Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології icon

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Скачати 111.48 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Дата12.10.2012
Розмір111.48 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки

до організації і проведення

самостійної роботи з курсу

«Теоретична фонетика англійської мови»

для студентів ІІІ курсу англійської філології


Самостійна робота студентів


Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається у рамках підготовки до занять (макс. 25 балів). Вона включає:


- опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу, роботу з конспектом лекцій за матеріалами курсу (18 год.);

- опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із навчальних посібників І.А. Бехти та Л. В. Бабійчук “ Теоретична фонетика англійської мови ” (Львів, 2009) та Соколової М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонової, Р.М. Тихонової. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – (Москва, 1996), у яких висвітлено методику сучасного фонетичного аналізу (36 год.).


Самостійна робота

(денна форма навчання)
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Тема 1. Фонетика як мовознавча наука. Розділи фонетики.

6

2

Тема 2. Специфіка звуків мовлення як акустичних, аудіальних та артикуляційних одиниць.

12

3

Змістовий модуль 2

Тема 3. Класифікація звуків мови. Англійська артикуляційна база.

6

4

Тема 4. Класифікація англійських приголосних звуків.

6

5

Тема 5. Класифікація англійських голосних звуків.

6

6

Тема 6. Функціональний аспект звуків мовлення. Фонетика і фонологія.

12

7

Тема 7. Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.

6

8

Тема 8. Склад і наголос в англійській фонетичній системі.
9

Тема 9. Інтонація. Структура і функції інтонації в англійському мовленні.

10

Тема 10. Сильні і слабкі форми. Ненаголошений вокалізм. Особливості територіальних варіантів англійської вимови.Разом

54


^ Завдання для самостійної роботи

із навчального посібника

Babiychuk L.V., Bekhta I.A. English Phonetics. A Theoretical Course For the Students of the Faculty of Foreign Languages. – Lviv: Interprint-M, 2009. – 204 p.

Години


1

Unit 1. Phonetics as a Linguistic Science (pp. 7-16)

Task 1 phonetics and branches p.7-9; 2 methods p. 10-11; 3 new branches p. 15-16.

Unit 2. Workshop on § 1 (pp. 17-21)

Task 1 talking points p. 17; 2-5 p. 18; 6-12 p. 19-20; 13 p. 21

4

2

Unit 3. Sounds of speech as acoustic, articulatory and auditory units (pp. 22-41)

Tasks: 1 acoustic aspect of speech sound p. 22-25; 2 articulatory aspect of speech sound p. 26-28; 3 auditory aspect of speech sound p. 28-35; 4 speech perception 36-41.

Unit 4. Workshop on § 2 (pp. 42-47)

Task 1 talking points p. 42; 2-10 p. 43-44; 11-16 p. 45-47; 17 p.47

4

3

Unit 5. Classification of speech sounds. The English articulatory basis.

Task 1 criteria of sound articulation p. 26-27; 2 mechanisms of sound production p. 26; 3 human vocal tract p. 51; 4 places of articulation p. 52.

Unit 6. Workshop on the English articulatory basis.⃰ (за підручником: Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.)

Task 1 talking points p. 90; 2 modification of vowels and consonants in speech pp. 71-73, 88-90; sound alternations p. 90-92; 3 vowel+consonant alternation 92-95.

4

4

Unit 7. The classification of speech sound. Consonants (pp. 48-60)

Task 1 consonants p. 48-51; 2 classification p. 51-57; 3 differences p. 57-60.

Unit 8. Workshop on § 3 (pp. 61-70)

Task 1 talking points p. 61; 2-6 p. 62-65; 1-6 p.66-67; 1-7 p. 68-70.

4

5

Unit 9. The classification of speech sound. Vowels. (pp. 71-90)

Task 1 vowels p.71-72; 2 classification p.72-86; 3 differences p. 87-90.

Unit 10. Workshop on § 4 (pp. 90-100)

Task 1 talking points p. 90; 2-12 p. 91-93; 1-14 p. 93-97; 1-10 p. 97-100.

4

6

Unit 11. Phonetics vs. Phonology. Functional Aspect of Speech Sounds. (pp. 101-126).

Task 1 phonetics and phonology p. 101; 2 phonemic distinctions p. 104-112; 3 phoneme p. 112-118; 4 allophones p.118-121; 5 differences p. 121-126.

Unit 12. Workshop on § 5 (pp. 126-129)

Task 1 talking points p. 126; 1-6 p. 126-127; 7-9 p. 128-129.

4

7

Unit 13. Articulatory transitions of vowel and consonant phonemes (pp. 130-138).

Task 1 assimilation p. 130; 2 adaptation p. 131-132; 3 elision p. 132-133; 4 merging of stages, p. 131-134; 5 peculiarities 132-138.

Unit 14. Workshop on § 6 (pp. 139-143)

Task 1 talking points p. 139; 1-7 p. 139-141; 8-16 p. 142-143.

4

8

Unit 15. Syllable and Accent (pp. 144-157)

Task 1 syllable formation p.144-145; 2 word stress p. 145-146; 3 intonation group p. 147-149; 4 theories p. 150-152; 5 graphic characteristics p. 153-154; 6 accent p. 155-157.

Unit 16. Workshop on § 7 (pp. 158-164)

Task 1 talking points p. 158; 1-7 p. 158-160; 1-9 p. 161-162; 10-15 p. 163-164.

4

9

Unit 17. Intonation. Structure and Function.

Task 1 prosody and intonation p. 165; 2 tone p. 166-167; 3 prosodic components 172-173; 4 pitch p.177; 5 tempo p. 178-179; 6 rhythm p. 181-184; 7 notation p. 185-185.

Unit 18. Workshop on § 8 (pp.187-190).

Task 1 talking points p. 187; 1-5 p. 188-189; 6 p. 190; 7-8 p. 191.

4

10

Unit 19. Strong and weak forms. Unstressed Vocalism. Peculiarities of regional variants of the English pronunciation.⃰ (за підручником: Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.)

Task 1 spread of English p. 252-253; 2 received pronunciation p. 254-262; 3 changes in the standard p. 262-270.

Unit 20. Workshop on the English pronunciation (pp. 254-283).

Task 1 talking points p. 263; Welsh English p. 270; Scottish English p. 271; Irish English p. 274; American English p. 276.⃰ (за Соколовою та ін.)

4
Разом

36Матеріали методичного забезпечення

1. Babiychuk L.V., Bekhta I.A. English Phonetics. A Theoretical Course For the Students of the Faculty of Foreign Languages. – Lviv: Interprint-M, 2009. – 204 p.

2. Brovchenko T., Bant I. English Phonetics. – Київ: Радянська школа, 1964.

3. Brown G. Listening to Spoken English. – M.: Prosveshcheniye, 1984.

4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

5. Gimson A. An Introduction to the Pronunciation of English. – 3rd ed. – L.: Blackwell, 1980.

6. Halliday M. A. K. A Course in Spoken English: Intonation. – L.: Penguin, 1970.

7. Hewings M. Pronunciation Tasks. – Cambridge: CUP, 1995.

8. Kenworthy J. Teaching English Pronunciation. – London & N.Y.: Mouton de Gruyter, 1987.

9. Ladefoged Peter. Elements of Acoustic Phonetics. – 2nd ed. – The University of Chicago Press, Ltd, 1996.

10. Roach P. English Phonetics and Phonology. – Cambridge: CUP, 1991.

11. Rogerson P., Gibbert J. Speaking Clearly Pronunciation and Listening Comprehension for Learners of English. – Cambridge: CUP, 1990.

12. Wells J.C. Accents of English. – Cambridge: CUP, 1982.

13. Лебединская Б.Я. Фонетичский практикум по английскому языку. – М.: Международные отношения, 1978. – 176 с.

14. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Київ: Вища школа, 1972.

15. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови : Навчальний посібник для студентів іноземних мов. – Вінниця, Нова Книга, 2005. – 240 с.

16. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання / Уклад.: Є.О. Снєгірьова, Т.В. Макухіна, Л.В. Вєлікова, М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська ; Рец.: М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська. – К. : КДЛУ, 1998. – 60 с.

17. Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.

18. Трахтеров А.В. Английская фонетическая терминология. – Москва: Изд-во лит. на иностр. языках, 1968.


9. Рекомендована література

Базова

1. Babiychuk L.V., Bekhta I.A. English Phonetics. A Theoretical Course For the Students of the Faculty of Foreign Languages. – Lviv: Interprint-M, 2009. – 204 p.

2. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови : Навчальний посібник для студентів іноземних мов. – Вінниця, Нова Книга, 2005. – 240 с.

3. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання / Уклад.: Є.О. Снєгірьова, Т.В. Макухіна, Л.В. Вєлікова, М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська ; Рец.: М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська. – К. : КДЛУ, 1998. – 60 с.

4. Лебединская Б.Я. Фонетичский практикум по английскому языку. – М.: Международные отношения, 1978. – 176 с.

5. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка. – М.: Высшая школа, 1988. – 240 с.

6. Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.

Допоміжна

1. Babiychuk L.V., Bekhta I.A. English Phonetics. A Theoretical Course For the Students of the Faculty of Foreign Languages. – Lviv: Interprint-M, 2009. – 204 p.

2. Brovchenko T., Bant I. English Phonetics. – Київ: Радянська школа, 1964.

3. Brown G. Listening to Spoken English. – M.: Prosveshcheniye, 1984.

4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

5. Gimson A. An Introduction to the Pronunciation of English. – 3rd ed. – L.: Blackwell, 1980.

6. Halliday M. A. K. A Course in Spoken English: Intonation. – L.: Penguin, 1970.

7. Hewings M. Pronunciation Tasks. – Cambridge: CUP, 1995.

8. Kenworthy J. Teaching English Pronunciation. – London & N.Y.: Mouton de Gruyter, 1987.

9. Ladefoged Peter. Elements of Acoustic Phonetics. – 2nd ed. – The University of Chicago Press, Ltd, 1996.

10. Roach P. English Phonetics and Phonology. – Cambridge: CUP, 1991.

11. Rogerson P., Gibbert J. Speaking Clearly Pronunciation and Listening Comprehension for Learners of English. – Cambridge: CUP, 1990.

12. Wells J.C. Accents of English. – Cambridge: CUP, 1982.

13. Лебединская Б.Я. Фонетичский практикум по английскому языку. – М.: Международные отношения, 1978. – 176 с.

14. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Київ: Вища школа, 1972.

15. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови : Навчальний посібник для студентів іноземних мов. – Вінниця, Нова Книга, 2005. – 240 с.

16. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання / Уклад.: Є.О. Снєгірьова, Т.В. Макухіна, Л.В. Вєлікова, М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська ; Рец.: М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська. - К. : КДЛУ, 1998. - 60 с.

17. Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.

18. Трахтеров А.В. Английская фонетическая терминология. – Москва: Изд-во лит. на иностр. языках, 1968.


^
Зразки модульних тестів


MODULE TEST 1 V1

Theoretical Course of the English Phonetics


1. Write the three forms of these verbs and transcribe them. Prove that phonetics is connected with grammar:

beg, live, open, travel, cancel, compel, recognize, arrive, rain, inform, stop, wrap, help, ask, discuss, work, pass, ship, pack, look, nod, permit, wait, expect, invent, rest, load, depend.


2. ^ Transcribe these words. Underline the interchanging vowels and consonants in the corresponding parts of speech.

nation - national, grave - gravity, provoke - provocative, zeal - zealous, supreme - supremacy, occur - occurrence, advice - to advise, use - to use, a house - to house, an excuse – to excuse, a device – to devise, loose- to lose, close – to close.


3. ^ Read these words and word-combinations. Translate them into Ukrainian. Prove that phonetics is connected with lexicology through accent.

`redbreast - `red `breast, `bluebell - `blue `bell, `bluestone - `blue `stone, `blue-lines - `blue ` lines, `bluebottle - `blue `bottle, `black shirt - `black `shirt, `black-face - `black `face, `bird’s-eye - `bird’s `eye, `bread-and-butter - `bread and `butter, `break-promise - `break `promise, `heavy-weight - `heavy `weight, `red-book - `red `book, `blue-stocking - `blue `stocking, `blue-nose - `blue `nose, `blue-coat - `blue ` coat, `blue-bonnet - `blue `bonnet, `black-hole - `black `hole, `black mass - `black `mass.


4. ^ Transcribe, read and translate these pairs of words. Single out the sounds that differentiate the meaning of the words.


Still – steel, pool – pull, ship – sheep, sit – seat, fill – feel, live – leave, ill – eel, slip – sleep, sell – sale, model – modal, saw – so, Polish – polish, guard – guide, worth – worse, truth – truce, but – bath, breath – breadth, diary – dairy, suit – suite, patrol – petrol, mayor – major, rout – route.


5. ^ Read these pairs of words. State to what parts of speech they belong. Single out the sounds that interchange. Translate the words into Ukrainian.

Deep – depth, brief – brevity, sagacious – sagacity, strong – strength, precise – precision, broad – breadth, antique – antiquity, coal – collier, mead – meadow, nature – natural, beast – bestial, brass – brazen, know – knowledge, please – pleasure, perceive – perception, describe – description, abound – abundance, mode – modify, flower – flourish, assume – assumption, presume – presumption, confess – confession, depress – depression, deceive – deception, admit – admission, correct – correction, conclude – conclusion, divide – division, collide – collision, intent – intention, pretend – pretension, precise – precision, object – objection, neglect – negligent, compete – competition, rector – rectorial.


^ 6. Read these compounds. Single out the sounds that interchange. Translate the compounds into Ukrainian.

Knick–knack, mingle-mangle, mish–mash, prittle–prattle, rickety–rackety, riff–raff, rip–rap, shilly–shally, tick–tack, wiggle–waggle, wig–wag, zigzag, clip-clop, ping-pong, sing-song, slip-slop, tip-top, wish-wash, wishy-washy.


^ MODULE TEST 1 V2

Theoretical Course of the English Phonetics


1. Give syllabic structural patterns of the following English and Ukrainian words; characterize them from the viewpoint of their structure: open, covered, etc.


(1) pit, pat, pot, bet, tip, ten, top, took - спік, бак, тік, час, віз, сон, так, ніс.

(2) fact, taken, rhythm, prism, region, bacon - вереск, вепр, ритм, метр, гіпс, ЗАГС.

(3) depths, lapsed, boxed, lisped, lifts, busts - текст, жертва, шерсть, Мінськ.

(4) plan, price, shriek, fret, smoke, twice - птах, прав, жнець, злак, згин.

(5) do, go, so, dew, he, pea, pie, boy - би, фа, сі, те, ту, чи.

(6) spy, stay, blue, brew, pray, dry - дно, все, про, хто, два.

(7) ought, eat, orb, oak, eight, out, art - от, ас, ух, ох, от, ах.

(8) splay, spray, straw - стоп, стік.

(9) ebbed, act, ask, else, aunt, apt - aкт, акр, альф.

(10) ached, aunts, asks, eights, acts, elks - айстр.

(11) spleen, spring, sprawls, sprains, strains, screams - вдрузки, взвити.

(12) serpents, patents, students, servants, licensed - монстр, ханств, царств, земств.

(13) spleen, split, street, struck, squeak, scroll злам, згнити, змах, збити, злити.

(14) twiddle, trance, plosion, flask, flint, thrust фланг, швабра, скотч.

(15) stamps, tramps, twelfth, clenched, errands - спектр, ксерoкс, сфінкс.


^ 2. a) Divide these words into phonetic syllables, (b) Give their syllabic structural patterns.


people, bugle, satchel, trifle, rhythm, April, equal, happens, marbles, patterns, dragons, urgent, servant, listened, heralds, errands, parents, patients, scaffolds.


^ 3. Mark initially strong consonants with a single line and initially weak consonants with two lines.

kæt, 'a:mi, 'i:tə, 'laınə, 'æktə, bɔ-tl, 'mis-tə, 'lek-tʃə, rʌg-bı, mı-dl, 'wın-tə, 'ʌn-nəun, mæp, fılm.

4. Analyse these words from the viewpoint of phonetic and orthographic syllable division; transcribe end divide them into syllabic graphs.


work, working, worker, pined, pining, stirring, occurred, cured, cheerless, curing, cheering, firing, redder, nation, culture, thoroughly

^ 5. Arrange these words into three columns according to the type of syllable structure: (a) closed uncovered, (b) closed covered, (c) open covered.


took, pray, lifts, at, straw, boy, aunt, texts, clenched, tip, pea, struck, strays, elks, thrust, bet, fact, fret, asks, ebbed, price.


^ 6. Write out: (a) initially weak (filially strong) and (b) finally weak (initially strong) consonants.


sit, lame, back, miss, sack, grave, tip, tide, top, late, mad, made, nine, till, cake, thick, bat, pin, pine, hate, act, ice, plot, face, hid, fate, stamp, spot, pile, land, mist, mole, mark, gold, cap, nose, fix, harm, merry, horn, start, form.


7. Divide these words into phonetic syllables.

comfortable, cottage, orchard, ground, kitchen, pantry, study, several, upstairs, bedroom, nursery, bathroom, furniture, modern, own, electricity, January, February.


Перелік питань для контрольного опитування


^ STUDY QUESTIONS


 1. What is the significance of speech?

 2. How is phonetics connected with other sciences?

 3. What are the branches of phonetics?

 4. What are the methods and devices of phonetic investigation?

 5. What is practical and theoretical significance of phonetics?

 6. What are the relations between phonetics and phonology?

 7. What are the four main principles of consonant classification?

 8. How are the consonants subdivided according to the:

  1. first;

  2. second;

  3. third;

  4. fourth principle?

 9. How are the consonants subdivided according to the noise producing foci and the shape of the narrowing?

 10. What are the principles of vowel classification suggested by phoneticians?

 11. How are the vowels classified according to the movements of the bulk of the tongue?

 12. What do you know about the principle of lip participation and the degree of tenseness in the articulation of vowels?

 13. How are vowels classified according to their tenseness and length?

 14. What does the length of vowels depend on?

 15. What is the difference between checked and unchecked vowels?

 16. What do you know about the stability of articulation in vowel production?

 17. What are the three phrases of the articulation on separately pronounced phoneme?

 18. What are the two ways of joining the sound in sequences?

 19. What is the chief factor under the influence of which the principal variant of the phoneme is modified into the subsidiary one?

 20. What is the difference between the historical and living assimilation?

 21. What kind of assimilation is called complete? When does it take place?

 22. What kind of assimilation is called incomplete? When does it take place?

 23. What kind of assimilation is called –no explosion? – nasal explosion? – lateral explosion? – labialisation?

 24. How does the assimilation differ as far as its direction is concerned?

 25. What phenomenon is called adaptation?

 26. When is the assimilation affecting the work of the vocal cords observed?

 27. When is the assimilation affecting the manner of noise production observed?

 28. When does the assimilation affecting the place of articulation and the manner of noise production take place?

 29. What are the main factors under the influence of which the principal variant changes into subsidiary ones?

 30. What are the consonants variants due to the partial assimilation affecting an articulator or appoint of articulation?

 31. What are the consonant variants due to the partial assimilation affecting the work of the vocal cords?

 32. What are the consonant variant due to the adaptation of consonants to vowels?

 33. What are the consonant variants due to the specific way in which consonants are joined together?

 34. What are the consonant variants due to the specific way in which English consonants are pronounced in different position?

 35. What are the vowel variants due to the adaptation of vowels to consonants?

 36. What are the vowel variants due to the specific way in which vowel phonemes are pronounced in different position?

 37. What are vowel variants due to the change in the length which vowel phonemes undergo in different positions?

 38. What is difference between the weak (contracted) forms and full (non-contracted) forms?

 39. What is definition of the phoneme from the viewpoint of distinctive oppositions?

 40. What is the difference between minimal and sub-minimal pairs?

 41. What is the nature of voiced-voiceless opposition in English and Russian?

 42. What distinctive oppositions illustrate the existence of labial, lingual and pharyngeal-consonant phonemes?

 43. What distinctive oppositions illustrate the existence of occlusive, constructive, occlusive-constructive consonants?

 44. What distinctive oppositions illustrate classificatory subdivisions within the groups of occlusive and constructive consonants?

 45. What distinctive oppositions prove the existence of oral and nasal consonants phonemes?

 46. What distinctive oppositions illustrate classificatory groups of rounded and unrounded vowels?

 47. What distinctive oppositions illustrate classification groups according to the:

  1. horizontal;

  2. vertical movements of the tongue?

 48. Can the existence of front-retracted and back-advanced vowels be proved by minimal pairs?

 49. Is the length of the vowels the only distinctive feature of long and short vowel phonemes?

 50. How is vowel length conditioned positionally?

 51. What distinctive, oppositions illustrate the classificatory principle of vowel stability in articulation?

 52. How are diphthongs subdivided according to the tongue movement from the nucleus to the glide?

 53. How is stress defined by different authors?

 54. What is stress on the auditory, articulatory and acoustic level?

 55. To what type of word-stress does the English accentual structure belong?

 56. To what type of word-stress does the Russian accentual structure belong?

 57. What is the difference between fixed and free type of word-stress?

 58. How does stress perform constitutive, distinctive and recognitive functions?

 59. What is terminology suggested by different authors to distinguish between different degrees of word-stress?

 60. How does A.G. Gimson mark accentual elements?

 61. What factors determine the place and different degree of word-stress?

 62. What rules of word-stress are: a) for prefixal words; b) for compound words?

 63. How does the semantic factor affect the place of word-stress?

 64. How does the rhythmic tendency influence word-stress in modern English?

 65. How is intonation defined?

 66. Why does the intonation play an important role in speech?

 67. What are the two functions of intonation?

 68. How does intonation manifest itself in the written speech? What are the marks of punctuation?

 69. What are the main approaches to the study of intonation?

 70. How do the Soviet phoneticians define intonation?

 71. What are the two points of view on intonation suggested by V.A. Vassilyev?

 72. What is the traditional way of representing intonation?

 73. How is voice-range defined? What does it depend on? How can the utterance be performed?

 74. What is the system of tonic stress marks suggested by R. Kingdom?

 75. What are the main approaches to the inventory of tonal types suggested by different scholars?

 76. What is the structure of intonation pattern? Give the definition of “pre-head”, “head”, “nucleus”, “tail”.

 77. What countries the English language is spoken in?

 78. How is standard pronunciation defined?

 79. What are the regional types of the English language? What are the regional types of the American language?

 80. Why is the Received Pronunciation defined as the social standard within Britain?

 81. What roles does General American play in America?

 82. What is the difference in the inventory of RP and GA consonant phonemes?

 83. What are the main peculiarities in the pronunciation of GA consonant phonemes? /r, l, t, m, hv, h, j, m, n/.

 84. What are the articulation and distributional differences between GA and RP front vowels?

 85. What are the articulation and distributional differences between GA and RP central vowels?

 86. What are the articulation and distributional differences between GA and RP back vowel phonemes?

 87. What can you say in case of oral representation of written texts about intonational peculiarities?

 88. Speak on interrelation of intonation with verbal and non-verbal contexts.

 89. Give a definition of an intonation style.

 90. Compare intonation and verbal style categories. Where do they overlap?

 91. What imposes restrictions on the speaker’s choice of an intonation style?

 92. Speak on intonation styles distinction.

 93. Give semantic characteristic of every style.

 94. What is the difference between informational and scientific styles? Give examples of their usage.

 95. Compare declamatory and publicistic styles. In what spheres are they used?

 96. What is the essential of familiar style? Where does it occur? Compare it with the other four style categories.

Схожі:

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
«Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Стилістика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Історія англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання
Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» / Укладач...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наратології» для студентів V курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Fundamentals of Cognitive Narratology”/ “Основи когнітивної наратології” передбачає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи