Протокол №19 юридичний факультет icon

Протокол №19 юридичний факультет
НазваПротокол №19 юридичний факультет
Сторінка1/15
Дата07.01.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


юридичний факультет


Екзаменаційні завдання


з навчальної дисципліни


«Трудове право України»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 24 від « 26 » січня 2011 р.)


Голова Вченої ради ________________ А.М. Бойко


Львів – 2011


№ 1 Трудове право регулює трудові відносини ___


№ 2 Трудове право регулює трудові відносини осіб ____


№ 3 Трудове право регулює трудові відносини осіб, що _______


№ 4 Трудове право регулює трудові відносини найманих працівників ____


№ 5 Предметом трудового права України є відносини ________


№ 6 Предметом трудового права України є відносини ______


№ 7 Предметом трудового права України є відносини з нарахування і виплати ______


№ 8 Предметом трудового права України є відносини соціального партнерства


№ 9 Комплексне поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин на основі координації дій суб’єктів, локального правовстановлення та застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення належного виконання учасниками цих відносин своїх прав і обов’язків – це ______


№ 10 Основними функціями трудового права України є ________


№ 11 Основними функціями трудового права України є _____


№ 12

Основними функціями трудового права України є ______


№ 13

Основним інститутом в системі трудового права є ____


№ 14 Основним інститутом в системі трудового права є ________


№ 15 Основним інститутом в системі трудового права є ________ відносини __


№ 16 Основним інститутом в системі трудового права є _____.


№ 17 Основним інститутом в системі трудового права є _____.


№ 18 Основним інститутом в системі трудового права є _______


№ 19 Ядром і основним видом трудових правовідносин є ___ відносини ___.


№ 20

Суб'єктами індивідуально-трудових правовідносин є ____


№ 21 За загальним правилом учасником трудових правовідносин може бути особа, яка на момент укладення трудового договору досягла __________ років.


№ 22 Учасником трудових правовідносин є особа, яка досягла __________ років і уклала трудовий договір за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.


№ 23 Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається _____


№ 24 Юридична особа, яка надає працю фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається ____


№ 25 Суб'єктом колективних трудових правовідносин є ___________


№ 26 Суб'єктом колективних трудових правовідносин є __________


№ 27 Суб'єктом колективних трудових правовідносин є _______


№ 28 Суб'єктом колективних трудових правовідносин є _________


№ 29 Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі _________


№ 30

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) перетворення моральних норм на норми праці

2) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

3) міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці

4) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів

5) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

6) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг


№ 31

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)

2) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

3) перетворення моральних норм на норми праці

4) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

5) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

6) міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці


№ 32

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)

2) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів

3) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

4) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

5) перетворення моральних норм на норми праці

6) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг


№ 33

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

2) перетворення моральних норм на норми праці

3) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів

4) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

5) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

6) встановлених державою правових норм (так званого писаного права)


№ 34

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

2) перетворення моральних норм на норми праці

3) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

4) встановлених державою правових норм (так званого писаного права)

5) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

6) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів


№ 35

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) О.І.Процевський

2) Ю.С.Шемшученко

3) О.Л.Копиленко

4) Я.М.Шевченко

5) В.П.Маляренко

6) В.Г.Ротань


№ 36

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Ю.С.Шемшученко

2) О.І.Процевський

3) Н.М.Хуторян

4) О.Л.Копиленко

5) Я.М.Шевченко

6) В.П.Маляренко


№ 37

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Ю.С.Шемшученко

2) Я.М.Шевченко

3) О.Л.Копиленко

4) А.Р.Мацюк

5) В.С.Венедиктов

6) В.П.Маляренко


№ 38

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Н.М.Хуторян

2) О.Л.Копиленко

3) Я.М.Шевченко

4) Ю.С.Шемшученко

5) В.І. Прокопенко

6) В.П.Маляренко


№ 39

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Ю.С.Шемшученко

2) Р.І.Кондратьєв

3) Я.М.Шевченко

4) Г.І.Чанишева

5) О.Л.Копиленко

6) В.П.Маляренко


№ 40

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Я.М.Шевченко

2) О.Л.Копиленко

3) Ю.С.Шемшученко

4) Н.Б.Болотіна

5) В.П.Маляренко

6) В.С.Венедиктов


№ 41

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини з приводу працевлаштування

2) індивідуально-трудові відносини

3) відносини робочого часу і часу відпочинку

4) відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві

5) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

6) відносини з оплати праці та соціального страхування


№ 42

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) індивідуально-трудові відносини

2) відносини робочого часу і часу відпочинку

3) відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства

4) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

5) відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві

6) відносини з оплати праці та соціального страхування


№ 43

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) індивідуально-трудові відносини

2) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

3) відносини робочого часу і часу відпочинку

4) відносини з приводу працевлаштування

5) відносини з оплати праці та соціального страхування

6) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах


№ 44

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини з оплати праці та соціального страхування

2) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах

3) відносини з приводу вирішення трудових спорів

4) індивідуально-трудові відносини

5) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

6) відносини робочого часу і часу відпочинку


№ 45

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини з оплати праці та соціального страхування

2) відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства

3) відносини з приводу вирішення трудових спорів

4) індивідуально-трудові відносини

5) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

6) відносини робочого часу і часу відпочинку


№ 46

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах

2) відносини з оплати праці та соціального страхування

3) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

4) відносини робочого часу і часу відпочинку

5) відносини з приводу працевлаштування

6) індивідуально-трудові відносини


№ 47

Основними принципами трудового права України є

1) систематизація та інкорпорація правових норм

2) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

3) оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання

4) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

5) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

6) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності


№ 48

Основними принципами трудового права України є

1) систематизація та інкорпорація правових норм

2) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці

3) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

4) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

5) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

6) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності


№ 49

Основними принципами трудового права України є

1) забезпечення єдності і диференціації правового регулювання

2) систематизація та інкорпорація правових норм

3) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

4) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

5) оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання

6) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці


№ 50

Основними принципами трудового права України є

1) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

2) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

3) забезпечення єдності і диференціації правового регулювання

4) систематизація та інкорпорація правових норм

5) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

6) визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників


№ 51

Основними принципами трудового права України є

1) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

2) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

3) систематизація та інкорпорація правових норм

4) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

5) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці

6) визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників


№ 52

Основними принципами трудового права України є

1) систематизація та інкорпорація правових норм

2) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

3) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

4) забезпечення єдності і диференціації правового регулювання

5) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

6) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці


№ 53

Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з __________ років, то повна трудова правосуб'єктність фізичних осіб наступає з досягненням ними __________ років.


№ 54

Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку

1) профспілка

2) роботодавець

3) комісія по трудових спорах

4) працівник

5) трудовий колектив

6) трудовий арбітраж


№ 55

Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку

1) роботодавець

2) працівник

3) профспілка

4) комісія по трудових спорах

5) колективні переговори

6) служба працевлаштування


№ 56

Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку

1) працівник

2) примирна комісія

3) трудовий арбітраж

4) комісія по трудових спорах

5) колективні переговори

6) служба працевлаштування


№ 57

Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку

1) працівник

2) комісія по трудових спорах

3) колективні переговори

4) колектив найманих працівників

5) об'єднання роботодавців

6) служба працевлаштування


№ 58

Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку

1) працівник

2) колективні переговори

3) комісія по трудових спорах

4) роботодавець

5) служба працевлаштування

6) об'єднання роботодавців


№ 59

Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:

1) соціального захисту найманих працівників

2) централізованого (імперативного) регулювання

3) гарантування трудових прав учасників суспільних відносин

4) застосування санкцій дисциплінарної і матеріальної відповідальності

5) охорони праці найманих працівників

6) свободи праці та вільної зайнятості


№ 60

Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:

1) соціального захисту найманих працівників

2) гарантування трудових прав учасників суспільних відносин

3) застосування санкцій дисциплінарної і матеріальної відповідальності

4) локального правовстановлення

5) охорони праці найманих працівників

6) свободи праці та вільної зайнятості


№ 61

Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:

1) соціального захисту найманих працівників

2) гарантування трудових прав учасників суспільних відносин

3) локального правовстановлення

4) охорони праці найманих працівників

5) свободи праці та вільної зайнятості

6) децентралізованого (автономного) регулювання


№ 62

Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:

1) соціального захисту найманих працівників

2) централізованого (імперативного) регулювання

3) гарантування трудових прав учасників суспільних відносин

4) охорони праці найманих працівників

5) свободи праці та вільної зайнятості

6) децентралізованого (автономного) регулювання


№ 63

Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:

1) соціального захисту найманих працівників

2) централізованого (імперативного) регулювання

3) гарантування трудових прав учасників суспільних відносин

4) локального правовстановлення

5) охорони праці найманих працівників

6) свободи праці та вільної зайнятості


№ 64

Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини

1) правовідносини робочого часу

2) правовідносини трудової дисципліни

3) правовідносини соціального партнерства

4) колективно-трудові відносини

5) правовідносини з вирішення трудових спорів

6) правовідносини майнового характеру праці


№ 65

Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини

1) правовідносини робочого часу

2) правовідносини соціального партнерства

3) колективно-трудові відносини

4) правовідносини часу відпочинку

5) правовідносини з вирішення трудових спорів

6) правовідносини майнового характеру праці


№ 66

Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини

1) правовідносини робочого часу

2) правовідносини соціального партнерства

3) колективно-трудові відносини

4) правовідносини з вирішення трудових спорів

5) правовідносини майнового характеру праці

6) правовідносини оплати праці


№ 67

Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини

1) правовідносини трудової дисципліни

2) правовідносини соціального партнерства

3) колективно-трудові відносини

4) правовідносини часу відпочинку

5) правовідносини з вирішення трудових спорів

6) правовідносини майнового характеру праці


№ 68

Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини

1) правовідносини трудової дисципліни

2) правовідносини соціального партнерства

3) колективно-трудові відносини

4) правовідносини з вирішення трудових спорів

5) правовідносини майнового характеру праці

6) правовідносини оплати праці


№ 69

Правовідносинами працевлаштування вважаються наступні відносно самостійні правові відносини:

1) між профспілковим органом і працівником, який втратив роботу і бажає поновитися на посаді

2) між роботодавцем і безробітним, який вимагає виплати допомоги по безробіттю

3) між органом працевлаштування і організацією, яка потребує кадрів

4) між органом працевлаштування і роботодавцем з приводу сплати страхових внесків

5) між громадянином і організацією (роботодавцем), до якої його скеровано на роботу органом працевлаштування

6) між центром зайнятості і фондом соціального страхування

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Трудове право регулює трудові відносини
Протокол №19 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи