.Г.,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

0109U004334

Комп’ютерне моделювання в науці і технологіях

18.

Репецький В.М.,

д-р юрид. наук, проф.

0109U004335

Проблеми кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права

19.

Майовець Є.Й.,

д-р екон. наук, проф.

0109U004336

Інституційні засади формування економічної системи України

20.

Карась А.Ф.,

д-р філос. наук, проф.

0109U004337

Трансформація парадигм мислення і концепцій знання в сучасній філософії під впливом нових викликів

21.

Панчишин С.М.,

д-р екон. наук, проф.

0109U004338

Макро- та мікроекономічний аналіз економіки України як відкритої господарської системи
22.

Голубко В.Є.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004339

Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.

23.

Качараба С.П.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004340

Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки

24.

Кошманова Т.С.,

д-р пед. наук, проф.

0109U004341

Трансформаційні освітні зміни в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз

25.

Герцюк Д.Д.

канд. пед. наук, доц.

0109U004342

ФІлософсько-методологічні, соціально-педагогічні та організаційно-дидактичні засади підготовки сучасних фахівців в системі вищої освіти

26.

Шутка Г.І.,

канд. пед. наук, доц.

Горєв Ю.П.,

ст. викл.

0109U004343

Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя студентів ЛНУ імені Івана Франка

27.

Макарчук С.А.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004344

Традиційна етнічна культура українців

28.

Ситник О.С.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004345

Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу

29.

Кондратюк К.К.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004346

Українська інтелігенція у XIX-XX ст.:формування, світогляд, професійна та громадська діяльність

30.

Шуст Р.М.,

канд. істор. наук, проф.

0109U004347

Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у IX-XVIII ст.

31.

Височанський В.С.,

канд. фіз.-мат. наук, проф.

0109U004348

Створення ефективних засобів навчання програмуванню та методів розв’язування задач математичної фізики

32.

Грабовська С.Л.,

канд. філос. наук, доц.

0109U004349

Психологічний вимір соціального буття особистості
33.

Тищик Б.Й.,

канд. юрид. наук, проф.

0109U004350

Актуальні проблеми історії держави і права та політико-правових вчень

34.

Семен Б.В.,

канд. пед. наук, доц.

0109U004351

Оптимізація структури і змісту спеціальної підготовки кваліфікованих спортсменів

35.

Микієвич М.М.,

д-р юрид. наук, проф.

0109U004352

Правові аспекти реалізації євроінтеграційної стратегії України

36.

Кравчук А.М.,

канд. філол. наук, доц.

0109U004353

Стан і розвиток полоністики в сучасній Україні

37.

Луць Л.А.,

д-р юрид. наук, проф.

0110U005888

Загальнотеоретичні та філософські аспекти правотворення в Україні

38.

Моторний В.А.,

канд. філол. наук, проф.

0109U004355

Теоретичні аспекти вивчення слов’янських мов та літератур

39.

Войтович Л.В.,

д-р істор. наук, проф.

0109U004356

Середньовічна Європа, Візантія, Русь: політичні, економічні і культурні зв’язки (IX-XIV ст.)

40.

Бориславський Л.В.,

канд. юрид. наук, доц.

0109U004357

Конституційно-правове забезпечення розвитку України як демократичної правової держави

41.

Пилипенко П.Д.,

д-р юрид. наук, проф.

0109U004358

Гарантії забезпечення соціально-економічних прав громадян в Україні

42.

Заверуха І.Б.,

д-р юрид. наук, проф.

0109U004366

Реалізація правового статусу особи у відносинах із органами публічної адміністрації

43.

Тасєнкевич Л.О.

д-р біол. наук, проф.


0109U009044

Порівняльні дослідження організації провідної системи квітки дводольних і однодольних покритонасінних
44.

Тасєнкевич Л.О.

д-р біол. наук, проф.


0109U009045

Флора і рослинний покрив заходу України як індикатор природних і антропогенних змін середовищаСхожі:

Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2011
Удосконалення методики перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2010
Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconСлухали: Про рекомендацію Науково-технічній раді Донну відкрити на кафедрі ндр у межах робочого часу викладачів
...
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconАнотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури
Найменування роботи: “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconНомери держреєстрації бюджетних ндр– 2009
...
Номери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009 iconЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи