Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 icon

Закон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Скачати 83.97 Kb.
НазваЗакон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Дата02.10.2012
Розмір83.97 Kb.
ТипЗакон

Джерела курсу “Судові та інші правоохоронні органи”

І. Законодавство:

 1. Конституція України від 28.06.1996 року

 2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31.

 3. Закон України “ про державний захист працівників суду і правоохоронних органів “ від 23 грудня 1993 року № 3781 - ХІІ

 4. Закон України “ Про судоустрій” від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003.

 5. Закон України “ Про Конституційний Суд України “ від 16 жовтня 1996 р.

№ 422/96 – ВР.

 1. Закон України “ Про Вищу Раду юстиції “ від 15 січня 1998 року № 22/98 – ВР.

 2. Закон України “ Про статус суддів “ від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ.

 3. Закон України “ Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29 листопада 2001 р. №2860-ІІІ.

 4. Закон України “ Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві “ від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ.

 5. Кримінально – процесуальний кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 6. Цивільно – процесуальний кодекс України. – К.: Атіка. – 2002.

 7. Господарсько – процесуальний кодекс України. – К.: Атіка. – 2002.

 8. Закон України „Про прокуратуру” від 05.11.1991р. № 1789-ХІІ (з наступними

змінами та доповненнями).

 1. Закон України “ Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ.

 2. Закон України “ Про Службу безпеки України “ від 25 березня 1992р. №2229-ХІІ.

 3. Закон України “ Про оперативно-розшукову діяльність “ від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ.

 4. Закон України “ Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю “ від 30 червня 1993 р. № 3341-ХІІ.

 5. Закон України “ Про боротьбу з корупцією “ від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР.

 6. Закон України “ Про державну виконавчу службу “ від 24 березня 1998 р. №202/98-ВР.

 7. Закон України “ Про адвокатуру “ від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХІІ.

 8. Закон України “ Про нотаріат “ від 2 .09.1993 ( із змінами і доповненнями ).

22. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене Указом Президента України від 17.10.2000р. № 1138/2000 із змінами, внесеними Указом Президента України № 1248/ 2001 від 24.12.2001р.; №304/2002 від 27.03.2002

 1. Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 30.12.1997 р. №1396/97 із змінами та доповненнями

24. Указ Президента України від 20. 08. 2001 № 641/2001 “ Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів” // Офіційний Вісник України, 2001, №34. – Ст. 1580

 1. Указ Президента України від 20.08.2001р. № 642/2001 “ Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів “ // Офіційний Вісник України, 2001, № 34. – Ст. 1581

 2. Указ Президента України “ Про утворення військових апеляційних та військових місцевих судів та затвердження їх мережі “ від 30. 08. 2001р. №769/2002 // Офіційний Вісник України, 2001, № 36. – Ст. 1659.

 3. Указ Президента України “ Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України” від 11. 07.2001р. // Офіційний Вісник України. 2001, №28. – Ст. 1243

 4. Положення про Державну судову адміністрацію України. Указ Президента України від 3 березня 2003 р. № 182/2003.

 5. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене Указом Президента України від 5.05.93 р. №155-93 // Урядовий кур’єр, 8.05. 1993, №66. ( із змінами ).

 6. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури затверджене Указом Президента України від 5.05.93 р. №155-93 // Урядовий кур’єр, 8.05. 1993, №66. ( із змінами ).

31. Про концепцію судово - правової реформи в Україні. Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, №30.

32. Положення про класні чини працівників прокуратури. Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості ВРУ, 1992.- №4.

33. Дисциплінарний статут прокуратури України. Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості ВРУ, 1992.- №4.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 09.92р. № 555 Про вступ України до Інтерполу

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 Про Національне центральне бюро Інтерполу.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про систему органів юстиції “ // Офіційний вісник України, 1998, №18. – Ст. 649

 3. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04. 1993 // Урядовий кур’єр, 20.05.1993 р.

 4. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1994 р. № 114 // Законодавство про нотаріат. К.,1998. – с. 45-46

 5. Наказ Міністра юстиції України №36/5 від 30.08.2000 р. “ Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні в містах, міські ( міст обласного

значення ) управління юстиції // Офіційний Вісник України, 2000, №35. –Ст. 1523 із

змінами внесеними наказом № 74/5 від 26. 07.2002// Офіційний вісник України, 2002, №31. – Ст. 1502.

 1. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28.12.93 р. № 22/5 // Законодавство про нотаріат. К.,1995. – с. 47-49.

 2. Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р.,

№ 13-рп/2000 у справі за конституційним зверненням Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу про адміністративні правопорушення ( справа про право вільного вибору захисника ). Справа № 1-17/2000.

 1. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. у справі за поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції України щодо застосування та використання державної мови органами влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України // Право України. – 2001 р. - № 1. – с. 140 – 141.

 2. Рішення Конституційного Суду України від 21 травня 2002 р.

№ 9-рп/2002 у справі про Закон України “ Про Вищу раду юстиції “.


ІІ. Література:

 1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2000. - №4.

 2. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. – 1998, №1. –с. 38-41.

 3. Ануфрієв М. І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України. – Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.

 4. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. – 1994. №9. – с. 10.

 5. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. – 2002. - №8. – с. 37-39.

 6. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. - № 4. – с. 18-21.

 7. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. – 1999. - №11. – с. 52.

 8. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №3. – С.2-4.

 9. Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі. – Право України. – 1995. - №7. – с.23-25.

 10. Бринцев В. Д. Судове управління на регіональному рівні // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №5. – С.27-29.

 11. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. - №5. – с.8.-10.
 1. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України.
 1. Вернидубов І., Сапунков В. Чиї інтереси захищає прокурор // Голос України, 9.06.1998 р.- №107.
 1. Городовенко В. Принцип незалежності суддів та їх підкорення лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. -№4. – с. 124 -125.
 1. Гончаренко С. В. Професійні права адвоката: європейський стандарт // Адвокат. – 2002. - № 6. – с. 17 –18
 1. Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. – К.: “ Ін Юре”, 1997. – 20 с.
 1. Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури. – 2003. - №9. – с. 85 – 89.
 1. Гусаров К. Апеляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №7. – с. 37 – 40.
 1. Григорєва Л. І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України.- 1999.- № 4.- с.5 – 9.
 1. Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997.- № 6. – с.43-46.
 1. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №8. – с.97 – 100.

 2. Желєзняк Н. Правові й організаційні форми діяльності органів юстиції в здійсненні державної правової політики.

 3. Євграфова Є. П. Акти Конституційного Сулу України в системі національного законодавства // Право України. – 2001. - № 10

 4. Заєць А. П. Роль Міністерства юстиції України у законотворчій діяльності // бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - №1, с. 21-36

25.Законодавство України про судову та правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. В. С. Стефанюк .- к.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

 1. Законодавство України про виконавче провадження: Науково – практичний коментар. – К.: Видавничий дім “ Ін Юре “, 2001. – с. 472.

 2. Законодавство про нотаріат // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1998, №5

 3. Карамзін Ю. М. Атестаційно-дисциплінарна практика в судах України // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №5. – с. 42.

 4. Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно – розшукової діяльності // Право України . – 2000. - № 1, - с. 82 – 89.

 5. Колодій А. Принципи права України. – К.: Юоінком Інтер, 1998.

 6. Коментар до Закону України “ Про судоустрій України “/ за заг. ред.

В. Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 1. Костицький М. Правове регулювання конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2000, №4. – с. 18.

 2. Кононенко В. І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2002, - №2. – с. 56 – 59.

 3. Маляренко В. Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Конституційного Суду України, 1998, №4. – С.26

 4. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. К.: Юрінком Інтер. – 1999.

 5. Маляренко В. Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України, 2002. - № 2. – с. 48 – 55.

 6. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність.- К.: Атіка, 2002 7. Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій України. – К., 2000.

 8. Молдован В. Правоохоронні органи. Опорні конспекти .- К., 1998

41. Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури України // Право України. – 1998. - №1. – с.78-83.

42. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України. – К.: Либідь, 1999.

 1. Мичко М. До питання про загальнонаглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. - №4. – с. 50 – 51.

 2. Мінюков А. Забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина органами досудового слідства МВС України. – Право України. – 2002. № 7. – с. 22 – 23.

 3. Нор В. Т. Правосуддя в умовах формування української правової державності// Вісник Львівського університету, серія юридична.1993, вип.30. – с. 72-75.

 4. Організація судових та правоохоронних органів./ За ред. І.С. Марочкіна, Н. В. Сібільова О. М. Толочка.- Харків, 2000.

47. Огородник А. Ще раз про судову незалежність // Право України, 1998, №4- с.31-33.

48. Павлуник І. Особливості участі адвоката у цивільному процесі // Право України, 1999, № 9.- с.62-65.


 1. Пелих Н. Реформування міліції України: окремі проблеми // Право України, 2000, № 10. – с.91.

 2. Півненко В. Правоохоронна система держави: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. № 2. с. 39 – 42.

 3. Притика Д. Діяльність господарських судів в умовах судово – правової реформи // Право України. – 2002. - № 12. – с. 4 – 6.

 4. Прокурорський нагляд в Україні // за ред. проф. Нора В.Т. – Київ, 2004

 5. Радзієвська Л. К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – с.6-105.

 6. Ромовська З. Закон України “ Про адвокатуру” – ремонт чи повна реконструкція ?// Право України, 2000, №11. –с. 56-58

 7. Святоцький О. Д., Міхеєнко М. М. Адвокатура України: навч. посібник для вузів. – К.: Ін-Юре, 1997

 8. Святоцкий А. Д. Адвокатура и защита прав граждан. – Львів, 1992

 9. Станік С. Реформування органів юстиції – нагальна потреба сьогодення.// Право України, 1999, № 8. – с. 5-20.

 10. Стефанюк В. Закон “ Про судоустрій України “ в контексті судово – правової реформи// Вісник Верховного Суду України, 2002, № 3. – с. 2-5

59. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів // Право України, 1999, №5.- с.18 –22.

60.Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України, 2001, №1.- с.15 –18.

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України./ за ред. Я. Кондратьєва.- К., 2002.

 2. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України. – К., 2004.

63. Фурса С. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян// Право України, 2000, №6. – с.100.

Схожі:

Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №30!8~ III // Офіційний вісник України 2002. №10,- ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня !996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996.— № зо
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №3018-ш // Офіційний вісник України. 2002. №10. Ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № зо
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. – 1990. №34. – Ст. 499
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
move to 0-16380953
Закон України \" про державний захист працівників суду І правоохоронних органів \" від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України \" Про судоустрій\" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003 iconЗакон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями. Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 20 березня 1991 року.
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи