Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 126.25 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата12.10.2012
Розмір126.25 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра німецької філології


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»

зі спеціальності «Німецька мова та література»


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів – 2012


Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки молодших спеціалістів з німецької мови. Вони повинні вміти:

 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до восьми хвилин та мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі;

 • висловити свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар), дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • детально розуміти аутентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 4000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створити текст певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.


^ Тематика курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції побудований за принципом єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

Тематичний аспект опирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Інтеркультурний аспект передбачає знання культури країни, що охоплює всі сфери людського буття. Інтеркультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури у порівнянні з рідною культурою.


Тематика курсу

 1. Die Bekanntschaft. Aussehen und Persönlichkeit.

 2. Familie und persönliche Beziehungen.

 3. Wohnen. Wohngewohnheiten.

 4. Alltag. Tagesablauf. Einkäufe.

 5. Essen und Trinken. Gesunde Ernährung.

 6. Körperpflege und Gesundheit.

 7. Freizeit. Hobbys und Interessen.

 8. Orientierung in der Stadt.

 9. Natur und Umwelt.

 10. Lernen und Studieren. Sprachen lernen. Schule und Ausbildung.

 11. Beruf und Tätigkeit.

 12. Land und Leute. Deutschsprachige Länder.

 13. Der Mensch und sein Charakter..

 14. Wohnen in der Stadt. Landleben.

 15. Verkehr und Verkehrsmittel.

 16. Der Mensch und die Natur. Der Umweltschutz

 17. Konsum. Mode und Persönlichkeit.

 18. Sport. Sportarten.

 19. Urlaub und Reise.

 20. Sitten und Bräuche in den deutschsprachigen Ländern und in der

Ukraine.

9. Bücher und ihre Rolle im Leben der Menschen.

10.Zur Geschichte der deutschsprachigen Länder. Zur Geschichte der Ukraine

 1. Der Mensch und die Gesellschaft. Die Heimat

 2. Massenmedien in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine..

 3. Kulturelles Leben in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 4. Rund um die Jugend. Jugendkulturen. Jugendorganisationen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 5. Das Bildungswesen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 6. Politik und Geschichte.^ 1. Формування мовної компетенції

Комунікативна лінгвістика, в центрі уваги вивчення іноземних мов якої є мовленнєвий акт або текст, відкриває великі можливості для інтенсифікації навчального процесу, зорієнтованого також на свідоме вивчення мови як предмета навчання.

Важливими складовими формування мовної компетенції є фонетична, лексична та граматична компетенція.


^ 1.1. Лексична компетенція

Молодші спеціалісти повинні володіти лексикою обсягом до 4000 лексичних одиниць в активному застосуванні, а також знати наступну пролематику:

 • основні способи словотвору

 • лексичну полісемію

 • лексичну антонімію

 • лексико-семантичне поле

 • особливості фразеології


Основна література

 1. Bock H., Langenscheidt-Redaktion. Grundwortschatz Deutsch. Lernwörterbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2002..

 2. Bock H., Müller J. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2006.

 3. Busse J. Training Deutsch. Wortschatz- und Strukturübungen. München: Hueber, 1996.

 4. Lemcke C., Rohrmann L. Wortschatzintensivtrainer A1-A2. München: Langenscheidt, 2008.

 5. Lübke D. Wortschatz Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 1997.

 6. Remanofsky U. Zertifikattraining Deutsch-Wortschatz. Stufe 1 und 2. München: Hueber, 2000..

 7. Schuh H. 2000 Wörter und was man damit machen kann. München: Hueber, 1997.

 8. Wortschatzbox Deutsch als Fremdsprache A1. München: Hueber, 2009.^ 1.2. Граматична компетенція

Молодші спеціалісти повинні володіти граматичними навичками, необхідними для аудіювання, мовлення, читання і письма. Вони повинні: • оволодіти основами нормативної граматики;

 • добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень і вміти їх коментувати;

 • граматично правильно оформляти свою усну і письмову мову;

 • володіти на практиці нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • знати граматичні теми відповідного рівня, вміти коментувати засвоєні граматичні явища іноземною мовою.


Обсяг граматичного матеріалу

MORPHOLOGIE

 1. Das Substantiv


1.Die Deklination der Substantive.

2.Syntaktische Leistung der Substantive.

3.Pluralbildung der Substantive.

4.Syntaktische Leistung der Substantive.

5.Hauptkategorien des Substantivs.

6.Deklination der Eigennamen.

7.Gebrauch des Artikels bei Eigennamen.


 1. Der Artikel, dessen Formen, Bedeutung und Funktionen

1. Deklination des Artikels.

2. Die wichtigsten Regeln des Artikelgebrauchs.

3. Der Artikelgebrauch in verschiedenen semantischen Unterklassen der Substantive.


ІІІ. Das Adjektiv

 1. Deklination der Adjektive.

 2. Syntaktische Leistung der Adjektive.

 3. Steigerungsstufen der Adjektive.

 4. Substantivierte Adjektive, Partizipien und deren Deklination.
 1. Das Pronomen

 1. Das Personalpronomen.

 2. Das Possessivpronomen.

 3. Das Negativpronomen.

 4. Das Reflexivpronomen.

 5. Das Reziprokpronomen.

 6. Das Demonstrativpronomen.

 7. Das Interrogativpronomen.

 8. Das Indefinitpronomen.

 9. Das Pronomen „es“.

10. Relativpronomen.

11. Pronominaladverbien.


 1. Das Verb

 1. Das Präsens. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 2. Das Perfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 3. Das Präteritum. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 4. Das Futurum. Bildung, Bedeutung und Gerbrauch.

 5. Der Imperativ, dessen Erscheinungsformen und Gebrauch.

6. Das Plusquamperfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

7. Bildung, Bedeutung und Gebrauch der indikativischen Tempusformen im Passiv.

8. Der Konjunktiv II. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

9. Infinitiv mit „zu“ und ohne „zu“.

10. Infinitivgruppen um…zu + Inf., (an)statt… zu + Inf., ohne… zu + Inf.

11.Objektiver und subjektiver Gebrauch der Modalverben.

12.Nominalformen des Verbs.

13.Futur I und II in modaler Bedeutung.

14.Der Konjunktiv I. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.


 1. Das Numerale

 1. Deklination der Kardinalzahlen.

 2. Bildung und Deklination der Ordinalzahlen.
 1. Die Präposition

 1. Bedeutung, Gebrauch und Rektion.


Das Adverb

 1. Klassifikation der Adverbien nach ihrer Bildung und Bedeutung.

 2. Steigerungsstufen der Adverbien.

 3. Pronominaladverbien: Bedeutung und Gebrauch.


SYNTAX

1.Einteilung der Sätze nach ihrem Bau.

2.Klassifikation der Sätze nach dem Ziel der Aussage.

3.Einteilung der Sätze nach der Art des Subjekts.

4.Wortfolge im einfachen Satz (Aussagesatz, Wortfrage, Satzfrage, Ausrufesatz).

5.Die Ausdrucksmittel der Verneinung im Deutschen.

6.Die Satzverbindung.

7.Das Satzgefüge.

8. .Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz

9.Satzgefüge mit dem Objektsatz.

10.Satzgefüge mit dem Temporalsatz.

11.Satzgefüge mit dem Kausalsatz..

11.Die Satzverbindung.

12.Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

13.Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz.

14.Satzgefüge mit dem Attributsatz.

15.Satzgefüge mit dem Modalsatz.

16.Satzgefüge mit dem Komparativsatz.

17.Satzgefüge mit dem Bedingungssatz.

18.Arten und Ausdrucksmittel des Subjekts.

19.Arten und Ausdrucksmittel des Prädikats.

20.Nebenglieder des Satzes: Objekt, Attribut, Adverbialbestimmung und ihre Arten.

21.Wortfolge im Deutschen: Rahmenkonstruktion und Ausklammerung.

22.Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

23.Satzgefüge mit dem Subjektsatz.

24.Satzgefüge mit dem Prädikativsatz.

25.Satzgefüge mit dem Konsekutivsatz.

26.Satzgefüge mit dem Konzessivsatz.

27.Satzgefüge mit dem Restriktivsatz.


Основна література

 1. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. К.: Рад. школа, 1989.

 2. Brand L.M., Kresin-Murakami J., Pechatscheck K. Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi. Stuttgart: Klett, 1999.

 3. Bieler K.H. Deutsche Verben im Kontext. München: Hueber, 1998.

 4. Dinsel S. Präpositionen. München: Langenscheidt, 2007.

 5. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Hueber, 2005.

 6. Heidermann W. Grammatiktraining Grundstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.

 7. Lemcke C., Rohrmann L. Grammatik Intensivtrainer Deutsch A1, A2.München: Langenscheidt, 2007.

 8. Luscher R. Übungsgrammatik DaF für Anfänger. München: Hueber, 2006.

 9. Meil K., Arndt M. ABC der schwachen Verben. München: Hueber, .

 10. Meil K., Arndt M. ABC der starken Verben. München: Hueber, 1997.

 11. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. München: Langenscheidt, 2007.

 12. Reimann M. Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber, 1999.

 13. Reimann M. Starke Verben. München: Langenscheidt, 2008.

 14. Schulz H., Sundermeyer W. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grammatik und Übungsbuch. München: Hueber, 1992.

 15. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. München: Hueber, 1996.


^ 2. Мовленнєва компетенція

2.1. Мовлення

Вступники повинні володіти мовленнєвими комунікативними уміннями, а саме; тематичною лексикою, засобами вираження структурної організації тексту та лексичними засобами вираження комунікативної інтенції; навичками імітування аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формі з відносно строгим дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.


Вступники повинні вміти:

 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,

 • описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові;

 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

 • вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

 • вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями;

 • скласти інтерв’ю.

 • чітко, логічно, послідовно викласти свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар;

 • вести розповідь на задану тему, ситуацію;

 • описати малюнок, фотографію;

 • повідомлення про актуальні події;

 • дати характеристику реальних людей, дійових осіб літературного твору;

 • дати коментар до газетних статей;

 • переказати прочитане і висловитись з приводу прочитаного;

 • дати рецензію на фільм чи виставу.

2.2. Читання

Вступники повинні:

 • вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу та мати навички відтворення отриманої інформації у тестовому форматі;

 • мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та неважких оригінальних текстів різного типу.

 • вміти визначити тип тексту, проаналізувати його внутрішню структуру і комунікативну інтенцію автора;

 • детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і форми;

 • мати досвід сприймання художніх, публіцистичних та науково-популярних текстів загальним обсягом 1000 с.


2.3. Письмо

Вступники повинні:

 • орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного рівня;

 • диктант відповідної складності обсягом до 1000 знаків;

 • різні типи тренувальних завдань з метою автоматизації навичок граматичних трансформацій та лексико-граматичного перифразування;

 • переклад з рідної мови на іноземну в обсязі пройденого лексико-граматичного матеріалу.

Рекомендована література

1.Albrecht U., Dane D. u.a. Passwort Deutsch 1,2,3 Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2003.

2.Aufdersraße H., Bock H., Gerdes M. u.a. Themen neu 1, 2, 3 Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber, 2003.

3.Aufderstraße H., Müller J. u.a. Lagune 1. Lagune 2. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

4.Dallapiazza R.-M., von Jan E. u.a. Tangram aktuell 1, 2, 3 München: Max Hueber Verlag, 2005.

5.Funk H., König M. u.a. geni@l A1, A2, В1. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2005.

6.Gick G., Graffmann H., Lemcke Ch., Müller M. u.a. Moment mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch 1,2,3. Arbeitsbuch 1, 2, 3. München: Langenscheidt, 2005.

7. Lemcke C., Rohrmann L. u.a.Berliner Platz 1. Berliner Platz 1, 2, 3. Lehr-und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2006.

8.Müller M.. Rusch P. u.a. Optimal A1, А2, В1. Lehrbuch und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2006.

9.Niebisch D., Penning-Hiemstra S. u.a. Schritte international 1,2,3,4,5,6. Kursbuch+ Arbeitsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

10.Passwort Deutsch 1, 2,3. Kursbuch und Übungsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

11.Schulz D., Griesbach H. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe. Teil 1. München: Max Hueber Verlag, 2002.

12.Кудіна О.Ф., Феклістова Т.О. Deutsch für Anfänger / Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця; Нова книга, 2008.

13.Daniels A., Estermann Ch. u.a. Mittelpunkt В1, B2. Deutsch als fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett, 2007.

14.Fischer R., Schümann A. u.a. Ziel В1, B2. Band 1. München: Hueber. Kursbuch und Arbeitsbuch.

15.Hasenkamp G. Leselandschaft1. Lehrwerk für die Mittelstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.

16.Hasenkamp G. u.a. Zwischen den Pausen 1, 2. Goethe-Institut. Verlag für Deutsch. München, 2000.

17.Koithan U., Schmitz H. u.a. Aspekte 1. Mittelstufe Deutsch.München: Langenscheidt, 2007.

18.Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. em Brückenkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber, 2004.

19.Perlmann-Balme M. Schwalb S. Weers D. em Hauptkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber, 2004.

20.Schumann J. Mittelstufe Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 1999.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 4 від 25січня 2012 р.


Голова Вченої ради В.Т. Сулим


^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Бакалавр»; спеціальність “Німецька мова та література”)

TEST I

I

1.1.Wählen Sie die richtige Fortsetzung des Satzes

#1. Wenn du es forderst, (...)

#2. Nachdem er lange Zeit von diesem Arzt behandelt worden war, (...)

#3. Ich bitte um Verzeihung, (...)

#4. Als ich im vorigen Sommer meine Heimatstadt besuchte, (...)

#5. Hat der Lehrer den Schüler gelobt, (...)

1. .. fühlt es sich besser.

2. ... habe ich das getan.

3. ... werde ich es tun.

4. ... fühlte er sich besser.

5. ... deren Erfolge gut sind.

6. ... weil ich sehe, daß ich dich beleidigt habe.

7. ... dessen letzte Zensuren immer gut sind?

8. ... begegnete ich dort niemandem von meinen alten Schulkameraden.


^ 1.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.


1) Bestes 2) möchtest 3) darf 4) Ihre 5) werden 6) waren

7) euren 8) will 9) Beste 10) wurden 11) warme 12) sind


#1. In den nächsten Jahren (...) in unserer Stadt viele Wohnhäuser gebaut werden.

#2. Ich (...) Ihnen einen guten Rat erteilen.

#3. Ich (...) keinen Kaffee trinken, der Arzt hat es mir verboten.

#4. Meine Eltern haben immer nur mein (...) gewollt.

#5. Ihr sprecht von (...) Zukunftsplänen.


II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein.


1) einen 2) an 3) auf dem 4) nach dem 5) mit 6) mir 7) mit einem

8) für den 9) mich 10) in 11) über dem 12) am


#1. Dieses Geräusch auf der Straße hat (...) im Schlaf gestört.

#2. Gestern habe ich im Opernhaus (...) Studenten aus der Universität

Freiburg kennengelernt.

#3. Man erkennt dich schon (...) Gang.

#4. Sie ist reich (...) Erfahrungen.

#5. Mein Kollege arbeitet (...) Gebiet der Technik.


^ 2.2..Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein.


#1.Ich habe mich mit ihr gestern Abend (…)

1.begegnet 2. getroffen 3. ausgegangen 4. besichtigt 5. erinnert


#2.Jeder trägt die (…) für seine Kinder.

1.Versorgung 2. Sorge 3. Erziehung 4. Antwort 5. Verantwortung


#3.Ich muss ausziehen, deswegen werde ich eine andere Wohnung (…)

1. vermieten 2. mieten 3. buchen 4. reservieren 5. bezahlen


#4.Der Arzt hat mir (…), in einen Kurort zu fahren.

1. geraten 2. gerettet 3. beraten 4. verschrieben 5. untersucht


#5.Immer, wenn etwas los ist, will er sofort alles wissen. Er ist sehr (…)

1. gierig 2. interessant 3. neugierig 4. geizig 5. gefragt

Finden Sie die richtige Variante der Übersetzung


III.

^ 3.1.Finden Sie alle richtigen Varianten der Übersetzung !


#1. Газети і журнали можна купити в газетному кіоску на пероні. (...........)

1) Man kann Zeitungen und Zeitschriften im Zeitungskiosk auf dem Bahnsteig kaufen.

2) Zeitungen und Zeitschriften werden im Zeitungskiosk auf dem Bahnsteig verkauft werden.

3) Im Zeitungskiosk auf dem Bahnsteig sind Zeitungen und Zeitschriften zu kaufen.

4) Im Zeitungskiosk auf dem Bahnsteig können Zeitungen und Zeitschriften gekauft werden.

5) Man konnte Zeitungen und Zeitschriften im Zeitungskiosk auf dem Bahnsteig kaufen.


#2. Ти тільки тоді підеш на прогулянку, коли зробиш всі домашні завдання. (...........)

1) Du wirst erst dann spazierengehen, als du alle Hausaufgaben machst.

2) Du wirst erst dann spazierengehen, wenn du alle Hausaufgaben machen wirst.

3) Du wirst erst dann spazierengehen, wenn du alle Hausaufgaben gemacht hast.

4) Du wirst erst dann spazierengehen, nachdem du alle Hausaufgaben gemacht hast.

5) Du wirst erst dann spazierengehen, wenn du alle Hausaufgaben zu machen hast.


#3. Нарада, на якій були присутні також вчителі нашої школи, відбулася в університеті. (...........)

1) Die Beratung, an der auch die Lehrer aus unserer Schule beiwohnten, fand an der Universität statt.

2) Die Beratung, an der auch die Lehrer aus unserer Schule beigewohnt hatten, fand an der Universität statt.

3) Die Beratung, der auch die Lehrer aus unserer Schule beiwohnten, fand an der Universität statt.

4) Die Beratung, bei der auch die Lehrer aus unserer Schule anwesend waren, fand an der Universität statt.

5) Die Beratung, bei der auch die Lehrer aus unserer Schule zugegen waren, fand an der Universität statt.


#4. Під час подорожі по Європі ми бачили багато цікавого. Ми відвідали музеї Парижа і Лондона, здійснили екскурсію в Альпи, були на Рейні і на Ельбі. (...........)

1) Während der Reise durch das Europa haben wir viel Interessantes gesehen. Wir besuchten die Museen von Paris und London, machten einen Ausflug in die Alpen, waren am Rhein und Elbe.

2) Während der Reise durch Europa haben wir viel Interessantes gesehen. Wir besuchten die Museen von Paris und London, machten einen Ausflug in den Alpen, waren am Rhein und Elbe.

3) Während der Reise durchs Europa haben wir viel Interessantes gesehen. Wir besuchten Pariser und Londoner Museen, machten einen Ausflug in die Alpen, waren an der Rhein und Elbe.

4) Während der Reise durch Europa haben wir viel Interessantes gesehen. Wir besuchten die Museen von Paris und London, machten einen Ausflug in die Alpen, waren am Rhein und an der Elbe.

5) Während der Reise durch Europa haben wir viel Interessante gesehen. Wir besuchten die Museen von Paris und London, machten einen Ausflug in die Alpen, sind am Rhein und an der Elbe gewesen.


#5. Я бажаю своїм сусідам добре провести відпустку. (...........)

1) Ich wünsche meinen Nachbarn, dass sie ihren Urlaub gut verbrachten.

2) Ich wünsche meinen Nachbarn, ihren Urlaub gut zu verbringen.

3) Ich wünsche meinen Nachbarn, damit sie ihren Urlaub gut verbringen.

4) Ich wünsche meinen Nachbarn, dass sie ihren Urlaub gut verbringen.

5) Ich wünsche meinen Nachbarn, um ihren Urlaub gut zu verbringen.


^ 3.2. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort in die jeweilige Lücke passt.

Klimawandel

Unter dem Klimawandel (1)…….. man die Veränderung des Klimas auf der Erde über einen längeren Zeitraum hinweg, Eine Klimaveränderung meint eine Abkühlung oder (2)……. der Temperatur über eine lange Zeit und kann verschiedene (3) …….. haben. Die Eiszeit, die durch natürliche Einflüsse ausgelöst wurde, aber auch die globale Erwärmung, die auf menschliche Einflüsse (4) ……… ist, sind Beispiele für eine Klimaveränderung. Der Klimawandel beeinflusst das Leben der Menschen und die Ökosysteme, die sich an die Veränderungen anpassen. Lebensräume verändern sich, es kommen neue hinzu bzw. vorhandene (5) …….. Die Menschen passen sich an die neuen Umstände z.B. mit veränderten Architekturkonzepten an.

#1. 1) erwähnt 2) sagt 3) versteht 4) verordnet

#2. 1) Erkältung 2) Wärme 3) Hitze 4)Erwärmung

#3. 1) Ursachen 2) Grund 3) Boden 4) Grundlage

#4. 1) zurückbringen 2) zurückkehren 3) zurückzuführen 4) bringen

#5. 1) gehen 2) verschwinden 3) verbinden 4) entstehen


TEST II

I

^ 1.1.Wählen Sie die richtige Fortsetzung des Satzes!

#1. Dadurch, dass sich jeder Spieler voll einsetzte, (...)

#2. Die Familie bereut nicht, (...)

#3. Nachdem es geregnet hat, (...)

#4. Solange ich keine Einzelheiten weiß, (...)

#5. Das Mädchen rechnete die Aufgaben nicht noch einmal durch, (...)

1. ... sind die Anlagen und Blumenbeete besonders frisch.

2. ... verbummelte die Zeit.

3. ... wurde das Spiel gewonnen.

4. ... sondern gab die Arbeit ab.

5. ... dass sie im Urlaub ins Ausland gefahren ist.

6. ... kann ich dir nichts sagen.

 1. ... überließ es seinem Assistenten.

 2. 8 ... weil er es nicht vergessen soll.^ 1.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.


1) gehängt 2) interessante 3) haben 4) sind 5) neuen 6) interessanten

7) ihr 8) gehangen 9) seid 10) deine 11) kleiner 12) ihren

#1. Du sollst (...) Arbeit beschleunigen.

#2. Die Schüler (...) schon nach Hause zurückgekehrt.

#3. Diese Bilder haben lange Zeit in meinem Zimmer (...).

#4. Meine Freundin will (...) Urlaub am Meer verbringen.

#5. Gestern habe ich einige (...) Zeitungsartikel gelesen.


II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.


1) nach 2) innerhalb 3) über starken 4) während 5) am 6) an

7) von starkem 8) jenseits 9) ungeachtet 10) oben 11) ohne 12) in

#1. Er arbeitet mit einer Energie, die (...) Willen zeugt.

#2. Von heute (...) wird nicht mehr geraucht.

#3. Sie sind (...) Dresden gefahren.

#4. (...) des Flusses liegt ein ausgedehnter Wald.

#5. (...) verschiedener Schwierigkeiten hat sie ihre Arbeit termingemäß abgeschlossen.


^ 2.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.


#1. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank für Ihre (...).

1. Mühe 2. Mühle 3. Muhe 4. Truhe 5. Kühe


#2. Wir sind überzeugt, dass sie diese Aufgabe selbständig erledigen kann. Sie ist doch sehr (...).

1. direkt 2. zuverlässig 3. ausgezeichnet 4. attraktiv 5. regelmäßig


#3. Wir verspäten uns. Ich soll mich (...).

1. bedienen 2. befassen 3. beeilen 4. bequemen 5. benehmen


#4. Wenn Schüler 16 Jahre alt sind, werden sie von den Lehrern (...).

1. gesiebt 2. gesessen 3. gesiezt 4. gesetzt 5. gesehen


#5. Hast du gesehen, wie sie auf seine Worte reagiert hat? Diesmal hat er nun wirklich ins (...) getroffen.

1. Kreuz 2. Wichtige 3. Studienbuch 4. Schwarze 5. Grüne


III

^ 3.1. Finden Sie alle richtigen Varianten der Übersetzung!


#1. Друзі ідуть на концерт, щоб почути свого улюбленого співака.

1. Die Freunde gehen ins Konzert, ohne ihren Lieblingssänger zu hören.

2. Die Freunde gehen ins Konzert, um ihren Lieblingssänger zu hören.

3. Die Freunde gehen aufs Konzert, um ihren Lieblingssänger zu hören.

4. Die Freunde gehen zum Konzert, statt ihren Lieblingssänger zu hören.

5. Die Freunde gehen ins Konzert, um seinen Lieblingssänger zu zuhören.


#2. Хлопець вирішив відвідати свого дідуся.

1. Der Junge beschließt seinen Opa zu besuchen.

2. Der Junge beschließt seinen Opa besuchen.

3. Der Junge beschloss seinen Opa zu besuchen.

4. Der Junge hat beschlossen zu seinem Opa zu gehen.

5. Der Junge möchte seinen Opa zu besuchen.


#3. Це ж та ж машина, яку ми бачили на виставці в Гамбурзі.

1. Das ist dasselbe Auto, dass wir auf der Ausstellung in Hamburg gesehen haben.

2. Das ist dasselbe Auto, das wir auf der Ausstellung in Hamburg gesehen haben.

3. Das ist dieselbe Auto, dass wir auf der Ausstellung in Hamburg gesehen haben.

4. Das ist dasselbe Auto, das wir haben auf der Ausstellung in Hamburg gesehen.

5. Das ist dasselbe Auto, dessen wir auf der Ausstellung in Hamburg gesehen haben.

#4. Друг запитує мою дружину, чи вона радіє відпустці.

1. Der Freund fragt meine Frau, ob sie sich auf den Urlaub freut.

2. Der Freund fragt meine Frau, dass sie sich auf den Urlaub freut.

3. Der Freund fragt meine Frau, ob sie über den Urlaub freut.

4. Der Freund fragt meine Frau, ob sie auf den Urlaub freut.

5. Der Freund fragt meine Frau, freut sich sie auf den Urlaub oder nicht.


#5. Ми можемо заощадити гроші, тому що ми живемо в Греції у нашого друга.


1. Wir können Geld sparen, denn wir wohnen in Griechenland bei unserem Freund.

2. Wir könnten Geld sparen, denn wir in Griechenland bei unserem Freund wohnen.

3. Wir können Geld sparen, aber wir wohnen im Griechenland bei unserem Freund.

4. Wir konnten Geld sparen, denn wir wohnten in Griechenland bei unserem Freund.

5. Wir können Geld sparen, weil wir wohnen in Griechenland bei unserem Freund.


^ 3.2. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort in die jeweilige Lücke passt.

Auf der Buchmesse

Um als Besucher (1) ……… zu den Messehallen zu bekommen, muss man sich im Internet registrieren. (2)……… ist auch sichergestellt, dass man eine Vielzahl von Informationen über die Aussteller und deren Programme erhält. Es ist wichtig, vorab einen Blick auf das Veranstaltungsprogramm zu (3)…….., damit man möglichst viele interessante Buchvorstellungen und Lesungen besuchen kann. Deshalb sollte man seinen Messebesuch sehr genau planen, denn ohne einen solchen Plan ist man auf dem riesigen Messegelände verloren. Nicht zu (4)……… sind die langen Wege auf dem Messegelände. Man sollte daher auf bequeme Schuhe achten. Nicht zu vergessen ist, dass man danach seine schweren Taschen nach Hause schleppen muss. Dennoch lohnt sich die Anstrengung, weil man nirgendwo sonst so viele Autoren und Schriftsteller (5)…….

#1. 1) Eingang 2) Aufgang 3) Zugang 4) Ausgang

#2. 1) dadurch 2) davon 3) denn 4) weil

#3. 1) geben 2) werfen 3) haften 4) nehmen

#4. 1) unterbringen 2) unternehmen 3) unterschätzen 4) unterstellen

#5. 1) trefft 2) trifft 3) traf 4) treffen


ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал(и), частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ – 2 бали.


КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І


1.1. – 3, 4, 6, 8, 7

1.2. – 5, 8, 3, 1, 7


2.1. – 9, 1, 1 2, 2, 3

2.2. – 2, 5, 2, 1, 3


3.1. – 1 3 4, 3 4, 3 4 5, 4, 2 4

3.2. – 3, 4, 1, 3, 2


ТЕСТ ІІ


1.1. – 3, 5, 1, 6, 4

1.2. – 10, 4, 8, 12, 2


2.1. – 7, 6, 1, 8, 9

2.2. – 1, 2, 3, 3, 4


3.1. – 2, 3 4, 2, 1, 1

3.2. – 3, 1, 2, 3, 2

Схожі:

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Література чеського Просвітництва І діяльність Й. Добровського, Й. Юнгмана та П. Й. Шафарика
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Театр І суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Гіпотези походження японської мови. Генетичні зв’язки з іншими мовами. Джерела та методи дослідження
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Основні поняття семіотики культури: текст, знак, означник, означуване, код, адресант, адресат, семіозис
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Антології до ісламської поезії: „Му”аллакат”, „Муфаддаліят”, „Хамаса”, „ Класи поетів”. Питання автентичності пам”яток древньоарабської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи