1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн icon

1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн
Назва1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн
Дата02.10.2012
Розмір80.4 Kb.
ТипДокументи

ВАРІАНТ 1

1. Предмет і метод науки історії держави і права зарубіжних країн.

2. Англосаксонська ранньофеодальна держава (5-11 ст.).

3. Паризька Комуна 1871 р.


ВАРІАНТ 2

1. Завдання історії держави і права зарубіжних країн та її значення як науки.

2. Нормандське завоювання і становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 - перша половина 13 ст.).

3. Третя республіка і її Конституція 1875 р. Політичний режим Франції напередодні першої світової війни.


ВАРІАНТ 3

1. Місце історії держави і права у системі юридичних дисциплін та взаємозв’язок з ними.

2. Зміни у суспільному ладі і державному устрої Англії у період станово-представницької монархії (друга половина 13 - 15 ст.).

3. Характеристика французького буржуазного права.


ВАРІАНТ 4

1. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн.

2. Особливості англійського абсолютизму (кінець 15 – середина 17 ст.).

3. Утворення Німецького союзу.


ВАРІАНТ 5

1. Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління.

2. Характеристика англійського феодального права.

3. Революція 1848 р. і її вплив на розвиток німецьких держав. Конституція 1849 р.


ВАРІАНТ 6

1. Розклад первіснообщинного ладу та утворення держав і зародження права.

2. Франція у період сеньйоріальної монархії (9-13 ст.). Суспільний лад і державний устрій. Реформи Людовіка IX.

3. Пруська монархія і її Конституція 1850 р.


ВАРІАНТ 7

1. Виникнення та особливості розвитку держав і права країн Стародавнього Сходу.

2. Станово-представницька монархія у Франції (14-15 ст.). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

3. Північнонімецький союз і його Конституція 1867 р.


ВАРІАНТ 8

1. Держава і право Стародавнього Єгипту.

2. Абсолютна монархія у Франції (16-18 ст.). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

3. Утворення Німецької імперії і її Конституція 1871 р.


ВАРІАНТ 9

1. Держава і право Стародавнього Вавилону.

2. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (10-13 ст.).

3. Економічно-політичне становище США у міжвоєнний період. “Новий курс” президента Ф.Рузвельта.


ВАРІАНТ 10

1. Держава і право Стародавньої Індії.

2. Станово-представницька монархія в Німеччині (14-16 ст.).

3. Утворення Румунської, Сербської і Болгарської держав. Сербські Конституції 1869 і 1888 рр. Тирновська Конституція Болгарії 1879 р.

ВАРІАНТ 11

1. Держава і право Стародавнього Китаю.

2. Особливості князівського абсолютизму в Німеччині (17-18 ст.).

3. Визвольні війни 1810-1826 рр. та утворення незалежних держав в Латинській Америці. Їх розвиток в 19 - на початку 20 ст. та їхні Конституції. Мексиканська революція 1910-1917 рр. і Конституція Мексики 1917 р.


ВАРІАНТ 12

1. Гомерівська Греція. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської рабовласницької республіки. Реформи Тезея.

2. Характеристика французького феодального права.

3. Австрійська монархія і Австро-Угорська імперія у 1814-1914 рр.


ВАРІАНТ 13

1. Реформи Солона, Клісфена, Ефіальта і Перікла.

2. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право Візантії.

3. Характеристика німецького буржуазного права.


ВАРІАНТ 14

1. Суспільний лад Афінської рабовласницької республіки.

2. Характеристика німецького феодального права.

3. Держава і право буржуазної Японії. Конституція Японії 1889 р.


ВАРІАНТ 15

1. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки.

2. Передумови і особливості англійської буржуазної революції. Громадянська війна 1642-1648 рр.

3. Антикомуністичне і антипрофспілкове американське законодавство.


ВАРІАНТ 16

1. Криза і занепад Афінської держави.

2. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Болгарії.

3. Зміни у державному апараті і мілітаризація США у повоєнний період.


ВАРІАНТ 17

1. Право Афінської рабовласницької республіки.

2. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Сербії.

3. Політично-соціальний режим США на сучасному етапі.


ВАРІАНТ 18

1. Держава і право Спарти.

2. Індепендентська республіка. Протекторат Кромвеля.

3. Громадянські права у США. Поправки до Конституції США.


ВАРІАНТ 19

1. Зародження Римської державності. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

2. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Польщі.

3. Соціально-політичне становище Великобританії у міжвоєнний період. Виборчі реформи 1918 і 1928 рр. Повноваження уряду.


ВАРІАНТ 20

1. Реформи Сервія Тулія. Утворення аристократичної республіки, її суспільний лад і державний устрій.

2. Реставрація англійської монархії та її конституційне оформлення (“Habeas Corpus Act” 1679 р.).

3. Соціально-політичне становище Франції у міжвоєнний період.


ВАРІАНТ 21

1. Криза і падіння Римської республіки. Зміни у суспільному ладі і державному устрої. Реформи братів Гракхів, військова реформа Марія, диктатура Сулли, триумвірати.

2. Розвиток конституційної монархії і парламентаризму в Англії у 18 – на початку 20 ст.

3. Четверта французька республіка і Конституція 1946 р.


ВАРІАНТ 22

1. Перехід до монархії у Римі. Суспільний лад і державний устрій. Принципат. Домінат.

2. Виборчі реформи в Англії 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Партійна система.

3. П`ята республіка і Конституція 1958 р. Політичний режим Франції на сучасному етапі.


ВАРІАНТ 23

1. Реформи Діоклетіана та законодавство Константина.

2. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Чехії.

3. Державний аппарат і політичний режим Великобританії на сучасному етапі. Політика уряду.


ВАРІАНТ 24

1. Поділ Римської імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

2. Перехід до федерації США. Конституція США 1787 р.

3. Повоєнне соціально-політичне становище Великобританії. Реформи конституційного права.


ВАРІАНТ 25

1. Джерела римського права давнього періоду (звичаї, звичаєве право, закони рексів, сакральне право, Закони XII таблиць, закони Народних зборів, сенатус-консульти, едикти магістратів).

2. Британська колоніальна імперія.

3. Демократична революція 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки і Веймарська Конституція 1919 р.


ВАРІАНТ 26

1. Джерела римського права класичного періоду (преторські едикти, право народів, законодавча діяльність імператорів, діяльність римських юристів).

2. Розвиток США у 19 ст. Громадянська війна 1861-1864 рр. Реконструкція Півдня 1865-1877 рр.

3. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Політичний режим і державний устрій фашистської Німеччини.


ВАРІАНТ 27

1. Джерела римського права посткласичного періоду (кодифікації, кодифікація Юстиніана).

2. Політичний режим США на початку 20 ст. Становлення двопартійної системи.

3. Боннська Конституція 1949 р. Політичний режим і державний устрій Федеративної республіки Німеччини (ФРН).


ВАРІАНТ 28

1. Характеристика основних галузей й інститутів римського права в архаїчний період.

2. Війна за незалежність у Північній Америці. Декларація незалежності США 1776 р. Конституції північноамериканських штатів.

3. Політичний режим і державний устрій Німецької демократичної республіки (НДР). Воз`єднання ФРН і НДР.

ВАРІАНТ 29

1. Характеристика основних галузей й інститутів римського права у класичний і посткласичний періоди.

2. Утворення конфедерації США. Статті конфедерації США 1781 р.

3. Встановлення фашистської диктатури в Італії, її державний устрій і політичний режим.


ВАРІАНТ 30

1. Римський судовий процес в архаїчний період.

2. Американський Білль про права 1791 р.

3. Британська Співдружність націй.


ВАРІАНТ 31

1. Римський судовий процес у класичний і посткласичний періоди.

2. Французька буржуазно-демократична революція 1789-1794 рр. та утворення буржуазної французької держави.

3. Конституція Італії 1947 р. Державний устрій і політичний режим Італійської республіки на сучасному етапі.


ВАРІАНТ 32

1. Загальноісторичне значення та рецепція римського права.
^

2. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р.


3. Державний устрій і політичний режим Польщі у Новітній час.


ВАРІАНТ 33

1. Виникнення і розвиток феодальної держави.

2. Диктатура якобінців. Декларація прав людини і громадянина 1793 р. Якобінська Конституція 1793 р. Директорія і її Конституція 1795 р.

3. Державний устрій і політичний режим Чехословаччини та Чехії і Словаччини у Новітній час.


ВАРІАНТ 34

1. Виникнення держави у франків.

2. Характеристика англійського буржуазного права.

3. Державний устрій і політичний режим Румунії та Угорщини у Новітній час.


ВАРІАНТ 35

1. Суспільний лад держави франків.

2. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта.

3. Державний устрій і політичний режим Болгарії у Новітній час.


ВАРІАНТ 36

1. Державний устрій держави франків.

2. Реставрація Бурбонів у Франції. Революція 1830 р. і Липнева монархія. Революція 1848 р.

3. Конституція Японії 1946 р. Державний устрій і політичний режим Японії на сучасному етапі.


ВАРІАНТ 37

1. Характеристика права франків.

2. Друга французька республіка і її Конституція 1848 р. Друга імперія.

3. Державний устрій і політичний режим Югославії та її федеративних утворень Новітній час.

Схожі:

1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconВступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн
Однією з суспільних наук, яка вивчає одну з сторін суспільного життя, є історія держави І права. Вона досліджує виникнення, розвиток...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconТема поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Норми К. П., які регул відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адм.І фін права
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн iconТвердомед катерина миколаївна удк 340(477) (091)
Робота виконана на кафедрі історії держави І права України І зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи