Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. icon

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Скачати 295.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Дата02.10.2012
Розмір295.36 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави і права зарубіжних країн”.


Львів 2006

Тема 1

Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавнього Вавилону.

(4 год.)

Заняття 1 (2 год.)

 1. Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління:

А) Дородовий лад – праобщина (первіснообщинне стадо).

Б) Родова організація суспільства:

1) матріархат;

2) патріархат.

 1. Розклад первіснообщинного ладу (поява територіальної сільської общини) та утворення держав і зародження права.

 2. Виникнення та особливості розвитку держав і права країн Стародавнього Сходу.

 3. Держава і право Стародавнього Єгипту:

А) Виникнення, розвиток і занепад Стародавнього Єгипту.

Б) Супільний лад Стародавнього Єгипту.

В) Державний устрій Стародавнього Єгипту.

Г) Характеристика права Стародавнього Єгипту.


Контрольні запитання

 1. Яка найдавніша форма суспільної організації?

 2. Які утворення існували у первіснообщинних стадах?

 3. Який перший ступінь сім`ї у праобщині?

 4. Які характерині риси дородового ладу?

 5. Які ступені (етапи) родового ладу?

 6. Які характерині риси матріархально-родової організації?

 7. Чому при матріархаті родовід вівся по матері?

 8. Які характерині риси патріархально-родової організації?

 9. Який перший великий суспільний розподіл праці і коли він відбувся?

 10. Коли зароджується приватна власність і на яке майно, та й чому полягала її особливість?

 11. Хто здійснював владу у первіснообщинному суспільстві?

 12. Який другий і третій великі суспільні розподіли праці і коли вони відбуваються?

 13. Який останній етап у розвитку первіснообщинного ладу?

 14. Які причини розкладу сільської общини?

 15. Які головні ознаки державної організації і як вони формуються?

 16. Які особливості були характерні праву на етапі його зародження?

 17. У чому полягала диспозитивність права?

 18. Які судові докази існували у первіснообщинному суспільстві?

 19. У чому полягав об`єктивізм доказової системи первіснообщинного ладу?

 20. Де виникли найперші держави і коли?

 21. Які спільні риси держав Стародавнього Сходу?

 22. Яка особливість домашнього (патріархального) рабства?

 23. Які причини великої частки колективного рабовласництва у державах Стародавнього Сходу?

 24. Який вплив кліматично-грунтових умов на соціально-політичну систему держав Стародавнього Сходу?

 25. Які форми правління були властиві державам Стародавнього Сходу?

 26. У чому полягає суть деспотичної форми правління та якою була її специфіка у державах Стародавнього Сходу?

 27. Який зв`язок існував поміж станово-правовим статусом особи та її соціально-економічним становищем у державах Стародавнього Сходу?

 28. Які особливості права Стародавнього Сходу?

 29. Коли і як виникли перші державні утворення у Стародавньому Єгипті?

 30. Коли і як відбувся занепад Стародавнього Єгипту?

 31. Якими привілеями користувались жерці у Стародавньому Єгипті?

 32. У чому полягала система примусової праці Стародавнього Єгипту?

 33. Які права мали раби у Стародавньому Єгипті?

 34. Яка форма правління існувала у Стародавньому Єгипті?

 35. Який державний апарат існував у Стародавньому Єгипті?

 36. Яка судова система існувала у Стародавньому Єгипті?

 37. У чому полягав принцип рівноцінності (еквівалентності) правової системи Стародавнього Єгипту?

 38. Які джерела права Стародавнього Єгипту?

 39. Які види власності існували у Стародавньому Єгипті?

 40. Які види договорів існували у Стародавньому Єгипті?

 41. Які особливості шлюбно-сімейного права Стародавнього Єгипту?

 42. Хто мав право спадкування за давньоєгипетським правом?

 43. Яка система покарань Стародавнього Єгипту?

 44. За які злочини застосовувалась смертна кара у Стародавньому Єгипті?

 45. Які види таліону застосовувались у системі покарань Стародавнього Єгипту?

 46. Як оцінювались докази у Стародавньому Єгипті?


Додаткові запитання

 1. Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн.

 2. Методи науки історії держави і права зарубіжних країн.

 3. Завдання історії держави і права зарубіжних країн.

 4. Значення історії держави і права зарубіжних країн як науки.

 5. Місце історії держави і права у системі юридичних дисциплін та взаємозв’язок з ними.

 6. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн.


Література

 1. Авдиев В.И. История древнего Востока. М., Политиздат, 1953.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М., Госюриздат. 1963.

 3. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Учеб. пособие / Под ред. А.И.Рогожина и Н.Н.Страхова. Харьков, Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1981.

 4. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу: Навч.пос. Львів, ЛДУ, 1996.

 5. Хрестоматія з історії стародавнього світу / За ред. В.В.Струве: В 2 т. К., Рад. шк., 1953. Т.1.

 6. Воробйов-Десятовський В.С., Ітс Р.Ф. та ін. Нариси історії Стародавнього Сходу. К., Рад. шк., 1957.

 7. История Древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1983.

 8. История Древнего Востока: Учебник / Под ред В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1988.

 9. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

 10. Керам К. Боги. Гробницы. Ученые. М., Иностр. лит., 1960.Тема 1

Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавнього Вавилону.
^

Заняття 2 (2 год.)


 1. Суспільний лад Стародавнього Вавилону.

 2. Державний устрій Стародавнього Вавилону.

 3. Характеристика права Стародавнього Вавилону:

А) Джерела права. Причини видання та система Законів царя Хаммурапі.

Б) Право власності.

В) Зобов`язальне право.

Г) Шлюбно–сімейне право.

Д) Спадкове право.

Е) Кримінальне право.

Є) Судовий процес.

 1. Держава і право Стародавньої Індії:

А) Виникнення, розвиток і занепад Стародавньої Індії

Б) Супільний лад Стародавньої Індії .

В) Державний устрій Стародавньої Індії.

Г) Характеристика права Стародавньої Індії.

 1. Держава і право Стародавнього Китаю:

А) Виникнення, розвиток і занепад Стародавнього Китаю.

Б) Супільний лад Стародавнього Китаю.

В) Державний устрій Стародавнього Китаю.

Г) Характеристика права Стародавнього Китаю.


Контрольні запитання

 1. Коли і як виникла Вавилонська держава?

 2. Як називались перші державні утворення на території Месоопотамії?

 3. Які два племенні об`єднання утворили єдину Вавилонську державу?

 4. Коли Вавилонська держава досягла найбільшого рівня розвитку?

 5. Коли і як відбулось падіння Вавилонської держави?

 6. Які верстви населення належали до класу рабовласників у Стародавньому Вавилоні?

 7. Які відмінності існували у правовому становищі авілум і мушкенум Стародавнього Вавилону?

 8. Які особливості правового становища ремісників Стародавнього Вавилону?

 9. Які особливості рабства були у Стародавньому Вавилоні?

 10. Які органи правління існували у месопотамським містах-державах до утворення єдиної Вавилонської держави?

 11. Яка форма правління Вавилонської держави?

 12. Хто очолював державний апарат Стародавнього Вавилону і які його повноваження?

 13. Хто здійснював місцеве управління у Стародавньому Вавилоні?

 14. У чому полягав особливий юридичний статус міст у Стародавньому Вавилоні?

 15. Який характер мала армія Стародавнього Вавилону?

 16. Яка система судів існувала у Стародавньому Вавилоні?

 17. У чому полягала реформа суду, здійснена Хаммурапі?

 18. Які судові посади існували у Стародавньому Вавилоні?

 19. Які характерні риси Законів царя Хаммурапі?

 20. Який правовивй статус майна ілку у Стародавньому Вавилоні?

 21. Які особливості общинної власності на землю у Стародавньому Вавилоні?

 22. Як здійснювався захист приватної власності у Стародавньому Вавилоні?

 23. Які види договорів укладались у Стародавньому Вавилоні?

 24. Які особливості майнового найму у Стародавньому Вавилоні?

 25. У яких випадках наймач ніс відповідальність за договором особистого найму у Стародавньому Вавилоні?

 26. Яка тривалість боргової кабали у Стародавньому Вавилоні?

 27. Який зміст, особливості і різновиди договору поклажі у Стародавньому Вавилоні?

 28. Який зміст договору поруки у Стародавньому Вавилоні?

 29. Який зміст договору товаристськості у Стародавньому Вавилоні?

 30. Який зміст договору тамкара із шамаллу у Стародавньому Вавилоні?

 31. Які види зобов`язань із заподіяння шкоди існували у Стародавньому Вавилоні?

 32. Яке правове становище жінки у Стародавньому Вавилоні?

 33. Який порядок укладення шлюбу у Стародавньому Вавилоні?

 34. Який правовий статус викупу, весільного подарунку і приданого (посагу) у Стародавньому Вавилоні?

 35. Які були наслідки шлюбу вільного з рабинею у Стародавньому Вавилоні?

 36. Які підстави розлучення для чоловіка у Стародавньому Вавилоні?

 37. Які підстави розлучення для жінок у Стародавньому Вавилоні?

 38. Які спадкові права мали діти і дружина у Стародавньому Вавилоні?

 39. Який зміст спадкування за заповітом у Стародавньому Вавилоні?

 40. Які види злочинів були у Стародавньому Вавилоні?

 41. У чому полягало об`єктивне інкримінування у Стародавньому Вавилоні?

 42. Яка система покарань діяла у Стародавньому Вавилоні?

 43. Який принцип застосування таліону діяв у Стародавньому Вавилоні?

 44. Які форми співучасті існували у кримінальному праві Стародавнього Вавилону?

 45. Які залишки первіснообщинного ладу містить Законник Хаммурапі?

 46. Які особливості судових доказів були у Стародавньому Вавилоні?

 47. Який порядок виконання вироку був у Стародавньому Вавилоні?

 48. Яке правове значення мала приналежність до певної варни у Стародавній Індії?

 49. Яке правове становище рабів у Стародавній Індії?

 50. Яка форма правління Стародавньої Індії?

 51. Який адміністративно-територіальний поділ Стародавньої Індії?

 52. Яка судова система існувала у Стародавній Індії?

 53. Як формувалась армія у Стародавній Індії?

 54. Які джерела права Стародавньої Індії?

 55. Який зміст дхарм у Стародавній Індії?

 56. Який принцип систематизації Законів Ману?

 57. Який зміст Артхашастри?

 58. Які форми власності існували у Стародавній Індії?

 59. Які способи набуття приватної власності у Стародавній Індії?

 60. Які угоди визнавались недійсними у Стародавній Індії?

 61. Яка обов’язкова умова договорів у Стародавній Індії?

 62. Які засоби забезпечення позики у Стародавній Індії?

 63. За яких обставин не ніс відповідальності зберігач за договором поклажі у Стародавній Індії?

 64. Який характер шлюбно-сімейних відносин і правове становище жінки у Стародавній Індії?

 65. Які форми укладення шлюбу у Стародавній Індії?

 66. Який шлюбний вік у Стародавній Індії?

 67. Які підстави розлучення для чоловіка у Стародавній Індії?

 68. Які підстави розлучення для жінки у Стародавній Індії?

 69. Які спадкові права дітей у Стародавній Індії?

 70. Які залишки первісного ладу у кримінальному праві Стародавньої Індії?

 71. Які поняття розрізнялись у кримінальному праві Стародавньої Індії?

 72. Які види злочинів у Стародавній Індії?

 73. Який принцип визначення міри покарання застосовувався у Стародавній Індії?

 74. Яка система покарань діяла у Стародавній Індії?

 75. Які види судових доказів були у Стародавній Індії?

 76. За яким принципом оцінювались покази свідків у Стародавній Індії?

 77. У чому полягав формалізм в оцінці судових доказів у Стародавній Індії?

 78. У чому полягала реформа Шан Яна у Стародавньому Китаї?

 79. Який зміст системи п`ятидворок у Стародавньому Китаї?

 80. Які податки сплачували селяни у Стародавньому Китаї?

 81. Яке правове становище рабів у Стародавньому Китаї?

 82. Яка форма правління Стародавнього Китаю?

 83. Які 3 відомства існували у Стародавньому Китаї?

 84. Який адміністративно-територіальний поділ Стародавнього Китаю?

 85. Як комплектувалась армія у Стародавньому Китаї?

 86. Які філософські вчення вплинули на формування права у Стародавньому Китаї?

 87. Які джерела права Стародавнього Китаю?

 88. У чому полягала суть символічної системи покарань у Стародавньому Китаї?

 89. Який зміст 5-членної системи покарань у Стародавньому Китаї?

 90. Який характер судового процесу у Стародавньому Китаї?


Література

 1. Авдиев В.И. История древнего Востока. М., Политиздат, 1953.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М., Госюриздат. 1963.

 3. Законы Ману. М., Изд-во вост. лит, 1960.

 4. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Учеб. пособие / Под ред. А.И.Рогожина и Н.Н.Страхова. Харьков, Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1981.

 5. Закони Хаммурапі // Струве В.В. Хрестоматия по древней истории. М., Госюриздат, 1950. Ч.1. С.149-173; або Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. М.А.Коростовцева. М., Высш. шк., 1980. Ч.1. С.151-178; або Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.Н.Черниловского. М., Госюриздат, 1973.

 6. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу: Навч.пос. Львів, ЛДУ, 1996.

 7. Хрестоматія з історії стародавнього світу / За ред. В.В.Струве: В 2 т. К., Рад. шк., 1953. Т.1.

 8. Воробйов-Десятовський В.С., Ітс Р.Ф. та ін. Нариси історії Стародавнього Сходу. К., Рад. шк., 1957.

 9. История Древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1983.

 10. История Древнего Востока: Учебник / Под ред В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1988.

 11. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

 12. Керам К. Боги. Гробницы. Ученые. М., Иностр. лит., 1960.Тема 2: Держава і право Афінської рабовласницької республіки (2 год.)

 1. Гомерівська Греція. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської держави. Зміст та історичне значення реформи Тезея.

 2. Суть та історичне значення реформ Солона, Клісфена, Ефіальта і Перікла.

 3. Суспільний лад Афінської рабовласницької республіки: правове становище громадян, метеків, рабів.

 4. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки:

А) Рада 500;

Б) Народні збори;

В) посадові особи;

Г) армія і військове управління (Колегія 10 стратегів);

Д) судові органи (Ареопаг, Геліея, суд ефетів, Колегія 11, суд діететів, суд 40 мужів).

 1. Криза і занепад Афінської держави.

 2. Характеристика права Афінської рабовласницької республіки:

А) джерела права;

Б) право власності;

В) зобов`язальне право;

Г) шлюбно-сімейне і спадкове право;

Д) кримінальне право (види злочинів і система покарань);

Е) судочинство.

 1. Держава і право Спарти:

А) виникнення Спарти;

Б) суспільний лад (правове становище спартіатів, періеків, ілотів);

В) державний устрій (Народні збори, Рада старійшин, 2 царі, Колегія ефорів);

Г) характеристика права (Закони Лікурга).
^

Контрольні запитання


 1. На якому етапі цивілізаційного розвитку перебувало грецьке суспільство у Гомерівський період, і які його хронологічні рамки?

 2. Які характерні риси давньогрецького суспільства у Гомерівський період?

 3. Які органи управління існували у Стародавній Греції у Гомерівський період?

 4. Які основні періоди історії Афінської державності?

 5. Яке історичне значення реформ Тезея?

 6. На які групи поділив давньогрецьке суспільство Тезей?

 7. Які реформи здійснив Солон і яке їх історичне значення?

 8. Які були передумови реформи боргового права, проведеної Солоном?

 9. На які розряди поділив грецьке населення Солон, і які це мало правові наслідки?

 10. Які органи влади створив Солон?

 11. Який залишок родоплемінної організації зберіг Солон?

 12. Які реформи здійснив Клісфен і яке їх історичне значення?

 13. Які органи влади створив Клісфен?

 14. Яка була мета створення Морського Союзу грецьких держав, і який був правовий статус Афін у ньому?

 15. Які реформи здійснив Ефіальт і яке їх історичне значення?

 16. Які реформи здійснив Перікл і яке їх історичне значення?

 17. Який історичний тип Афінської держави?

 18. Які прошарки існували у рабовласницькому стані?

 19. Якими правами володіли громадяни Афін?

 20. Які обов`язки покладались на громадян Афін?

 21. Яких прав були позбавлені метеки?

 22. Які функції виконував простат?

 23. Яке правове становище вільновідпущеників?

 24. Хто в Афінах вважався клерухом?

 25. Які відмінності існували у правовому становищі державних і приватних рабів?

 26. Яка форма правління Афінської держави?

 27. Які вищі органи державної влади Афін?

 28. У чому полягала суть пританій?

 29. У чому полягала суть остракізму?

 30. Який кворум встановлювався у Народних зборах для вирішення найважливіших питань?

 31. Які акти видавали Народні збори?

 32. Як відбувався законодавчий процес в Афінах?

 33. На який строк заміщувались посади в Афінах?

 34. Які обмеження щодо зайняття посад існували в Афінах?

 35. Які посади архонтів існували в Афінах?

 36. Які повноваження мали стратеги-автократи?

 37. Які посадові особи здійснювали фінансове управління в Афінах?

 38. Як комплектувалась армія в Афінах?

 39. Які судові органи існували в Афінах?

 40. Які судові повноваження мав Ареопаг?

 41. Яка була компетенція Геліеї?

 42. Які судові функції здійснював суд ефетів?

 43. Які судові повноваження мала Колегія одинадцяти?

 44. Які суди вирішували майнові спори в Афінах?

 45. Які історичні події стали поштовхом до першого олігархічного перевороту в Афінах, і які були його політико-правові наслідки?

 46. У чому полягала суть цензової, поміркованої демократії Ферамена?

 47. Які історичні події стали поштовхом до другого олігархічного перевороту в Афінах, і які були його політико-правові наслідки?

 48. Який правовий статус мав відновлений Афінський Морський Союз?

 49. Які причини занепаду Афінської держави?

 50. До складу якої держави увійшли Афіни?

 51. Які особливості Законів Драконта?

 52. Який зміст Законів Солона?

 53. Який зміст псефізмів?

 54. Яке поняття власності існувало в афінській правовій системі?

 55. Які форми власності існували в Афінах?

 56. За яким критерієм поділялось приватне майно в Афінах?

 57. Як розмежовувались зобов`язання в Афінах ?

 58. Що вважалось підставою виникнення договорів в Афінах?

 59. Як забезпечувалось виконання договорів в Афінах?

 60. Які види договорів були відомі афінському праву?

 61. Який зміст договору судди і чим він відрізнявся від договору майнового найму?

 62. У чому полягала суть договору підряду і чим він відрізнявся від договору особистого найму?

 63. Які санкції застосовувались за прострочення боржником виконання договору позики?

 64. Який зміст договору поклажі в афінському праві?

 65. Які зобов`язання виникали із заподіяння шкоди?

 66. Які форми укладення шлюбу існували в афінському праві?

 67. Яке правове становище жінки в афінському суспільстві?

 68. Які умови розлучення в Афінах?

 69. Які права батьків та обов`язки дітей встановлювало афінське право?

 70. Які види спадкування передбачало афінське право?

 71. Хто спадкував за законом в Афінах?

 72. Які обмеження щодо заповіту існували в афінському праві?

 73. Які стадії вчинення злочину розрізняло афінське право?

 74. Які залишки кровної помсти зберігались в афінському кримінальному праві?

 75. Яка мета покарань в Афінах?

 76. У який формах застосовувалась смертна кара?

 77. Які обмеження існували щодо застосування тілесних покарань в Афінах?

 78. Який характер мало ув`язнення в Афінах?

 79. Як визначалась міра покарання в Афінах?

 80. Яка відмінність існувала між приватним і публічним обвинуваченнями в Афінах?

 81. Які процесуальні стадії існували в афінському судочинстві?

 82. Яку юридичну силу мали докази для суддів-присяжних в Афінах?

 83. Який гуманний і правовий принцип діяв в афінському судочинстві?

 84. Які були процесуальні етапи прийняття рішення судом присяжних по кримінальній справі?

 85. Яка специфіка ведення судового засідання і постановлення вироку існувала в Ареопазі?

 86. Яка особливість землеволодіння існувала у Спарті?

 87. Яке правове становище гіпомейонів у Спарті?

 88. Яка особливість правового становища рабів у Спарті?

 89. У чому полягали криптії?

 90. Яка форма правління Спарти?

 91. Які відмінності існували у владних повноваженнях членів Народних зборів у Спарті?

 92. Яке призначення мала Герусія?

 93. Які особливості суспільно-державного устрою Спарти і які обставини їх зумовлювали?

 94. Як забезпечувалась соціальна рівність спартіатів?

 95. Які особливості шлюбно-сімейних відносин існували у Спарті?

Література


 1. Кечекьян С.Ф. Государство и право древней Греции. Учеб. пособие. М.: Юрид. лит., 1963.

 2. Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. М.: 1944. Ч.1, вып.1.

 3. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Авдиева и др. М., Высш. шк., 1972.

 4. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1986.

 5. Історія Стародавнього Світу / За ред. Крушкол Ю.С. К.: Вища школа, 1976.

 6. Сергееев В.С. История древней Греции. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1948. Гл.5-7.

 7. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. акад. В.В.Струве. М.: Учеб.-педаг. изд-во, 1956.

 8. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Авдиева и др. М., Высш. шк., 1972.

 9. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1986.Варіант 1


1. Які етапи розвитку первіснообщинного суспільства?

2. Які головні ознаки державної організації і як вони формуються?

3. У чому полягав об`єктивізм доказової системи первіснообщинного ладу?

4. Які форми правління були властиві державам Стародавнього Сходу?

5. У чому полягала система примусової праці у Стародавньому Єгипті?

6. Коли і як виникла Вавилонська держава?

7. Хто здійснював місцеве управління у Стародавньому Вавилоні?

8. Який правовий статус майна ілку у Стародавньому Вавилоні?

9. У чому полягало об`єктивне інкримінування у Стародавньому Вавилоні?

10. Які джерела права Стародавньої Індії?

11. Які поняття розрізнялись у кримінальному праві Стародавньої Індії?

12. Який зміст системи п`ятидворок у Стародавньому Китаї?

13. Які органи управління існували у Стародавній Греції у Гомерівський період?

14. Які реформи здійснив Солон і яке їх історичне значення?

15. Які функції виконував простат у Стародавній Греції?

16. Як відбувався законодавчий процес в Афінах?

17. Який зміст псефізмів?

18. Який зміст договору судди і чим він відрізнявся від договору майнового найму в афінському праві?

19. Які обмеження існували щодо застосування тілесних покарань в Афінах?

20. Яка особливість землеволодіння існувала у Спарті?


Варіант 2


1. Яка найдавніша форма суспільної організації?

2. Які характерині риси матріархально-родової організації?

3. Які особливості були характерні праву на етапі його зародження?

4. Які причини великої частки колективного рабовласництва у державах Стародавнього Сходу?

5. Коли і як виникли перші державні утворення у Стародавньому Єгипті?

6. Які види таліону застосовувались у системі покарань Стародавнього Єгипту?

7. Які відмінності існували у правовому становищі авілум і мушкенум Стародавнього Вавилону?

8. У чому полягала реформа суду, здійснена Хаммурапі?

9. У яких випадках наймач ніс відповідальність за договором особистого найму у вавилонському праві?

10. Які залишки первіснообщинного ладу містить Законник Хаммурапі?

11. Який варновий поділ суспільства існував у Стародавній Індії?

12. Які філософські вчення вплинули на формування права у Стародавньому Китаї?

13. Які реформи здійснив Тезей і яке їх історичне значення?

14. Яка форма правління Афінської держави?

15. У чому полягала суть остракізму?

16. Які особливості Законів Драконта?

17. Як забезпечувалось виконання договорів в Афінах?

18. Який характер мало ув`язнення в Афінах?

19. Які процесуальні стадії існували в афінському судочинстві?

20. Які відмінності існували у владних повноваженнях членів Народних зборів у Спарті?
Варіант 3


1. Які ступені (етапи) родового ладу?

2. Хто здійснював владу у первіснообщинному суспільстві?

3. У чому полягала диспозитивність права на етапі його зародження?

4. Які спільні риси держав Стародавнього Сходу?

5. Якими привілеями користувались жерці у Стародавньому Єгипті?

6. У чому полягав принцип рівноцінності (еквівалентності) правової системи Стародавнього Єгипту?

7. У чому полягав особливий юридичний статус міст у Стародавньому Вавилоні?

8. Які причини видання Законника Хаммурапі?

9. Який зміст, особливості і різновиди договору поклажі у Стародавньому Вавилоні?

10. Які форми співучасті існували у кримінальному праві Стародавнього Вавилону?

11. Який зміст дхарм у Стародавній Індії?

12. Які джерела права Стародавнього Китаю?

13. Які реформи здійснив Клісфен і яке їх історичне значення?

14. Яких прав були позбавлені метеки?

15. Які обмеження щодо зайняття посад існували в Афінах?

16. Який зміст Законів Солона?

17. У чому полягала суть договору підряду і чим він відрізнявся від договору особистого найму в афінському праві?

18. Які умови розлучення в Афінах?

19. Яка відмінність існувала між приватним і публічним обвинуваченнями в Афінах?

20. Яка форма правління Спарти?


Варіант 4


1. Який останній етап у розвитку первіснообщинного ладу?

2. Які судові докази існували у первіснообщинному суспільстві?

3. Які особливості права Стародавнього Сходу?

4. Який державний апарат існував у Стародавньому Єгипті?

5. Які особливості правового становища ремісників Стародавнього Вавилону?

6. Які судові посади існували у Стародавньому Вавилоні?

7. Які види договорів були відомі вавилонському праву?

8. Який порядок укладення шлюбу у Стародавньому Вавилоні?

9. Який принцип систематизації Законів Ману?

10. Які угоди визнавались недійсними у Стародавній Індії?

11. Які підстави розлучення для чоловіка у Стародавній Індії?

12. У чому полягала реформа Шан Яна у Стародавньому Китаї?

13. Які реформи здійснив Ефіальт і яке їх історичне значення?

14. Яка була мета створення Морського Союзу грецьких держав, і який був правовий статус Афін у ньому?

15. У чому полягала суть цензової, поміркованої демократії Ферамена?

16. У чому полягала суть пританій в Афінах?

17. Які посади архонтів існували в Афінах?

18. Хто спадкував за законом в Афінах?

19. Який гуманний і правовий принцип діяв в афінському судочинстві?

20. Яке призначення мала Герусія?


Варіант 5


1. Які характерині риси патріархально-родової організації?

2. Який вплив кліматично-грунтових умов на соціально-політичну систему держав Стародавнього Сходу?

3. Яка судова система існувала у Стародавньому Єгипті?

4. Які особливості рабства у Стародавньому Вавилоні?

5. Які особливості майнового найму у Стародавньому Вавилоні?

6. Які види зобов`язань із заподіяння шкоди існували у Стародавньому Вавилоні?

7. Які підстави розлучення для чоловіка у Стародавньому Вавилоні?

8. Який зміст Артхашастри?

9. Які засоби забезпечення позики у Стародавній Індії?

10. Які види судових доказів були у Стародавній Індії?

11. У чому полягала суть символічної системи покарань у Стародавньому Китаї?

12. Які реформи здійснив Перікл і яке їх історичне значення?

13. Які історичні події стали поштовхом до першого олігархічного перевороту в Афінах, і які були його політико-правові наслідки?

14. Які обов`язки покладались на громадян Афін?

15. Який кворум встановлювався у Народних зборах для вирішення найважливіших питань?

16. Які судові органи існували в Афінах?

17. Які форми укладення шлюбу існували в афінському праві?

18. Які стадії вчинення злочину розрізняло афінське право?

19. Які були процесуальні етапи прийняття рішення судом присяжних по кримінальній справі в Афінах?

20. Яке правове становище гіпомейонів у Спарті?


Варіант 6


1. Які характерині риси дородового ладу?

2. Коли зароджується приватна власність і на яке майно, та у чому полягала її особливість?

3. Як і коли відбулись великі суспільні розподіли праці?

4. У чому полягає суть деспотичної форми правління та якою була її специфіка у державах Стародавнього Сходу?

5. Які джерела права Стародавнього Єгипту?

6. Яка система судів існувала у Стародавньому Вавилоні?

7. Яка тривалість боргової кабали у Стародавньому Вавилоні?

8. Які підстави розлучення для жінок у Стародавньому Вавилоні?

9. Які способи набуття приватної власності у Стародавній Індії?

10. За яких обставин не ніс відповідальності зберігач за договором поклажі у Стародавній Індії?

11. У чому полягав формалізм в оцінці судових доказів у Стародавній Індії?

12. Який зміст 5-членної системи покарань у Стародавньому Китаї?

13. На які розряди поділив грецьке населення Солон, і які це мало правові наслідки?

14. Які історичні події стали поштовхом до другого олігархічного перевороту в Афінах, і які були його політико-правові наслідки?

15. Які вищі органи державної влади Афін?

16. Які акти видавали Народні збори?

17. За яким критерієм поділялось приватне майно в Афінах?

18. Які обмеження щодо заповіту існували в афінському праві?

19. Яка специфіка ведення судового засідання і постановлення вироку існувала в Ареопазі?

20. Як забезпечувалась соціальна рівність спартіатів?


Тема 3: ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ (2 год.)

1. Зародження Римської державності. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

2. Реформи Сервія Тулія. Утворення аристократичної республіки, її суспільний лад і державний устрій.

3. Криза і падіння Римської республіки. Зміни у суспільному ладі і державному устрої. Реформи братів Гракхів, військова реформа Марія, диктатура Сулли, триумвірати.

4. Перехід до монархії. Суспільний лад і державний устрій. Принципат. Домінат.

5. Реформи Діоклетіана та законодавство Константина.

6. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

7. Джерела римського права:

а) давнього періоду - звичаї, звичаєве право, закони рексів, сакральне право, Закони XII таблиць, закони Народних зборів, сенатус-консульти, едикти магістратів;

б) класичного періоду - преторські едикти, право народів, законодавча діяльність імператорів, діяльність римських юристів;

в) посткласичного періоду – кодифікації, кодифікація Юстиніана.

8. Характеристика основних галузей й інститутів римського права: а) в архаїчний період; б) у класичний і посткласичний періоди.

9. Судовий процес: а) в архаїчний період; б) у класичний і посткласичний періоди.

10. Загальноісторичне значення та рецепція римського права.

^

Контрольні запитання


1. Періоди історії Римської державності?

2. Який поділ суспільства існував у Римі на етапі розкладу первіснообщинного ладу?

3. Яке походження клієнтів і плебеїв?

4. Яка форма управління існувала у Римі на етапі родового ладу?

5. Які жрецькі колегії існували у Римі на етапі розкладу первіснообщинного ладу і які їхні повноваження?

6. Яке історичне значення реформ Сервія Тулія?

7. Які поділи населення провів Сервій Тулій?

8. З якою метою було проведено розподіл населення на розряди і центурії?

9. Які права вибороли плебеї наприкінці 5 – кінці 3 ст. до н.е.?

10. Які 3 статуси визначали правове становище особи і яке їх правове значення?

11. Які прошарки становили верхівку вільного населення?

12. Які категорії населення належали до рабів?

13. Який правовий статус вільновідпущеників та усиновлених рабів?

14. Які існували особливі форми рабства і у чому вони полягали?

15. Як набувалось і втрачалось римське громадянство?

16. Які існували категорії латин, яке їх походження і правовий статус?

17. Яке походження і правовий статус перегрінів?

18. Яке правове становище домовладики і агнатів?

19. Яке правове становище клієнтів?

20. Як змінювалось правове становище особи з втратою певного правового статусу?

21. Які інститути народовладдя збереглись при аристократичній республіці?

22. Які правові режими були встановлені у завойованих територіях?

23. Які 3 види Народних зборів існували у період республіки?

24. Яка реформа центурій була здійснена у 3 ст. до н.е.?

25. Які існували 2 види трибутних коміцій?

26. Які повноваження зборів по куріях?

27. Які особливості посади магістрата?

28. Який зміст влади “потестас”?

29. Які повноваження влади “імперіум”?

30. Хто володів владою “імперіум” і в якому обсязі?
31. Який апарат магістратів?

32. Які посади належали до ординарних магістратур?

33. Які посади належали до екстраординарних магістратур?

34. Хто був військовозобов`язаним?

35. Яку реформу армії здійснив Фурій Марк Камілла?

36. Який правовий статус завойованих Римом територій?

37. Який правовий статус союзницьких з Римом держав?

38. Хто здійснював судові повноваження у період республіки?

39. Чим була зумовлена криза республіканського ладу у 1 ст. до н.е.?

40. Які реформи здійснив Тіберій Гракх?

41. Які реформи здійснив Гай Гракх?

42. Як реорганізував армію Марій?

43. Які особливості правління Сулли?

44. Які особливості правління Юлія Цезаря?

45. Які особливості правління Октавіана?

46. Який правовий статус римських провінцій?

47. Які судові органи існували у 3-1 ст. до н.е.?

48. Хто становив верхівку суспільства у період монархії?

49. Який правовий статус пекуліантів у період монархії?

50. Який правовий статус колонів у період монархії?

51. Які повноваження принцепса?

52. Яка компетенція Сенату у період монархії?

53. Який існував імператорський чиновницький апарат у період принципату і домінату?

54. Яка реорганізація управління провінціями відбулась у період принципату?

55. Як реорганізував армію Октавіан?

56. Які повноваження імператора у період домінату?

57. Хто здійснював поліційні повноваження у період домінату?

58. Як комплектувалась армія у період домінату?

59. Хто здійснював судові повноваження у період домінату?

60. У чому полягала економічна реформа Діоклетіана?

61. У чому полягала військова реформа Діоклетіана?

62. У чому полягала адміністративна реформа Діоклетіана?

63. У чому полягала економічна реформа Константина?

64. У чому полягала військова реформа Константина?

65. У чому полягала адміністративна реформа Константина?

66. Якого статусу надав християнству Константин?

67. Які правові наслідки перенесення столиці Римської імперії?

68. Коли і як занепала Західна Римська імперія?

69. Коли і як занепала Східна Римська імперія?

70. Які періоди історії римського права?

71. Які законодавчі повноваження понтифіків?

72. Як виникло квіритське право?

73. Як формувалось преторське право?

74. Як виникло право перегрінів?

75. Які види актів імператорської влади?

76. У чому полягала діяльність римських юристів?

77. Хто заснував римську юридичну науку?

78. Які 2 школи права існували у період принципату?

79. Який зміст дігестів?

80. Який зміст Інституцій Гая?

81. Яке значення правових консультацій римських юристів у класичний період?

82. Яке значення творів римських юристів у посткласичний період?

83. Які кодифікації були здійснені у посткласичний період?

84. Який зміст Зводу законів Юстиніана?

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж
До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconСтепан Кость історія української журналістики
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка філософський факультет кафедра політології шведа Ю. Р
Курс “Зовнішня політика зарубіжних країн та України” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІІ курсу Філософського...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка
...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”. iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи