Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки icon

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Скачати 109.87 Kb.
НазваЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Дата08.10.2012
Розмір109.87 Kb.
ТипЗвіт


ЗВІТ ПРО РОБОТУ


спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

за 2006-2011 роки


Наказом ВАК України № 435 від 01 липня 2010 року спеціалізованій вченій раді надано право на період до 30 червня 2013 р. проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями:


23.00.01 – теорія та історія політичної науки;

23.00.02 – політичні інститути та процеси.


Кадровий склад спеціалізованої вченої ради


^ Голова ради:

Денисенко Валерій Миколайович

Доктор

політичних наук

Заступник голови ради:

Пачковський Юрій Франкович

Доктор

соціологічних наук

^ Вчений секретар ради:

Сорба Олександр Михайлович

Кандидат

політичних наук

Бідзюра Іван Павлович

Доктор

політичних наук

Варзар Іван Михайлович

Доктор

політичних наук

Гапон Надія Павлівна

Доктор

філософських наук

Гетьманчук Микола Петрович

Доктор

історичних наук

Коваліско Наталія Володимирівна

Доктор

соціологічних наук

Колодій Антоніна Федорівна

Доктор

філософських наук

Мельник Володимир Петрович

Доктор

філософських наук

Мельник Ігор Андрійович

Доктор

політичних наук

Наумкіна Світлана Михайлівна

Доктор

політичних наук

Петрушенко Віктор Леонтійович

Доктор

філософських наук

Романюк Анатолій Семенович

Доктор

політичних наук

Сіленко Алла Олексіївна

Доктор

політичних наук

Сичивиця Олег Михайлович

Доктор

філософських наук

Швагуляк Михайло Миколайович

Доктор

історичних наук

Шерман Олена Михайлівна

Доктор

політичних наук


^ НА ОСНОВІ ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ


2006 рік


За спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки


кандидатські дисертації


1. Демчишак Руслан Богданович

Національне питання в діяльності легальних ук­раїнських політичних партій Західної України у 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз).


^ 2. Буник Микола Зиновійович

Принципи моделювання громадянського суспільства як системи соціально-політичних відносин.


3. Сорба Олександр Михайлович

Просторово-часові виміри політики: принципи реалізації.


4. Ткачук Віктор Артурович

Моделювання як метод аналізу політичних процесів.


За спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси


докторська дисертація


^ 1. Бідзюра Іван Павлович

Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз).


кандидатські дисертації


^ 1. Кравчук Микола Артемович

Політична пропаганда як засіб становлення і трансформації політичних режимів.


2. Четверікова Лариса Олегівна

Соціальна держава: структурно-функціональний аналіз.


3. Ключкович Анатолій Юрійович

Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990 – 2005 рр.).


^ 4. Зінчук Віктор Петрович

Роль засобів масової інформації у процесі політичної соціалізації студіюючої молоді (на прикладі міста Львова).


5. Ільницька Уляна Вікторівна

Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин.


^ 6. Ломака Іванна Іванівна

Політичний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства.


2007 рік


За спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки


кандидатські дисертації


^ 1. Коляса Олег Ярославович

Політичний інтерес як спосіб раціоналізації суспільних відносин.


За спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси


докторська дисертація


^ 1. Мельник Ігор Андрійович

Міжнаціональні відносини в період розпаду СРСР.


кандидатські дисертації


1. Бучин Микола Антонович

Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні.


^ 2. Дащаківська Оксана Юріївна

Політична еліта України: проблема легітимації.


3. Надольський Йосип Емілович

Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939–1953 рр.).


^ 4. Коваль Іван Васильович.

Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз.


5. Шипка Наталія Петрівна

Угорська національна меншина в Україні як суб’єкт політики.


6. Грицанюк Віта Василівна

Середній клас як соціальна основа формування політики центризму.


^ 7. Шипунов Генадій Володимирович

Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі).


8. Сивак Олександр Іванович

Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України.


9. Кучма Леся Олексіївна

Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за


^ 10. Семченко Олександр Анатолійович

Засоби масової комунікації у виборчому процесі: вибори президента України 1999 року.


2008 рік


За спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки


кандидатські дисертації


^ 1. Зелена Оксана Ярославівна

Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука.


2. Ларченко Марина Леонідівна

Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз.


^ 3. Сорокопуд Олександра Євгеніївна

Ґендерні виміри лінійних та мережених систем політики.


За спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси


докторські дисертації


^ 1. Романюк Анатолій Семенович

Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір.


2. Чувардинський Олександр Георгійович

Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку.


^ 3. Давиденко Віталій Володимирович

Соціальний діалог в контексті взаємодії громадянського суспільства і держави.


кандидатські дисертації


^ 1. Гагалюк Богдан Михайлович

Політичні партії в умовах парламентаризму.


2. Кукарцев Олег Вікторович

Регіональна політика України: відносини «центр-регіони» як фактор забезпечення територіальної цілісності держави.


^ 3. Осика Галина Олександрівна

Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження.


4. Лютко Наталія Віталіївна

Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічні виміри та принципи.


2009 рік


За спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси


кандидатські дисертації


^ 1. Михальчишин Юрій Адріянович

Трансформація політичного руху в масову політичну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF (порівняльний аналіз).


^ 2. Тишкун Юрій Ярославович

Інституціоналізація громадянського суспільства в Україні як чинник раціоналізації державної бюрократії.


3. Сурніна-Далекорей Ольга Анатоліївна

Політична участь жінок країн Центральної і Східної Європи у період системної трансформації кінця XX – на початку XXI століття (на прикладі Словаччини, Польщі, Росії).


^ 4. Марадик Наталія Василівна

Перехід до демократії в Чеській Республіці.


5. Поліщук Христина Мілетіївна

Порівняльний аналіз політичних інститутів Арабської Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Аравія.


^ 6. Крап Андрій Павлович

Нормативно-процедурні умови формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України).


7. Шиманова Ольга Володимирівна

Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні.


^ 8. Костенко Андріана Миколаївна

Інтеграція України до Європейського Союзу: суперечності та шляхи їх розв’язання.


9. Щурко Олена Михайлівна

Особливості трансформації та формування міжнародного образу України на сучасному етапі.


^ 10. Щерба Оксана Василівна

Кримськотатарська спільнота як суб’єкт політики в Україні.


11. Литвин Віталій Сергійович

Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України.


^ 12. Анісімович-Шевчук Ольга Зенонівна

Політична комунікація як системоутворюючий фактор політичного життя суспільства.


2010 рік


За спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки


докторська дисертація

^ 1. Турчин Ярина Богданівна

Державотворчі ідеї О.Ейхельмана: еволюція інституційних вимірів політики.


кандидатські дисертації


1. Шеремета Святослав Петрович

Співвідношення політичних та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-методологічний аспект.


^ 2. Кацюк Ольга Сергіївна

Політичний міф як універсальний інформаційний код в системі політичного виміру буття.


3. Ільтьо Галина Федорівна

Механізми символізації політичної дійсності.


^ 4. Чайковський Ян Романович

Політичне відчуження людини в сучасних теоріях лібералізму.


За спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси


кандидатські дисертації


^ 1. Митко Антоніна Миколаївна

Роль засобів масової комунікації у формуванні іміджу публічної влади (на прикладі Волинської області).


2. Виговський Дмитро Сергійович

Центри політичного впливу на Європейському континенті: внутрішньодержавні та міждержавні виміри.


^ 3. Канах Аммар Махмуд Аль Мутлак

Організації ісламського фундаменталізму в політичному житті країн Близького Сходу.


4. Петраков Микита Олександрович

Професійна етика і мораль як чинники сталого політичного розвитку.


^ 5. Грегірчак Дмитро Богданович

Інституційні засади становлення та функціонування місцевих органів публічної влади на Закарпатті у складі Першої Чехословацької Республіки.


^ 6. Здоровега Мар’яна Володимирівна

Суспільно-політичні погляди Лонгина Цегельського.


7. Паламаренко Максим Вікторович

Демократична та Республіканська партії США наприкінці ХХ – початку ХХІ століття: процеси модернізації діяльності в Конгресі.


^ 8. Буртак Софія Григорівна

Етичний вимір політики як комунікативного процесу.


9. Мельник Віталій Іванович

Безпека особи в транзитних суспільствах: політико-інституційний вимір.


^ 10. Бунь Вікторія Вікторівна

Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву.


11. Маркітантов Вадим Юрійович

Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз.


^ 12. Мадрига Тетяна Богданівна

Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України).


2011 рік


За спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки


докторські дисертації


^ 1. Смола Лідія Євстахіївна

Інформаційно-психологічні детермінанти сучасного політичного процесу (світовий та вітчизняний контексти).


2. Вдовичин Ігор Ярославович

Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20–30-х рр. ХХ ст.).


^ 3. Рудакевич Олег Михайлович

Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури.


кандидатські дисертації


^ 1. Гарбадин Андрій Стефанович

Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі.


2. Івасечко Ольга Ярославівна

Державотворчі ідеали Ростислава Лащенка: політико-правовий аспект.


За спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси


докторська дисертація


^ 1. Лендьел Мирослава Олександрівна

Функціонування місцевої демократії у постсоціалістичних суспільствах Центральної і Східної Європи.


кандидатські дисертації


^ 1. Штефуца Віталій Олександрович

Виборча система ФРН як інституційна основа формування представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: федеральний та земельний вимір.


^ 2. Зубрицька Дарія Михайлівна

Процес інституалізації політичної опозиції в Україні.


3. Яцишин Уляна Володимирівна

Політологічний аналіз ролі провідних церков і християнських організацій у виборчих процесах в Західній Україні.


^ 4. Сліпецька Юлія Миронівна

Соціополітичний поділ на територіальній основі в Україні: стан та перспективи трансформації.


5. Гайданка Євгеній Іванович

Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі, Угорщини та Словаччини).


6. Троян Ірина Валеріївна

Причинно-наслідкові зв’язки трансформації державного суверенітету в умовах глобалізації.


7. Парійчук-Брухаль Роксолана Іванівна

Політичні чинники конфліктного потенціалу міжетнічних відносин в перехідних суспільствах.


Голова спеціалізованої

вченої ради Д 35.051.17 В.М. Денисенко


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 О.М. Сорба


Схожі:

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2010 роки
Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз). – Рукопис
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2012 роки
Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз). Дисертація на здобуття наукового степеня...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Наказом вак україни №435 від 01 липня 2010 року спеціалізованій вченій раді надано право на період до 30 червня 2013 р проводити...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради к 35. 051. 15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2011 році
Наказом вак україни від травня 2009 р. № спеціалізованій вченій раді надано право на період до травня 2011 р проводити захист дисертацій...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconІмені івана франка щербань Микола Петрович
Захист відбудеться 22 лютого 2011 р об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14. 053. 01 в Житомирському державному...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconАвтореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис
Захист відбудеться “18” жовтня 2006 р о 14 год. 30 хв на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 053. 10 в Національному педагогічному...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Захист відбудеться „14” квітня 2006 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26. 053. 11 в Національному педагогічному...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки iconНаказ № з метою активізації та вдосконалення роботи порадників у Львівському національному університеті імені Івана Франка та на виконання Концепції національного виховання студентської молоді, затвердженої 25.
З метою активізації та вдосконалення роботи порадників у Львівському національному університеті імені Івана Франка та на виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи