Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр icon

Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Скачати 310.38 Kb.
НазваПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Дата27.09.2012
Розмір310.38 Kb.
ТипДокументи
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
____________ 2011 р № ____________
ПОКАЗНИКИ
наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ МОН за 2009-2011 рр.

назва ВНЗ Код ВНЗ

№ п/п Показники 2009 2010 2011
1. Науково-педагогічні кадри


1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб


1.1.1. з них: - докторів наук


1.1.2. - кандидатів наук


1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб


1.2.1. з них: - докторів наук


1.2.2. - кандидатів наук


1.3. Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:з них: - докторів наук- кандидатів наук


1.3.1. Чисельність штатних працівників, усьогоз них: - докторів наук- кандидатів наук


1.3.1.1. в тому числі чисельність працівників, які працюють за трудовими угодами, усьогоз них: - докторів наук- кандидатів наук


1.3.2. Чисельність працівників, які працюють за сумісництом, усьогоз них: - докторів наук- кандидатів наук


1.3.3. Чисельність працівників, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усьогоз них: - докторів наук- кандидатів наук


2. Підготовка наукових кадрів


2.1 Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:


2.1.1. "- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах


2.2. Кількість захищених дисертацій у спеціалізованих вчених радах, усього


2.1. з них захищених сторонніми працівниками


2.3. Кількість докторантів, усього


2.4. Кількість аспірантів, усього


2.4.1. з них: з відривом від виробництва


2.4.2. Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ, усього


2.5. Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками, аспірантами ВНЗ/НУ, усього, в тому числі:


2.5.1. "- за межами ВНЗ/НУ


2.5. Кількість захищених докторських дисертацій працівниками, докторантами ВНЗ/НУ усього, в тому числі:


2.5.1. "- за межами ВНЗ/НУ


2.6. Кількість молодих вчених, усього


3. Фінансування НДДКР


3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:


3.1.1. - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020)


3.1.2. - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040)


3.1.3. - державна програма "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060)


3.1.4. - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)


3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них:


3.2.1. - обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами


3.2.2. -обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.


3.2.3. -обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти, спільні проекти під егідою МОНмолодьспорт України)-обсяг фінансування НДР за госпдоговорами (у тому числі міжнародними)


3.3. -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:


3.3.1. • за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень


3.4. Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160


4. Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ


4.1. Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі:


4.1.1. " - машин та устаткування


4.2. Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн


4.3. Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м


4.4. Платні послуги, що надаються ВНЗ, тис.грн.


4.4.1. у тому числі від здачі в оренду приміщень, тис. грн.


4.5. Кількість створених у ВНЗ у звітньому році наукових та науково-технічних інфраструктур (лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі:


4.5.1. "- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук


4.5.2. "- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств


4.5.3. "- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ


5. Результативні показники виконаних НДДКР


5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього


5.1.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього


5.2. Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього


5.2.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього


5.3. Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього


5.3.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього


5.4. Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього


5.5. Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усьогоу тому числі гранти Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень


5.6. Кількість науковців, що отримують премії та стипендії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього


5.7. Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього


5.8. Загальна кількість наукових та науково-дослідних робіт (об'єктів), які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі:


5.8.1. " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)


5.8.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)"- роботи, в рамках державної програми "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060)


5.8.3. " - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)"- роботи в межах робочого часу викладачів


5.9. Кількість наукових та науково-дослідних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього


5.10. Кількість завершених наукових та науково-дослідних робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому числі:


5.10.1. " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)


5.10.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)"- роботи, в рамках державної програми "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060)


5.11. Кількість завершених наукових та науково-дослідних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього


5.12. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню


5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі:


5.13.1. " - нової техніки, з них:


5.13.1.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.13.1.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.13.2. " - нових технологій, з них:


5.13.2.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.13.2.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.13.3. " - нових матеріалів, з них:


5.13.3.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.13.3.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.13.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них:


5.13.4.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.13.4.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.13.5. " - методів, теорій, з них:


5.13.5.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.13.5.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.13.6. " - інше*, з них:


5.13.6.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.13.6.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.14. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:


5.14.1. " - нової техніки, з них:


5.14.1.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.14.1.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.14.2. " - нових технологій, з них:


5.14.2.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.14.2.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.14.3. " - нових матеріалів, з них:


5.14.3.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.14.3.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.14.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них:


5.14.4.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.14.4.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.14.5. " - методів, теорій, з них:


5.14.5.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.14.5.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.14.6. " - інше*, з них:


5.14.6.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.14.6.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.15. Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:


5.15.1. " - нової техніки, з них:


5.15.1.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.15.1.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.15.2. " - нових технологій, з них:


5.15.2.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.15.2.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.15.3. " - нових матеріалів, з них:


5.15.3.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.15.3.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.15.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них:


5.15.4.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.15.4.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.16.5. " - методів, теорій, з них:


5.15.5.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.15.5.2. • за кодом КПКВ 2201040


5.15.6. " - інше*, з них:


5.15.6.1. • за кодом КПКВ 2201020


5.15.6.2. • за кодом КПКВ 2201040


6. Публікації, конференції, виставки


6.1. Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:


6.1.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.1.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.1.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.1.4. з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:


6.1.4.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.1.4.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.1.4.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.1.5. з них, відповідно за кордоном, усього одиниць:


6.1.5.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.1.5.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.1.5.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.2. Опубліковано підручників , всього одиниць:


6.2.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.2.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.2.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.2.4. з них, з грифом МОН, усього одиниць:


6.2.4.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.2.4.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.2.4.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.3. Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:


6.3.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.3.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.3.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.3.4. з них:. з грифом МОН, усього одиниць:


6.3.4.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.3.4.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.3.4.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.4. Кількість публікацій (статей), усього одиниць:


6.4.1. з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:


6.4.1.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.4.1.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.4.1.3. -"- обліково-видавничих аркушів:


6.4.2. в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць:


6.4.2.1. • за кодом КПКВ 2201020


6.4.2.2. • за кодом КПКВ 2201040


6.5. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:


6.5.1. " - в Україні, з них:


6.5.1.1. • патенів на винаходи


6.5.2. " - за кордоном, з них:


6.5.2.1. • патенів на винаходи


6.6. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:


6.6.1. " - в Україні, з них:


6.6.1.1. • патенів на винаходи


6.6.2. " - за кордономі, з них:


5.6.2.1. • патенів на винаходи


6.7. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць


6.8. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозиумів, наукових шкіл)


6.8.1. з них: міжнародних


6.8.2. в т.ч. які зареєстровані у МОН, всього


6.9. Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього


6.10. Взято участь у виставках, всього : у національних


6.11. у міжнародних


6.12. Кількість експонатів


6.13. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ, установами, організаціями, а також договорів та конрактів на виконання науково-дослідних робіт


7. Інноваційна спрямованість результатів


7.1. Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), розпочатих за результами фундаментальних досліджень, усього одиниць


7.2. Кількість робіт прикладного спрямування (ДКР,ДТР), розпочатих відкритих за результами прикладних досліджень, усього одиниць


7.3. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за звітній період на базі ВНЗ або за його участю (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки), усього одиниць


8. Наукова робота студентів


8.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб


8.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб


8.2.1. з них: - з оплатою із загального фонду бюджету


8.2.2. - з оплатою із спеціального фонду


8.3. Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб


8.4. Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі:


8.4.1. " - на міжнародних олімпіадах


8.5. Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР


8.6. Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР


8.7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього


8.7.1. з них: самостійно


8.8. Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України


8.9. Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів
Проректор з наукової роботиСхожі:

Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2010-2012 рр
Додаток 5 до наказу ректора від. 09. 2012 р. № Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ монмолодьспорту за 2009-2012 рр
Внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ монмолодьспорту за 2009-2012 рр
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр iconЩодо надання інформації
Проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та директорам наукових установ мон україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи