Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 icon

Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009
НазваЮ. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009
Сторінка1/5
Дата08.10.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ


Ю. ШВЕДА


ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ”


Навчально-методичний посібник


ЛЬВІВ – 2009

MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE

LVIV IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY


PHILOSOPHY FACULTY

POLITICAL SCIENCE DPT.


SHVEDA YURIY


THEORY OF THE POLITICAL SYSTEM”


LVIV – 2009

Передмова

Курс “Теорія політичної системи” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету спеціальності ”політологія”. Курс розрахований на 36 годин і вивчається у першому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення політичної системи, її структури, елементів та характеру взаємин між ними.

Структура курсу. Курс складається з трьох змістових модулів. У Модулі 1 розглядається загальне розуміння системності та системи, методи аналізу політичної системи; у Модулі 2 – структура та інститути політичної системи, у Модулі 3 – функціонування політичної системи, співвідношення політичної системи та середовища.

Методичні рекомендації. Курс складається з п’ятнадцяти тем, які вивчаються на семінарських заняттях (Див. Тематична структура курсу). У Програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з’ясувати у рамках кожної теми, у Планах семінарських занять - питання, які розглядаються на занятті; основні положення, які слід засвоїти; доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати; перелік літератури, яку слід опрацювати. Запитання для контролю знань, які вміщені вкінці кожної теми, дають можливість самостійно перевірити ступінь готовності до заняття. Спеціально розроблені Матеріали з курсу “Теорія політичної системи”, які знаходяться у бібліотеці факультету, полегшать процес підготовки до занять. Загальний перелік літератури з курсу згруповано по розділах (навчально-методична, монографії, статті) у алфавітному порядку.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною шкалою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Доповідь, повідомлення, ессе – 5 балів Контроль знань за результатами вивчення окремого змістового модулю оцінюється в 15 балів. Заключне еcсе – 10 балів. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за підсумками поточного контролю знань по модулях.

Форма підсумкового контролю знань – залік за результатами поточної успішності.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та бали за заключне есе:

100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.


Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету), shveda@ukr.net

Рецензенти: Денисенко В. М., професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка, Колодій А. Ф, професор, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Зміст: Тематична структура курсу, Програма курсу, Плани семінарських занять, Теми для написання заключного есе, Література.

Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 109 від 4.03.2009.


^ ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:


п/п

Тема заняття:

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

1.

Тема 1. Політична система суспільства як предмет політології.

2

2.

Тема 2. Системність та суспільство. Системність у політичних відносинах та політичній діяльності.

2

3.

Тема 3. Структура та функції системи. Системність в процесі пізнання.

2

4.

Тема 4. Методи аналізу політичних систем.

2

5.

Тема 5. Класичні та сучасні теорії політичної системи.

2

6.

Контроль знань з тем 1-4

2

МОДУЛЬ 2

7.

Тема 6. Політична організація суспільства. Типологія політичних систем.

2

8.

Тема 7. Структура та функціонування політичної системи.

2

9.

Тема 8. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи.

2

10.

Тема 9. Держава – основний інститут політичної системи.

2

11.

Тема 10. Політична система та групи інтересів.

2

12.

Контроль знань з тем 5-10

2

МОДУЛЬ 3

13.

Тема 11. Партійні та виборчі системи.

2

14.

Тема 12. Нормативно-правова система. Мораль і політика.

2

15.

Тема 13. Політичний процес і політична діяльність. Політичні рішення.

2

16.

Тема 14. Політична свідомість і політична культура. Політична ідеологія.

2

17.

Тема 15. Політична система і середовище. Політичні режими.

2

18.

Контроль знань з тем 11-15

2

Разом:
36^ THEMATIC STRUCTURE OF THE COURSE:

Topics:

Hours:

MODULE 1
1.

Topic 1. Political system of the society as a subject of the politology.

2

2.

Topic 2. Systematic and society. Systematic in political relations and political activity.

2

3.

Topic 3. Structure and functions of the system. Systematic in the process of cognition.

2

4.

Topic 4. Methods of the analize political systems.

2

5.

Topic 5. Classical and modern theories of the political system.

2
MODULE 2
6.

Topic 6. Political organization of the society. Typologies of the political systems.

2

7.

Topic 7. Structure and functions of the political system.

2

8.

Topic 8. Power and it role in political system.

2

9.

Topic 9. State as a basic institute of the political system.

2

10.

Topic 10. Political system and groups of interests.

2MODULE 311.

Topic 11. Party and electoral sysytems.

2

12.

Topic 12. Law sysytem. Moral and politics

2

13.

Topic 13. Political process and political activity. Political decision-making.

2

14.

Topic 14. Political consciousness and political culture. Political ideology.

2

15.

Topic 15. Political sysytem and environment. Political regimes.

2

Total
36
  1   2   3   4   5

Схожі:

Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconЮ. шведа “історія та теорія політичних партій ” Навчально-методичний посібник львів – 2010
Курс “Історія та теорія політичних партій” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету...
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Ю. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009 iconЮ. шведа вибори та виборчі системи
Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи