Svydnyckyj organiz s g vyrobnyctva icon

Svydnyckyj organiz s g vyrobnyctva
НазваSvydnyckyj organiz s g vyrobnyctva
Дата05.01.2013
Розмір80.2 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

Форма навчання - денна 2010 – 2011 навчальний рік

Вид заняття

Ауд.

В т.ч.

СР

Всього

лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Л

ПС

ЛРК-ть годин в сем.

56

28

28
36

92

Дисципліна Організація сільськогосподарського виробниц­тва


Спеціальність Екологія навколишнього середовища та охо­рона природи

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


^ ЗАВ. КАФЕДРИ

К-ть го­дин на тиждень

4

2

2Факультет географічний Курс __5____ Семестр ___9


„ ” ___________2010 р.
Тижні, се­местр

Лекційний курс

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи

К-ть годин СР

Ви­дача і при­йн­яття до­маш­ніх за­вдань

Конт­роль пото­чної успі­шно­сті

Номер, назва і зміст теми

К-ть годин

Номер, назва і зміст теми

К-ть годин

Номер, назва і зміст теми

К-ть годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1. Предмет , завдання та методи і при­йоми досліджень.

2

^ Семінарське заняття 1. Право на землю та обмеження прав на землю.

222

2. Створення селянських (фермерсь­ких) господарств. та місце їх в системі підприємницької діяльності .

2

^ Семінарське заняття 2. Гарантії прав на землю.

223

3. Виробнича діяльність селянських господарств , підтримка їх розвитку , кооперування селянських (фермерсь­ких) господарств .

2

^ Семінарське заняття 3. Охорона земель і грунтів

224

4. Планування економічного і соціаль­ного розвитку в аграрних формуван­нях, внутрішньогосподарське плану­вання, методи та нормативно абаза планування. .

2

^ Семінарське заняття 4. Набуття і реалізація прав на землю.

225

5. Перспективне планування розвитку с / г. підприємств, річне і оперативне планування.

2

^ Семінарське заняття 5. Наукові осно-
ви зонального розміщення і спеціалізм-
ції сільськогосподарських підприємств.

226

6 Спеціалізація с / г підприємств , їх економічний зміст та значення, показ­ники спеціалізації та фактори що її визначають.

2

^ Семінарське заняття 6. Інтегральні процеси формування с/г ринку.

227

7 .Розміри с / г підприємств та їх під­розділів, раціональне поєднання галу­зей, оптимальні розміри підприємств та поєднання великого середнього та дрібного виробництва.

2

^ Семінарське заняття 7. Горизонтальна інтеграція при формуванні ринкових відносин та регулювання відносин в інтегральних структурах.

228

8. Земельні ресурси, їх використання та організація земельної території аг­рарних формувань. .

2

^ Семінарське заняття 8. Вертикальна маркетингова інтеграція агропромислового комплексу.

229

Організація використання засобів ви­робництва, комплектування госпо­дарств засобами виробництва. Техні­чне обслуговування, ремонт та збері­гання техніки.

2

^ Семінарське заняття 9. Система розповсюдження сільськогосподарсь-
ких знань і інформації в ринкових умовах та організація роботи інформа-
ційних центрів і дорадчих служб.

2210

10. Організація матеріально-технічного забезпечення с / г підприємств

2

^ Семінарське заняття 10. Основні засоби виробництва, джерел їх формування та оновлення.

2211

11. Організація використання трудо­вих ресурсів, поняття ринку праці, його елементи і функції.

2

^ Семінарське заняття 11. Реформу-
вання земельних відносин в ринкових умовах України та організація використання земельних угідь.

2212

12. Економічні і правові засади під­приємництва.

2

^ Семінарське заняття 12. Підприєм-
ництво як вид економічної діяльності

2213

13 .Підприємництво і агробізнес.

2

^ Семінарське заняття 13. Індивідуальні і колективні с/г підприємства.

2214

14. Підприємництво із залученням іно­земних коштів.

2

Семінарське заняття 14. Порядок створення та реєстрації індивідуальних і колективних с/г підприємств.

22

Склав доцент Свидницький Б.П.

Схожі:

Svydnyckyj organiz s g vyrobnyctva iconSvydnyckyj meliorac zemel
Завдання курсу. Загальні відомості про меліорацію земель. Історія розвитку меліоративної науки. Основні види меліорацій
Svydnyckyj organiz s g vyrobnyctva iconSvydnyckyj meliorac zemel denna
Гранулометричний склад ґрунту та використання його в меліоратив­них цілях. Визначення гранулометричного складу ґрунтів за результатами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи