Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» icon

Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Скачати 54.19 Kb.
НазваКафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Дата19.10.2012
Розмір54.19 Kb.
ТипДокументи

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії


Тести для вступників на

напрям підготовки 8.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»


№1

Види семантичної розстановки бібліотечного фонду

+систематична, предметна, тематична

-алфавітна, хронологічна, географічна

-мовна, форматна, нумераційна

№2

Вимоги до бібліотечних каталогів

+науковість, багатоаспектність

-оперативність, соціальна обумовленість

-доступність, акумуляція

№3

Бібліотечні каталоги поділяють на читацькі та службові

+за призначенням

-за способами групування

-за обсягом відображеного фонду

№4

Форми бібліотечних каталогів

+карткова, електронна

-книга, голограма

-мікроносій, періодичне видання

№5

Пропаганда бібліотеки та її зібрань, документування бібліотечних зібрань – це завдання

+інформаційної діяльності бібліотеки

-видавничої діяльності бібліотеки

-методичної діяльності бібліотеки

№6

До соціальних чинників збереження бібліотечного фонду належать:

+виховна робота з читачами

-санітарно-гігієнічний режим

-протипожежна охорона в бібліотеці

-біологічні чинники

№7

До технологічних чинників збереження бібліотечного фонду належать:

+фізико-хімічні показники

-виховна робота з читачами

-відповідальність бібліотечних працівників за збереження бібліотечного фонду

№8

До технічної обробки документів належить

+штемпелювання

-систематизація

-предметизація

№9

До наукової обробки документів належить

+систематизація

-наклеювання кишеньок

-штемпелювання

№10

Бібліотечні каталоги поділяють на алфавітні, систематичні, предметні

+за структурою

-за цільовим призначенням

-за видами документів

№11

Універсальні бібліотечні фонди поділяються на:

+загальноосвітні, наукові

-науково-дослідні, виробничі, навчальні

-загальноосвітні, виробничі

№12

Результатом наукової обробки документів є

-первинні документи

+вторинні документи

-бібліографічні документи

№13

Множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ, – це

-індексування

+бібліографічний опис

-реферування

№14

Основою для групування записів у конкретному пошуковому масиві при складанні бібліографічного опису служать

-змістові ознаки документа

+формальні ознаки документа

-тематичні ознаки документа

№15

Бібліографічний опис складається з

-предметних рубрик

-класифікаційних індексів

+бібліографічних елементів


№16

Перші зразки бібліотечно-каталожної бібліографічної інформації існували у вигляді

+інвентарів

-реєстрів, упорядкованих за алфавітним принципом

-предметно-тематичних картотек

№17

Бібліографічну пам’ятку ХVІІ ст. "Оглавление книг, кто их сложил" досліджував

+І. Франко

-М. Комаров

-Б. Грінченко

№18

Каталог Київської академії був складений наприкінці ХVІІІ ст. за участю

-Феофана Прокоповича

+Іринея Фальковського

-Григорія Сковороди

№19

Перші в Україні списки книг гражданського друку вміщено

-в альманасі “Русалка Дністровая”

-в “Gazette de Leopol”

+в інструкції Харківського колегіуму

№20

Курс бібліографії у Кременецькому ліцеї викладав

-Є. Філомафітський

-О. Лазаревський

+П. Ярковський

№21

Друкарня Ставропігійського Інституту у Львові почала видавати свої каталоги

-наприкінці ХVІІІ ст.

-у 30-х рр. ХІХ ст.

+у 20-х рр. ХІХ ст.

№22

Принцип групування матеріалу в "Книжной старине южнорусской"

+хронологічно-територіальний

-систематичний

-предметно-тематичний

№23

Західноукраїнські бібліографи перших десятиліть ХХ ст.

-Михайло Комаров

+Іван Калинович

-Михайло Ясинський

№24

Бібліографи Східної України 20-30-х рр. ХХ ст.

-Олександр Лазаревський

-Володимир Дорошенко

+Варфоломій Ігнатієнко

№25

До складу науково-довідкового апарату бібліографічного посібника входить:

-передмова укладача, вступна стаття, зміст

-список використаних джерел, список умовних скорочень, рубрикатори

+передмова укладача, вступна стаття, зміст, список використаних джерел, список умовних скорочень, рубрикатори, допоміжні покажчики

№26

Вперше в українській бібліографії повний опис альманаху "Русалка Дністровая" подав

+М. Максимович

-А. Метлинський

-І. Вагилевич

№27

У праці „Практичне керівництво з бібліотекознавства” (1923 р.) Г. Ковалевського і Ю. Меженка розглядаються питання:

-бібліографії як особливої ділянки науки про книгу

-користування довідковими виданнями

+методів бібліографічного пошуку, що найчастіше трапляються в бібліографічній роботі бібліотекаря

№28

У 1929 р. в журналі „Бібліографія” була опублікована розвідка:

+„Бібліографічні розшуки (евристика)”

-„Бібліографічне джерелознавство”

-„Бібліографічна евристика (до теорії і методики бібліографічних розшуків)”

№29

Автором дослідження „Посібник з історії бібліографії”, в якому окреслено способи якнайшвидшого отримання відомостей про потрібні джерела, є

-Л. Мак-Кольвін

-Л. Шорз

+Ш.-В. Ланглуа

№30

Перші в Україні списки "істинних" і "ложних" книг вміщено

+в"Ізборнику Святослава 1073 р."

-в"Ізборнику Святослава 1076 р."

-у"Тактиконі" Никона Чорногорця"


Оцінка за кожну відповідь – 2 бали.

Схожі:

Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconКафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» за освітньо-кваліфікаційним
Бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів І виконує...
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
«Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102 факультету культури та мистецтв
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший...
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної
Програма фахового випробування розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 020102...
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Взаємозв’язок та співвідношення категорій „бібліографічний пошук” І „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” І „бібліографічна евристика”...
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Суть та значення поняття «документ», наукові дисципліни та галузі практичної діяльності, де використовується це поняття
Кафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПлан проведення науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії на 2012-2013 навчальний рік
Бібліографування української періодики як складова національної бібліографії (на прикладі укладання бібліографічного покажчика змісту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи