Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн icon

Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
НазваПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Сторінка1/5
Дата02.10.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КУРСУ “ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”


Львів 2006

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Мета викладання дисципліни

Історія держави і права зарубіжних країн як наука дає змогу зрозуміти та засвоїти вчення про державу і право в цілому. Цей предмет має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно-політичних і державно-правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, певною мірою передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їхнє соціальне значення.


^ 1.2. Завдання дисципліни

Вивчаючи історію держави і права зарубіжних країн, студенти повинні з’ясувати питання виникнення, розвитку, суті та причин падіння різних історичних типів держав і систем права, форми цих держав і права, їхні різновиди, причини, суть і наслідки організаційних та структурних змін в державному апараті та системах права різних країн світу, які, попри різні епохи свого існування, залишили значний слід в історії людства, досвід яких широко використовувався (й використовується надалі) наступними поколіннями.


1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідні для вивчення даного предмету

1. Історія Стародавнього світу
^
2. Історія Середніх віків

3. Нова історія

4. Новітня історія

5. Основи правознавства.

6. Теорія держави і права.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Зміст програми за темами курсу

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД НАУКИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.

^ ЇЇ ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн.

Методи науки історії держави і права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний і діахронний), системний ).

Завдання історії держави і права зарубіжних країн. Значення історії держави і права зарубіжних країн як науки.

Місце історії держави і права у системі юридичних дисциплін. Взаємозв’язок історії держави і права з теорією держави і права та іншими юридичними дисциплінами.

Періодизація історії держави і права зарубіжних країн.


РОЗДІЛ І

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО У СТАРОДАВНІЙ ПЕРІОД

(Рабовласницька держава і право)

Тема 2. РОЗКЛАД ПЕРВІСНООБЩИННОГО ЛАДУ ТА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління. Характерні риси дородового ладу. Характерні риси матріархально-родової організації. Характерні риси патріархально-родової організації.

Розклад первіснообщинного ладу та утворення держав і зародження права. Територіальна сільська (сусідська) община. Головні ознаки державної організації. Особливості і характерні риси первіснообщинного права.

Виникнення та особливості розвитку держав і права країн Стародавнього Сходу. Спільні риси держав Стародавнього Сходу.

^

Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ


Держава і право Стародавнього Єгипту. Періоди історії Стародавнього Єгипту. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Загальна характеристика. Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне і спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес).

Держава і право Стародавнього Вавилону. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавнього Вавилону. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права (Закони царя Хаммурапі). Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань. Залишки первіснообщинного ладу). Судовий процес).

Держава і право Стародавньої Індії. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавньої Індії. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес).

Держава і право Стародавнього Китаю. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавнього Китаю. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Судовий процес).


^ Тема 4. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Суспільна організація Гомерівської Греціії. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської рабовласницької республіки. Реформи Тезея.

Реформи Солона. Реформи Клісфена. Морський союз грецьких держав. Демократизація державного устрою Афін. Реформи Ефіальта. Реформи Перікла.

Суспільний лад Афінської рабовласницької республіки.

Державний устрій Афінської рабовласницької республіки.

Криза Афінської держави (Перший олігархічний переворот 411 р. до н.е. Конституція Ферамена. Другий оліхархічний переворот 404 р. до н.е. Відновлення демократії). Занепад Афінської держави (Встановлення панування Македонської монархії у 338 р. до н.е. Входження Афін до складу Римської провінції у другій половині 2 ст. н.е.).

Право Афінської рабовласницької республіки (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).

Держава і право Спарти. Історія виникнення, розвитку і занепаду Спарти. Суспільний лад. Державний устрій. Право.


^ Тема 5 . ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Зародження Римської державності. Періоди історії Римської держави. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

Реформи Сервія Тулія. Етапи встановлення рівноправності плебеїв з патриціями. Утворення аристократичної республіки. Суспільний лад Римської республіки (Статус свободи, громадянства і сім`ї. Державний устрій Римської республіки.

Криза і падіння Римської республіки. Реформи братів Гракхів (Аграрна реформа Тіберія. Аграрна і військова реформа Гая). Військова реформа Марія. Зрівнення жителів Італії у правах з римськими громадянами. Боротьба оптиматів і популярів. Диктатура Сулли. Триумвірати (Перший триумвірат. Імператорство Цезаря. Другий триумвірат. Імператорство Октавіана). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

Перехід до монархії. Суспільний лад. Державний устрій у період принципату. Державний устрій у період домінату.

Реформи Діоклетіана (економічна, військова, адміністративна). Законодавство Константина (економічна, військова, адміністративна, релігійна реформи).

Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

Джерела римського права. Періоди історії римського права. Джерела давнього періоду (Звичаї. Звичаєве право. Закони рексів. Сакральне право. Закони XII таблиць. Закони Народних зборів. Сенатус-консульти. Едикти магістратів). Джерела класичного періоду (Преторські едикти. Право народів. Законодавча діяльність імператорів. Діяльність римських юристів). Джерела посткласичного періоду (Кодифікації. Кодифікація Юстиніана).

Характеристика основних галузей й інститутів римського права в архаїчний період (Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань)). Характеристика основних галузей й інститутів римського права у класичний і посткласичний періоди (Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань)).

Судовий процес в архаїчний період. Судовий процес у класичний і посткласичний періоди.

Загальноісторичне значення та рецепція римського права.


^ РОЗДІЛ ІІ

ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(Феодальна держава і право)

Тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНКІВ

Виникнення і розвиток феодальної держави. Становлення феодалізму і зародження феодальної держави (Шляхи переходу до феодалізму. Класи феодального суспільства. Риси дофеодальних держав. Ознаки феодалізму. Етапи (форми) феодальної держави в Європі). Розвиток політичної системи феодального суспільства.

Виникнення, розвиток і занепад держави у франків.

Суспільний лад держави франків.

Державний устрій держави франків.

Характеристика права франків (Джерела права. Право власності (Форми права власності на землю – феод, аллод (вотчина), бенефіцій і прекарій). Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


^ Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ФРАНЦІЇ

Франція у період сеньйоріальної монархії (9-13 ст.). Суспільний лад. Державний устрій. Реформи Людовіка IX Святого.

Станово-представницька монархія у Франції (14-15 ст.). Зміни у суспільному ладі. Зміни у державному устрої.

Абсолютна монархія у Франції (16-18 ст.). Зміни у суспільному ладі. Зміни у державному устрої. Реформи Рішельє та Людвіка XIV.

Характеристика права (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ АНГЛІЇ

Англосаксонська ранньофеодальна держава (5-11 ст.). Історія становлення феодальної держави в Англії. Суспільний лад. Державний устрій.

Нормандське завоювання і становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 - перша половина 13 ст.). Суспільний лад. Державний устрій. Реформи Генріха ІІ. Велика Хартія Вольностей 1215 р.

Зміни у суспільному ладі і державному устрої Англії у період станово-представницької монархії (друга половина 13 - 15 ст.).

Особливості англійського абсолютизму (кінець 15 – середина 17 ст.). Суспільний лад. Державний устрій.

Характеристика права (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (10-13 ст.). Історія виникнення і розвитку феодальної Німеччини. Суспільний лад. Державний устрій.

Станово-представницька монархія (14-16 ст.). Суспільний лад. Державний устрій.

Особливості князівського абсолютизму (17-18 ст.). Суспільний лад. Державний устрій.

Характеристика права (Джерела і система права. Загальноімперське законодавство. Земське право. Ленне право. Міське право).


^ Тема 10. ДЕРЖАВА І ПРАВО ВІЗАНТІЇ

Утворення держави. Особливості розвитку соціально-економічних та політичних відносин у Візантії у 5-7 ст. Суспільний лад. Державний устрій. Реформи Юстиніана.

Еволюція суспільно-політичного устрою у 8-11 ст.

Зміни у суспільному ладі та державному устрої у 12-15 ст.

Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

Падіння та історичне значення Візантійської держави.


^ Тема 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ БОЛГАРІЇ

Виникнення розвиток і занепад феодальної держави.

Перше Болгарське царство. Суспільний лад. Державний устрій.

Друге Болгарське царство. Суспільний лад. Державний устрій.

Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).


^ Тема 12. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ СЕРБІЇ

Виникнення, розвиток і занепад феодальної держави.

Суспільний лад за Стефана Душана. Державний устій за Стефана Душана.

Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

^ Тема 13. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ПОЛЬЩІ

Виникнення держави та її розвиток. Реформи Мєшка І. Суспільний лад. Державний устрій.

Станово-представницька монархія і її особливості. Діяльність Казимира ІІІ. Захоплення Галицько-Волинського князівства. Кревська унія 1385 р.

Утворення Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. Суспільний лад. Державний устрій. Брестська церковна унія 1596 р.

Перехід від дворянської демократії до магнатської олігархії. Крах Речі Посполитої, її поділи.

Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

^ Тема 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ЧЕХІЇ

Виникнення і розвиток держави. Суспільний лад. Організація державної влади.

Станово-представницька монархія та її особливості. Суспільний лад. Державний устрій.

Гуситські війни. Захоплення Чехії Австрією.

Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).


^ РОЗДІЛ ІІІ

ДЕРЖАВА І ПРАВО У НОВИЙ ЧАС

(Буржуазна держава і право)

Тема 15. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ

Передумови і особливості англійської буржуазної революції (Петиція про права 1628 р. Трирічний акт 1641 р. Пресвітеріани, індепенденти, левелери, дігери). Громадянська війна 1642-1648 рр. (Акт про нову модель 1645 р.).

Індепендентська республіка. Протекторат Кромвеля (Знаряддя управління 1653 р.).

Реставрація монархії та її конституційне оформлення (Habeas Corpus Act 1679 р. Торі і віги. “Славна революція” 1689 р. і Білль про права 1689 р.).

Розвиток конституційної монархії і парламентаризму у 18 – на початку 20 ст. (Акт про престолоспадкування 1701 р. Акт про Парламент 1911 р.)

Виборчі реформи 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Партійна система (Ліберали, консерватори, лейбористи).

Британська колоніальна імперія (Акт про Британську Північну Америку (Конституція Канади) 1867 р. Ірландія. Набуття колоніями статусу домініонів).

Характеристика права (Загальна характеристика. Цивільне право (Право власності. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право). Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство і судовий процес).


Тема 16. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ У НОВИЙ ЧАС

Війна за незалежність у Північній Америці. Декларація незалежності США 1776 р. Конституції північноамериканських штатів.

Утворення конфедерації США. Статті конфедерації США 1781 р.

Перехід до федерації США. Конституція США 1787 р. Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада. Система “стримувань і противаг”.

Білль про права 1791 р. (Перші 10 поправок до Конституції США).

Розвиток США у 19 ст. Громадянська війна 1861-1864 рр. Білль про громадянські права негрів 1865 р. Чорні кодекси. Реконструкція Півдня 1865-1877 рр. Расистські організації. Політика джим-кроуїзму.

Політичний режим США на початку 20 ст. (Комітетська система Конгресу. Лоббі). Становлення двопартійної системи (Республіканська і Демократична партії).

  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconВступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн
Однією з суспільних наук, яка вивчає одну з сторін суспільного життя, є історія держави І права. Вона досліджує виникнення, розвиток...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМодуль 1 Історія держави і права зарубіжних країн вивчає
Доповніть твердження : „Найвищим державним сановником у Стародавньому Вавилоні був ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи