Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий icon

Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий
НазваФілософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий
Сторінка24/24
Дата11.10.2012
Розмір3.35 Mb.
ТипДокументи
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

_________________


  1. Ситниченко Л. Людське спілкування в інтерпретації сучасної західної філософії. К., 1990.

  2. Арендт Г. Становище людини. Л., 1999.

  3. Рорті Р. Самостворення і пов’язаність // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Л., 1996. С. 580599.

  4. Сватко Ю. Текст – світ людини – культура // Харків. 1994. № 2. С. 3761.

  5. Подорога В. Філософія по краях // Ad Marginem” 93. М.,1994. С. 921.

  6. Рорті Р. Філософія і дзеркало природи // Сучасна зарубіжна філософія. К.,1996. С. 295358.

  7. Флоренский П. Столп и утверждение истины. В 2 т. М.,1990. Т. 1. С. 9192.

  8. Прокопенко В. Метафізика розрізнення // Збірник ХІФТ. 1994. № 3. С. 5556.

  9. Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.

  10. Бубер М. Проблема человека. К., 1998.
^

PHILOSOPHY OF COMMUNICATION IN THE DISCOURSE OF IDENTITY
Tetyana Yanchyns’ka


Ivan Franko National University of Lviv, Universytetska Str., 1
Lviv 79000, Ukraine, filos@franko.lviv.ua


The work elucidates the process of development of the philosophy of communication in the discourse of identity: “discourse as a means of communication becomes the condition of self-realization, consequently, the condition of self-identification, according to “priori intersubjectivity of a person” (L. Feuerbach). The article deals with the interpretation of the problems under discussion in the works of M. Buber, H. Arendt, O. Bolnov etc.

Additionally, the nominal model of European world in the interpretation of modern Ukrainian authors is analysed.

Key words: communication, intersubjectivity, network of “inter-space”, identity.

Стаття надійшла до редколегії 29. 04. 2003
Прийнята до друку 10. 05. 2003
 Едмунд Берк [Burke] ірландського походження політичний і державний діяч Великобританії. Основоположник консерватизму. Розвинув цілком нову концепцію парламентаризму, що ґрунтується не навколо окремих лідерів, а навколо принципів і програми, основою якої є національна користь, а не особиста.

 Томас Пейн народився в Англії 1737 р. У 1774 р. емігрував до Америки, ставши поборником її незалежності. Опинившись у політичній немилості, п’ятнадцять років провів у Англії і Франції, де стає свідком Великої Французької революції. У 1802 р. повернувся до США, де в 1809 р. помирає. Книга “Права людини” – найбільший на той час бестселер від початку книгодрукування.

* Конче неодмінну умову.

*


 Її засідання відбувалися в католицькому університеті в м. Фрібурзі (Швейцарія); дані напрацювання послужили основою для розробки енцикліки “Rerum novarum” (1891).

 У “Diuturnum illud” (1881) папа Лев ХІІІ аналізує актуальне питання походження державної влади. Не поділяючи ні теорії суспільного договору, ані поглядів реформаторів і цілковито відкидаючи ідеї “комунізму, соціалізму і нігілізму”, він зостається на позиції визнання походження влади від Бога. Енцикліка “Immortale Dei” (1885) присвячена християнському способові державного устрою; у ній спростовується теза про абсолютну рівність людей, критикується теорія суверенності народу, правовий та політичний позитивізм, ідея відділення Церкви від держави, засуджуються факти переслідування релігії й Церкви. Слід підкреслити, що в ній папа закликає католиків не відсторонюватися від політичної діяльності (йому вторить і Ж. Марітен). У “Libertas” (1888) викладено християнську концепцію свободи, яку протиставлено ліберальній концепції, оскільки релігійну свободу не слід сплутувати з релігійним лібералізмом, як і толерантність – ототожнювати з релятивізмом у питаннях істини й релігійних переконань. “Sapientiae Christianae” (1890) уточнює обов’язки християнина-громадянина. Для розвитку католицького соціального вчення, найважливіше значення мала енцикліка “Rerum novarum” (1891). І, нарешті, – “Graves de communi” (1901) – присвячена проблемі християнської демократії, основним принципом якої повинна бути турбота про благо людей [7, с. 293-299].

 Досі християнська філософія зводилася до сентименталізму в школі Руссо й Шатобріана, тож не могла гідно відповісти на запитання, що їх ставили розквіт модерних філософій та НТР, зостаючись ізольованою від актуальності.

 Мова йде про три явища. Перше: коли природничі науки наприкінці ХІХ ст. чітко відповіли на запитання щодо способу існування світу; матеріалістична філософія використала ці досягнення, сформулювавши образ світу як самоіснуюче буття без Бога, яке слідує внутрішнім законам. Завданням томізму було протистояти атеїстичному натуралізмові й раціоналізму, для чого й знадобилася нова інтерпретація томістських доказів існування Бога та нероздільності природного й надприродного одкровення. Друге: лібералізм (початки якого коріняться у філософії Канта) у всіх його проявах – від індивідуального до суспільного. Папа вказує, що тільки послух Богові робить людину вільною, тоді як у ліберальних доктринах мова йде про свободу без влади, а безбожна держава по суті є диктатурою й тиранією. І третє – це суспільно-політичні питання, пов’язані з капіталізмом, зокрема й проблема майнової нерівності. Папа рішуче відкидає як комунізм, який пропонує лише перенести форми власності з людини на державу, так і капіталізм, що зводить людину до статусу речі, раба. У цьому питанні томізм також покликаний допомогти Церкві розробити власну соціальну концепцію, яка б не зводилася до апологетики соціалізму чи капіталізму [12, с. 121–122].

 З нагоди 80-річчя виходу у світ “Пісні Богові” цей твір був перекладений М. Рамачем мовою русинів Югославії та за підтримки українського уряду вийшов друком у Новому Саді 2002 р.

© В. Лисий, 2003
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconФілософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий
Тільки в системі Геґеля вперше проаналізовано логічну діалектику як єдність (синтез) теоретичного й практичного. Такий синтез виявляється...
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 130. 123. 1: 821. 161. 1-1Цветаева Елена Соболевская (Одесса)
move to 1064-20625
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 130. 123. 1: 821. 161. 1-1Цветаева Елена Соболевская (Одесса)
Наиболее показательным текстом в этом плане является довольно объемная работа Цветаевой с самим себя кажущим названием – «Искусство...
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconЛисий василь Прокопович
Лисий василь Прокопович (12.ІІ. 1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград обл.) – філософ, канд філос наук (Теоретичне...
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconЛисий василь Прокопович
Лисий василь Прокопович (12.ІІ. 1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград обл.) – філософ, канд філос наук (Теоретичне...
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 130 001. 4: 159. 964. 21 Термінологічна проблематика категорії ментальності в культурології. Т.І. Уварова
Менталітет – це об’єктивне явище культури, зі специфічною природою, що значно ускладнює його адекватне розуміння та унеможливлює...
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 130. 123+316. 356. 2 О. В. Чеботарьова
У статті проаналізовано позиції давніх філософів щодо проблеми сім’ї, ролі жінки та чоловіка. Акцентується увага на духовно-моральному...
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 808. 51«652»: 130. 2 И. А. Пантелеева

Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 130. 2: 133. 522. 1 Символічні структури етнокультурного процесу в україні
move to 0-21538717
Філософія удк 130. 123. 1(130)Геґель геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного І практичного василь Лисий iconУдк 130. 2 Автор: Фесенко Г. Г
Фесенко Г. Г. – к філос н., доцент кафедри історії І культурології Харківської національної академії міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи