Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” icon

Питання на іспит з курсу „Міжнародне право”
Скачати 58.22 Kb.
НазваПитання на іспит з курсу „Міжнародне право”
Дата03.10.2012
Розмір58.22 Kb.
ТипДокументи

Питання на іспит з курсу „Міжнародне право”:

    1. Поняття міжнародного права, предмет та об’єкт правового регулювання.

    2. Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права.

    3. Функції міжнародного права.

    4. Система сучасного міжнародного права, його галузі та інститути.

    5. Характеристика правових норм міжнародного права.

    6. Взаємовплив міжнародного та внутрішньодержавного права.

    7. Вирішення питання пріоритету норм міжнародного чи внутрішньодержавного права відповідно до законодавства України.

    8. Проблеми сучасного міжнародного права.

    9. Поняття джерел міжнародного права їх види, відповідно до Статуту Міжнародного Суду ООН.

    10. „М'яке” право як джерело міжнародного права.

    11. Пріоритет джерел міжнародного права.

    12. Місце міжнародного договору у системі джерел міжнародного права та їх недоліки.

    13. Позитивні риси міжнародних договорів як джерел міжнародного права.

    14. Особливості регулювання міжнародних відносин міжнародними звичаями.

    15. Використання міжнародно-правової доктрини як джерела міжнародного права.

    16. Поняття основних принципів міжнародного права та їх ознаки.

    17. Функції основних принципів міжнародного права.

    18. Класифікація основних принципів міжнародного права.

    19. Принцип поваги прав і свобод людини.

    20. Принцип рівноправності і права народів розпоряджатися своєю долею;

    21. Принцип незастосування сили чи погрози силою в міжнародних відносинах.

    22. Принцип мирного врегулювання спорів.

    23. Принцип суверенної рівності держав.

    24. Принцип територіальної цілісності держав та принцип співробітництва держав.

    25. Принцип добросовісного виконання зобов’язань у міжнародному праві.

    26. Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Зміст міжнародної правосуб’єктності.

    27. Держава, як основний суб’єкт міжнародного права, її основні складові та суверенітет. Україна, як суб’єкт міжнародного права.

    28. Права держав як суб’єктів міжнародного права.

    29. Обов’язки держав як суб’єктів міжнародного права.

    30. Правосуб’єктність націй і народів, що борються за свою незалежність.

    31. Правосуб’єктність міжнародних організацій.

    32. Правосуб’єктність державоподібних утворень.

    33. Правосуб’єктність фізичних осіб.

    34. Правосуб’єктність транснаціональних компаній.

    35. Теорії визнання держав.

    36. Теорії визнання урядів.

    37. Форми та засоби визнання держав.

    38. Правонаступництво суб’єктів міжнародного права.

    39. Поняття і значення території у міжнародному праві. Види територій.

    40. Юридична природа та склад державної території.

    41. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів. Протиправні підстави зміни державної території.

    42. Правові підстави зміни державної території.

    43. Правовий режим державного кордону.

    44. Правовий режим міжнародних рік та озер.

    45. Поняття і джерела права міжнародних договорів.

    46. Види міжнародних договорів та їх сторони.

    47. Підготовка тексту міжнародного договору як етап у процедурі його укладення.

    48. Прийняття тексту міжнародного договору та встановлення його автентичності як етап у процедурі його укладення.

    49. Вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору як етап у процедурі його укладення.

    50. Реєстрація та опублікування міжнародних договорів.

    51. Дія міжнародних договорів та їх застосування

    52. Тлумачення міжнародних договорів.

    53. Недійсність та припинення дії міжнародних договорів.

    54. Поняття міжнародного спору та ситуації. Види міжнародних спорів.

    55. Поняття засобу вирішення міжнародного спору та їх види.

    56. Переговори і консультації як мирний засіб вирішення міжнародних спорів.

    57. Добрі послуги і посередництво як мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

    58. Міжнародні слідчі і примирні комісії як мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

    59. Міжнародний арбітраж як мирний засіб вирішення міжнародних спорів.

    60. Судовий розгляд як мирний засіб вирішення міжнародних спорів.

    61. Вирішення спорів у міжнародних організаціях (Рада Безпеки ООН).

    62. Розгляд спорів у регіональних організаціях (Ліга арабських держав, Центр із запобігання конфліктам, Співдружність Незалежних Держав).

    63. Природа прав людини та ґенеза їх правового закріплення.

    64. Природність та невід’ємність прав людини. Класифікація прав людини.

    65. Загальна характеристика міжнародної системи захисту прав людини.

    66. Порядок створення та повноваження Комісії з прав людини.

    67. Порядок створення та повноваження Комітету з прав людини.

    68. Загальна характеристика регіональної системи захисту прав людини.

    69. Порядок створення та повноваження Європейської комісії з прав людини та Суду Ради Європи.

    70. Порядок створення та повноваження Європейського суду з прав людини.

    71. Особливості міжнародного захисту прав національних, етнічних, релігійних і мовних меншин.

    72. Особливості міжнародного захисту прав дітей

    73. Особливості міжнародного захисту прав біженців.

    74. Поняття, суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.

    75. Цілі і підстави міжнародно-правової відповідальності.

    76. Ознаки міжнародно-правової відповідальності.

    77. Суміжні дії, які не підпадають під ознаки міжнародного правопорушення (недружній акт і злочини міжнародного характеру).

    78. Види міжнародних правопорушень.

    79. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності.

    80. Матеріальна міжнародно-правова відповідальності.

    81. Політична міжнародно-правова відповідальності.

    82. Санкції як вид міжнародно-правової відповідальності.

    83. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин.

    84. Органи зовнішніх зносин України.

    85. Встановлення дипломатичних зносин;

    86. Види дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус.

    87. Структура та кількісний склад персоналу дипломатичного представництва.

    88. Функції дипломатичного представництва.

    89. Початок і закінчення дипломатичної місії.

    90. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв.

    91. Особисті дипломатичні привілеї й імунітети.

    92. Поняття консульства та становлення консульських зносин.

    93. Функції консульств.

    94. Консульські привілеї та імунітети.

    95. Представництва та місії при міжнародних організаціях, привілеї та імунітети представників держав, що беруть участь у діяльності міжнародних організацій і конференцій.

    96. Поняття та класифікація міжнародних організацій.

    97. Правосуб’єктність міжнародних організацій.

    98. Цілі, принципи і структура ООН.

    99. Генеральна Асамблея та Рада Безпеки ООН.

    100. Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР), Міжнародний Суд і Секретаріат ООН.

    101. Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

    102. Співдружність Незалежних Держав.

    103. Поняття, предмет, принципи джерела міжнародного морського права.

    104. Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її відрахування.

    105. Правовий режим територіальних вод.

    106. Правовий статус прилеглої зони.

    107. Поняття, види та правовий режим внутрішніх морських вод.

    108. Правове становище іноземних торгівельних суден і військових кораблів у внутрішніх водах держави.

    109. Правовий статус виключної економічної зони

    110. Правовий статус континентального шельфу.

    111. Міжнародно-правовий режим відкритого моря.

    112. Принцип свободи відкритого моря та складові частини цього принципу.

    113. Правовий статус судна у відкритому морі, виключна юрисдикція державного прапора.

Схожі:

Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconПитання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Терміни «конституційне право» І «державне право». Співвідношення, зміст І практика їх застосування в різних країнах
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconМіжнародне право (Буроменський М. В.)
Міжнародне право між Вестфальським конгресом 1648 р й епохою Великої французької революції (межа xviii—xix століть)
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconТема 13. Міжнародне екологічне право
Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища під егідою ООН
Питання на іспит з курсу „Міжнародне право” iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи