Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 51.04 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата19.10.2012
Розмір51.04 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Питання з японської мови для вступу

в магістратуру Львівського національного університету

імені Івана Франка


 1. Гіпотези походження японської мови. Генетичні зв’язки з іншими мовами. Джерела та методи дослідження.

 2. Фонетичні особливості японської мови. Палаталізація. Дифтонги. Подовження голосних та приголосних. Сингармонізм. Редукція. Асиміляція.

 3. Фонотактика. Синтагматичний та актуальний поділ речення. Типи інтонації. Основні інтонаційні моделі.

 4. Транскрипції японської мови.

 5. Утворення і розвиток системи письма японської мови. Складова азбука кана. Ієрогліфічне письмо і японська лексика.

 6. Особливості лексичного складу японської мови. Тенденції розвитку японської лексики.

 7. Компонентно-структурна характеристика японського слова. Межа слова. Морфологічні компоненти слова.

 8. Семасіологічна характеристика японського слова. Денотативне і конотативне значення. Моносемія та полісемія. Шляхи семантичного розвитку.

 9. Лексичне та граматичне значення слова. Класи самостійних та несамостійних слів. Словозчеплення.

 10. Синонімія. Антонімія. Омонімія. Зіставлення омонімії і полісемії. Семантичні поля.

 11. Шари японської лексики за походженням та сферами вживання. Асиміляція іншомовної лексики.

 12. Діалекти японської мови.

 13. Японські імена та прізвища. Топоніми. Ономатопоетична лексика.

 14. Фразеологія японської мови. Особливості сейго.

 15. Класифікація та типи словників японської мови.

 16. Словотвір. Прості, похідні і складні слова. Афікси словотвору та словозміни.

 17. Морфологічний склад слова. Типи морфем.

 18. Частини мови. Вчення про частини мови в японській граматичній традиції.

 19. Граматичні категорії субстантивів.

 20. Граматичні категорії предикативів.

 21. Категорія способу.

 22. Категорія виду.

 23. Категорія стану.

 24. Категорія директиву.

 25. Гоноративні та депрециативні форми.

 26. Класи службових слів, їх морфологічні форми та синтаксичні функції.

 27. Синтагма, словосполучення та речення. Словосполучення за типами зв’язків між компонентами.

 28. Структура простого речення. Типи предикатів. Повні і неповні речення.

 29. Складне речення. Сурядний та підрядний зв’язки.

 30. Група підмета та присудка. Додаток. Означення. Обставина. Однорідні члени речення.

 31. Функціонально-стилістична диференціація японської мови.

 32. Періодизація японської мови. Загальна характеристика давньояпонської мови.

 33. Загальна характеристика японської мови класичного періоду (9-12 ст).

 34. Загальна характеристика середньояпонської мови (13-16 ст.).

 35. Загальна характеристика новояпонської мови (17- сер.19 ст.).

 36. Сучасна японська мова. Створення нормативної загальнонаціональної мови.^ Крім відповіді на два теоретичні питання, вступне випробування передбачає виконання ієрогліфічного завдання (в межах 2-го кю), а також читання та переклад тексту.

Питання з японської літератури для вступу

в магістратуру Львівського національного університету

імені Івана Франка


1.Загальна характеристика культурного розвитку та літератури періоду Нара. Перші писемні пам’ятки. “Ніхонгі”, “Фудокі”, “Семмьо”, “Норіто”.

2. “Кодзікі”. Передмова Ясумаро.

3. “Манйосю” – антологія поезії ІV-VІІІ ст. Поетичні жанри.Метричні особливості. Тематичні розділи. Літературні прийоми.

4. Буддійська література. Жанр буддійської легенди сецува. Збірка “Ніхон рьоікі”.

5. Поезія кансі. Творчість Сугавара Мітідзане.

6. Загальна характеристика літературного процесу епохи Хейан.

7. “Кокін вакасю”. Загальна характеристика антології.

8. Жанр ута-моногатарі. “Ісе-моногатарі”. “Ямато-моногатарі”.

9. Жанр цукурі моногатарі. “Такеторі моногатарі”.

10. Характеристика творів “Очікубо моногатарі”. “Уцухо моногатарі”.

11.Жанр ніккі.Тоса ніккі”. “Кагеро ніккі”.

12. Життєвий і творчий шлях Сей-Сьонагон.Макура но сосі” – перший твір у стилі дзуйхіцу.

13.Життєвий і творчий шлях Мурасакі Сікібу. “Мурасакі Сікібу ніккі”.

14. Гендзі моногатарі”– художня вершина літератури епохи Хейан.

15. Новаторство поезії Сайгьо. Збірка “Санкасю”. Творчість Фудзівара но Сюндзея.

16. Літературний процес періоду пізнього Хейан. Жанр рекісі моногатарі. Сецува цього періоду. “Кондзяку моногатарі”. Моногатарі, ніккі, поетичні антології.

17. Література періоду Камакура. Поява нових форм і жанрів: у поезії – жанру ренга, у прозі – жанру гункі. Розвиток духовної літератури. Китаїзована література “П’яти монастирів”.

18.”Хейке моногатарі” – історичний роман-хроніка.

19. Дзуйхіцу періоду Камакура. Камо но Тьомей. “Ходзьокі” Кенко хосі. “Цуредзурегуса”

20. Поетична антологія “Сінкокінвакасю”. Діяльнсть Фудзівара но Тейка.

21. Драматургія театру Но. Теоретичний доробок Дзеамі. Фарси кьоген.

22. Зародження жанру хайкай. Хайкай-ренга.

23.Загальна характеристика літературного процесу періоду Едо. Школа національної науки кокугаку. Діяльність Камо но Мабуті, Мотоорі Норінага. Школа Міто. Система освіти. Знайомство з європейською культурою.

Роки найвищого розвитку міської культури – період Генроку (1688–1704).

24. Поетичні школи Тейтоку і Данрін.

25. Життєвий і творчий шлях Мацуо Басьо. Естетична теорія Мацуо Басьо. Ліричні щоденники Мацуо Басьо.

26. Специфіка дрататургії Дзьорурі і Кабукі. Творчість Тікамацу Модзаемона (1653–1724).

27. Література отогідзосі. Проза кана-дзосі.

28. Життєвий і творчий шлях Нацуме Сосекі.

29.Література укійодзосі. Творчість Уеда Акінарі. Література гесаку (сяребон, кібьосі, нідзьобон, йоміхон, гокан). Творчість Такідзави Бакіна.

30. Поезія вака 2-ї половини періоду Едо (Одзава Роан, Кагава Кагекі, Рьокан, Окума Коматі, Татібана Акемі).

31. Розвиток хайкай після Басьо. Творчість Кікаку, Бусона, Ісси.

32. Комічна поезія (кьока, кьосі, сенрю). Поезія і проза китайською мовою періоду пізнього Едо.

33. Політика “Відкриття” Японії. Просвітницький рух. Перекладна література.

34. Розвиток нової прози. Зародження реалістичного напрямку. Творчість Фтабатея Сімея. Роман “Укігумо”.

35. Розвиток нової поезії сінтайсі. Поезія Сімадзакі Тосона та ДоЇ Бансуя.

36. Діяльність товариства “Кен’юся”. Літературна група “Бунгакукай” та творчість Кітамури Тококу.

37. Творчість Масаоки Сікі.

38. Неоромантики. Творчість Морі Огая.

39. Література модернізму. Постреалізм у 10-і роки ХХ століття. Товариство Пана. Естетичне кредо Нагаі Кафу. Натуралізм творів Таями Катая.

40.Прозові твори Сімадзакі Тосона. Роман “Хакай”.

41. Гуманізм творів Кунікіди Доппо.

42. Соціальна проблематика творів Токутомі Рока. Романи “Хототогісу” та “Куросіво”.

43. Життєвий і творчий шлях Нацуме Сосекі. Роман “Кокоро”.

44. Неогуманізм. Творчість Арісіми Такео.

45. Житєвий і творчий шлях Акутагави Рюноске.

46. Пролетарська література. Творчість Кобаясі Такідзі, Міямото Юріко, Куроміми Дендзі.

47. Неосенсуалізм. Школа “сінканкакуха”. Журнал “Бунгаку”. Творчість Кавабати Ясунарі.

48. “Література повороту”. Творчість Дадзая Осаму.

49. Творчість Танідзакі Дзюн’ітіро. Роман-епопея “Сасаюкі” .

50. Література сенгоха. Нома Хіросі.

51. Творчість Ое Кендзабуро.

52. Творчість Абе Кобо.

53.Тенденції розвитку сучасної літератури.

Схожі:

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Література чеського Просвітництва І діяльність Й. Добровського, Й. Юнгмана та П. Й. Шафарика
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Театр І суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Основні поняття семіотики культури: текст, знак, означник, означуване, код, адресант, адресат, семіозис
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки молодших спеціалістів з німецької мови. Вони повинні вміти
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Антології до ісламської поезії: „Му”аллакат”, „Муфаддаліят”, „Хамаса”, „ Класи поетів”. Питання автентичності пам”яток древньоарабської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи