Протокол №1 від «8» лютого 2012 р icon

Протокол №1 від «8» лютого 2012 р
Скачати 389.08 Kb.
НазваПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Сторінка1/3
Дата07.01.2013
Розмір389.08 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3Затверджено

на засіданні Вченої ради

географічного факультету

(протокол № 1 від « 8 » лютого 2012 р.)


Голова Вченої ради ____________ В. Біланюк


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Програма фахових вступних випробувань

з напряму “Туризм”

ДЛЯ КВАЛІфіКАЦІЙНого РІВНя “Бакалавр”


«Технології туристичної діяльності»


Мета і завдання курсу.

Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу.

^ Туристична індустрія.

Послуги засобів розміщення. Послуги харчування. Послуги перевізників.

Туристичний продукт.

Послуга як специфічний вид товару. Поняття туристичного пакету та його структура. Поняття туристичного продукту. Тур як первинна одиниця туристичного продукту. Способи оцінки туристичного продукту. Структура індустрії туризму.

^ Туроператорська і турагентська діяльність у сфері туризму. Поняття туроператор, турагент. Класифікація туроператорів. Функції агентсько-операторських підприємств. Банківські гарантії туроператорів (турагентів).

^ Технологія розробки турів і маршрутів.

Поняття туристичний маршрут, тур. Класифікація турів і маршрутів. Розробка маршрутів. Порядок формування і реалізації турів. Програма обслуговування туристів.

^ Основні етапи створення туристичного підприємства.

Створення туристичного підприємства як туристичної особи. Вибір організаційно-правової форми. Протокол намірів засновників. Розробка проектів установчих документів. Проведення установчих зборів. Правова реєстрація підприємства. Постановка на облік та реєстрація в податкових, статистичних органах, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування та інших установах. Порядок ліквідації туристичної фірми. Програма економічної діяльності туристичного підприємства.

^ Договірні взаємовідносини в туристичному бізнесі.

Поняття договору. Види договорів. Поняття туристичний ваучер, його структура. Взаємовідносини клієнта з туристичною фірмою. Структура договору. Практичні рекомендації з складання договорів.

^ Планування діяльності туристичного підприємства.

Поняття планування. Сутність функції планування туристичного підприємства. Види планів. Методи і способи планування. Поняття бізнес-плану, його структура, цілі та функції.

^ Ліцензування та сертифікація в туризмі.

Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація готельних послуг. Сертифікація послуг харчування.

Рекламна діяльність туристичного підприємства.

Поняття реклами та її види. Реклама потреб та реклама можливостей. Організація рекламної діяльності. Принципи та канали поширення реклами. Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства.

^ Ресурсне забезпечення туристичного підприємства.

Елементи ресурсного забезпечення: персонал, капітал, виробничі фонди, оборотні кошти, нематеріальні та інвестиційні ресурси. Персонал підприємства. Капітал підприємства. Основні та оборотні виробничі фонди підприємства. Нематеріальні ресурси. Інвестиції.

Література:

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

2. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: НОЛИДЖ, 1996. – 312 с.

3. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. К., 2002.

4. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. – М.: Изд-во «Ось – 89», 1999. – 192 с.

5. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: Учебное пособие. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2004. – 320 с.

6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.

7. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.

8. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

9. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії. – Чернівці, 2003. – 596 с.


"Технологія готельної справи"


Потяття та значення технології обслуговування гостей у готельних підприємствах.Структурно-функціональна організація готельних підприємств

Вступ. Предмет, основні поняття, значення та завдання навчальної дисципліни. Організація та управління готельними комплексами. Функціональні організаційні структури готелів. Служби у готелях.

^ Технологічний цикл обслуговування у готелях. Технологія і організація обслуговування основних служб у готелях

Основні періоди готельного циклу обслуговування гостей: період до приїзду гостей, приїзд, розміщення, відїзд. Організація та функції адміністративно-управлінської служби у готелях. Технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення. Реєстрація, нові прогресивні методи реєстрації. Методи оплати за проживання. Тарифи номерів. Бронювання місць у готелях. Використання персональних ЕОМ при бронюванні, прийомі та обслуговуванні гостей. Використання електронних замкових систем у готелях. Обслуговування гостей поверховою службою. Забезпечення безпеки у закладах розміщення. Обслуговування гостей готелю при від’їзді й оплата рахунків. Організація і технологія функціонування служби обслуговування приміщень вестибюльної групи. Додаткові послуги у закладах розміщення. Організація та функції фінансово-комерційної служби у готелях.

^ Технологія і організація обслуговування допоміжних служб у готелях

Організація та функції інженерно-експлуатаційної служби у готелях. Організація та функції кадрової служби у готелях. Служба безпеки у готелях. Фінансово-комерційна служба у готелях.

^ Особливості організації, управління та технології обслуговування упідприємствах харчування при готелях.

Типи та особливості організації підприємств харчування. Організація й управління службою громадського харчування у готелях. Організація й технологія надання послуг з харчування у номерах готелю.


Рекомендована література

 1. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Организация, управление, обслуживание: Учебное пособие. –К.: ВИРА-Р, 2002.

 2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: проблемы перспективы, сертификация. –К.: ВИРА-Р, 2001.

 3. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. Перев. с англ. –М.: Аспект Пресс, 1995.

 4. Гостиничный и туристический бизнесс. Под ред. А.Д. Чудновского. –М.: Тандем, 1998.

 5. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. –М.: Нолидж, 1996.

 6. Котлєр Ф., Боуэн Дж., Майкенз Дж. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

 7. Котлер Ф. Маркетинг. Гостепреимство и туризм. Перев. с англ. Под. ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998.

 8. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2009.

 9. Туризм и гостинничное хозяйство. Учебник. Под ред. А.Д. Чудновского. –М.: Тандем, 2000.

 10. Ходорков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство.–М.: ВКШ по иностранному туризму, 1991.

 11. Уніфіковані технології готельних послуг / За ред. В.К. Федорченка. –К.: Вища школа, 2001.  1   2   3

Схожі:

Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconДодаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 16 лютого 2012 року
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
move to 0-3614206
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
move to 0-3614206
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
move to 107-13418
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
Кафедра «Відновлювальна енергетика та транспортні електричні системи І комплекси»
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
Кафедра «Відновлювальна енергетика та транспортні електричні системи І комплекси»
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Протокол №1 від «8» лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи