Інститут інноваційних технологій І змісту освіти icon

Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
НазваІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
Сторінка1/9
Дата09.10.2012
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
КОМПЛЕКС НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДОВИХ

СИСТЕМИ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ

ОСВІТИ


Київ


2008


За загальною редакцією В.Д.Шинкарука, Заступника Міністра освіти і науки України

Укладачі: Я.Я.Болюбаш, директор департаменту вищої освіти; К.М.Левківський кандидат історичних наук, професор; В.Л.Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л.О.Котоловець, начальник відділу змісту і технологій навчання молодших спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Н.І.Тимошенко, методист вищої категорії.


^ Для впорядкування матеріалів залучались: В.І.Даниленко, В.І.Калініченко, А.В.Кошель, В.П.Погребняк, М.О.Присенко, Ю.В.Сухарніков, І.А.Топольський, В.О. Салов.


Указом Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" (п.7) визначено низку заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, зокрема, з розроблення та затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти.

Введення Постановами Кабінету міністрів України від 13 грудня 2006р.№ 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». та від 20 червня 2007р. № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" ставить завдання, зокрема, про розробку Галузевих стандартів вищої освіти нового покоління.

Накази Міністерства освіти і науки від 11 жовтня 2007 р. №897 «Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти» та від 13.07.07р. № 604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста." встановлюють порядок розроблення, подання, проходження експертизи,погодження і затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ,ОПП, засоби діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця)

Представлений комплекс нормативних документів має за мету забезпечити розробку складових системи галузевих стандартів вищої освіти на єдиній методологічній основі з урахуванням рекомендацій Болонської групи щодо застосування компетентнісного підходу до проектування стандартів освіти.

Наведено порядок та методика розробки складових галузевих стандартів вищої освіти, нормативно-правові документи, які регламентують цей процес.

Розраховано на керівників ВНЗ, голів та членів робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти, педагогічних працівників, працівників міністерств та відомств.

Розробники комплексу нормативних документів висловлюють глибоку подяку всім науково-педагогічним працівникам, які своїми порадами та побажаннями в процесі апробації комплексу, прискорили його створення.

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО 6

ПІДХОДУ 6

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 13

Зразок 14

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 14

Державний стандарт 28

вищої освіти 28

Додаток А 40

Додаток Б 40

Таблиця - Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу 40

Додаток В 40

Таблиця - Компетенції випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає 40

^ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З РОЗРОБЛЕННЯ 50

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 50

Система знань 50

Система компетенцій 50


Передмова

Приєднання України до Європейського освітнього простору вимагає реформування системи освіти з метою органічної інтеграції національної системи освіти у світову.

Указом Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" (п.7) визначено низку заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, зокрема, з розроблення та затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти [1].

«Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки», яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 396-р [2, 3] одним із завдань визначає забезпечення доступу до високоякісної вищої освіти та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, упровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання відповідно до вимог Болонської декларації.

Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів [4] дозволив зробити висновок про те, що основними шляхами розвитку систем освіти є :

  • постійне оновлення змісту вищої освіти з метою більш повного забезпечення потреб суспільства, у тому числі й майбутніх;

  • орієнтація на забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

  • формування у студента професійних та соціально – особистісних якостей, які б дозволили йому повністю реалізувати свій інтелектуальний потенціал;

  • поглиблення автономії та забезпечення академічної незалежності закладів освіти, посилення їх зв’язків із роботодавцями, як основними замовниками фахівців;

  • розширення академічної мобільності студентів, що дозволить повніше реалізовувати їх інтелектуальний потенціал.

Праця фахівця будь-якої спеціальності спрямована на певний об’єкт (предмет) діяльності й полягає у виконанні визначених виробничих функцій. Вона пов’язана з конкретною системою діяльності та реалізується за допомогою відповідної системи засобів цієї діяльності. Тобто праця фахівця пов’язана з конкретною технологією або є елементом цієї технології.

В умовах перманентної науково-технологічної революції життєвий цикл сучасних технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. За цих умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі відповідної фундаментальної освіти перебудовувати систему власної професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних обмежень - тобто формування особистісних характеристик майбутнього фахівця. Якщо визначити за головну мету діяльності системи вищої освіти підготовку такого фахівця, то процес навчання доцільно організовувати таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця. Засобом формування особистості при цьому стають освітні технології, продуктом діяльності - особистість випускника вищого навчального закладу, який має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути компетентним при вирішенні будь яких завдань (задач), які ставить перед ним життя.

Таким чином, перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентнісного підходу, є необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні.

Застосування компетентнісного підходу до створення галузевих стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для вітчизняної освіти систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому.

Представлений комплекс нормативних документів має за мету забезпечити розробку складових системи галузевих стандартів вищої освіти на єдиній методологічній основі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Школи-новатори. Ініціаторами Програми є компанія Майкрософт Україна та державна наукова установа Інститут інноваційних технологій...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та з метою якісної підготовки до 2013/2014 навчального року Інститут...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти інститут психології імені г.
«Проектування стратегії розвитку психологічного забезпечення освіти ХХІ сторіччя»
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки інститут інноваційних технологій І змісту освіти

Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Головам галузевих конкурсних комісій з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти фізика
Фізика. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій та змісту освіти мон україни
...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій та змісту освіти монмс україни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи