Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни icon

Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Скачати 56.82 Kb.
НазваІсторія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Дата12.10.2012
Розмір56.82 Kb.
ТипДокументи

Історія французької мови
Мета та завдання навчальної дисципліниМета: ознайомити студентів з теоретичними основами курсу «Історія французької мови», з його особливостями; прищепити їм практичні навички самостійної роботи над матеріалами, в яких висвітлюються теми поетапного розвитку та становлення французької мови та її діалектів.

Завдання: ознайомитися з еволюцією французької мови торкаючись найважливіших питань та проблем фонетичного, синтаксичного, морфологічного та лексичного розвитку. Вміти відповісти, в загальних рисах, на питання: Що послужило причиною появи французької мови? Які етапи пройшла мова у своєму розвитку? Які тенденції розвитку спостерігаються на сучасному етапі?; збагатити свій словниковий багаж лексикою специфічного характеру, а також поглибити знання відповідної наукової термінології.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен :

знати: “зовнішню” історію французької мови, а саме соціолінгвістичні аспекти (економічні, політичні, історичні та культурні фактори) утворення та розвитку французької мови від народної латини до її сучасного стану; “внутрішню” історію французької мови, а саме процеси утворення та закономірності розвитку французької мови від народної латини до її сучасного стану.

вміти: пояснити утворення структури сучасної французької мови на всіх її етапах; дати історико-фонетичний аналіз розвитку форми на різних етапах історії французької мови; дати пояснення походження деяких фонетичних, граматичних, лексичних та орфографічних особливостей сучасної французької мови; користуватися спеціальною літературою з історії французької мови для науково-дослідницької роботи; уміти читати, перекладати за допомогою спеціальних словників та інтерпретувати тексти написані старо-, середньо-, ранньофранцузькою мовою.

^

Програма навчальної дисципліниТема 1. Періодизація історії французької мови.

Тема 2. Кельтизація території Франції.

Тема 3. Романізація Галлії.

^ Тема 4. Народна латина. Фонетична система народної латини.

Тема 5. Особливості синтаксису народної латини.

Тема 6. Особливості лексики народної латини.

^ Тема 7. Германізація Галлії.

Тема 8. Вокалізм галло-романської мови.

Тема 9. Консонантизм галло-романської мови.

Тема 10. Соціолінгвістична ситуація.

Тема 11. Розвиток фонетичної системи старофранцузької мови.

^ Тема 12. Розвиток граматичної структури старофранцузької мови.

Тема 13. Синтаксис старофранцузької мови.

Тема 14. Лексика старофранцузької мови.

^ Тема 15. Соціолінгвістична ситуація середньофранцузької мови.

Тема 16. Процес релатинізації французької мови.

Тема 17. Фонетична система середньофранцузької мови.

^ Тема 18. Морфологія середньофранцузької мови.

Тема 19. Синтаксис середньофранцузької мови.

Тема 20. Лексика середньофранцузької мови.

Тема 21. Соціолінгвістична ситуація.

Тема 22. Поява перших граматик французької мови.

Тема 23. Перші спроби реформи французької орфографії.

^ Тема 24. Поява маніфесту "Захист та прославлення французької мови" Жоакіма дю Белле.

Тема 25. Фонетична система ранньофранцузької мови.

Тема 26. Морфологія ранньофранцузької мови.

^ Тема 27. Синтаксис ранньофранцузької мови.

Тема 28. Шляхи збагачення лексики ранньофранцузької мови.

Тема 29. Соціологічна ситуація.

Тема 30. Діяльність Французької Академії.

Тема 31. Аристократичний пуризм.

^ Тема 32. Емпірична та філософська течії розвитку граматичної теорії.

Тема 33. Фонетична система новофранцузької мови.

Тема 34. Морфологія новофранцузької мови.

^ Тема 35. Синтаксис новофранцузької мови.

Тема 36. Особливості розвитку лексики новофранцузької мови.


Теми практичних занять


1 Вправи на розвиток вокалізму галло-романської мови

2. Вправи на розвиток консонантизму галло-романської мови

3. Вправи на розвиток вокалізму та консонантизму старофранцузької мови.

4. Вправи на морфологію старофранцузької мови.

5. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз "Serment de Strasbourg"

6. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз "Séquence de Sainte Eulalie"

7. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз уривка "La chanson de Roland"

8. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз уривка "Mémoires de Philippe de Commynes"

9. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз уривка "F. Rabelais. La vie très horrifique du grand Gargantua"


Самостійна робота


1. Робота зі спеціальними словниками.

2. Вивчення лексики старофранцузької мови

3. Особливості лексики народної латини.

4. Синтаксис середньофранцузької мови.

5. Лексика середньофранцузької мови.

6. Шляхи збагачення лексики ранньофранцузької мови.

7. Особливості розвитку лексики новофранцузької мови.


Методичне забезпечення


1. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А.. История франузского языка. – М.:Высш. шк., 1976 (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)

2. М.К.Сабанаева. Хрестоматия по французской литературе XVI века – Ленинград: Просвещение, 1974. (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)

3. Скрелина Л.М. История французького языка. – М.: Высш. шк., 1972. (франц. мовою) (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)

4. Шигаревская Н.А. История французсого языкаю – М.: Просвещение, 1973 (франц. мовою) (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)

5. Шигаревская Н.А. Хрестоматия по истории французского языка (на французском языке). – Ленинград: Просвещение, 1975.


Рекомендована література


^ БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. – М.: Высш. шк., 1982.

2. Аллендорф К.А. Очерки истории французского языка. – М.: Гос. Учеб.- пед. изд-во, 1959.

3. Бородина М.А. Историческая фонетика французского языка. – Л.: Уч-педгиз, 1961.

4. Бородина М.А. Историческая морфология французского языка. – Л.: Уч-педгиз, 1965.

5. Доза А. История французского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956.

6. Кагановська О.М. Філоненко Н.Г. Історія французької мови. Навчальний посібник. –К.: КНЛУ, 2003.

7. Сидельникова Л.В. Кагановська О.М. Практикум з історії французької мови. Навчальний посібник. –К.: КНЛУ. 2004.

8. Stépanova O.M. Histoire de la langue française. Textes d’étude. –M., 1975


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Дынников А.Н., Лопатина М.Г. Народная латынь. – М.: Изд-во МГУ, 1975.

2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. – М.: Просвещение, 1986.

3. Гурычева М.С. Народная латынь. – М.: Изд-во на иностр. яз., 1959.

4. Корлэтяну Р.Г. Исследование народной латыни и ее отношение с романскими языками. – М.: Наука, 1974.

5. Borodina M. Morphologie historique du français.Москва: Просвещение, 1965.

6. Borodina M. Phonétique historique du français. Ленинград: Просвещение, 1961.

7. Chigarevskaia N. Précis de l’histoire de la langue française. Ленинград: Просвещение, 1964.

8. Хрестоматия по истории французского литературного языка 16 века. Сост.: В.А. Паутынская. М.: Высшая школа, 1981.


Зразок тестових завдань

№ 1

La parution de quel son en ancien français attribue-t-on à l’influence du superstrat germanique?

a) ü

b) h aspiré

c) r grasseyé


№ 2

Quand a commencé le processus de la relatinisation?

a) en ancien français

b) en moyen français

c) dans le français de la Renaissance


№ 3

Qui est considéré comme l’initiateur du courant puriste dans l’histoire de la langue française?

a) Antoine Furetière

b) Claude Vaugelas

c) François Malherbe


№ 4

Quel était l’ordre habituel des mots en latin classique?

a) Termes secondaires – Sujet – Prédicat

b) Sujet - Prédicat – Termes secondaires

c) Sujet – Termes secondaires - Prédicat


№ 5

Des 5 déclinaisons du latin classique lesquelles se sont conservées en latin populaire?

a) 1-ère

b) 2-e

c) 3-e

d) 4-e

e) 5-e


Схожі:

Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних...
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconТеоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному...
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconСтилістика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс стилістики грунтується на знаннях, отриманних на практичних заняттях з іспанської мови І з курсів лексикології, теоретичної...
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Тема Французька мова серед інших мов світу. Аспекти визначення становища мови
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» / Укладач І. К. Кобякова. Суми: Вид-во...
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconЗавдання І етапу обласної заочної олімпіади з французької мови

Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови у 2009/2010 н р
Було заявлено 42, з них 1 переможець ІІ туру заочної олімпіади з французької мови
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМетодика викладання французької мови (для студентів V курсу) Мета
Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних...
Історія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМета дисципліни «Історія географії»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи